sobota 8. srpna 2015

Astrologická předpověď pro srpen 2015

"Přistupujte ke všemu jemně" je asi tou nejlepší radou pro tento měsíc, ale nezaměňujme to s "Nedělejte nic", což to rozhodně neznamená! V průběhu srpna bude třeba mnohé udělat a započít akci na základě svých nedávných plánů, a to s pomocí Merkuru, Jupitera a Slunce, které vstoupí do znamení Panny, jež vyrovná dosavadní nedostatek zemité energie, který trval již od května. Po silném zakončení července mocným úplňkem, který nás konfrontoval s některými bezprostředními pravdami, nám srpen začíná v duchu "vraťme se zpět nohama na zem". Jste-li rádi akční a soustředění, budete ve svém živlu. Pokud si však raději vychutnáváte snění a držíte se zkrátka, abyste se nemuseli potýkat se světem, až budete své sny uskutečňovat, bude pro vás tento měsíc výzvou. Nebude to však žádná nemožná výzva a dostane se vám veškeré vesmírné podpory k tomu, abyste mohli podniknout účinné kroky a dosáhli pokroku. Jediným problémem zůstává, zda se skutečně rozhodneme vynaložit nějaké úsilí nebo si pouze najdeme výmluvu, proč to nedělat.

Uran a Cheirón se na začátku tohoto měsíce uspořádají do přímky, ve které setrvají až do února dalšího roku, jeden skončí v prvním znamení zvěrokruhu (Uran v Beranu) a druhý v posledním (Cheirón v Rybách). V tomto uspořádání leží velká naděje, přestože může být často přehlédnuta vedle dramatičtějších vesmírných dění. Šeptá o nových začátcích zrozených z tvrdě vydobyté moudrosti. Zatímco pracuje někde v pozadí, jemně nám připomíná, že cokoli v tomto čase skončí, uvolňuje prostor novému životu, zdůrazňuje důležitost naší ochoty nechávat staré rány jít, namísto abychom se jimi sami stali, a nechali zranění z minulosti, aby se mohla postupně rozpustit.

Toto spojení pokládá základy pro následné léčení. Cítíme-li se tomu nakloněni, pak nám prohlášený závazek - v rituálu či modlitbě, před zrcadlem nebo jednoduše vzhůru k nebesům - že jsme ochotni propustit svá zranění, pomůže najít své místo v kolektivním léčení, které přichází. Pamatujme však, že tak jako vždy je naše vůle tím nejdůležitějším. Zraněné jehňátko se neuzdraví tím, že nebude nic dělat, ale že se bude postupně léčit a procvičovat, dokud znovu nenabyde sil. My jsme stejní. Léčení vyžaduje ochotu zkoušet tíhu života v těch částech, kde jsme byli zraněni, jejich posílení kousek po kousku, a nikoli jejich schováváním ze strachu ze zranitelnosti.

2. srpna se Saturn vydá přímým (tj. nikoli retrográdním - pozn. překl.) směrem ve znamení Štíra, což signalizuje závěr posledních několika týdnů, během nichž jsme putovali emočními vodami svých nejhlubších stínů. Pro mnohé to byla pěkná jízda již od chvíle, co Saturn do Štíru vstoupil, v říjnu roku 2012, kdy začal vytahovat na povrch věci, kterým jsme se dříve vyhýbali, a konfrontovat nás s následky toho, co jsme tak dlouho dělali. Mezi nynějším okamžikem a zářím nám se nám nabízí jedna další šance zachovat se a jednat na základě toho, co jsme se o sobě naučili, a zavázat se k prolomení návyků, které v první řadě podporovaly naše vyhýbání se. Bez ohledu na to, jak křehcí se můžeme cítit tváří v tvář problematickým výzvám, následky nicnedělání jsou zase složitější z dlouhodobějšího hlediska. Je třeba odvaha a síla, ale na druhou stranu se nám dostane větší svobody a autentičtějšího žití. Postavíme-li se čelem tomu, čemu bychom se raději vyhnuli, umožníme životu samotnému, aby nás podpořil následným léčením, což je mnohem lepší, než se sami všemi silami snažili udržet vše pod pokličkou. V průběhu tohoto měsíce se nám dostane možnost přesměrovat světlo do temnějších koutů naší mysli, kde stále ještě číhají myšlenky a pocity, strachy a předtuchy, kterým jsme se dříve vyhýbali. A ve společenství mezi Uranem a Cheirónem je to velmi příhodné učinit!

Jupiter 11.srpna vstoupí do znamení Panny, což značí zásadní povznes našeho zaměření: je načase přestat pouze snít, doufat, přát si a plánovat, a začít něco dělat, byť by to měly být dětské krůčky ke vzdálenému cíli. Jupiter v Panně si libuje v maličkostech, které společně utvářejí jeden celek. Vidí každý maličký kousíček stvoření jako drahocenný klenot, sám o sobě dokonalý, stejně jako tím, že je součástí něčeho většího. Tento přístup nyní potřebujeme, neboť i sebemenší činy budou nyní velmi cenné. Není to čas na tvrdé zásahy a riskantní kroky, ale na postupné uskutečňování věcí krok za krokem, které nás povede k našim cílům kousek po kousku. Je důležité, abychom nedovolili zdánlivé bezvýznamnosti, aby nás ošálila, protože každý jemný rozdíl nám pomáhá odkrývat cestu před námi.

Novoluní ve znamení Lva, které nastane 14.srpna, je osobním novoluním s kolektivním poselstvím: každý z nás hraje roli ve vědomé evoluci, ale také máme své role ve složitosti našich jednotlivých osobních životů. Je velmi jednoduché zapomenout, že i malé činy nesou velkou sílu, obzvláště je-li naše pozornost unášena každodenními záležitostmi. Toto novoluní nám připomíná, že na všem, co děláme, na každé myšlence, slovu a záměru, záleží více, než si umíme představit. Vyzývá nás k tomu, abychom vystoupili z navyklých myšlenkových drah a prolomili jakékoli cykly negativity, myšlení z pozice oběti nebo starou beznadějnost, která nás mohla udržovat uvíznuté ve staré bolesti minulosti, stejně jako staré obavy.

Kvadratura se Saturnem mezi 18. a 25. srpnem nám s tímto pomůže, i když nám to tak v dané době nemusí připadat! Je nyní důležitější než kdy jindy, abychom nastolili rovnováhu mezi osobním naplněním a povinnostmi, které jsme si přinesli do této inkarnace na této úžasné planetě, která hostí 7 miliard lidí a bezpočet dalších druhů a životních forem. Jakmile se do znamení Panny přesune více planet a Saturn promluví, bude nám připomenuto, že to není jen o nás, přestože naše osobní jednotlivé životy se tak mohou zdát. Bez naslouchání Matce Zemi, samotné planetě, vesmíru, elementům a jejich ozvěnám uvnitř našich vlastních srdcí nemůžeme vědět, co dělat nebo jak jednat. Ne doopravdy. Kdyby měla být všechna naše rozhodnutí založena pouze na subjektivním individualistickém úhlu pohledu, sklidili bychom pouze individualistické výsledky oddělené od celku a existující pouze ve vakuu, které nám v dlouhodobé perspektivě nevydrží. Panna hledá, kde by posloužila, a Saturn přikyvuje na souhlas, s vědomím, že ta nejsrdečnější služba nabízí to nejhlubší naplnění a osvobozuje srdce a mysl, aby mohly uctít vyšší dobro.

Jakmile Slunce vstoupí do znamení Panny 23.srpna, můžeme být natolik pohlceni úkoly, že se zapomeneme dívat okolo sebe, což je důvod, proč nám Slunce spolu se Severním Uzlem připomínají, jak důležitá je rovnováha. V tomto světě můžeme žít opravdu efektivně pouze tehdy, když nebudeme zapomínat pohlížet na všechnu jeho krásu a vznešenost, ale nedovolíme si nechat se tím pohltit a ztratit se v tom. Matka Země je naší průvodkyní a nebesa spolu s ní. Když se uprostřed svých hektických životů zastavíme a budeme naslouchat, uslyšíme její šepot ve vánku a její řev ve větru. Jemný déšť a ptačí zpěv se stávají zvukem návratu naší duše domů. Ve světě, kde vládne soutěžení a kde nám namlouvají, že všude jsou nepřátelé, je tento průchod Slunce znamením Panny připomínkou, že když bude každý plnit svůj podíl ve světě, bude to mnohem účinnější, než když si každý vytvoří mocenskou základu, ze které diktuje, co jak má být. Zatímco v tomto měsíci putuje Venuše retrográdně znamením Lva, potřebujeme pamatovat na to, že izolace nás odděluje od proudu hojnosti, který utváří náš svět, stejně jako to dělá strach ze společenství. Potřebujeme jeden druhého, abychom přežili, ať už se nám to líbí nebo ne. Nedokážeme to sami. Stejně tak se nemůžeme vydat na milost druhým a přitom žít naplněný život. Je to právě napětí tohoto paradoxu, které nyní musíme žít každý den, a najít rovnováhu mezi vyživováním vzájemné sounáležitosti a vyživováním sebe sama.

27.srpna Merkur vstoupí do znamení Vah, kde podpoří porozumění a zkoumání dynamiky, která udržuje při životě naše vztahy nebo je naopak posílá na smetiště nedorozumění a rozpadu. V konjukci se Severním Uzlem v tomto bodě nám Merkur zase jednou připomíná tvořivý potenciál, který žije v srdci každého vztahu, který máme, každého spojení, které vytváříme, bez ohledu na to, jak jsou malá nebo zdánlivě nesouvisející. Stručná výměna slov s někým neznámým může zlepšit nebo naopak pokazit jeho den; hrubé slovo vyslovené ve spěchu může způsobit trvalé poničení během okamžiku. Dlužíme jeden druhému povinnost laskavosti a soucitu, podpory a porozumění. Čím více lidí se této povinnosti zhostí a naplní ji, kdykoli to bude možné, tím hlubší pouta nás spojí. Výzvou vztahu je často přesně toto: vytvořit prostor, ve kterém můžeme všichni dělat chyby, v němž nám bude odpouštěno a ve kterém budeme dostatečně milováni, abychom mohli zase začít znovu. 

Úplněk v Rybách 29.srpna vynese na povrch problematiku závazků a to, jak se je rozhodujeme využívat my. Zotročují nás naše volby a nebo nás spojují s vyšším Já? Ctíme na své cestě kolektiv a nebo hledíme jen na sebe? A jak překleneme průrvu mezi osobními a skutečnými pravdami, které si mohou vzájemně protiřečit? Každý z nás žije individuální život, který může zevnitř znát jen on. Současně jsme však malým zoubkem v obrovské mašinérii proměny. Jak tyto role vyrovnáme, kam se rozhodneme zabořit své podpatky nebo ustoupit, zda vytrváme nebo se vzdáme, je klíčem k následujícím měsícům, během nichž budeme uvádět do většího souladu své osobní zaměření s vyšším zaměřením vědomí jednoty.

Neptun v opozici se Sluncem na konci měsíce nám připomíná, že zříkání se osobních přání může být aktem mučednictví, které spoutává naši svobodu, a nebo také osvobozením, které nás navždy osvobodí. Rozlišení jednoho od druhého je zásadní pro naše zdraví a dlouhověkost našich závazků vůči probuzení. Jsme tady, abychom žili, milovali a smáli se natolik, abychom odolali životním těžkostem. Náš svět se mění a balancuje na pomezí, stejně jako my. Povznést se společně s těmito změnami a sami se stát jejich základem - to znamená se probudit. Když tak učiníme, můžeme přijmout jak svou unikátní osobní perspektivu, tak i naše místo v neustále se měnící koláži lidstva.

Září bude jedním z nejsilnějších měsíců roku 2015. Jakmile ho dosáhneme, rozhodnutí, která učiníme, a priority, které ctíme, se budou odrážet v průběhu naší budoucnosti, nabývat vlivu a tempa. Proto potřebujeme pokračovat ve vědomé evoluci nikoli z vůle super-člověka, ale z trvalého závazku vůči světu, v němž je život ctěn, moudrost oceňována a v němž je kvalita našeho prožitku důležitější než hon za cílovou čáru. Jsme zde na dlouhou vzdálenost, nikoli abychom si probuzení odbyli a mohli pokračovat se svým životem! Naše životy jsou probuzením. Ony jsou evoluce. Stejně tak i my ve své naprosté podstatě a ve svém jádru. Nenechte se ošálit jemným šumem srpna, drobnými krůčky zdánlivé bezvýnamnosti. Každý jeden z nich v sobě nese velkou sílu a zásadní vliv. Stejně tak jako my, i v těch nejbezvýznamnějších okamžicích našich životů.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/august-2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Astro-Energy Report August 2015: ‘Gently does it’ is probably the best advice for the coming month, not to be confused with ‘don’t do anything’, which is most definitely not! There’s much to be done throughout August, as we initiate action on some of our recent plans, aided by Mercury, Jupiter and then the Sun entering Virgo, remedying a lack of earth energy since mid May. After a rather intense end to July with a powerful full moon that confronted us with some uncensored truths, August may begin to feel like something of a ‘back down to earth with a bump’ month!

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.