neděle 2. srpna 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 3. do 9.8. 2015

Milí přátelé,

posílám vám srdečný pozdrav z Maďarska, kde trávím po dlouhé době své první skutečné volno, a to s úžasnými přáteli :) Andělé nám rádi přivádějí do života hodné osoby, a tak, pokud jsme ochotni přivítat je do svého života a sami pro ně být dobrými přáteli, naše cesty se vždy setkají a spojí.
Andělé nám připomínají, že pokud je náš život přeplněn neuspokojivými vztahy, není v něm místo pro ty uspokojivé. Přejeme-li si mít oboustranně zdravější a šťastnější vztahy, je k tomu třeba také mít pro ně v životě místo. Někdy to znamená některé vztahy úplně opustit, jindy nám postačí pouze netrávit těmi nešťastnými tolik času. Když si dovolíme brát více ohledu i na sebe a své potřeby, odrazí se to pozitivně také na našich vztazích. Skuteční přátelé pochopí, že máme také své potřeby. Oproti tomu ti, kteří jsou v naší blízkosti pouze proto, že od nás něco dostávají, mohou při jakékoli naší změně upadnout do strachu, že se jim něčeho nedostane, a mohou nás začít citově vydírat, říkat nám, jak jsme pro ně důležití a jak jejich štěstí závisí na nás... jen abychom nic neměnili a aby vše zůstalo při starém. Poslechneme-li však ego a strach, nic dobrého tím nevykonáme. Druzí se možná budou cítit zdánlivě jistější, ale ve skutečnosti jim tím nepomůžeme. Skutečným zdrojem všeho pro všechny je Vesmír/Bůh a věříme-li, že naše štěstí závisí na někom nebo na něčem, jedná se o iluzi, která nás činí závislými na druhých lidech, věcech nebo okolnostech ("Můžu být šťastný/á jedině tehdy, když...") Odmítneme-li podporovat něčí závislost na nás, prokážeme tím této osobě velkou službu. Můžeme jí místo toho ukázat, jak si může své potřeby zajistit sama - to je skutečná pomoc. Ale pokud jen sklopíme hlavu před něčím naléháním nebo lichocením a přikývneme tak iluzi druhé osoby, že její štěstí závisí na nás, utvrdíme ji v nezdravém přesvědčení. Máme-li tedy problém něco odmítnout bez pocitu viny, pamatujme na to, že podporováním něčí závislosti na nás nekonáme skutečné dobro a že mnohem lepší a prospěšnější pro všechny strany je ukázat tomuto člověku jeho skutečný zdroj a způsoby, jak může tento zdroj sám nejlépe využívat. Naučí-li se druzí lidé spoléhat na skutečný zdroj svých potřeb místo nás, bude jim tento přístup sloužit po celý jejich život, a tedy i tehdy, když už my na této planetě nebudeme. Pomáhat druhým, když to skutečně potřebují, je dobré. Je však dobré se vždy nejprve zeptat své vnitřní moudrosti, zda je to v tom daném konkrétním případě skutečně nouzová situace a nebo spíše nezdravá závislost, kterou bychom neměli posilovat.
Protřídíme-li své vztahy a uděláme-li si ve svém životě místo pro ty šťastné a naplňující, velmi brzy se objeví, nebo se rozvinou z již existujících vztahů, které dosud nemohly projevit celý svůj potenciál. Buďme tedy láskyplní vůči sobě stejně tak jako jsme vůči druhým. Berme na sebe ohled stejně tak jako bereme ohled na ně. Dovolme si mít v životě i potěšení a neřešit jen samé problémy. Velkým pomocníkem může být deník nebo zápisník, do kterého si můžeme úkoly i problémy zapsat, abychom je nemuseli nosit v hlavě. Takto na ně nezapomeneme, ale přitom se jimi nebudeme zbytečně trápit. 
Přestože nám naše vztahy slouží jako významné zdroje lekcí a růstu, život není jen o problémech. Život máme i od toho, abychom ho žili, a to naplňujícím způsobem. Protože cokoli nás těší, cokoli v nás probouzí krásné pocity, cokoli nás činí skutečně šťastnými, to vnáší potěšení, krásu a štěstí i do našeho světa. A naše vztahy nám v tom mohou velmi pomoci, protože právě skrze vztahy se naše láska může šířit dále do světa, mezi další lidi a jiné bytosti, a vytvářet tak řetěz léčení, které je všude tolik potřebné.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Sedmička Hojnosti. Říká nám, že abychom dosáhli svých vytoužených cílů, je třeba mít trpělivost a ponechat celému procesu potřebný čas. Vypovídá o tom, že možná něco nejde tak rychle, jak bychom chtěli, ale že máme důvěřovat Božímu načasování, protože Bůh/Vesmír ví mnohem lépe než my, kdy a jak se co má stát, tak, aby to přineslo skutečné požehnání nám i všem zúčastněným. Máme brát věci zlehka a zatímco celý proces plyne, můžeme si "položit nohy na stůl". Vykonali jsme spoustu práce a nyní je třeba ponechat věcem prostor na to, aby se samy mohly rozvíjet tak, jak potřebují. Stejně jako když zasadíme semínka, nejsou naše zhmotněná přání viditelná hned. Přestože pomalu klíčí a chystají se vyrůst ze země, nevidíme to, protože celý proces se odehrává v zákulisí. Mějme tedy víru, že všechno se vyvíjí tak, jak má, a svá semínka zalévejme jak vírou, tak i pozitivními afirmacemi, vizemi a láskou. Mějme otevřenou mysl a nelpěme na jedné jediné konkrétní formě, v jaké bychom chtěli, aby se přání naplnilo, protože může existovat nějaká mnohem lepší a krásnější, o které nevíme, ale o které ví Vesmír. Důvěřujme mu tedy, a přestože máme svá přání i záměry jasné, ponechejme i Vesmíru nějaký prostor pro jeho tvořivost, protože v této spolupráci pak výsledky předčí naše očekávání a přinesou štěstí nejen nám, ale také mnoha dalším bytostem. Vesmír dokáže všechno seřídit a načasovat naprosto dokonale, a tak nemějme strach a nesnažme se všechno ovládat a kontrolovat. Uvolněná mysl a otevřené srdce jsou to nejlepší, čím můžeme nynějšímu vývoji pomoci.

Druhou kartou pro tento týden je Trojka Citů. Je to karta oslav, šťastných příležitostí jako je např. zasnoubení, svatba, těhotenství, narození dítěte nebo povýšení v práci, a především příjemné společnosti podobně naladěných lidí. Tato karta nám zde vyšla již druhý týden po sobě, což znamená, že jsme se ještě stále úplně nevypořádali se svými vztahy. Je důležité, aby nám naše vztahy přinášely radost, štěstí, pohodu a také zábavu. Pokud jsme ve svých vztazích soustředění pouze na řešení problémů, stávají se pro nás tyto vztahy spíše prací než potěšením. Děláme toho tolik a přesto si neumíme dopřát příjemný čas, kdy bychom něco neřešili. Andělé nám tímto připomínají, že je OPRAVDU důležité mít naplňující a radostné vztahy a trávit čas bez starostí, kdy se můžeme uvolnit, bavit se a cítit se dobře, a to bez jakýchkoli pocitů viny nebo nepatřičnosti ("Nemůžu si užívat, když on/ona se trápí..."). Připomínají nám, že naše starosti, strach a úzkost nemohou nikomu pomoci, a že když si naopak dopřejeme oddech a načerpáme novou energii, bude to mít blahodárný vliv na nás, naše zdraví i na ty, kterým pomáháme. Jedeme-li až na doraz, odpíráme si potěšení a dostáváme se tak na pokraj svých sil, končíme nakonec jako jedni z těch, kdo potřebují pomoc.

Třetí kartou pro tento týden je Pomocník Citů, což je karta, která může znamenat osobu nebo situaci.
Představuje-li tato karta osobu, jedná se o někoho romantického, vnímavého, citlivého nebo i zasněného, kdo je velmi laskavý, má dobré srdce a s kým je nám dobře. Někdy může tato karta nabádat nás samotné, abychom v sobě rozvinuli tyto vlastnosti. V kontextu tohoto výkladu to však spíše představuje osobu (nebo osoby), s nimiž potřebujeme trávit svůj čas - s hodnými, citlivými lidmi, se kterými je nám dobře, s nimiž se cítíme milovaní a přijímaní a před kterými nemusíme nic skrývat. Máme-li v životě takové osoby, věnujme jim více svého času, protože tyto vztahy jsou stejně tak důležité jako ty ostatní, ze kterých se učíme a rosteme.
Co se týká situace, vypovídá tato karta o láskyplné atmosféře, která v našem životě nastane nebo kterou si v životě potřebujeme sami vytvořit. Potřebujeme lásku, potřebujeme pochopení, potřebujeme citlivý přístup. Někdy je to také karta romance a nové lásky v našem životě, ať už co se týká milostného vztahu a nebo lásky a romance, kterou v sobě sami rozvineme a která k nám bude přitahovat lásku a romanci i z vnějšího světa. Toužíme-li zlepšit současný vztah nebo navázat nový, pomůže nám, když si rozvineme tuto krásnou energii ve svém vlastním srdci, a tu pak budeme vysílat do okolí. 
Andělé říkají, že nás tato karta vede také k láskyplnému a citlivému přístupu k sobě samým. Říkají, že jsme na sebe příliš hrubí (a někdy i na druhé), že jsme uzavření - mnohdy kvůli starým zraněním, kvůli kterým jsme obalili své srdce tvrdým krunýřem - a že naše vztahy mohou být ovlivněny i tímto - nedostatkem lásky k sobě samým, kvůli kterému se pak necítíme milovaní a viníme za to druhé. Máme-li tento problém, dopřejme sami sobě pozornost ve formě léčení, které potřebujeme, a také další věci, které nás potěší, jako např. masáž, příjemné posezení s přáteli, lekce tance nebo cokoli jiného, co je blízké našemu srdci. Andělé nám doporučují například poslouchat něžnou hudbu, sledovat pěkné filmy, vyjadřovat se jemněji a nezabývat se ani hrubými scénáři ve své mysli. Přejeme-li si mít ve svých myšlenkách nebo i ve svém okolí více krásy, přivolejme si na pomoc archanděla Jofiela, anděla krásy, který nám pomůže soustřeďovat se více na pozitivní, láskyplné myšlenky namísto těch negativních, které nám nikdy nic dobrého nepřinesou. 

SHRNUTÍ
Tento týden je o lásce a jemnosti. Je o citlivém, nenásilném přístupu k našim záležitostem a rozvíjení lásky v našich srdcích. Zejména pokud trpíme úzkostmi kvůli osobním nebo i globálním problémům, je o to důležitější rozvíjet ve svém srdci lásku a posilovat ji i ve světě a všude kolem nás. Úzkost nás před ničím neochrání, jen k nám přitahuje více stresujících okolností. Zodpovědní budeme i beze strachu. Ten nás ve skutečnosti pouze paralyzuje a brání nám plně vnímat své vnitřní vedení, čímž nás sám ohrožuje. Naše vnitřní vedení nás vždy varuje, pokud nám něco hrozí, ale nikdy nás nestraší ani neděsí. Vede nás k jasným krokům, které máme udělat, abychom se ochránili, místo aby nás uváděla do zoufalství a pocitů bezmoci. Naše vnitřní vedení ví, že jsme silné bytosti, které na tomto světě mohou mnohé dokázat, a ví také přesně, kudy vede ta nejlepší a nejbezpečnější cesta pro nás a které kroky jsou pro nás i všechny zúčastněné ty nejlepší. Nemusíme tomuto vedení vždy rozumět, ale vždy cítíme ve svém srdci, že to je ono, to správné, co máme udělat.
Rozvíjením lásky v sobě samých a ve svých vztazích posilujeme tuto lásku i ve světě. Odpíráním si lásky a potěšení a narůstajícím citovým strádáním naopak všeobecně posilujeme toto. Pokud si přejeme, aby náš život i svět vypadaly jinak, rozhodněme se posilovat lásku namísto strachu. Všechno začíná naším rozhodnutím, naší volbou. Zbavme se mylného dojmu, že naše starosti nás činí zodpovědnými a rozumnými. Starosti jsou zbytečné. Důležité je naslouchat své intuici a vlastnímu vnitřnímu vedení, protože právě ty nás vedou k tomu, co můžeme my sami udělat pro dobro všech. Nedělat si starosti neznamená strkat hlavu do písku, ale odmítnout se zbytečně stresovat a oslabovat se. Máme dostatek všeho, co potřebujeme pro to, abychom přispěli k dobrému vývoji tohoto světa. A tak začněme třeba tak, že se rozhodneme vysílat místo strachu do světa lásku - už tím, že se z ní sami budeme těšit. 
Těšit se z lásky a být plni radosti i přesto, že mnozí další se trápí, je úplně v pořádku a je to také velmi důležité, protože máme-li těmto lidem a dalším živým bytostem pomáhat, je nezbytné, abychom sami byli zdraví, silní a plní energie. Neznamená to, že nám na trpících nezáleží nebo že nectíme jejich bolest, ale že jsme si vědomi vlastních lidských rezerv, na které musíme brát ohled (potřeby fyzického těla, potřeby citové, potřeby duchovní) a které, jsou-li dostatečné, slouží nejen nám, ale i jim. Čím více šťastné a milující energie budeme sami mít, tím více jí můžeme posílat těm, kterým chybí. Totéž platí také o penězích, věcech nebo jiných formách hojnosti, kterou se tak často zdráháme přijímat kvůli zažitým negativním přesvědčením. Víme-li, že jsme laskaví a štědří a že rádi dáváme všem, kdo to potřebují, není žádný důvod mít strach z toho, že by nám hojnost mohla nějak uškodit nebo nás nějak "zkazit". Víme-li, že vždy budeme rádi pomáhat, není žádný důvod, proč bychom si nemohli dovolit přijímat více. Andělé nám připomínají, že čím více budeme sami mít, tím více pak také můžeme dávat - samozřejmě je však také důležité rozpoznávat, zda tím danému člověku skutečně pomůžeme a nebo tím jen podpoříme jeho závislost na nás (viz. výše). Máme-li přesto nějaké pochybnosti, vždy můžeme požádat své anděly, aby na nás dohlédli a aby nám případně zabránili udělat něco, co by nám nebo jiným mohlo uškodit.
Toto je čas, kdy se máme těšit z lásky. Ať už ze své vlastní v našem srdci a nebo z lásky ve svých vztazích. Pociťujeme-li nedostatek lásky, začněme ji sami rozvíjet a posilovat. Nesnažme se druhé lidi nutit do toho, aby byli více láskyplní - soustřeďme se na sebe. My jsme ti jediní, o kom můžeme rozhodovat a koho můžeme měnit podle svých přání. Modleme se za druhé, vysílejme k nim přání a hezké vize, ale nenuťme je dělat nic, co sami nechtějí, byť by to mohlo být pro všechny příjemnější. Každý člověk o sobě musí rozhodnout sám. Ani andělé ani Bůh nezasahují do svobodné vůle lidí. I když si tedy pro druhé přejeme dobro, záleží výhradně na nich, zda se svobodně rozhodnou ho do svého života přijmout či nikoli. Přestaňme soustřeďovat svou pozornost na jiné lidi a místo toho ji zaměřme sami na sebe, protože právě změnami sebe samých můžeme druhé nejvíce inspirovat a ukázat jim, co všechno se dá dokázat. Zaměřme se na lásku v sobě samých a na potěšení ve svém vlastním životě, čerpejme energii a síly, a vyzařujme pak tyto krásné věci všude okolo sebe. Nejen, že tím pomůžeme ostatním skrze inspiraci a posílíme tak lásku ve světě, ale také si touto krásnou energií budeme přitahovat tutéž energii ve formě láskyplných, naplňujících vztahů s hodnými a ohleduplnými lidmi, milých slov, která nám někdo řekne, nebo ve formě hojnosti, která bude odrážet náš nově nabytý pocit vlastní hodnoty a zdravé sebelásky.

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.