čtvrtek 6. srpna 2015

Naše práce je Božím vyjádřením

Když se mě lidé ptají, jaké je jejich poslání v životě, říkám jim, že mým posláním je má práce. Je velmi nešťastné, že většina lidí nenávidí svou práci nebo ještě hůř, že nevědí, co chtějí dělat. Nalezení smyslu svého života, nalezení práce, kterou děláte rádi, je součástí lásky k sobě samým, k tomu, kým jste.

Pokud nenávidíte své pracoviště nebo svou práci, budete mít tyto pocity z každé své práce, dokud se nezměníte uvnitř. Vstoupíte-li do nové práce s tímtéž starým přesvědčením o práci, budete se časem cítit úplně stejně. 

Částečně je problém v tom, že mnoho lidí žádá o to, co chtějí, negativním způsobem. Potřebujeme svá přání prohlašovat pozitivně. Když tedy říkáte "Tohle ve své práci nechci", nebo "Nechci tu mít negativní energii", nebo "Nechci, aby se mi tohle dělo", rozhodně si tím stále znovu afirmujete negativní pocity a situace. Potřebujeme mít jasno v tom, co chceme, a vyjadřovat tato přání pozitivním způsobem.

Někdy je obtížné žádat o to, co chceme. Je snadné říct, co nechceme. Začněte prohlášením o tom, jaká si přejete, aby vaše práce byla. Zkuste jednu z následujících afirmací:

Má práce je hluboce uspokojivá. Pomáhám lidem. Jsem schopný/á si uvědomovat, co potřebují. Pracuji s lidmi, kteří mě milují. Vždy se cítím v bezpečí.

Má práce mi umožňuje vyjadřovat svobodně svou tvořivost. Vydělávám si dobré peníze činnostmi, které miluji. 

Ve své práci jsem vždy šťastný/á. Má kariéra je plna radosti, smíchu a hojnosti.

Vždy si afirmujte svá přání v přítomném čase. Co si afirmujete, to dostanete! A pokud ne, pak v sobě máte ještě nějaká přesvědčení, která vám brání ochotně přijímat své dobro.   

Zde je několik skvělých tipů, které vám pomohou najít práci, jež je Božím vyjádřením vaší tvořivosti. Ponoukám vám, abyste jich vyzkoušeli co nejvíce, tak abyste mohli najít práci, která pro vás bude smysluplná a naplňující, což je naším záměrem. 

1. Vytvořte si seznam "Čemu věřím o své práci". Můžete být překvapeni tím, jaká negativní přesvědčení v sobě držíte a jak si sami omezujete to, co pro vás je či není možné. 

2. Přemýšlejte o vlastnostech, které si přejete, aby vaše práce měla. Jaká by byla pro vás ideální práce? Buďte velmi jasní ohledně toho, co chcete. 

3. Pokud nevíte, co byste chtěli, buďte ochotni se to dozvědět. Otevřete se moudrosti, která je uvnitř vás. 

4. Věnujte pečlivou pozornost činnostem, které vám přinášejí nejvíce radosti a nesmírné uspokojení.

Když děláte práci, kterou nesnášíte, umlčujete schopnost své Síly se vyjádřit. Máme-li silná přesvědčení, že si něco nezasloužíme, máme problém dělat to, co chceme. Začněte tím, že si vypíšete všechno, čemu věříte o práci, selhání a úspěchu. Podívejte se na negativa a uvědomte si, že to jsou přesvědčení, která vám brání v této oblasti volně proudit. Tímto vším se učíte a procvičujete si způsoby, jak se každým dnem více milovat.

Vaše práce vám slouží jako vyjádření vaší kreativity. Potřebujete překonat své pocity, že nejste dost dobří nebo že toho dost nevíte. Dovolte tvořivé energii Vesmíru, aby proudila skrze vás způsoby, které vás hluboce uspokojí. Nezáleží na tom, co děláte, pokud vás to uspokojuje a naplňuje. 

Mou nadějí je, abyste si našli naplňující práci, která přispěje světu jako celku, protože vaše Síla tak bude kreativně projevována nádhernými způsoby podporujícími život. Dopřejte si v tomto měsíci nějaký čas, mí drazí, a pohlédněte do svého nitra, abyste zjistili, co vám skutečně přináší radost a štěstí, a toho začněte dělat více.

S láskou,

Louise L. Hay

* * *

zdroj: Louise Hay Newsletter
překlad: Magda Techetová

Louise's Artwork

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.