neděle 20. září 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.9. 2015

Milí přátelé,

naši andělé by nám pro toto období rádi připomněli, jak důležité je těšit se ze života přes všechny komplikace a mít víru v to, že nás Vesmír vede přesně k tomu, co nám pomůže naplnit naše přání. Naše upřímná přání vycházející ze srdce jsou totiž zároveň naším životním posláním a mohou přinést dobro nejen nám, ale i dalším lidem, jiným bytostem, přírodě a světu. Naši andělé i Vesmír sám nám tudíž velmi rádi pomáhají odstranit z naší cesty vše, co by nám ve štěstí mohlo bránit. Když svou cestu blokujeme, ať už z jakýchkoli důvodů, bráníme zároveň také přirozenému proudu hojnosti, který by v našich životech volně působil, nebýt našich strachů a omezených přesvědčení, a který by mohl ve světě konat zázraky naším prostřednictvím. Andělé chtějí, abychom si uvědomili, že hojnost je náš zcela přirozený stav, a že pokud ji neprožíváme, je to kvůli zábranám, které jsme si do cesty postavili my sami. Ať tedy v životě prožíváme cokoli, všechno nám to slouží k odhalení a posléze také k odstranění těchto problémů a bloků, a čím dříve si ze svých těžkostí vezmeme to, co potřebujeme, ať už důležité poznání nebo motivaci ke změnám, tím dříve z našeho života odejdou, protože naplní svůj účel. Nejde tedy o to něco dělat a hojnost si "vydobýt", ale naopak přestat dělat všechno, co jí pouze brání přirozeně proudit. 
Chybí-li nám něco v životě, náš rozum obvykle usoudí, že musíme udělat "to a to", abychom to získali. Bere přitom v potaz pouze logické možnosti, kde vidí jasnou souvislost s výsledkem. Vesmír však vidí mnohem více možností a cest, často o mnoho snazších a rychlejších, které by navíc mohly napomoci nejen nám, ale i mnohým dalším, a právě k těm nás vede prostřednictvím našeho vnitřního vedení a intuice. Na nás pak je, abychom následovali své vnitřní vědění a nejen to rozumové, které je velmi omezené. Ke svým cílům jsme přitom vedeni také svými vnitřními touhami. Pokud nám něco přináší potěšení, je to jasná známka toho, že jsme na správné cestě. (Nejen) v tomto týdnu se máme věnovat právě těmto věcem - které nás těší, které milujeme a které nám pomáhají posouvat se dál příjemnými a potěšujícími způsoby. Čím šťastnější si dovolíme být my sami, tím více pak můžeme pomáhat ke štěstí druhým. Budeme-li trpět a strádat, jen těžko budeme moci někomu pomáhat, protože budeme mít dost co dělat sami se sebou. Už proto je tedy pro nás důležité žít v dostatku a dovolit svým přáním, aby se naplnila, protože v konečném důsledku je to pak dobré pro všechny, jimž můžeme jako lidé žijící v hojnosti pomoci. Nebraňme si tedy ve změnách, které jsou v našem životě potřebné, ať už jsou to ty, o nichž víme, a nebo ty, kterým nerozumíme, ale které k nám přicházejí na základě Vyšší Moudrosti, jež si pro nás přeje to nejlepší a která ví, že ta nejlepší cesta vede právě přes tyto změny. Důvěřujme tedy Vesmíru, že všechno řídí ve prospěch všech, a že vše, co k nám přichází, nám přichází pomoci. Přijměme tyto dary, vezměme si z každé situace to důležité a pokročme dál s vírou, že ať už jsme vedeni kamkoli, dojdeme nakonec k větší lásce a štěstí - a to rozhodně za to stojí. 

- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Desítka Hojnosti, která vypovídá o spokojenosti, pocitu zabezpečení a zajištění, a obecně o vnitřní i vnější hojnosti, kterou si nyní vychutnáváme. Zároveň poukazuje na to, jak snadno se o svou hojnost (ať už v podobě lásky, peněz, věcí, léčení, moudrosti, poznání...) dělíme, když sami cítíme, že máme dostatek. Naši andělé nás tento týden vedou k tomu, abychom se těšili ze všeho hezkého, co v životě máme, a abychom se nebáli přijímat do svého života nové dobro ve všech podobách, protože čím více budeme sami šťastní a spokojení, tím více můžeme posléze dávat druhým a pomáhat jim. Nemáme si rovněž dělat žádné výčitky, když se máme lépe než někdo jiný, protože právě díky tomu, že se máme dobře, můžeme těmto lidem (a dalším bytostem) pomáhat k tomutéž.

Druhou kartou je Posel Činu, který může znamenat osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo tvořivý, nadšený a unešený životem, kdo rád zkouší nové věci a je vším fascinován. Někdo takový nám může být v tomto období nápomocný, také však můžeme být sami vybízeni k tomu, abychom takoví byli a zaujali vůči svému životu a jeho výzvám nadšený postoj.
Co se týká situace, vypovídá tato karta o tom, že se v našem životě vyskytne něco nového a že tak dostaneme dávku nové energie. Na obzoru je něco, co v nás probudí novou sílu, která nás uvede do pohybu, zvláště tehdy, máme-li za sebou období dlouhé stagnace.

Třetí kartou je Eso Citů, což je nádherná karta završující celý tento radostný výklad. Vypovídá o nové lásce, ať už milostné ve formě nového vztahu či nově probuzené lásky v již existujícím vztahu, nebo ve formě lásky k vlastnímu životu, lásky k sobě samým, lásky k Bohu a ke všemu, co nám poskytuje. Je to karta hlubokých citů, která vypovídá o tom, že naše srdce je otevřené lásce a štěstí, a s tím souvisejícím změnám. V neposlední řadě také říká, že naše intuice a vnitřní vedení se prohloubí a zesílí a že jí máme důvěřovat, ať se jedná o cokoli. Stojíme-li před nějakým rozhodnutím, jsme vyzýváni k následování svých nejhlubších citů.

SHRNUTÍ
Tento týden se nese ve znamení spokojenosti a lásky, dobrých pocitů ze sebe samých a z práce, kterou jsme vykonali na sobě samých a ve svém životě, a také nám přinese něco nového, pro co se můžeme nadchnout. Neprožíváme-li ve svém životě radost a hojnost, jsme nyní vedeni k tomu, abychom odstranili z cesty to, co nám v tom brání. Mohou to být staré pocity viny, a tedy dojem, že si své utrpení a strádání zasloužíme, může to být strach z přijímání, strach ze ztráty toho, co již máme, nebo obecně strach z čehokoli, nízké sebevědomí, stará bolest, apod. Pokud nevíme, v čem je přesně problém, můžeme vždy požádat své anděly o jasné vedení k odhalení těchto problémů a odstranění jejich příčin. Andělé přitom poukazují na to, že naše změny vůbec nemusejí být tak těžké, jaké si myslíme, že jsou (nebo budou), a že vše může proběhnout zcela lehce a snadno, budeme-li ochotni si tuto možnost připustit a dovolíme-li jim, aby do dané situace zasáhli tak, jak je k tomu třeba. Chtějí, abychom věděli, že utrpení v našem životě vůbec není nutné, a že mnohdy naše přesvědčení, že bolest je důležitá, drží tyto energie v našem životě. Vedou nás tedy k užívání pozitivních afirmací, ke změně smýšlení, k uvědomění si, že život se dá žít i bez utrpení a že radost a štěstí se nám mohou stát stejně přirozené, jako pro nás dosud bylo trápení a strádání. Máme tedy bez jakýchkoli výčitek následovat své nejhlubší touhy, protože ty nás vždy vedou jasným směrem jako 100% spolehlivý kompas. 
Požádáme-li o andělskou pomoc, je třeba být otevřeni jakýmkoli formám jejich vyplnění. Možná požádáme o pomoc s financemi, ale místo peněz nám přijde do života nová osoba, která zdánlivě s financemi nemá žádnou souvislost. Přijmeme-li ji však otevřeně do svého života, může se ukázat, že má důležitý kontakt na někoho, kdo nám k financím může pomoci, a přitom se třeba ještě naučíme spoustu dalších důležitých věcí. Naši andělé vědí o způsobech, jak nám nejen vyplnit naše přání a pomoci nám naplnit naše potřeby, ale také jak to zařídit, aby nám to nakonec přineslo ještě mnohem více - a stejně tak i mnohým dalším. Nechme tedy Nebesům prostor pro tvořivost, a pak se nechme překvapit tím, co všechno nám do života přinesou. Jediné, co od nás žádají, je otevřenost a důvěra v jejich láskyplné záměry. Naše přání jsou i jejich přáními - a tak jim dovolme, aby nás k jejich naplnění dovedli těmi nejlepšími způsoby, jaké existují. 

* * *


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.