neděle 4. října 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 5. do 11.10. 2015

Milí přátelé,

v poslední době dochází k mnoha různým konfliktům, které často jako by vznikaly jen tak z ničeho, bez důvodu, beze smyslu, a které mohly poměrně ostře zasáhnout různé oblasti našeho života i různé vztahy. Naši andělé jsou neustále s námi a ručí nám za to, že všechno je a vždy bude v pořádku, bez ohledu na to, jak zle se mohou věci navenek jevit. Připomínají nám, že vše, co se stalo, se mělo stát, a že vše má svůj vyšší smysl, přestože ho ne vždy vidíme a chápeme. Jsme vedeni k odpuštění, vyléčení svých ran a urovnání své energie.
Zvýšený výskyt konfliktů v našich životech a jejich zesílená intenzita nyní vznikají také proto, že jako citliví lidé vnímáme a naneštěstí také absorbujeme silně negativní energie ze světového dění, které si posléze nešťastně aktivujeme i ve svých vlastních životech.  
Z velké části na tom mají podíl média, jež jsou zaměřena v první řadě na zisk a zneužívají našeho strachu k tomu, abychom hojně četli jejich články a sledovali jejich zprávy. Andělé nám připomínají, že i bez sledování negativně laděných a zmanipulovaných médií se vždy dozvíme všechno, co potřebujeme ke svému bezpečí, a že nemá absolutně žádný smysl nechat se "vykrmovat" strachem a děsem, po nichž touží naše ego ve snaze bránit nám v našem poslání, jímž je mír. 
Chtějí, abychom se naučili strach rozlišovat od instinktu. Často tyto dvě věci zaměňujeme a pleteme si je - a pak si myslíme, že strach nás "ochrání" nebo "připraví na nebezpečí". Na ochranu a přípravu však máme právě svůj instinkt - který je tím více postižen, čím větší máme strach. Strach je přímým opakem instinktu! Náš instinkt sloužící k naší ochraně nás vždy varuje, jestliže se máme na něco připravit. To ale dělá JEN v oněch okamžicích, kdy je to na místě! Strach naproti tomu je vytrvalý, nezávislý na tom, zda jsme skutečně v nebezpečí nebo ne, je plný těch nejneuvěřitelnějších děsivých iluzí, jež nemají nic společného se skutečností, a rozhodně nám nepomáhá k ochraně. Pouze v nás vyživuje stres, který je potravou pro naše ego,  a místo aby nám dával sílu, nás o sílu obírá a paralyzuje nás. Strach nám brání vnímat vlastní instinkt.
Někteří namítají, že bát se je přirozené, což je sice pravda, ale žít v chronickém návyku strachování se a zoufalství nám přirozené není a ničí to nejen naši mysl a city, ale také naše těla, která jsou přitom základním nástrojem, který jsme dostali ke konání svého poslání na této planetě. Naši andělé nás tedy vedou k očistě, a to jak k očistě mysli, citů a energie, tak i k očistě těla. Budeme-li se užírat strachem a neustále v sobě vyživovat stres, můžeme si zbytečně ublížit. Mezi následky chronického strachu patří mimo jiné i váhový přírůstek, problémy s kůží, krevním oběhem, narušenou imunitou (to zahrnuje i zesílené alergie a astma), kostmi, klouby aj. Navíc kromě sebe můžeme také nechtěně ublížit dalším lidem, protože pod tlakem stresu a strachu o své bezpečí jednáme jinak, než jak bychom normálně jednali. Můžeme být podráždění, mít problémy se spánkem, vidět všechno černě a kazit si i to dobré, a protože jsme v takovéto náladě, jen těžko se nám někdo nebo něco může zavděčit a navodit nám dobrý pocit. Nic nám neudělá radost, nic nás nepotěší, protože v sobě sami dobrovolně vyživujeme naprosto opačné energie. A protože Zákon přitažlivosti funguje vždy a všude, začneme si k sobě přitahovat negativní zážitky, situace vyvolávající v našem nitru strach, konflikty, zlobu, hádky a mnohé další věci, které si nepřejeme. 
Dokud budeme žít v iluzi, že nás náš strach nějak chrání, nebudeme se ho chtít zbavit. Jakýkoli pokus o naše zklidnění a posílení míru ze strany našich andělů, ať již nebeských nebo pozemských, pak logicky smeteme ze stolu. Dokud se budeme chtít bát, nemůže s tím nikdo, ani samotný Bůh, nic udělat. Je to NAŠE vůle, naše svobodná vůle, a jedině my můžeme rozhodnout o tom, kam ji nasměrujeme. 
Přitom je důležité uvědomit si, že naše volby neovlivňují jen nás, ale také náš svět, protože my jsme jeho přímou součástí. MY ho tvoříme. My všichni dohromady. Očistěme tedy své mysli, svá srdce, své energie i svá těla. Travme čas v meditacích, v modlitbách a tichu, veďme svou mysl soustředěně a láskyplně k míru a léčení, nalaďme se na energie lásky, které si tolik přejeme, a pak začněme skrze sebe samé vytvářet lásku a mír ve vlastním životě i ve světě. Naši andělé jsou s námi a ručí nám za to, že nám nic nehrozí a že vždy, když se budeme potřebovat na něco připravit, dostaneme k tomu jasné vedení. Vymažme strach a konflikty ze svých myslí i srdcí - a přestaneme si je přitahovat do života. Srdce plné míru dokáže konat zázraky... a tak je konejme.

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Desítka Myšlenek. To je karta náhlých a nekompromisních konců. V souvislosti s úvodním slovem se přitom jedná především o zrušení našeho návyku podléhat strachu a panice a vytvářet tak ve svém životě intenzivní negativní víry energie. Obecně tato karta vypovídá o zbavení se jakéhokoli negativního návyku, který nám ubližuje, tedy včetně fyzických i nefyzických závislostí, závislostí ve vztazích, návyky přejídání se nebo zajídání problémů, zanedbávání péče o své tělo nebo duši, dovolování lidem, aby nás zneužívali a zraňovali, apod. Jsme vedeni k tomu, abychom se dobře podívali na svůj život, na to, jak se o sebe staráme a zda si ubližujeme nějakými nežádoucími návyky - a následně tyto návyky nekompromisně ukončili. To nám přinese nejen pocit úlevy a rozhodnosti, ale zároveň nám to otevře cestu k něčemu novému a dobrému, protože jsme za negativní minulostí udělali tlustou čáru. Ať tedy cítíme, že potřebujeme cokoli změnit a ukončit, tato karta je znamením od našich andělů, že nás v tom ve všech směrech podporují. 

Druhou kartou pro tento týden je Strážce Myšlenek, která může znamenat buď osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo vůdčí a profesionální, kdo srší nápady a má pozitivní přístup. Rád hovoří a nebojí se mluvit i za ty, kdo slovo nemají. Takový člověk nám může být v tomto týdnu nápomocný a inspirovat nás a nebo jsme také my sami vybízení k zaujetí tohoto postoje.
Obecně je to pak karta vyjadřování a řečnictví. Naši andělé nás touto kartou vedou k tomu, abychom se nebáli hovořit sami za sebe a neustupovali druhým, budou-li se nás snažit zatáhnout do negativity nebo nezdravých návyků. Bude-li nám např. někdo vymlouvat naši potřebu věnovat čas sobě samým, meditacím nebo něčemu jinému, nebo nás třeba přesvědčovat, že jsme hloupí, když nepanikaříme a nejsme negativní, nemáme si to nechat namluvit a jednoduše si máme stát za svým. Je čistě na nás, co se rozhodneme udělat se svou energií a jak se ji rozhodneme využít. Jistě známe mnoho lepších a užitečnějších způsobů, jak svou energii investovat, než je nekonečné zoufání a hádky s ostatními.
Kromě toho je to však také připomínka, že svoje volby nemusíme nikomu vysvětlovat a nemáme se nechat zatahovat do argumentování a zanícených diskusí, které nikam nevedou, zejména na internetu, který je jimi přímo zaplaven. Svou řeč a svá slova můžeme využívat k podpoře a tvoření míru a k šíření lásky - je to jen o nás a naší volbě. Rozhodněme se nezneužívat svůj dar slova k podpoře negativity. To přímo souvisí s první kartou: ukončeme své vlastní šíření negativity. 

Třetí kartou pro tento týden je karta Zvolte si svobodu, která nasazuje korunu celému výkladu i jeho podstatě. Tato karta totiž vypovídá o tom, že jsme lapeni v iluzích, ze kterých je třeba se vymanit, jinak budeme žít v omezení a strachu, které přitom vůbec nejsou nutné. Říká, že jsme to byli my, kdo si zvolil se dívat na život a věci v něm současným nezdravým způsobem, a že jsme to tedy stejně tak my, kdo by to měl změnit, chceme-li se od svého utrpení osvobodit. Nesvoboda, kterou cítíme, je stav, který jsme si navodili sami svým smýšlením a způsobem vnímání věcí. Toto je pro nás tedy připomínka, že přes všechny dojmy omezení a nesvobody máme stále svobodu a možnost volby, která začíná v našem vlastním nitru. Sami rozhodujeme o tom, na co se budeme dívat, a jakým způsobem. Sami rozhodujeme o tom, zda nás to či ono porazí nebo nikoli. Sami rozhodujeme o tom, zda se postavíme do pozice nebohých bezbranných obětí, které nic nezhmohou a které si donekonečna budou jen stěžovat, a nebo se chopíme vlastní síly a uvědomíme si, že jsme mocné a silné bytosti schopné tvořit zázraky a začneme tuto svou schopnost využívat k všeobecnému dobru. Naše svoboda či nesvoboda je velmi subjektivní a záleží na nás, co se rozhodneme s tím udělat. Všichni máme v životě problémy, ale každý z nás má možnost zvolit si, jak na ně bude pohlížet; zda se jimi nechá převálcovat a nebo zda se s nimi popere a zesílí z nich. 

SHRNUTÍ
Karty pro tento týden nás v první řadě vedou k důkladnému očištění naší energie. A to jak mentální, emoční a duševní, tak i té fyzické. Naše tělo je také forma energie - a je tedy ovlivňováno jakoukoli jinou energií, kterou do sebe přijmeme. Jestliže jsme vstřebali těžké energie, naše tělo je může projevit zvýšenou váhou nebo také jinými zdravotními problémy. V takovém případě, kdy cítíme nějaké trápení, ať už tělesné nebo duševní, je nám jasně naznačováno, že náš současný způsob myšlení, cítění, vnímání a jednání není dobrý a je třeba ho co nejdříve změnit. Sami vycítíme, které změny potřebujeme uskutečnit. Pro některé to znamená zbavit se závislosti (a to i na dramatech!), pro jiné to znamená více pečovat o své tělo, pro další to znamená přestat lpět na minulých zklamáních a bolestech. Každý z nás je jedinečný a máme tedy každý své vlastní individuální vedení. Naslouchejme tedy výhradně vlastní intuici, a ať už vycítíme, že potřebujeme cokoli, nenechme si to nikým jiným vymluvit. Sami máme ten nejlepší smysl pro rozeznání toho, co je pro nás vhodné a co nikoli. Spolu s očištěním je zároveň nutné ukončit to, co naši energii "špinilo", ať už způsob myšlení, hovory s negativními lidmi, sledování médií nebo dramatických pořadů, nadměrná konzumace kofeinu nebo cokoli jiného. Velmi nám nyní pomůže čas trávený o samotě, v tichosti a v meditaci. Můžeme poslouchat ticho nebo nějakou příjemnou meditační hudbu. Hudba má také své vibrace a může nám tedy rovněž pomoci s naší očistou. 

Andělé chtějí, abychom věděli, že není nijak nezodpovědné přestat se bát! Pro mnohé z nás je totiž právě tento strach z nezodpovědnosti příčinou jejich stresu a trápení. Přitom právě nebát se je zodpovědné, neboť si nekalíme svou jasnou mysl a čisté srdce obavami a udržujeme své tělo zdravé a bez napětí, díky čemuž můžeme jasně vnímat svou intuici, která nás neomylně vede po bezpečných cestách a pomáhá nám zajistit vše, co potřebujeme. Máme si uvědomit, že jsme vždy v bezpečí, a kdykoli bychom se měli s něčím potýkat, byli bychom jasně vedeni ke krokům, jež bychom v takové situaci měli učinit. S tímto vědomím naprostého bezpečí a ochrany se můžeme uvolnit a připustit si léčení, které naše těla i duše tolik potřebují. Strach zanechal na našich duších i tělech velké rány a je třeba je začít léčit co nejdříve. Oprostěme se tedy od iluze, že nám strach pomáhá a že ho musíme cítit, požádejme své anděly o naprostou ochranu, a s vědomím této ochrany se v klidu oddejme léčení.

Zvýšené množství konfliktů, k nimž v poslední době došlo nebo dochází v našich životech a okolí, nám může posloužit jako krásný důkaz toho, jakou máme moc, když si už sami tvoříme bitvy ve svých životech. Vidíme na nich i jakým způsobem to děláme. Jsou krásným důkazem toho, jak strach negativně ovlivňuje naši schopnost myslet a vnímat, jak nás činí nesvobodnými a jak nás dokáže dohnat až k činům, jichž bychom se jinak nikdy nedopustili. Nechceme-li boje ve světě, přestaňme bojovat mezi sebou a především přestaňme posilovat to, z čeho všechny boje všeho druhu vznikají - a to je strach. Egoismus, potřeba prosazovat si svou pravdu, hádat se s ostatními a nutit jim svoje názory, citové zraňování, slovní zneužívání, stres, ale i nedůvěra v Boha a jeho moc, to všechno vzniká ze strachu. Snadno zapomeneme na Boha a to, čeho všeho je schopen, když upadneme do své omezené iluze, že všechno musíme zvládnout jenom my sami! Přirozeně, že pak máme strach a plníme se úzkostí a frustrací! Radou našich andělů pro nás v této souvislosti je opřít se o Boha. Zapomenout nyní na konflikty a hádky, uvolnit napětí, zavřít na chvíli oči a uchýlit se do náruče Boha, který takto dostane prostor pro své zázraky a léčení. Necháme-li ho očistit nás ode všech ošklivých energií, snadno se staneme jeho nástrojem míru, který bude léčit svět. A právě to je naším posláním, právě to máme dělat. Šířit lásku a mír, být světly v temnotě, tak jako jsou hvězdy na noční obloze. Stejnou mocí, kterou jsme schopni vytvářet ve svých životech konflikty, můžeme vytvářet lásku a mír. Je to tatáž moc, tatáž síla, jen nasměrovaná opačným směrem. Tak jako nám přijde jednoduché vyvolat konflikt, je pro nás stejně jednoduché vyvolat mír. Volba je na nás.
Všichni máme své strážné anděly, kteří se v každém okamžiku starají o naše bezpečí a zajištění všech našich potřeb, a je třeba, abychom jim v tomto směru důvěřovali. Jsou skuteční. Jsou tady pro nás. Jsou tu, aby nám pomohli. A vždy to také udělají, pokud jim to dovolíme, požádáme je o pomoc a pak tuto pomoc přijmeme, ať už přijde v jakékoli podobě, protože cokoli nám pošlou, bude pro nás vždy to nejlepší.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Ráda bych od srdce poděkovala všem, kteří mi poslali finanční (i jiné) příspěvky. Velmi si toho vážím a těší mě, kolik hodných lidí mezi námi je. Vím, že ne všichni mohou příspěvek poslat, i když by si to přáli Mnohokrát vám tedy děkuji za každou formu vaší podpory a těším se z toho, že můžeme společně dělat svět lepším a láskyplnějším

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.