neděle 22. listopadu 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.11. 2015

Milí přátelé,

opět se nám blíží úplňkové období, které by mělo vyvrcholit ve čtvrtek, 26.listopadu. V souvislosti s touto měsíční fází nám naši andělé radí být co nejvíce v kontaktu s přírodou, abychom se naladili na její rytmy a ve spojení s její léčivou energií uvolnili ze svého nitra nebo i života to, co již naplnilo svůj účel. Měsíc v úplňku symbolizuje dokončení, naplnění, a tak vše, co již dokončilo svůj úkol v našem životě, můžeme nechat jít. Týká se to zejména věcí z minulosti, jimiž si v přítomném okamžiku bráníme ve štěstí. Jsou to vzpomínky, které nás buď plní lítostí, protože byly hezké a my máme pocit, že nic takového už nezažijeme, a nebo naopak vzpomínky, z nichž máme pocity hanby, bolesti, hněvu nebo jiné, které naši energii ubíjejí. V tomto období bude tedy příhodné pustit se toho, co nám brání plně prožívat přítomnost. Nemusíme zapomínat na to, co se nám líbilo, ale je důležité nelitovat plynoucího času a odpoutat se od všeho tak, abychom svůj přítomný okamžik nevyplýtvali na minulost.
Vzpomínky na různá zklamání, selhání a zranění, které udržujeme při životě, nám také přirozeně kazí budoucnost, protože lpíme-li na těchto zážitcích, pak v podstatě do budoucnosti očekáváme totéž - že budeme zklamáni, že selžeme nebo budeme zraněni - a tak si svou budoucnost tvoříme, protože už teď očekáváme, že to bude příště zase stejné. Ze strachu ze zklamání, selhání či zranění si bráníme ve změnách, nedovolujeme si využít příležitosti, odmítáme se pustit do toho, k čemu jsme přitom vedeni, nechceme se ve vztahu otevřít, apod. a tím si sami utváříme v životě omezení. Pokud máme z něčeho strach, protože se to v našem životě opakovaně dělo, pak nám andělé připomínají, že se takové věci mohou opakovat z důvodu nevyléčené bolesti (která k nám po prvním nevyléčeném zranění přivolávala tytéž nebo podobné situace stále dokola, abychom tu původní bolest konečně vyléčili) a nebo neosvojené lekce (kdy se daná situace vracela, aby nám předala důležité poznání, kterému jsme se však opakovaně zatvrzele bránili). Bohužel si často myslíme, že někdo jiný nebo něco jiného má nad námi moc, a pak se neustále bráníme a vytváříme si kolem svého srdce tvrdou skořápku, která nám znemožňuje cítit skutečné štěstí a stejně tak znemožňuje lásce zvenčí, aby mohla přicházet k nám. Náš pesimismus a negativní očekávání - často založené právě na minulosti - nám pak přitahuje odpovídající zážitky a my, místo abychom si na základě toho uvědomili, co nosíme ve své mysli a pocitech a co v nás k nám přitahuje takové věci, to všechno bereme jako potvrzení, že jsme měli pravdu a že nemůžeme nikomu a ničemu věřit. Tak se však uzavíráme do kruhu opakovaných zklamání, která vycházejí z nevyléčené minulosti a která si v přítomnosti zhmotňujeme do budoucnosti svým negativním naladěním. 
Naši andělé nás vedou k tomu, abychom se otevřeli. Chtějí, abychom věřili. Abychom věřili, že všechno může být opravdu jinak, i kdyby se nám některé věci opakovaly stejným způsobem třeba i spoustu let. Abychom se pustili svého minulého myšlení a naladění, jehož následky možná vidíme ve svém současném životě. Dokud budeme věřit svému omezení, budeme si zhmotňovat omezení, a pokud ho budeme brát jako důkaz pro svou omezenou víru, přirozeně nás ani nic jiného nepotká. Není to však v lidech, ve věcech, v situacích nebo zdánlivě nepřejícném Vesmíru - jsme to my a náš pesimismus, který si tak často obhajujeme minulými zkušenostmi, kdo se potřebuje změnit, aby se mohlo změnit i to, co přitahujeme. 
Potřebujeme se oprostit od zbytečné úzkosti a stresu, ať už vychází z tíhy minulosti a nebo ze strachu z budoucnosti. Pokud se nám nyní v životě odehrává něco, co se nám nelíbí, dost možná je to pozůstatek našeho minulého myšlení a naladění, kterým jsme si to k sobě přitáhli. V některých konkrétních případech se pak může jednat o situace, které nás mají něčemu naučit, posílit nás a obohatit nás o nové zkušenosti, které později využijeme. Takové situace pak zmizí z našeho života hned, jakmile si danou lekci osvojíme a přijmeme ji, namísto toho, abychom s ní pořád bojovali.
Náš život může být krásný a plný lásky, musíme si to však napřed dovolit. Dovolme si učinit změny, které cítíme, že učinit máme, a propustit to, co nám už neslouží a brání nám v cestě dál. Naši andělé jsou s námi na každém kroku a vždy nám na požádání poskytnou vše, co budeme potřebovat.

- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Tvořivost a hojnost vypovídající o dostatku, radosti a hojnosti v nejrůznějších formách. Je to karta připomínající letní období plné úrody, sladkého ovoce a zlatavého obilí. Je to karta, která nám slibuje takové sladké ovoce za trpělivost při jeho zrání a zlatavé obilí vzešlé ze zasazených semínek. Andělé zde poukazují na souvislost mezi tím, co jsme udělali dříve, a tím, co se později děje. Vědí, že děláme mnoho dobré práce na sobě a svém rozvoji, a do našeho života tedy nyní mohou přicházet odměny za naši práci a její výsledky. Rovněž to však vypovídá o tom, že pokud zažíváme něco nepříznivého, je to kvůli "semínkům" něčeho nežádoucího, která jsme někdy dříve zaseli ve vlastní mysli nebo v srdci. Opět zde poukazují na to, že jsme sami tvůrci svého života - a karta sama nese název Tvořivost. Když se tedy podíváme na svůj život a uvědomíme si, že je v naší moci změnit to, co prožíváme a jak, můžeme to převést do praxe a začít si utvářet život tak, jaký ho chceme mít. K tomu je však třeba vzdát se mentality oběti, přestat ukazovat prstem na svět, přijmout skutečnost, že jsme silní a mocní, a pak tuto svou sílu využít ke změnám, k nimž pocítíme vedení.
Mezi ostatní významy této karty patří obecně tvořivost v jakékoli formě, ať už pro potěšení nebo v rámci svých profesí, bohatství a také početí či narození dítěte.

Druhou kartou pro tento týden je Pomocník Myšlenek, která může symbolizovat osobu nebo situaci. Ohledně situace nám říká, že se věci dají velmi rychle do pohybu a že začneme ve svém životě rozhánět mraky - zejména myšlenek. Pokud jsme měli dlouhodobě špatnou náladu nebo nešťastné pocity, začneme se věnovat tomu, co nám pomůže toto naladění změnit. V souvislosti s předchozí kartou to znamená i velkou dávku odhodlání a sebedůvěry, které naše změny podpoří. Podpořit nás ve změnách může také archanděl Michael, který nám pomáhá zbavovat se strachu a překážek - stačí ho požádat.
Tato karta může představovat také osobu, což je v tomto případě někdo, kdo má rychlý úsudek, dokáže se rychle zorientovat a rozhodnout se, co udělat. Sami však můžeme být vedeni k tomu, abychom takové vlastnosti v sobě rozvinuli a využili jich, když je to třeba. 
Obecně jde o to rozehnat mraky negativních a omezujících myšlenek, pak snadno zaměřit svou pozornost na určitou věc a s důvěrou ve své vedení se do toho pustit.

Třetí kartou pro tento týden je Eso Činu, které skvěle doplňuje poselství dalších dvou karet. Je to karta činorodosti, nového impulsu, inspirace, nadšení, vášně a chuti něco udělat. Je možné, že když uvidíme plody svého snažení, poslouží nám zároveň jako podnět k dalším změnám, protože se jich přestaneme bát. Uvidíme, že naše práce má svůj význam, a to nás podnítí k novým nápadům, co bychom ještě mohli podniknout. Vybízí nás k tomu, abychom se pustili do něčeho nového. Samozřejmě si však budeme potřebovat nejprve uvědomit, že na to máme a že je v naší moci to uskutečnit (viz. první karta) a rozehnat své negativní myšlenky, kvůli kterým jsme se zdráhali cokoli podnikat (viz. druhá karta). Všechny tyto karty se navzájem doplňují a přinášejí nám poselství: Nebojte se změn a pusťte se do nich! Říkají nám, že nejsme žádné nebohé oběti a že bychom si měli uvědomit, jakou moc máme nad svým životem... a tuto moc začali zužitkovávat k uskutečňování dobrých záměrů.

SHRNUTÍ
Karty tohoto týdne nás vedou k tomu přestat si hrát na oběti a začít aktivně utvářet svůj život, který byl až dosud - právě díky mentalitě oběti - utvářen jinými lidmi a okolnostmi. Sami máme svůj život v rukou a i když některé věci nezměníme, můžeme se k nim postavit novým způsobem, který nám pomůže cítit se silní a ne poražení. Můžeme sami sebe ocenit za vše, co jsme dokázali, i za to, že jsme se pokusili o něco, co třeba nakonec nevyšlo - že jsme měli odvahu a vůli a že bez ohledu na výsledek, který třeba nevyšel podle našich představ, jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli.
V tomto týdnu se pohneme dál, ale záleží to hlavně na nás a na tom, co se rozhodneme udělat a zda se to vůbec rozhodneme udělat. Každý z nás má svobodnou vůli a i když energie tohoto období významně podporuje naše změny, pokud se někdo rozhodne je nedělat, je to jeho volba a výsledky tomu budou odpovídat. Pokud se něco nemění, je to hlavně kvůli tomu, že se neměníme my. Čekáme, až se změní to či ono, ale sami se měnit nechceme. Držíme se starého a omezeného postoje, a pak se divíme a stěžujeme si, že i v našem životě se dějí stále tytéž věci a zůstávají v něm stále tatáž omezení. Vyčistěme tedy svou mysl (ať už meditací, psaním do deníku nebo jiným způsobem), ujasněme si, co bychom si přáli, a pusťme se do toho, co cítíme jako to pravé. Neptejme se přitom na názory druhých, protože oni změny mít rádi nemusí a podporu nám vždy neposkytnou. Neznamená to přitom, že by naše záměry byly špatné. Pokud naše změna vychází z upřímného, na lásku naladěného srdce, pak tato změna vždy poslouží tomu nejvyššímu dobru všech, kterých se tato změna dotkne. 
Budeme potřebovat odpouštět, jak druhým lidem, situacím nebo i Bohu/Vesmíru, tak i sobě samým, pokud máme pocit, že jsme si sami něco pokazilli nebo že jsme něco neudělali dobře. Odpuštění přitom neznamená ignorovat, co se stalo, ale přestat lpět na nikam nevedoucím trestání se. I v případě, že nějak uškodili druzí lidé nám, trestáme pouze sami sebe, protože naše negativita a hněv kazí náš život a přitahují k nám další negativitu. Lpění na neodpuštění je mrhání energií a časem a vězní nás v minulosti, a tak pro dobro své i druhých přestaňme lpět na zatvrzelosti a nechme jít to, co nás jen obíralo o čas, energii a štěstí. Svět nám hned bude připadat hezčí, protože když odpustíme a očistíme své srdce od těžkých emocí, bude to mít podobný účinek, jako když umyjeme a vyleštíme zababrané špinavé okno. Problém totiž nemusí být ve vnějším světě a v druhých lidech, ale v našem vlastním "špinavém skle", přes které se na vnější svět díváme.
Nemějme strach činit ve svém životě dobré změny. Cokoli pomůže nám, pomůže zároveň i druhým, byť to tak v některých případech nemusí na první pohled vypadat. Naslouchejme svému srdci a následujme jeho vedení, protože naše srdce nás nikdy nepovede k ničemu, co by mohlo nám nebo jiným uškodit a co by nebylo v souladu s vyšším plánem našich duší. Důvěřujme mu tedy a pusťme se do všeho, co jsme tak dlouho chtěli udělat.

* * *

Tip: Meditace pro odpuštění sobě samým: https://www.youtube.com/watch?v=6IzsOsznT6g


 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.