neděle 8. listopadu 2015

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.11. 2015

Milí přátelé,

v období posledních týdnů mnozí z nás vycítili, že se některé věci v našich životech nejen jaksi urychlují, ale také stupňují a vyhrocují. Naši andělé nám připomínají, že stoupající frustrace neznamená škodolibost Vesmíru, který nám nechce něco dobrého dopřát, ale naši vlastní volbu nepustit se toho, co již nefunguje, a neměnit na tom nic, dokud to není nutné. Pokud si něco přejeme a v našem životě jsou věci, osoby či návyky, které nám v naplnění tohoto přání brání, přirozeně jsme pak vedeni k takovým změnám, které nám cestu odblokují. Přitom se nemusí jednat o nijak radikální kroky - mnohdy stačí naučit se říkat Ne, lépe se o sebe starat, jasněji se vyjadřovat, přehodnotit to, čemu jsme doposud věřili, apod.
Máme ze změn strach, protože náš rozum nevidí více možností než ty, které si může logicky odvodit a předpovědět. Srdce nám přitom říká něco jiného - kup si tu knížku; řekni mu, jak na tebe jeho chování působí; zůstaň jeden den doma; odpusť jí a měj pokoj v duši. Rozum se okamžitě brání - tu knížku si nesmíš koupit, jinak nebudeš mít peníze; nesmíš mu říct nic kritického, jinak se bude zlobit a nebude tě mít rád; nesmíš si dovolit zůstat doma, jinak nestihneš, co musíš udělat, a to bude průšvih; nesmíš jí odpouštět, vždyť přece musí zaplatit za to, co ti udělala, a ty musíš ukázat, že máš nějakou hrdost. Srdce naproti tomu ví, že když si koupíme tu knížku, která je důležitá pro náš růst, změní se naše myšlení i vyzařování a vzápětí si přitáhneme peníze nejen zpátky, ale i zmnožené, protože změníme své myšlení nedostatku na myšlení hojnosti. Ví, že když onomu člověku řekneme, že to, jak se k nám zachoval, se nás dotklo, pomůže mu to uvědomit si, co by mohl zlepšit, protože sám by si to třeba neuvědomil, a navíc se k nám začne chovat o mnoho laskavěji, protože mu na nás záleží. Ví, že když si vezmeme den volna, zregenerujeme svou energii i své tělo takovým způsobem, že pak zvládneme všechny úkoly naprosto skvěle, o mnoho rychleji a také s chutí. Ví, že když odpustíme negativní pocity ze svého nitra, uleví se nám a nebudeme si kazit své duševní nebo i tělesné zdraví kvůli jednání někoho jiného.
Naše mysl je velmi omezená a podle toho také vyvozuje naše možnosti. Na každou možnou změnu hned namítne "A co když, a co kdyby...?!" Posloucháme-li jen mysl, přirozeně máme strach a pocity úzkosti, protože vidíme jen omezení a ohrožení. I když je do jisté míry důležité "mít rozum" a jednat racionálně, srdce nesmíme z vedení vynechávat. Právě vynechávání srdce z našeho vedení a rozhodování pak vede k nespokojenosti, frustraci a nežádoucím situacím. Naši andělé nám však mohou pomoci více vnímat své nitro, a tak zlepšit naši schopnost naslouchat svému srdci. Stačí je o pomoc požádat, a pak dělat to, k čemu pocítíme nutkání nebo inspiraci.
Stupňující se frustrace nás má mimo jiné přimět přestat spoléhat za každou cenu jen na rozum a dát srdci prostor, který potřebuje, aby nás bezpečně a míruplně provedlo všemi důležitými změnami. Čím více budeme lpět na nefunkčních záležitostech a vzorcích ve svých životech, tím tvrdší podmínky budou muset nastat, aby nás od nich odvedly. Není to z vůle Vesmíru - je to z naší vůle. To my si přejeme splnit ten a ten sen, my si přejeme lásku, radost, mír a štěstí, my si přejeme mít naplněný život. Jde tu o nás, ne o Vesmír. Jde o naše přání, které si bezděčně blokujeme svým omezeným myšlením a vnímáním. Vesmír nám jen pomáhá. Když nejsme ochotni nic měnit bez nátlaku a bolesti, pak nám přirozeně v životě naroste nátlak a bolest. Jsme to my, kdo Vesmíru nedává na výběr a kdo tuto cestu určil jako jedinou možnou. Nepřejeme-li si zažívat nátlak a bolest, je třeba být ochotni učinit změny i bez nátlaku a bolesti. Je třeba věřit, že bude všechno opravdu v pořádku, když poslechneme své srdce. Je třeba věřit sobě samým a mít k sobě úctu, tak aby náš pocit jistoty nebo bezpečí nebyl závislý na jiných lidech nebo vnějších okolnostech. Přestaneme-li změny podmiňovat nesnesitelností situace, nebude mít Vesmír žádný důvod, aby stupňoval naši frustraci, protože budeme ochotni činit změny i bez toho, abychom se dostávali až za hranice snesitelnosti. Vesmír nám vychází vstříc - je na nás, zda s ním budeme v souhře a poddáme se změnám bez zbytečného odporu, a nebo mu nedáme na výběr a přimějeme ho, aby nás do změn (které si ve skutečnosti sami přejeme a které potřebujeme) donutil. Důvěřujme Vesmíru, že vidí, kam naše cesta vede, a že změny, k nimž nás inspiruje, mají svůj vyšší účel. Víra neznamená uvěřit, až když budeme předem vědět, co jak bude, ale uvěřit i přesto, že vlastně skoro nic nevíme - jen cítíme, že to, k čemu jsme vedeni, je správné. Nebesa nás nikdy nezradí. Mějme tedy víru v jejich vedení a učiňme pro zlepšení svého života vše, co cítíme jako to pravé. V konečném důsledku se vždy dostaneme jen k ještě větší lásce, moudrosti a světlu. 

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Eso Hojnosti. Je to krásná karta vypovídající o zdrojích toho, co potřebujeme, a o tom, že jsou nám tyto zdroje k dispozici. Z části to však znamená, že je třeba umět si o to říct. Pokud hojnost a pocit dostatku nezažíváme, znamená tato karta, že budeme odstraňovat to, co nám tento proud hojnosti blokuje a co nám neumožňuje plně využívat toho, co se nám nabízí. Mohou to být přesvědčení jako že přijímat je špatné, chtít něco pro sebe je sobecké, duchovní člověk nesmí chtít majetek ani peníze, nebo třeba i různé nezdravé vztahy, které si v životě udržujeme v domnění, že chtít víc si nezasloužíme nebo že druhým pomáháme, zatímco oni nás pouze zneužívají a my jim udržováním tohoto vztahu posilujeme víru, že takto jednat je v pořádku. Vyživovat vztahy, které nám ubližují, znamenat dávat sobě samým najevo, že nestojíme za nic víc, nutíme svou duši i tělo trpět a ničíme svou sebedůvěru. Přirozeně pak máme pocit nedostatku.
Ať už pociťujeme ve svém životě nedostatek čehokoli, nyní je načase zapracovat na tom, abychom to změnili. A to zejména aktivními kroky jako třeba rozšířením svého vzdělání v dané oblasti, zjištění si více informací, nebo meditací nad svým životem, novým rozhodnutím, či prostým Ne někomu, kdo nás využíval. Sami cítíme, k čemu jsme vedeni. Je to pocit, který je velmi vytrvalý a který nepřestane, dokud to, k čemu nás vybízí, konečně neuděláme. Takové je vnitřní vedení. Naslouchejme mu tedy a jednejme podle něho. Hojnost je nám vždy k dispozici, ale musíme nejprve odstranit bloky, které jsme si k ní z velké části sami vytvořili a které nám nedovolují tuto hojnost přijmout.

Druhou kartou je Pětka Hojnosti, která vypovídá o chudobě a nedostatku. Krásně navazuje na předchozí kartu a říká nám, že se zaměřujeme více na nedostatek než na hojnost, a podle toho to pak v našem životě vypadá. Přesvědčení jako "Peněz je málo, jediný příjem je výplata, vždycky o peníze nějak přijdu" nám přirozeně vytvářejí v životě právě to. Obdobně to samozřejmě platí i v oblasti lásky, vztahů, zdraví, domova nebo jiných v případě, že věříme něčemu omezujícímu. Náš rozum činí logické závěry na základě minulých zkušeností, jenže ty jsme si vytvořili a přitáhli předchozím omezeným myšlením. Místo abychom toto myšlení změnili, s každým dalším zklamáním se v něm jen utvrdíme a dokazujeme si, že máme pravdu, když věříme v to negativní. Naši andělé nám chtějí pomoci z této pasti negativity a omezující víry, a tak tuto pomoc přijměme.
Zažíváme-li nyní nějaký nedostatek, pak nám karta radí, abychom se ještě nepouštěli do žádných podniků nebo vztahů, ale spíše si nejprve udělali sami v sobě pořádek a počkali na příznivější období, kdy se sami budeme cítit lépe a budeme moci svou akci uplatnit v lepších podmínkách. Období strádání nemusí trvat nijak dlouho, zvláště pokud změníme sami sebe, své smýšlení a vnímání, a učiníme-li zdravé změny, o nichž jsme se bavili výše. Mějme trpělivost a využijme toto období ke kontemplaci, přehodnocení některých věcí a také přijetí pomoci, kterou potřebujeme.

Třetí kartou pro tento týden je Dvojka citů. Je to nádherná karta, která vypovídá o lásce, soucitu a harmonickém řešení problémů ve vztazích. Nejvíce v tomto období poukazuje na naši potřebu citového bezpečí, které možná postrádáme. Říká nám, že všechno bude dobré a že nemáme ztrácet naději, co se týká našich vztahů i ostatních oblastí v životě. Jasně říká, že nemáme nic vzdávat a místo toho věřit v porozumění a harmonii. (Samozřejmě, pokud jsme v určitém konkrétním případě individuálně vedeni k jinému řešení, naslouchejme mu.)
Tato karta nám dává na srozuměnou, že ne všechno je tak špatné, jak to vypadá, a že předběžným "hozením flinty do žita" bychom se mohli připravit o mnoho krásného. Vypovídá o prohloubení vztahů, v nichž si s druhými lidmi často porozumíme právě díky společnému vyřešení problémů mezi námi. Lidé, kteří si nás nevážili, si nás mohou začít vážit. Je ale samozřejmě nutné začít od sebe samých a vyvinout si napřed úctu sami k sobě. Odvážit se vyjádřit, co jak vnímáme, říct druhým, co si myslíme, nebát se jednat upřímně a otevřeně. Pro mnohé z nás je to hrozivá představa, protože nás nikdo neučil, jak čelit konfrontaci a jak se s ní zdravě vypořádat. Součástí mezilidské komunikace jsou i méně příjemná témata a je to úplně v pořádku. Někteří lidé mohou mít strach, že budou agresivní, když dají svým pocitům průchod a vyjádří je poté, co je tak dlouho v sobě dusili a potlačovali. To se ale nemusí stát. Silné emoce můžeme uvolnit i způsobem, který nikomu neublíží (vypsání se do deníku, trhání starých novin, sport...), a potřebné věci pak vyjádřit v klidu a jasně, bez nátlaku předešlých emocí. Naši andělé nám mohou pomoci vést naše slova i jednání tak, aby to obecně prospělo všem a abychom konečně pocítili svobodu, kterou jsme si tak dlouho ze strachu z ublížení druhým upírali. Vyjadřovat nepříjemné emoce je v pořádku stejně tak jako vyjadřovat emoce příjemné. Máme-li obavy z toho, že by naše uvolněná emoční energie mohla způsobit něco nežádoucího, můžeme rovněž požádat své anděly, aby ji pomohli přeměnit v neutrální energii, která může být využita jinde.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme odstraňovat bloky v hojnosti, které jsme si sami vytvořili svým smýšlením, omezeným či negativním způsobem vnímání a nahlížení na věci, potlačováním sebe samých nebo snižováním vlastní hodnoty. Jsme vedeni k uvědomění, že hojnost proudí do našich životů zcela přirozeně, ale my jsme ti, kdo staví do tohoto proudu hráze. Není-li naše energie v souladu s energií hojnosti, pak k nám hojnost logicky nemůže přijít, protože ji nepřitahujeme, ale odpuzujeme. I v případě, že děláme maximum pro to, aby k nám hojnost přicházela, pak od nás zase vzápětí odchází, nosíme-li v sobě nějaké negativní přesvědčení, které je s ní spojeno. Budeme-li věnovat čas sebezkoumání, odpouštění (sobě i jiným lidem) a jiným aktivitám, které nám pomohou mít lepší pocit ze sebe samých, probudí se v nás větší vědomí vlastní hodnoty, a tato energie k nám začne přitahovat hodnotné věci - nejen peníze, ale i všechno ostatní, co je pro nás cenné, jako např. naplňující vztahy, úspěch v naší práci nebo kreativní činnosti, věci, které potřebujeme, více času nebo energie, lepší vitalitu, apod.
Je třeba dostat se do souladu s tím, k čemu nás vede naše vnitřní vedení. Podle karet nám ve změnách brání zejména mentalita nedostatku. Zaměřujeme se více na to, co nemáme, než na co máme, stěžujeme si místo abychom byli vděční, soustřeďujeme se na to, co můžeme ztratit, než na to, co bychom mohli získat. Pokud zažíváme nějakou formu strádání a nedostatku v současnosti, je to jen následek našeho myšlení, naladění a jednání v minulosti. Když tedy své myšlení, naladění a jednání nyní změníme, změní se i to, co si přitáhneme v následujícím čase. Na změnu nikdy není pozdě. Je však třeba, abychom byli ochotni ji udělat. 
Byť se naše situace mohou zdát bezútěšné, nemáme to vzdávat a máme věřit, že existuje naděje. Dostane-li se nám příležitosti něco pro zlepšení svého stavu udělat, neváhejme. Budeme-li se přitom řídit vlastním vnitřním vedením, všechno bude dobré. Je však také důležité nenechat se ve svém rozhodování ovlivňovat druhými lidmi, kteří se nám na základě vlastních obav a nejistoty mohou snažit naše rozhodnutí vymluvit, nebo své volby podřizovat svým vztahům. I když jsou pro nás naše vztahy důležité, neměly by omezovat naši vlastní vnitřní svobodu. Brát ohled na druhé je důležité, nesmíme však kvůli nim sami sebe utlačovat, protože pak jsou to druzí lidé, kdo rozhoduje o našich možnostech, a my pak končíme v roli obětí, jejichž štěstí je závislé na jiných. Mít úctu k sobě a svým potřebám je stejně tak důležité jako mít úctu k druhým a k jejich potřebám.  Komunikujme s nimi tak jasně, jak to jen půjde, vyříkejme si, co je třeba vyříkat, vyčistěme vzduch, a pak se pohněme dál s vědomím, že jsme udělali vše, co jsme mohli. Nesoustřeďujme se na problémy, ale na řešení. Čím víc myslíme na problém, tím víc problém narůstá, protože dostává všechnu naši energii. Naopak, čím více se zaměřujeme na řešení, tím snáze ho také dosáhneme. Následujme své vnitřní vedení aktivními kroky a učiňme své životy takovými, jakými je skutečně chceme mít. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
 
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.