sobota 9. ledna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.1. 2015

Milí přátelé,

v tomto období se nám v životě mohou objevovat na první pohled nepochopitelné překážky nebo problémy, a to i přesto, že kráčíme po správné cestě, k níž jsme byli vedeni. Nejsou to případy, kdy se překážky objeví jako pomocníci, aby nás přesměrovaly, protože směr, který jsme si zvolili, nebyl ten pravý. Je to něco jiného, než s čím se obvykle setkáváme, a andělé říkají, že to souvisí s povznesem energie, který jsme pocítili, jako by se něco nadlehčilo, jako by něco odešlo a my si mohli vydechnout, jako by se věci konečně odblokovaly a rozproudily. Tento povznes energie pomohl spoustě lidí probudit jejich světlo, vnitřní záři, která léčí svět a jejíž šíření je naším životním posláním. Spolu s tímto povznesem se však daly do pohybu také nižší negativní energie, a na nás je, abychom se jimi nenechali odradit, vystrnadit z cesty nebo demotivovat. Je to jako kdybychom šli po chodníku a někdo do nás neustále žduchal, aby nás shodil. My však máme schopnost udržet rovnováhu a nenechat se shodit. A přesně k tomu jsme tento týden vedeni - abychom byli sami v tak dokonalé rovnováze, že nás nic nebude moci shodit. 

Obdobně andělé říkají, že žádný mrak nemá sílu na to, aby přiměl slunce zhasnout. Ano, mraky se mohou slunci stavět do cesty, ale nikdy ho nezhasí. Slunce je natolik silné a mocné, že žádný stín se k němu nepřiblíží a žádný mrak ho nedokáže plně zakrýt. I těmi nejhustějšími mraky sluneční paprsky proniknou. Vždy poznáme, že je den, ať je na nebi mraků kolik chce. A přesně to nám andělé připomínají - že naše světlo nemůže nic uhasit. Naši lásku nemůže nic uhasit. Žádné překážky nám nemohou zabránit, abychom přestali zářit a být ztělesněním Boha, kterým jsme a skrze které Bůh přináší světlo a požehnání na tuto Zemi.
Pokud má kdokoli z nás pocit, že se mu "něco" nebo "někdo" snaží bránit v konání dobra nebo mařit dobro, které již vytvořil, pak je toto andělské poselství pro něj jasným vedením - neboť bez ohledu na to, kdo nebo co se nám postaví do cesty, vždy budou existovat možnosti, jak pokračovat, jak sebou nenechat otřást, jak se hned nezhroutit a nezoufat si a jak zůstat silní, sebevědomí a plní víry, i kdyby se nám pod rukama rozpadalo cokoli. Ani nespravedlnost, ke které v našem osobním i globálním světě dochází, nemá moc nad naším světlem. Naše světlo nic neuhasí. Sami máme vše potřebné proto, abychom i navzdory těmto nepříjemným podmínkám mohli najít cestu dál a pokračovali tak po cestě, o které víme, že je ta pravá.
Andělé jsou si vědomi temných, nízkých energií a bytostí (fyzických i nefyzických), které se snaží světlu bránit v šíření a nyní nás tedy vedou k ochraně. Ta však není jen vnější, jako jsou světelné štíty, modlitby nebo amulety - je třeba zůstat odolní i zevnitř. Je třeba vystlát své nitro vírou, hojivou láskou, jistotou, že vše je a bude tak, jak má být, i když to vypadá přesně naopak, a vytvořit v sobě samých útulné místečko plné měkoučkých polštářků, ve kterých nám bude dobře, i kdyby venku trakaře padaly. Cítíme-li se dobře uvnitř, máme skvělou ochranu i navenek, protože ať už narazíme na cokoli, z našeho nitra bude vycházet síla podobná té sluneční, která se nenechá ničím omezit ani zastrašit a bude zářit dál, bez ptaní a bez kompromisů.
Je úplně v pořádku cítit se dobře, i když se venku dějí ošklivé věci. Je to náš vnitřní mír, který jsme sem přišli posilovat a šířit. Je to právě dobrý pocit, který v sobě potřebujeme hýčkat a který je sám klíčem k léčení nás samých i našeho světa. Nechat se rozhodit a trápit se nic nevyřeší - to už dávno víme. Udělali jsme to už tolikrát, že nám musí být jasné, že trápení, zoufání a stěžování si je zbytečné a nic tím nezměníme. Vnitřním mírem ale ano. Není to popírání skutečnosti ani podřizování se jí, je to její prosté přijetí, nebojování s ní, je to uvolnění a vnitřní mír vycházející z rozhodnutí, že si nebudeme zbytečně ubližovat bolestí. Je to jen naše volba. Druzí lidé nebo vnější okolnosti nemusejí být fér, ale to není důvod k tomu, abychom si to my sami dělali ještě horší a upadali do pocitů strachu, beznaděje a pozice oběti, nad kterou mají ostatní moc. Nemají. Jsou to jen mraky před naším sluncem. Není to nic, co by mohlo jakkoli ohrozit naše světlo. Naše světlo je věčné stejně jako Bůh. Je stejně silné jako slunce. Slunce nemá potřebu máchat rukama kolem sebe, slídivě všechno kontrolovat a pouštět se do konfliktů s mraky, protože ví, že ho mraky prostě nemohou ohrozit. Tak jednoduše existuje a září. A i my, pokud se dostaneme do stavu čisté existence, prosté přítomnosti, prostého přijetí všeho, co je, bez ohledu na to, jaké to je, osvobodíme se od zbytečných bojů, které nic neřeší a nikomu nepomáhají, a budeme svobodně zářit. Můžeme se samozřejmě bránit, když je to nutné, ale čiňme tak z pozice míru a uvědomění si vlastní síly, nikoli ze strachu nebo hněvu. Vycházíme-li z pozice vnitřního pokoje, z toho milého, bezpečného a krásného místa, pak vše, co uděláme, včetně naší vlastní ochrany a obrany, vyjde z lásky a bude dále šířit lásku.
Andělé říkají, že jsme nedotknutelní, pokud se své síly sami dobrovolně nevzdáváme (např. kvůli mylným přesvědčením, že jiní lidé nebo okolnosti mají větší moc než my; kvůli víře v omezení; kvůli pocitům méněcennosti a viny apod.) Nic se nás nemůže dotknout, když naplno záříme. A naše zář je právě to, kvůli čemu jsme sem přišli - abychom toto místo, tento náš svět, prosvítili svými světly, z nichž každé je jedním sluncem. Bez ohledu na počet mraků okolo nás, naše světlo vždy bylo, je, a bude věčné.

- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Duchovní učitel. V tradičním tarotu je to karta Poustevníka, který odchází do ústraní, aby mohl přemýšlet, poznávat, učit se a kontemplovat. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom si vytvořili odstup od lidí, vztahů, situací a okolností natolik, abychom si v sobě mohli vybudovat rovnováhu a vnitřní harmonii. Neznamená to se někde zavřít a s nikým nekomunikovat - ale být v první řadě v kontaktu se sebou samými, a teprve potom s okolním světem. Napřed nastolme rovnováhu v sobě, a pak ji posilujme v okolí. V případě, že je naše okolí plné tíhy a chaosu, je tato naše vlastní vnitřní rovnováha tím nejlepším, co pro své okolí můžeme udělat. Kontakt s naším nitrem je velmi důležitý, máme-li zůstat vyrovnaní a v klidu i během divočejších časů. Tato karta nás povzbuzuje k přemítání, meditacím a takovým činnostem, které nám pomohou zůstat v klidu bez ohledu na okolnosti v našem životě. Mějme na paměti, že jsme neustále chráněni a že máme vždy na výběr mnohem více možností, než kolik před sebou vidíme. Nikdy se neztratíme. Naše bezpečí a jistota nezávisí na nikom a na ničem jiném, jen na nás a na tom, jak věříme sami sobě, a Vesmíru, který se o nás vždy postará, když sami nevíme, co dělat.
Tím, že si sami zachováme klid a mír během intenzivnějších období, sloužíme také jako inspirativní příklad druhým - jsme tedy v tomto smyslu také učiteli. 

Druhou kartou pro tento týden je Desítka Činu. Je to karta přetížení a přemíry různých úkolů, může to však znamenat také tíhu pocitovou, která bývá u citlivých lidí způsobena jak tím, že si věci příliš berou, tak i absorbováním cizích energií a jejich nedostatečným propouštěním a očišťováním. Je také možné, že se na nás v tomto období bude valit přemíra informací. Nenechme se ničím zahltit! Nemusíme sledovat a řešit všechno! Jsme vedeni k tomu, abychom na sebe nebrali zbytečnou zátěž. Udělejme to, co opravdu musíme, ale zbytek nechme být. Požádejme také o asistenci, bude-li to třeba. Neobětujme své duševní ani fyzické zdraví zbytečnému stresu. I když toho na nás může být hodně, nemusíme se tím nechat zlomit. Naši andělé nám rádi pomohou k ulehčení, požádáme-li je o pomoc a dovolíme jim zasáhnout do daných záležitostí tak, jak to bude nejlepší podle Vyšší Moudrosti.
Tato karta představuje výše zmíněné mraky, které nás mohou v tomto období obklopit a přitížit nám. Pamatujme tedy na sílu svého vnitřního slunce (můžeme se také obklopit symboly slunce, zlatými a žlutými barvami, nebo sluníčky na přívěscích), které nic neuhasí ani nezastíní, bez ohledu na to, jak se věci navenek jeví.

Poslední kartou pro tento týden je Sedmička Hojnosti. Ta nás nabádá k trpělivosti a vnitřnímu klidu. Zdá se, že toto "období překážek" ještě nějakou dobu potrvá, a nemáme se tím nechat rozhodit. Říká, že věci vyžadují svůj čas, aby se mohly přeuspořádat pro nejlepší dobro všech zúčastněných. To platí jak v osobní rovině, tak i v té globální. Bez ohledu na to, jak chaoticky a strašně se nám mohou věci zdát, tato karta říká, že do nich nemáme zasahovat (pokud se vyloženě necítíme vedeni k nějakému konkrétnímu kroku) a místo toho se máme obrátit do svého nitra a soustředit se na svůj vnitřní mír. Věnujme se sami sobě, svému nitru, vnitřní harmonii, která nám pomůže přestat každé období. Poslouchejme klidnou hudbu, která nám pomůže udržet si klidné vibrace, a rovněž vyčistí náš prostor od energií stresu (v případě, že hraje nahlas a proniká do prostoru).
Velkou úlohu v čištění a transformaci energií mohou přitom sehrát také zvířata, která s námi žijí v tomto prostoru. Pokud se v tomto období chovají nezvykle, pravděpodobně instinktivně reagují na změny energií a pomáhají sobě i nám se těmto změnám přizpůsobit a vyrovnat energetické výkyvy.

SHRNUTÍ
Tento týden je nezbytné, abychom učinili vlastní dobrý pocit a vnitřní mír naprostou prioritou. Je třeba, abychom se cítili natolik dobře, aby nám příliš nezáleželo na tom, zda budou věci tak a tak nebo jinak. Je třeba navodit v sobě takový stav harmonie, že budeme moci být klidní, i když se věci budou dít všelijak a nebudeme vědět, co z toho nakonec vzejde. Andělé říkají, že tato naše schopnost zůstat v klidu a ve zdravém odstupu od těchto záležitostí napomáhá měnit i nepřízeň v požehnání. Uvědomíme si, že i když se mění i to, co jsme považovali za jisté, je to v pořádku a nemusíme se bát toho, že by se nám nenabídla další, jiná dobrá cesta, protože vnímáme své vnitřní světlo, Boha uvnitř nás, který se vždy stará o všechno, co potřebujeme a zajišťuje nám naše bezpečí. Tento rok pro nás má v rukávu mnohá překvapení a čím uvolněnější a flexibilnější budeme ve svém přístupu, tím lépe se nám jím bude procházet. 
Někdy i energie destrukce může napomoci ke konstrukci - rozpadem některých věcí na kousky se z těchto kousků mohou složit nové, lepší a pevnější. Soustředíme-li se na tuto víru a zůstaneme v míru i přesto, co všechno se nám zrovna může sypat, snadno tímto obdobím projdeme a využijeme ho k pozitivním přeměnám. 
Nemáme řešit otázky Proč se něco děje - ať už je to jakkoli, naším úkolem v tomto období je pouze setrvat v míru, nic víc. Cokoli nám k tomu pomůže, to udělejme. Soustřeďme se na své nitro a v něm si vybudujme jistotu. Když se mění okolní svět, je právě naše nitro naším útočištěm, v němž můžeme neklidné období klidně přestát. 
Mějme trpělivost, neberme si na sebe zbytečnou zátěž, odstupme trochu dál od každodenního shluku dění a nastolme v sobě vnitřní mír, který nám bude svítit na cestu dál. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥
* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.