úterý 19. ledna 2016

Výklad energií, vztahů a hojnosti na rok 2016

Milí přátelé,

jak jistě víte, jsem v tomto zimním období hodně studijně vytížená, a tak jsem neměla prostor na to, abych sepsala poselství andělů pro rok 2016, jako jsem to udělala v minulých dvou letech. Rozhodla jsem se tedy udělat pro vás výklad s různými kartami na každý měsíc v tomto roce a poskytnout tak poselství nám všem pro nadcházející rok.
Výklad karet přitom neznamená, že to, co zde bude psáno, je vytesáno do kamene a nedá se s tím nic dělat. Právě naopak, pokud se vyskytne něco, co se nám nelíbí, je právě to oblastí, na které můžeme předem zapracovat a vývoj věcí tím změnit. Karty nám poskytují jen nástin toho, jaké energie se v našem roce vyskytnou a co mohou ovlivnit. Jak s těmito energiemi budeme pracovat a co všechno sami uděláme ve svých životech, však záleží jen a jen na nás. Všechno máme ve svých rukou, popř. v rukou Božích. Co budeme moci změnit, to změníme, a co změnit nemůžeme, k tomu si můžeme zvolit nový postoj. Opravdu je jen na nás, jak svůj čas prožijeme a co s ním uděláme. Mějme tedy na paměti, že ať už nám karty říkají kdykoli cokoli, vždy máme možnost vzít věci do svých rukou a napomoct jim tak k vývoji příznivějším směrem :)

- Magda

* * *

Pracovat budu s těmito kartami:
* Energy Oracle Cards (Karty energie) od Sandry Anne Taylor pro energii daného měsíce
* Andělé lásky od Doreen Virtue pro oblast vztahů
* Peníze a zákon přitažlivosti od Esther a Jerryho Hicksových pro oblast hojnosti (peněz, úspěchu, naplnění v kariéře, zdraví...)* * *

LEDEN

 • Energie měsíce
Z karet energie pro měsíc leden vyšla karta Vítězství. Vypovídá o tom, že se nám něčeho podaří úspěšně dosáhnout, ať už jsme se snažili změnit něco ve svém vnějším životě a nebo jsme si přáli dosáhnout nějaké vnitřní změny, která nám život usnadní. Pokud máme pocit, že úspěchu nedosahujeme dost rychle nebo že nám v něm něco brání, nemáme upadat do zoufalství nebo frustrace, ale spíše se podívat, jestli by něco v našich plánech a záměrech nepotřebovalo přehodnotit, přezkoumat a upravit. Pokud ne, vyčkejme trpělivě na to, až se energie uvolní a přirozeně se rozproudí. Zablokovaná energie může mít příčinu i v tom, že jsme se zablokovali my sami - např. strachem, neochotou ke změně, zatvrzelými postoji či přesvědčeními apod. V takovém případě je nám touto kartou dáno ujištění, že když se uvolníme, vše se bude vyvíjet v náš prospěch, který, vychází-li z čistých a upřímných záměrů, vždy přináší prospěch i všem ostatním a je v souladu s nejvyšším dobrem. A co je v souladu se všeobecným nejvyšším dobrem, je vždy k úspěchu předurčeno. Tento měsíc nese energii vítězství a je na nás, co s ní uděláme.

 • Vztahy
Pro leden nám vyšla karta Hravost, která poukazuje na to, že někdy vztahové záležitosti bereme až příliš vážně a že z této vážnosti pak vznikají zbytečné problémy. Svým vztahům také někdy přisuzujeme větší hodnotu než svému vlastnímu životu, což nás vede k různým dalším problémům a nezdravým návykům závislosti na druhých a snahy se jim ve všem zavděčovat, byť je to mnohdy v rozporu s našimi upřímnými přáními, jen abychom o vztahy s nimi nepřišli nebo se jim nějak neznelíbili. Tato karta nás pro měsíc leden vede k tomu, abychom s tím přestali, abychom se uvolnili a uvědomili si, že o žádný vztah nepřijdeme, je-li jeho existence v souladu s vyšším dobrem obou partnerů. K nedorozuměním a rozdílným názorům může docházet v každém vztahu - to je normální a vůbec se nemusíme bát, že celý vztah hned skončí, jakmile začneme být více sami sebou. Vztahy nejsou jen o problémech - mají sloužit především ke sdílení radosti a lásky. Místo připisování přehnaného významu problémům ve vztazích se tedy zaměřme více na to, co si v nich přejeme zažívat, a na to, abychom si to ve vztazích vytvořili.
Naše svobodné, uvolněné a hravé vyzařování je pro druhé mnohem příjemnější (a také přitažlivější), než zakaboněná tvář, která neustále řeší nějaké problémy. Pokud nějaké problémy je třeba řešit, pak je řešme, ale neutápějme se v nich a nepodřizujme jim svou vlastní spokojenost. Udělejme, co je třeba, a pak prostě pokračujme dál v rozvíjení radosti.

 • Hojnost
Z karet Peníze a zákon přtažlivosti nám pro leden vyšla karta s heslem Čím lépe, tím lépe. V podstatě nám říká, že čím více se budeme zaměřovat na pozitivní stránky života nebo nějaké jeho oblasti, tím více pozitivních stránek uvidíme i ve všem ostatním. Totéž však platí pro případ, kdy se zaměřujeme na to negativní. Čím více se soustřeďujeme na to, co je kde špatně, tím špatnější nám připadá i všechno ostatní. Pokud jsme se do takovéto pasti chytili, je třeba obrátit směr svého zaměření a soustředit se na svou schopnost vyhledávat na věcech to dobré. Pokud například řešíme nedostatek peněz, soustřeďme se na pozitivní vlastnosti, které nám tato situace pomáhá rozvíjet - třeba příště budeme s penězi lépe nakládat, získáme díky tomu inspiraci ke vzdělávání se v oblasti financí, přiměje nás to k zamyšlení nad vlastní energií, kterou si do života přitahujeme dostatek či nedostatek nebo si uvědomíme, že i přes momentální nedostatek financí jsme schopni vybudovat bohatství znovu a trvaleji. Všechny pokusy a omyly nám slouží ke sběru informací o sobě, abychom pak mohli podniknout změny vedoucí k sebezdokonalení. Hledejme tedy ve svých životech dary obsažené v každé situaci namísto zaměřování se na to, co všechno je v nich špatně. Na co se zaměříme, to poroste. A tak čím pozitivněji se budeme na svět dívat, tím pozitivnější pro nás skutečně bude. Čím lépe, tím lépe.


ÚNOR

 • Energie měsíce
Pro únor nám vyšla karta Přemýšlející žena. Ta má svůj význam pro ženy i muže. Obecně znamená osobu, která se nachází ve stavu hlubokého uvědomění, která se učí něco nového a je připravena postoupit na další úroveň poznání. Může představovat duchovní růst nebo učení jakéhokoli druhu, které nám pomáhá k větší moudrosti. Pro muže tato karta může být poselstvím romantického vztahu se ženou, která ztělesňuje tyto vlastnosti. Pro všechny také může znamenat, že takováto osoba jim s něčím pomůže. Může to být poradkyně, učitelka nebo jiná osoba (pravděpodobně žena), která nám bude nápomocná při získávání důležitých informací a která nás navede k užitečným uvědoměním. 
Další význam spočívá v problému, který může nastat, když přemýšlíme až příliš a klesáme ke dnu pod tíhou vlastních myšlenek. Pro ženy přitom znamená přílišné přemýšlení a analyzování větší problém než pro muže, protože racionální činnost je zejména mužskou parketou (a principem), kdežto u žen je jejich přirozenou podstatou emocionalita. Přestože muži i ženy v sobě nesou oba principy, tedy jak racionalitu, tak emocionalitu, pro ženy je přirozenější být více intuitivní, spíše než všechno racionálně a logicky analyzovat. Ženám tedy tato karta přináší i poselství o jejich přirozené energii založené na citech, která, je-li přebíjena přehnaným myšlenkovým rozebíráním situací, může vyvolávat zbytečná dramata, protože nemůže přirozeně proudit. Přemýšlet je důležité, ale přemýšlet o něčem příliš nás může stáhnout ke dnu, a to úplně zbytečně. Dejme si tedy na to v únoru pozor a pokud vycítíme, že upadáme do pasti tíhy myšlenek, podívejme se, zda bychom některé z nich nemohli vypustit, a věnujme se činnostem, které nám pomohou se od myšlenek odpoutat a odreagovat se.

 • Vztahy
Pro oblasti vztahů nám na měsíc únor vyšla karta Náboženské ohledy, která říká, že naše vztahy ovlivňují naše náboženská přesvědčení a výchova. Nejde však pouze o náboženství, ale o víru obecně - o to, čemu o vztazích věříme. V životě jsme prošli mnoha zkušenostmi, které jsme však dříve chápali jen omezeně a mohli si tak v případě, že byly zkušenosti bolestivé nebo negativní, vytvořit víru, která odsuzuje, obviňuje, omezuje, dělá z nás oběti a bere nám sílu. Jistě najdeme přesvědčení, která si opravdu myslíme - na základě minulých zkušeností - ale která nám mohou bránit ve štěstí:
"Stejně si nikoho nenajdu"
"Nikdo mě nechce"
"Nestojím za nic"
"Nezasloužím si... Nejsem hoden/hodna..."
"Jsem pořád sám/sama"
"Dobrých mužů/žen je málo a všichni jsou zadaní"
"Je nemožné.... [najít takového partnera, takový vztah...]"
"Bude trvat dlouho, než se potkáme..."
Tato karta říká, že některá naše přesvědčení nám mohou bránit v nalezení či přitáhnutí partnera/partnerky a vysněného vztahu. Říká nám, že dokud budeme věřit tomu, čemu jsme dosud věřili, pak ani stav, který dosud trval, se nemůže změnit. Říká, že se nemůžeme divit, že se nic nemění k lepšímu, když se k lepšímu nemění naše přesvědčení. Kdo má tedy problémy v milostném životě, je veden ke změně toho, čemu věří. Ať věříme čemukoli, v důsledku pak dostáváme jen produkty své víry. Vesmír se neptá, jaká naše víra je, prostě nám posílá, o co si říkáme. Ať už je to tedy "Děkuji za nádherný vztah, který mě naplňuje" (i v případě projevování vděčnosti předem, v době, kdy vztah ještě fyzicky nemáme) nebo "Jsem pořád sám/sama", dostaneme přesně to, čemu věříme. Je-li naše víra pozitivní, vytrvejme v ní; je-li negativní, změňme ji.

 • Hojnost
Karta pro oblast hojnosti na měsíc únor nese heslo Každou životní zkušenost k sobě přitahuji já sám. Vypovídá o tom, jakou moc ve skutečnosti máme nad tím, co a jak ve svém životě prožíváme. Přestože existuje vyšší plán naší duše, která si ještě před příchodem na tento svět vybrala některé zážitky, které potřebovala pro svůj růst a kterým jsme se tudíž nemohli vyhnout, protože pro nás byly v nějakém ohledu důležité, všechno ostatní v našem životě pouze odráží naše vlastní naladění a přináší nám další podoby té stejné energie, která z nás vychází.
Tato karta říká, že je v naší moci změnit to, co přitahujeme - že je v naší moci změnit svou životní zkušenost. Pokud je naší zkušeností "Život je těžký", je v naší moci změnit ji na novou zkušenost "Život je snadný". Klíčem k této změně je síla našeho vlastního záměru; přání to změnit. Pokud si ve své negativitě a nedostatku libujeme, přirozeně se nedá nic dělat, protože je to naše vlastní rozhodnutí takto žít. Pokud si však přejeme něco jiného, můžeme s tím začít. Máme-li záměr a motivaci, následuje fáze vnitřní práce, kdy se potřebujeme vědomě zaměřovat na pozitivní zkušenosti a nenecháme se odradit těmi negativními. Najednou se nám něco povede a my dostaneme první důkaz své nové zkušenosti - že život je snadný. To nás povzbudí a setrváme-li ve svém záměru a lepším naladění, brzy bude takových zkušeností ještě víc - a my si novou životní zkušenost "Život je snadný" sami vytvoříme. Změnou svého naladění změníme i to, co přitahujeme a co zažíváme. V tom spočívá naše úžasná síla, v níž nám pomáhá Zákon přitažlivosti. 


BŘEZEN

 • Energie měsíce
Pro měsíc březen nám vyšla karta Anděl rovnováhy. Ta souvisí s nastolením harmonie v našich životech, která mohla být narušena z všelijakých důvodů. Ať už pociťujeme disharmonii v jakékoli oblasti našeho života či ve svém nitru, v tomto měsíci se soustředíme na opětovné nastolení rovnováhy. Může to znamenat vyrovnání myšlenek a citů - tj. že nebudeme vše řešit hlavou, ale budeme věnovat pozornost i svému srdci, nebo že se kromě povinností a úkolů k řešení začneme věnovat také svým niterným, citovým potřebám.  Může to znamenat potřebu vyrovnat práci, zábavu a odpočinek. Nebo vyrovnat dávání a přijímání. Sami poznáme, na čem je třeba zapracovat. Tato karta nás vede k míru a rovnováze, a cokoli pocítíme, že je třeba pro to udělat, tomu se budeme prioritně věnovat.


 • Vztahy
Na březen vyšla pro oblast vztahů karta Svatební cesta. Přestože může mít pro některé z nás doslovný význam, obecně znamená cestu, a to jak fyzickou ve smyslu cestování, tak i duševní, kdy něco opouštíme a vydáváme se na cestu dál - má tedy význam duchovního růstu a s ním spojených změn. Tato karta říká, že nám někdy ve vztazích pomůže strávit s dotyčným člověkem nějaký čas v ústraní a pohovořit si. Krátká společně strávená dovolená může vztah velmi oživit a navrátit do něj romantiku, popř. elán, radost a jiné věci, nejedná-li se o vztah milostný. Pro jiné může být tato karta známkou období zamilovanosti v novém vztahu, kdy vlastně nic jiného než lásku nevnímají. Avšak i pro ty, kdo vztah v tomto období nemají, má toto poselství svůj smysl - říká, že se nemáme bát chodit na nová místa, zkoumat nové oblasti, najít si nové zájmy a navazovat nové kontakty. Cesta v tomto smyslu znamená vydat se do neprozkoumaných území a vyjít mezi lidi. Právě tak můžeme přispět k nalezení krásného vztahu, přestože to ne vždy musí být na tom konkrétním místě nebo akci. JAK se ke vztahu dostaneme, nechme na Vesmíru a jeho kreativitě, a mezitím s ním spolupracujme tak, že sami vyjdeme do světa, v němž dochází dennodenně k tisícům setkání. Nakonec je pro nás tato karta také poselstvím o tom, že je v pořádku, když vztahy procházejí přirozeným vývojem, a nemáme se těchto změn a proměn nijak bát. Budeme-li jednat v souladu s vedením svého srdce, všechno se vždy vyřeší pro to nejvyšší dobro všech zúčastněných.

 • Hojnost
Karta pro oblast hojnosti na březen nese poselství: Dovoluji si získat nádherné věci podle svých představ. Ta nám říká, že jsme ve svých přáních a cílech dělali kompromisy a věřili, že naše přání jsou něčím nebo někým omezená. Je pravda, že ne vždy naše přání vedou ke štěstí a že je důležité respektovat osobní svobodu druhých lidí. Naše nejupřímnější přání a sny jsou však v souladu s vyšším dobrem a jako takové nemohou doopravdy nikomu uškodit, byť to tak někdy může zprvu vypadat - třeba z našeho života něco nebo někdo odejde, aby mohl přijít někdo nový; ztratíme nějakou věc, aby vzápětí mohla přijít nějaká nová; nebo dojde k něčemu jinému, co na první pohled vypadá negativně, ale co je ve skutečnosti velkým požehnáním. Přestože plnění našich přání někdy obnáší tyto "oběti", vycházíme-li přitom ze souladu se svým srdcem, je to v pořádku a v souladu s vyšším dobrem všech. Nemusíme se tedy bát a svá přání omezovat jen ze strachu, že bychom někomu uškodili nebo sami něco důležitého ztratili. Tato karta nám říká, že máme chtít to nejlepší a máme se zaměřovat na to, co nás nejvíce těší. Soustřeďujeme-li se na věci, které pro nás hodně znamenají (a nejen fyzické věci, ale i třeba osoby, vztahy, zdraví nebo cokoli jiného, co je pro nás hodnotné), tak je tato energie hodnoty tím, co z nás vyzařuje a co zpětně přitahuje další hodnotné věci zpátky k nám. Vedení Deníku vděčnosti nám v tomto ohledu může velmi pomoci. Všímejme si všeho hezkého, vstřebávejme tuto krásnou energii do svého vlastního naladění, a tím se dostaneme na cestu ke svým skutečným přáním.


DUBEN

 • Energie měsíce
Pro tento měsíc nám vyšla karta Roh hojnosti. Je to jedna z nejkrásnějších karet v této sadě a vypovídá o tom, že se nám dostane všeho, co si přejeme a co potřebujeme. Říká nám, že je to období plodnosti, kdy se nám bude dařit, jestliže využijeme příznivou a živou energii, kterou nám duben nabídne. Souvisí to také s obdobím jara, kdy budou rozkvétat květiny a příroda se bude probouzet k životu - a my spolu s ní. V tomto měsíci budeme sklízet plody své tvrdé práce a také pochopíme, k čemu nám posloužila předešlá těžší období. Začneme si uvědomovat, co všechno jsme díky svým zkušenostem získali. Pokud jsme v předchozích měsících pracovali na tom, aby naše energie vyzařovala hojnost, lásku, vitalitu nebo cokoli dalšího, co si přejeme, pak v dubnu uvidíme první potěšující výsledky, které nás v této práci na sobě podpoří a dodají nám další dávku sebedůvěry.

 • Vztahy
O dubnu promlouvá karta Vyřešení rodinných záležitostí. Ta říká, že všechny naše vztahy, ať už milostné, přátelské, kolegiální, vztah k sobě samým, k Bohu nebo ke světu, jsou z velké části ovlivněny tím, jaké vztahy máme nebo jsme měli se svými rodiči. Nevyléčené rány z dětství, přesvědčení přejatá od rodičů nebo návyky, které jsme si od nich osvojili, to všechno může mít skrytý či viditelný vliv na naše vztahy a jejich prožívání. V tomto období se nám vyplatí věnovat čas odpuštění svým rodičům. Ať už se stalo cokoli, ať už se k nám chovali jakkoli nespravedlivě a špatně, je třeba to nechat jít, abychom mohli být svobodní. Nemusíme lpět na hněvu k nim - ten pouze ničí nás a kazí nám radost ze života. Pokud vůči rodičům chováme nějakou hořkost, odevzdejme ji Bohu a přenechme spravedlivé vyrovnání jemu. Nejsme tu proto, abychom soudili druhé. O to se stará Zákon karmy. My jsme tady, abychom žili svůj život tak, aby přinášel co nejkrásnější požehnání nám i všem ostatním. Je normální cítit vůči rodičům zášť, smutek nebo jiné bolestivé pocity, avšak je důležité v nich nesetrvávat příliš dlouho a nezanedbávat kvůli nim to ostatní. Léčení citů vůči rodině přirozeně ovlivní i léčení dalších vztahů, které se mohly odehrávat podle podobného vzorce jako v naší rodině. Vyléčíme-li tedy svůj vztah k rodině, vyléčíme tím i ostatní své vztahy, které se odvíjely podle tohoto vztahu.

 •  Hojnost
Pro duben nese karta hojnosti heslo: Rozvíjím svou schopnost ovlivňovat vlastní myšlenky. Vede nás k tomu, abychom se nenechali ovládat vlastní myslí a výsledky její vlády, s nimiž se následně v životě setkáváme, ale naopak abychom se chopili my jí a začali ji usměrňovat pozitivním, žádoucím směrem. Mysl neustále pracuje a neustále tvoří. Když jí necháme volnou ruku, pojede po zajetých kolejích naší naučené negativity a pesimismu a začne nám v životě vytvářet další negativní a pesimistické zkušenosti. To si jistě nepřejeme, a tak se v tomto čase budeme věnovat práci se svou myslí. Nejsme na to zvyklí, a tak se to může zdát být těžké, ale čím více s ní budeme pracovat, tím snazší to bude a tím dříve si vybudujeme nový pozitivní návyk usměrňovat svou mysl konstruktivním způsobem, tedy tak, aby tvořila to, co chceme, a ne to, co nechceme. Je třeba svou mysl soustředit na to, co opravdu chceme, a nedovolovat jí, aby se toulala, kam se jí zachce (většinou právě do zajetých kolejí negativity, které jsou pro ni nejpohodlnější). Vědomé řízení našich myšlenek se nám velmi vyplatí nejen v dubnu, ale v celém našem životě. Je to návyk, který nám bude vždy prospěšný, investujeme-li čas a úsilí do jeho vybudování.


KVĚTEN

 • Energie měsíce
Na květen nám vychází karta Odchod pryč, která může mít pro každého z nás individuální význam. Obecně však vypovídá o tom, že něco opouštíme, necháváme něco za sebou, ale činíme tak s vědomím nové svobody a radosti. Dalo by se říct, že opouštíme život "v ohrádce". Ohrádka nám může připadat bezpečná, protože je malá a všechno v ní dobře známe, takže víme, co můžeme čekat a máme pocit, že máme vše pod kontrolou. Co na tom, že je stísněná, omezená a není v ní prostor pro růst? Jenže s tím, jak postupujeme životem, si začínáme uvědomovat, že nám omezený prostor nevyhovuje a že když je prostě moc malý, nedá se nic dělat a musíme z něj odejít. Částečně to tedy znamená výstup z komfortní zóny, který nám však přinese mnoho požehnání, když se k němu odvážíme. Strach z toho, že "tam venku" věci pod svou kontrolou mít nebudeme a že to nás ohrozí, je pouhá snaha ega udržet nás v omezeních. Ve skutečnosti jsme v bezpečí vždy, nasloucháme-li svému vedení, a vždy také máme svůj život ve svých rukou bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíme. Karta odchodu může znamenat doslova odchod, např. ze zaměstnání, ze vztahu, z domova nebo také opuštění nějakého návyku, zbavení se závislosti nebo břemene minulosti, které jsme do té doby tahali s sebou. Ať už za sebou necháváme cokoli, je to pozitivní změna a Vesmír nás v ní podporuje ve všech směrech.

 • Vztahy
Pro květen vyšla krásná karta s názvem Zasloužíte si lásku. Její poselství je prosté, jednoduché a všeříkající. Vypovídá o tom, že bez ohledu na to, co o nás kdo řekl, kdo nám co namluvil nebo o čem jsme sami sebe přesvědčili, JSME hodni lásky a zasloužíme si být milováni. Pokud máme ve svém životě nemilující osoby, které se k nám nechovají s úctou, jsme touto kartou vedeni k uvědomění si vlastní hodnoty a jednání v souladu s touto pravdou. Máme právo žádat od druhých úctu, tak jako my sami ctíme je. Pokud jsme dosud snižovali své nároky v oblasti vztahů kvůli pocitu nedostatečné hodnoty nebo strachu z jejich ztráty, nastal čas vše přehodnotit a svá přání a žádosti uvést na skutečně pravou míru. Máme si říkat o naplnění svých potřeb, ať už je to ze strany lidí, kteří nás možná zanedbávali, a nebo ze strany Vesmíru, který nám dosud nemohl dát vytoužený vztah, protože jsme mu to nedovolili kvůli přesvědčení, že tak hezkého vztahu nejsme hodni. Pracujme tedy v období května na zvýšení vlastní sebeúcty, rozvíjení zdravé sebelásky a nastavování důležitých hranic ve svých vztazích. Budeme-li takto jednat, tedy na základě lásky a úcty k sobě samým, pak i všechno, co se změní, se uvede do souladu s touto láskou a přinese nám zpětně další lásku. A to ve spoustě různých podob.

 • Hojnost
Klíčem pro oblasti hojnosti v květnovém období je: Dostávám se do souladu s tím, o čem věřím, že je dobré. Částečně to vypovídá o tom, že pokud nemáme ve svém životě dostatek (peněz, věcí, úspěchu apod.), může to být kvůli tomu, že jsme přesvědčeni, že to je špatné. Odjakživa je nám vtloukáno do hlavy, že peníze nejsou všechno, že bohatí lidé jsou namyšlení a bezohlední, nebo další negativní tvrzení, která jsme od svého okolí automaticky přijali a od té doby jim věřili. Můžeme mít tedy pocit, že stát se bohatými a úspěšnými je doopravdy špatné a že nám to nepřinese nic dobrého. Bohatství je však stejně důležité jako další hodnoty v našem životě - stejně důležité jako naše vztahy, zdraví, naplnění, služba druhým a pomoc světu. Ano, peníze nejsou všechno, ale důležité jsou. Možná nepotřebujeme plné pokladnice peněz, ale jejich určité množství pro naplnění svých potřeb a podporu dalších ano. A na tom NENÍ nic špatného.
Problémy oněch "nenažraných bohatýrů" nespočívají v penězích, ale v jejich vlastních osobnostech a charakterech. Pokud víme, že si umíme vážit věcí, a jsme si vědomi toho, že peníze jsou pouhý prostředek směny, nemáme žádný důvod si myslet, že bohatství nezvládneme a staneme se namyšlenými bezohlednými lidmi. Tak jako se říká o ohni - dobrý sluha, ale špatný pán - platí totéž i o penězích. Nepatříme-li mezi typy lidí, kteří se nechají penězi ovládat, nemáme žádný důvod pochybovat o tom, že bychom nezvládli být bohatí. S pokojem se tedy vzdejme svých negativních přesvědčení o bohatství a otevřeme se hojnosti, kterou si přejeme. (Vždy můžeme Nebesa požádat o to, aby na nás dohlédla, máme-li přece jen pochybnosti o tom, že by nás peníze mohly svést na špatnou cestu. Je-li to naše přání, Nebesa nám ráda vyhoví a v případě potřeby nás zastaví a přivedou zpět k uvědomění.)


ČERVEN

 • Energie měsíce
Pro měsíc červen tu máme kartu Brána k duchu, která symbolizuje duchovní proměnu a růst, jež povedou k hlubšímu porozumění věcí, novým uvědoměním a poznáním a k zesílení naší intuice a dalších schopností. Toto období nám přinese mnohá překvapení, neboť svůj život i okolní svět uvidíme z nového úhlu pohledu, uvidíme věci, které jsme dříve neviděli, pochopíme věci, kterým jsme dříve nerozuměli a dostaneme se do hlubšího kontaktu se svou vlastní duší. Je to čas vhodný pro meditace, čtení duchovní literatury, vzdělávání se, kurzy, semináře, ale i tvoření, neboť právě tehdy, když jsme v blízkém kontaktu s vlastní duší, se projevuje její přirozený tvořivý potenciál. Bude to období práce vnitřní, spíše než vnější. Náš vnější svět se však odvíjí od toho vnitřního, a tak, budeme-li věnovat čas svému nitru, pozitivně to ovlivní i vnější podmínky v našem životě.

 • Vztahy
Krásná karta s názvem Nová láska vypovídá o tom, že s příchodem léta se slunce rozzáří nejen na obloze :) V tomto období se velká část z nás setká s novými lidmi, s nimiž naváže láskyplné vztahy - ať už milostné, přátelské nebo jiné. Přinesou nám do života nový příliv lásky, po kterém jsme tolik toužili a který jsme pravděpodobně nějakou dobu postrádali. Týká se to také lásky k sobě samým, na kterou často zapomínáme. Je to čas, kdy si máme plnit přání a zahrnout láskou i sebe. Jsme stejně tak důležití jako všichni ostatní. Nová láska se také probudí v již existujících vztazích, kterým vdechne nový život a napomůže jim tak k obnově a pozitivním změnám. S novou láskou, kterou pocítíme ve svých srdcích, se také budeme jinak dívat na život a na svět, do kterých tuto lásku budeme moci vnést. Znamená to tedy také, že s nově probuzenou láskou v sobě samých se staneme posly této lásky i pro ostatní.

 • Hojnost
Karta hojnosti pro červen říká: Peníze nejsou kořenem všeho zla, ani zdrojem veškerého štěstí. Opět se zde objevuje problematika našich negativních přesvědčení o penězích. Dobrovolně se jich vzdáváme, když věříme, že nejsou důležité. Dobrovolně je odmítáme dostat, když je stavíme na nižší příčky ve svých hodnotových žebříčcích nebo když je dokonce odsuzujeme a nenávidíme. 
Je to také poselství, že nemůžeme vinit peníze za zlé věci, které se kolem nás dějí, nebo za omezení, která pociťujeme. 
Rovněž říká, že nemůžeme čekat, že nám peníze přinesou štěstí, pokud nedokážeme být šťastní i bez nich. Je-li naším základním naladěním nedostatek a nespokojenost, pak ani příchod peněz tuto energii nezmění. Když už přijdou, zase rychle odejdou, nezměníme-li své naladění a přesvědčení. Podle Zákona přitažlivosti můžeme mít hojnost v životě jen tehdy, jsme-li my sami naladěni na energii hojnosti. Pokud tedy zažíváme nedostatek, neobviňujme z toho peníze nebo poplatky, ale soustřeďme se místo toho na změnu vlastní energie, svého naladění a smýšlení, tak abychom si přitáhli veškeré prostředky, které potřebujeme. Ty přitom mohou přijít nejen ve formě peněz, věcí nebo toho, co konkrétně potřebujeme, ale i ve formě osob nebo událostí, které nás k těmto věcem dovedou. Věnujme tedy pozornost všemu, co nám přijde na pomoc, a využijme toho.


ČERVENEC

 • Energie měsíce
Pro červenec nám zde vyšla silná karta Léčitel věků, která předpovídá probourání ohromných bloků, které jsme si v životě vytvořili a které mohly trvat i celý náš život. Symbolizuje průlomy v oblastech, které znehybněly, rozproudění energie tam, kde ustrnula, vyléčení ran a bolesti, které se dosud nezhojily. Kdo se trápil kvůli minulosti, začne konečně žít přítomností. Kdo se trápil nějakou nemocí, ať už fyzickou, citovou či mentální, může prožít zázračné uzdravení a zlepšení svého stavu. 
Léčitel věků je patron všech, kdo ho potřebují, a představuje všechny dobré bytosti světla, které jsou nám nápomocné. Přijměme tedy jejich ochranu a pomoc a dovolme jim nás vyléčit. To však přitom znamená dovolit jim odstranit z našeho života ty věci, které nám naše trápení způsobovaly. Dovolme jim provést v našem životě takové změny, které budou podle Nejvyšší Moudrosti pro nás i pro druhé ty nejlepší - a věřme jim. Nechme jít vše, co potřebuje jít.

 • Vztahy
Karta vztahů pro měsíc červenec úzce souvisí s kartou obecné energie - Vztah z minulého života. Je zajímavé, že obě tyto silné karty vyšly na stejné období. To jen umocňuje léčivou sílu tohoto období, protože Léčitel věků hojí všechny rány bez ohledu na to, ve kterém životě jsme k nim přišli. 
Léčení našich vztahů, vyrovnávání karmy a odpouštění - to všechno bude mít v tomto období abnormálně velký vliv na náš další vývoj a nepopsatelně se nám vyplatí jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska. Cokoli v tomto období vyřešíme, odpustíme a vyrovnáme, bude vyléčeno v celé linii - jak směrem do minulosti, tak i do budoucnosti. Nebudeme se pak muset potýkat s problémy, které vycházely z nevyléčených ran a nedořešených záležitostí z minulosti. V červenci se tedy přednostně věnujme tomuto léčení a dořešení svých záležitostí, protože nám aktuální energie v tomto období budou v tomto záměru obzvláště nápomocné. 

 • Hojnost
Karta hojnosti krásně doplňuje červencové poselství: Mohu jít cestou příjemných myšlenek. Vypovídá o zbavení se omezení, o uvědomění si možnosti volby a o samotné volbě. Jakmile si uvědomíme, že opravdu JE jiná možnost a že opravdu MŮŽEME dělat věci jinak a dosahovat svých cílů, začnou se v našem životě dít zázraky - resp. přirozené odezvy na naše nové naladění. Uvědomíme si svou svobodu. Uvědomíme si, že jakmile si zvolíme příjemné myšlenky a naladění, Vesmír nám odpoví a podpoří nás dalšími požehnáními, jež v nás vyvolají další příjemné myšlenky a pocity. Toto vědomí si vlastní svobody a možností přirozeně napomáhá k léčení a propouštění všeho, co s touto svobodou není v souladu, a tak podporuje jak Léčitele věků v odbourávání bloků a léčení ran, tak i léčení Vztahů z minulého života, z jejichž karmické zátěže mohly pocházet naše problémy s nedostatkem.


SRPEN

 • Energie měsíce
Pro srpen nám vyšla karta Výprava. Neznamená pouze výpravu ve smyslu cestování (přestože v letním období je to více než pravděpodobné), ale také výpravu za novým, lepším životem. Symbolizuje odchod do neznáma, do něčeho nového a nepoznaného, zkoumání nových oblastí a přesun do nové destinace. Pro některé z nás to znamená stěhování nebo změnu místa zaměstnání. Na kartě je vyobrazena lucerna, která nám svítí na cestu po vratkém mostě, po němž však přitom kráčíme v naprosté rovnováze a sebejistotě. Když se nenecháme rozhodit nepodstatnými záležitostmi a zůstaneme stát na svých nohách, celý přechod proběhne naprosto harmonicky a krásně. Je to cesta, kterou máme podstoupit, a tak si "sbalme kufry" a vydejme se na ni.

 • Vztahy
Srpnové poselství pro oblast vztahů je na téma Spřízněná duše. Říká nám, že se buď setkáme se svou spřízněnou duší, tedy s člověkem, s nímž najdeme úžasné souznění a krásné porozumění, a nebo se vztahu se spřízněnou duší budeme v tomto období přednostně věnovat. Mezi spřízněné duše přitom nemusí patřit pouze náš milostný partner či partnerka, ale i přátelé, členové rodiny, obchodní partneři nebo i dosud neznámí lidé. Všechno jsou to však duše, s nimiž cítíme skutečnou spřízněnost a blízkost. Ne s každým člověkem toto zažíváme. A je naší přirozenou potřebou mít tyto vztahy a starat se o ně. Pokud jsme je tedy nějak zanedbávali, vynahraďme si to a věnujme jim v tomto období svůj čas. 
Je to také výzva pro ty z nás, kdo udržují nenaplňující vztahy a citově kvůli tomu strádají. Je naprosto v pořádku tyto vztahy opustit nebo omezit čas, který v nich trávíme, abychom mohli budovat vztahy naplňující, které skutečně upřímně potřebujeme. Není na tom nic špatného a je zcela v pořádku mít vztahy, v nichž se cítíme milovaní, šťastní a uvolnění a ve kterých jen neřešíme stále samé problémy.

 • Hojnost
Poselstvím hojnosti pro srpen je: Život vždy pracuje pro mě. Ta nám připomíná, že všechno, co se v našem životě odehrává, má svůj účel, a pokud se něco děje nebo naopak neděje, vždy k tomu existuje dobrý důvod. Radí nám, abychom nebojovali s proudem života, ale věřili mu a nechali se jím unášet, když sami nevíme, kudy dál. V podstatě je to poselství o důvěře v život a jeho směrování. Přestože některé věci nefungují tak, jak by mohly, není to problém, protože život se stále mění a vyvíjí. Čím více si budeme všímat požehnání, která nám život přináší, tím více jich také uvidíme a tím silnější bude naše víra v něj. A právě tato víra je klíčem k hojnosti, která je ve skutečnosti v našem životě neustále k dispozici, ale kterou buď odmítáme přijímat, ignorujeme ji a nebo jí bráníme přijít vlastním negativním přesvědčením a vírou v nedostatek a ohrožení. Jakmile začneme životu opravdu důvěřovat, že nám poskytne vše potřebné, začneme také vidět důkazy toho, čemu jsme uvěřili.


ZÁŘÍ

 • Energie měsíce
Pro měsíc září vychází karta Akce a vypovídá o tom, že uvedeme věci do pohybu. Hodně jsme přemýšleli, mnohé jsme si uvědomili, ujasnili jsme si své sny a přání, rozhodli se stát si za sebou - a nyní nastal čas uvést tyto nehmotné změny v akci. Začneme jednat. A budeme jednat tak, jak jsme se naučili, že je to lepší. Začneme uvádět v praxi vše, co jsme si zatím osvojili pouze duševně. Každý záměr je třeba následovat fyzickou akcí, a tak se nyní nebojme uskutečňovat to, co jsme si vybrali, a uvést to do hmotné podoby. S tím souvisí jakékoli změny, k nimž jsme se rozhodli a odhodlali po předchozím období různých uvědomění, zjištění a poučení - naší vlastní proměny.

 • Vztahy
Na září nám vyšla karta Přijměte pomoc svých přátel. Ta vypovídá o tom, že tento měsíc bude vhodný k pobývání ve společnosti a k zábavě. Také přináší poselství těm, kteří v tomto období nebudou mít náladu k radovánkám, že jim nějaký blízký přítel nebo více přátel může velmi pomoci. 
Tato karta nás nabádá k tomu, abychom se nebáli požádat druhé o radu či pomoc a nemysleli si, že musíme všechno zvládat sami. Tak jako jsme my rádi, když můžeme někomu pomoci, jsou i oni rádi, když mohou pomoci nám. Jak se říká - ve dvou se to lépe táhne, a tak, pokud potřebujeme podporu přátel, řekněme si o ni. Jinak je tato karta obecně o péči o své přátelské vztahy a o jejich významu pro náš život. Čas trávený s přáteli, mezi nimiž můžeme být zcela sami sebou, nám přinese osvěžení, novou energii a tím také může vnést nový život do vztahů milostných. Pro nezadané to může být znamením, že se prostřednictvím přátel seznámí s potenciálním partnerem či partnerkou.

 • Hojnost
Mohu se rozhodnout, že se od nynějška budu cítit lépe. Tato karta říká, že se během září rozhodneme věnovat větší pozornost tomu, jak se cítíme, a starat se o to, aby nám bylo dobře. Jakákoli forma hojnosti (peněz, zdraví, lásky...), kterou si přejeme ve svém životě vytvořit, je pro nás nyní základním kritériem a rozhodujeme se, že v této oblasti nebudeme dělat žádné kompromisy. To je velmi důležité, protože je to nezbytná součást sebelásky a sebeúcty. Nemá to nic společného s bezohledným sobectvím. Je to zkrátka rozhodnutí začít znovu a žít svůj nový život tak, aby nám v něm bylo příjemně, bez ohledu na to, co se v něm odehrává. Tato změna nikomu nic nebere, nikoho neohrožuje a je pozitivní a prospěšná ve všech ohledech. Čím více si vážíme sami sebe a ctíme své potřeby, tím lepším příkladem jsme i pro druhé, kteří se také mohou inspirovat.


ŘÍJEN

 • Energie měsíce
Pro říjen a jeho energii vyšly DVĚ karty, a to: Muž s mincí a Zlomené srdce. Tato kombinace je zajímavá, neboť vypovídá o souvislosti mezi našimi citovými zraněními a konkrétními lidmi. Velmi často tato kombinace karet vychází pro vztahy, rozchody a situace, během nichž jsme se nechali připravit o vlastní sebeúctu. Muž s mincí symbolizuje člověka (nejen muže, ale i ženy), který má vliv na naše peníze, ale obecně i na náš vlastní pocit hodnoty. Zlomené srdce pak představuje nějaké citové zranění. Nemusí to znamenat, že přijde zklamání, ale že k nějakému došlo dříve a nyní nastal čas, aby vyšlo na povrch a my ho vyléčili. Pokud se nás někdo dotkl nebo se nás dotkla nějaká událost, která v nás vyvolala pocit nízké sebehodnoty či podupala naše sebevědomí, máme pustit všechny své pocity na povrch a nechat je odejít. Jestliže naše citová bolest opravdu souvisí s někým konkrétním, vede nás tato karta k tomu, abychom se jím přestali trápit, přestali na něho či na ni myslet a zabývat se jím/jí. Čím více se totiž soustřeďujeme na toho daného člověka nebo událost, tím více ubližujeme vlastnímu srdci a v konečném důsledku sami sebe uvádíme jen do dalšího utrpení. Zbytečně si tak ztěžujeme vlastní život a prodlužujeme dobu, kterou potřebujeme k vyléčení. Tato karta nás vede k tomu, abychom se vědomě rozhodli vzdát toho, co nás trápí, odevzdali danou situaci do rukou Vesmíru a jeho spravedlivým zákonům a vědomě si vzali zpět svou vlastní sílu. Naši hodnotu neurčují druzí lidé, dokonce ani my sami. Naše hodnota je dána už tím, že existujeme a že máme svůj význam pro tento svět. Nenechme se tedy shazovat lidmi ani okolnostmi, nenechme je určovat, zda a za co stojíme, a jednoduše žijme svůj život. Proto jsme tady. 
(Tato karta může - ale nemusí! - znamenat, že se v říjnu odehrají světové události, které se nás dotknou a které v nás vyvolají pochybnosti o vlastní hodnotě či síle. I v takovém případě je však poselství karty stejné - Nenechme nikoho a nic určovat, za co stojíme a jakou máme moc! Na tento svět bychom nikdy nepřišli, kdybychom neměli žádný význam a kdyby nebylo v naší moci jeho vývoj ovlivnit!)

 • Vztahy
Říjnovou kartou vztahů je Vášeň. Ta, pokud ji dáme do souvislosti s obecnou energií měsíce, může symbolizovat citové vznícení zejména negativního rázu, na které bychom měli být opatrní. Žádný člověk ani situace, které se nás dotkly, totiž nestojí za to, abychom si kvůli nim kazili své další vztahy. V tomto smyslu je tedy karta Vášeň doporučením, abychom se nenechali strhávat do vášnivých dramat, která vyvolává nebo vyvolal jeden konkrétní člověk a neponičili si kvůli tomu své další vztahy. 
Obecně pak tato karta poukazuje na citové a sexuální uspokojení v našich milostných vztazích. Je to čas milostných radovánek a příjemných prožitků v našich intimních vztazích. Stejně tak to může být i jakýkoli jiný požitek, který uspokojuje nějakou naši potřebu (a nemusí to být jen milostná). Potěšení můžeme mít i z čokoládového zákusku nebo návštěvy fotbalového utkání. Dopřávejme si! :)
Pro ty z nás, kteří ve svých vztazích nebo v životě vášeň postrádají, je toto příznivé období, které podpoří opětovné vznícení této vášně, a to jak milostné, tak i vášně v ostatních významech - vášně pro svou kariéru, pro nějaký tvořivý projekt nebo dílo, pro aktivity blízké našemu srdci nebo jakékoli jiné.

 • Hojnost
Pro oblast hojnosti je říjnovým poselstvím: Můj život je tak dobrý, jak si sám dovolím. I tato karta nám připomíná, že JE v naší moci zajistit si všechno, co pro svůj život potřebujeme. Bez ohledu na to, co se může dít kolem nás nebo ve světě, je jen na nás, na jaké energie se naladíme a co si tím pádem budeme přitahovat do života. Vesmír nám touto cestou dává na vědomí, že jsme zcela v bezpečí a pod ochranou a naše potřeby jsou vždy naplňovány, pokud je právě to naším přesvědčením a pokud právě tyto energie v sobě nosíme. Zákon přitažlivosti nerozlišuje, na jaké energie jsme naladěni - prostě nám posílá to, na co jsme naladěni. Přejeme-li si tedy dostatek peněz, zdraví, pocitu bezpečí apod., soustřeďme se na to, abychom si v sobě tyto energie udrželi a přitahovali si tak k sobě to, co si opravdu přejeme, nikoli to, co nechceme nebo čeho se bojíme. V Zákonu přitažlivosti spočívá moc nad naším životem - máme moc měnit své naladění, a tím i věci, které si přitahujeme. Jsme-li naladěni na vibrace toho, co si přejeme, pak se Vesmír uspořádá a povede nás tak, aby náš život uvedl do souladu s našimi vibracemi.


LISTOPAD

 • Energie měsíce
Listopad k nám přichází v duchu nespokojenosti a negativity představovaného kartou Závist. Může to souviset s prodlužujícími se nocemi a menším množstvím slunečního světla, které jsou pro podzim a zimu typické. Je také normální, že tyto podmínky související se změnami ročních období v nás vyvolávají různé pocity a dojmy.
Tato karta poukazuje na skutečnost, že ve svém životě již máme mnoho krásných a hodnotných věcí, z nichž se můžeme těšit, ale že nám to z nějakého důvodu nejde. Varuje nás před pocity závisti či žárlivosti, kdy ignorujeme vlastní štěstí, zatímco pozorujeme štěstí jiných a cítíme se nespokojení. Pocity nedostatku a neuspokojení v tomto období vůbec nemusejí souviset se skutečným nedostatkem, ale s pouhým dojmem nedostatku, který vzniká když se více zaměřujeme na to, co nemáme a co nám chybí, než na to, co již máme a z čeho se již teď můžeme těšit. 
Jsme tedy vedeni k tomu, abychom ocenili vše dobré, co ve svém životě máme, a patřičně si toho vážili. Jak se říká, "Zatímco ty si stěžuješ na to, jak jsi na tom mizerně, tisíce lidí by si to s tebou okamžitě a s radostí vyměnily." Sejměme si tedy z nosu černé brýle a uvědomme si, že věci v našem životě vůbec nejsou tak špatné, jak jsme sami sebe přesvědčili, že jsou.

 • Vztahy
Pro oblast vztahů nám na listopad vyšla karta Chemie vypovídající o silné přitažlivosti mezi dvěma lidmi, které to táhne k sobě. V milostné oblasti to může znamenat setkání s někým vysoce přitažlivým, probuzení nové přitažlivosti mezi partnery v již existujícím vztahu, ale také zvýšení naší vlastní přitažlivosti, která je nám příjemná. V tomto období nás pozitivně ovlivní péče o naši fyzickou kondici, zdraví našeho těla i vnější vzhled zahrnující kosmetickou péči nebo nové oblečení. Je přirozené chtít se cítit dobře ve své kůži, a tak se neostýchejme pro to něco udělat :)
Tato karta může souviset také s opačným významem - s nedostatkem přítažlivosti mezi partnery, z níž mohou vycházet různé problémy, a také s pocity, že sami nejsme dost atraktivní. Mnohdy právě pochybnosti o nás samých nás dělají méně atraktivními. Lidé, kteří si věří a kteří miluji sami sebe, jsou velmi přitažliví, a je v silách každého v sobě tyto vlastnosti rozvinout. Pokud si tedy někdo nevěří, je toto vhodný čas k tomu, aby na tom zapracoval a svou sebedůvěru si pozvednul. Jakým způsobem, to je individuální - ale každý z nás jistě dobře ví, co by mohl udělat, aby se cítil lépe. 
Když zapracujeme na sobě samých a vlastní přitažlivosti, napomůžeme tak i k oživení vztahu, v němž hrál nedostatek přitažlivosti svou roli. Je však nutné si uvědomit, že vztah záleží na obou partnerech a na tom, jak oba pracují na svém podílu. I když tedy sami uděláme vše proto, abychom vztah oživili, nemusí to vést ke kýženým výsledkům, jestliže se na tom partner odmítá podílet. V takovém případě by pak bylo vhodné prodiskutovat přání a potřeby obou partnerů a představu o vztahu a jeho dalším pokračování.

 • Hojnost
Karta hojnosti pro listopad vypovídá o vlivu našich vztahů na hojnost v našem životě. Její poselství zní: Není mým úkolem činit ostatní šťastnými. To neznamená, že nemáme druhé těšit a dělat jim radost, ale že nemáme moc nad jejich štěstím - tu mají jen oni sami, tak jako ji máme my nad svým vlastním štěstím. Pokud se někdo rozhodl být nespokojený a vyživovat v sobě vibraci nedostatku, je to jeho vlastní volba, kterou může změnit pouze on sám. Pokud sami sebe a svá rozhodnutí v životě podřizujeme jiným lidem, kteří přitom sami sebe omezují, vzdáváme se tak hojnosti, která v našem životě mohla být, a omezujeme se také, jen abychom byli v souladu s nimi. Je to karta nezdravých kompromisů, které v tomto období mohou být hlavní příčinou našich problémů v oblasti hojnosti. 
Pokud tedy v jakékoli oblasti strádáme, dobře se podívejme, zda v tom nehraje roli snaha se někomu zavděčit nebo strach, že přijdeme o nějaký vztah. Pokud ano, je pro nás tato karta vedením, abychom se přestali takto omezovat a místo druhých se soustředili na svůj vlastní život - protože jen nad tím máme skutečně moc.


PROSINEC

 • Energie měsíce
Prosinec, poslední měsíc roku, představuje karta Připoutání. Vypovídá o tom, že si bráníme žít naplněný život buď kvůli něčemu, co se stalo v minulosti (zejména stará zranění, křivdy a hněv) a nebo naopak kvůli strachu z budoucnosti. Vynáší na povrch také téma závislostí, zejména ve vztazích, což podle výše vyložených karet budeme pravděpodobně řešit delší dobu. Děláme své štěstí závislé na jiných lidech, a tím jim dáváme moc sami nad sebou. Když se pak nechovají tak, jak bychom chtěli, zasahuje nás to a skutečně tím ovlivňují naše štěstí a náš život. To v nás logicky vyvolává potřebu jejich chování ovládat - zavděčovat se jim, abychom se jim líbili, aby nás měli rádi a dělali všechny ty věci, na nichž jsme své štěstí udělali závislým. 
Tato karta nás vede k odpoutání. K vědomému rozhodnutí vzdát se lpění na tom, co nám brání žít život svobodně a šťastně. K vzdání se návyků, které omezují náš život a nezdravě nás spoutávají. Jakákoli změna vedoucí k větší svobodě bude podpořena celým Vesmírem (což je samozřejmě VŽDY) a bude důležitá jak pro závěr našeho roku, tak i pro nový začátek v roce 2017, který po součtu číslic dává číslo 1 - tedy ZAČÁTEK s velkým Z!

 • Vztahy
Pro oblast vztahů nám na prosinec vychází karta s poselstvím Stojí za to počkat. Říká nám, že ve svých vztazích nemáme nic hrotit a že i pokud máme nějaké potíže, nemáme se v nich zbytečně "vrtat", ale spíše počkat, než se samy trochu hnou z místa. Je to karta klidu a trpělivosti, které se nám v tomto období vyplatí mnohem lépe než snaha za každou cenu všechno hned vyřešit. Pokud pocítíme konkrétní a jasné vedení, že máme něco udělat, udělejme to. Jinak ale našim vztahům v tomto období nejvíce prospěje naše vlastní trpělivost a vnitřní mír. Když nebudeme na své vztahy vyvíjet nátlak, vyvinou se o mnoho snáze a příjemněji. 

 • Hojnost
Karta hojnosti pro měsíc prosinec je pod heslem Chci žít v souladu se svou touhou. Připomíná nám, že i když jsou v našem životě věci, které se nám nelíbí a které nejsou tak, jak bychom chtěli, je třeba se na ně příliš nesoustřeďovat a místo toho věnovat svou energii tomu, co si přejeme a co je tak, jak se nám líbí. Neznamená to popírat existující problémy, ale prostě jim nedovolovat, aby se staly naším dominantním vyzařováním. Zákon přitažlivosti říká, že k sobě přitahujeme to, na co jsme naladěni ve svých myšlenkách a emocích. Možná nemůžeme odstranit problém, ale můžeme propustit negativní emoci, kterou s ním máme spojenou. To MŮŽEME udělat - a právě to přitom napomůže k vyřešení problému. Negativní emoce jsou pastí, ve které se můžeme zaseknout na dost dlouho, v domnění, že "přesně tak bychom se měli cítit, když máme ten a ten problém". Zapomínáme, že máme moc nad tím, jak se cítíme, a že to můžeme ovlivnit. Když si připomeneme, co si přejeme, po čem opravdu toužíme, a tomu budeme věnovat svou pozornost, pak se právě to stane naší dominantní vibrací a právě to k sobě začneme přitahovat.  
Je to jednoduché a prosté, ale je třeba si tento princip prakticky osvojit, abychom ho mohli efektivně využívat k vytváření svého vysněného života - a právě to se v tomto období budeme učit.

* * *

Tento rok nám přinese mnoho krásných příležitostí k růstu, ale záleží také na nás, jak moc budeme ochotni v daných příležitostech spatřovat opravdu příležitosti. Je třeba, abychom si všímali požehnání, kterých se nám dostává, a uměli je nacházet také v situacích, které jako požehnání vůbec nevypadají. Tento rok 2016, který z numerologického hlediska nese vibraci čísla 9, je rokem ukončování, dokončování a završování. Situace, které se v našem životě objeví, nám tedy budou pomáhat především v tomto - ve vyrovnávání karmy, odpouštění, dořešení různých záležitostí a uzavření dalšího cyklu, tak abychom mohli v dalším roce začít s čistým štítem. 

Mnoho štěstí, lásky, hojnosti, zdraví, spokojenosti a splněných přání 
vám do roku 2016 přeje 
Magda


 
Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
MNOHOKRÁT DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ MI POSLALI SVÉ DÁRKY A PŘÍSPĚVKY. JSTE OPRAVDU HODNÍ A VELMI SI VAŠÍ PODPORY VÁŽÍM! :) 


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.