středa 6. dubna 2016

Jak překonat své strachy (od Louise L. Hay)

Strach je na naší planetě čím dál bujnější. Každý den jsou ho plné zprávy. Strach je nedostatek víry v sebe samé, a kvůli tomu pak nevěříme ani Životu. Nevěříme, že je o nás postaráno na vyšší úrovni, a tak máme pocit, že musíme v úrovni fyzické všechno ovládat a na všecho dohlížet sami. Očividně se tudíž budeme i nadále pořád bát, protože ve svých životech nemůžeme mít kontrolu nad vším.
Důvěra je tím, co se učíme, když si přejeme překonat své strachy. Říká se tomu "učinit skok víry" a důvěřovat v Sílu uvnitř nás, která je napojena na Vesmírnou Inteligenci. Pamatujte, že Síla, která nám dodává dech, je toutéž silou, která stvořila Vesmír.

Jste zajedno se vším Životem. Čím více umíte milovat sami sebe a důvěřovat Životu, tím více vás bude Život milovat, podporovat a vést. Můžete věřit i v to, co je neviditelné, než věřit výhradně fyzickému, materiálnímu světu. Neříkám, že nemáme nic dělat, ale když máme důvěru, můžeme kráčet životem mnohem snáze. Potřebujeme věřit, že je o nás postaráno, i když nemáme fyzickou kontrolu nad vším, co se kolem nás děje.

Strach omezuje naše mysli. Lidé se tolik bojí onemocnění nebo ztráty střechy nad hlavou či jiných dalších věcí. Hněv je také strach; strach, který se stal obranným mechanismem. Chrání nás, ale mělo by mnohem lepší a silnější efekt, kdybychom si přestávali v hlavách přehrávat děsivé situace a rozebírat je, a místo toho milovali i přes strach. Sami jsme středem všeho, co se v našich životech děje. Každá zkušenost, každý vztah, je zrcadlem mentálních vzorců, které máme v sobě.

Jedna z mých oblíbených spisovatelek, Susan Jeffersová, má úžasné CD s názvem "Ciťte strach a stejně to udělejte". Říká tam: "Když všichni budou cítit strach, objeví-li se v jejich životě něco zcela nového, a přitom se do toho stejně pustí navzdory strachu, pak z toho jasně vyplývá, že strach není žádný problém." Pokračuje tím, že skutečným problémem není strach, ale naše lpění na něm.

V každém okamžiku máte příležitost zvolit si lásku nebo strach. Ve chvílích strachu si připomínám slunce. Vždy svítí, i když ho čas od času zakrývají mraky. Stejně jako slunce, ona Jediná Nekonečná Síla věčně vyzařuje své světlo na mě, i skrze mraky negativního myšlení, které ho mohou dočasně zastínit. Rozhoduji se pamatovat na Světlo. A stejně tak můžete i vy. Ciťte se ve Světlu bezpečně. Když přijde strach, zvolte si dívat se na něho jako na přebíhající mraky na obloze, a nechte je plynout svou cestou.

Afirmujte si: Nejsem svými strachy. Je pro mě bezpečné žít bez neustálé ochrany a bránění se. Když se bojím, otevírám své srdce a nechávám lásku rozpustit veškerý strach.

Láska je opakem strachu. Čím více jsme ochotni milovat a věřit tomu, kým jsme, tím k sobě více přitahujeme tyto kvality. Když se bojíme, jsme naštvaní nebo ustaraní a nelíbíme se sami sobě, není úžasné, jak se nám v životě všechno kazí? Je to stejné jako když se opravdu milujeme. Všechno začne být výhrou a na každé cestě máme zelené světlo a volná parkovací místa. Ráno se probouzíme a den plyne nádherně.

Potřebujeme se milovat, tak abychom se o sebe mohli dobře starat. Musíme dělat všechno, co dokážeme, abychom posílili svá srdce, svá těla a své mysli. Musíme se obrátit k Síle uvnitř nás, dosáhnout dobrého duchovního spojení a opravdu pracovat na tom, abychom si ho udrželi.

Zde jsou některé z mých oblíbených afirmací k uvolňování a propouštění strachu. Vyzkoušejte je:

  • Jsem ochotný/á vzdát se svých strachů.
  • Žiji a pohybuji se v bezpečném a zajištěném světě.
  • Osvobozuji se od všech ničivých obav a pochybností.
  • Přijímám sám/sama sebe a vytvářím ve své mysli i ve svém srdci mír.
  • Povznáším se nad myšlenky, které mě nahněvávají nebo straší.
  • Pouštím se minulosti snadno, s lehkostí a s důvěrou v proces života.
  • Jsem ochotný/á vzdát se potřeby této své obrany.
  • Jsem nyní ochotný/á vidět pouze svou velikost.
  • Mám veškerou moc provést tyto změny.
  • Jsem vždy božským způsobem chráněn/a.

A tak to je!

- Louise L. Hay

* * *
Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.