neděle 1. května 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 2. do 8.5. 2016

Milí přátelé,

májové období nám přináší mnoho příležitostí ke změnám svého přístupu k tomu, co se v našem životě odehrává. Dostává se nám nových informací a náhledů, které nám mohou pomoci podívat se na tytéž okolnosti jiným způsobem, a tím také změnit to, jak dané věci vnímáme a co vyzařujeme do Vesmíru. Přestože nás v životě mohou potkat situace, v nichž se skutečně stáváme oběťmi, ve spoustě jiných případů se do pozice obětí pouze stavíme - a to můžeme změnit. Usnadní to život nám i lidem kolem nás. Když si přestaneme stěžovat a raději něco uděláme pro to, abychom danou situaci změnili, uzdravili či opustili, využijeme tak svou energii mnohem efektivněji. Čím víc se zaobíráme problémem a rozebíráme ho, tím více ho posilujeme - dáváme mu spoustu své energie! Tutéž energii však můžeme využít pro jeho vyřešení a nebo pro modlitby za pomoc a prostředky k tomuto řešení. I modlitba a odevzdání problému Nebesům je forma pozitivní aktivity, která je pro nás prospěšná. Neznamená to vždy, že se problém zázračně uzdraví sám od sebe (byť to tak v některých případech skutečně je!), ale umožníme tak Nebesům, aby nám pomohla tou nejlepší cestou - pošlou nám do cesty nápomocné lidi, knihy, informace, situace, uvědomění, věci, peníze nebo něco jiného, co nám nejvíce pomůže. Důležité je být ochotni tuto pomoc umožnit a přijmout ji.
Stojí-li nám v cestě k pozitivním změnám vlastní negativní náhled a myšlení, povedou nás Nebesa různými prostředky k tomu, abychom to změnili. Každý z nás je jiný, proto k tomu bude veden jiným způsobem. Aby se však všechny tyto změny mohly uskutečnit, musíme být ochotni je podstoupit a nebojovat s nimi jako s ohrožením. Ego je jako ohrožení bere - chce zůstat neměnné a zachovat sebe samo navždy stejné. Když hrozí, že otevřeme své srdce a začneme být šťastní, vyvolá v nás strach a zaplaví naši mysl argumenty, které nás mají přimět změnám odolat - protože "co když to bude ještě horší"? Schovává se za masku někoho, kdo si přeje nás udržet v bezpečí, avšak v neměnnosti nenalezneme nic jiného než trápení, protože přirozeností života je proudit a žít, nikoli stát na místě a bát se. Většina problémů v našem životě vychází z neustálého boje mezi touhou žít a mezi puštěním se toho starého - mezi nutkáním poddat se proudu života a snahou zachovat všechno při starém. Naši andělé nám připomínají, že bezpečí ega není skutečné bezpečí a že čím víc se bojíme a bojujeme se životem, tím více si způsobujeme utrpení - a tím méně v bezpečí se ocitáme. Strach nám nepomáhá. Pomáhá nám intuice, která nás varuje, když je třeba, a zároveň nám vždy říká, kudy jít a kudy raději ne, abychom šli bezpečně a přitom dávali to nejlepší všem, včetně nás samých. Strach nás uzavírá dovnitř, uzavírá nás před světem, brání nám důvěřovat, brání nám milovat, brání nám v cestě za vším, co si přitom tolik přejeme. Na nás je, abychom sebrali odvahu a odvážili se toto všechno dělat i přesto, že strach cítíme. Přestaneme-li ho brát jako svého pána, který o nás a našem jednání rozhoduje, začne nad námi ztrácet moc. Sice ho možná budeme stále cítit, ale nebude na nás mít takový vliv. Když se sami rozhodneme, že "ano, cítíme ho, ale nebudeme se jím řídit", dáme tím prostor intuici, kterou jsme kvůli hlasitému egu bránícímu se změnám necítili. A intuice nás vždy vede bezpečně, protože je zajedno s Bohem, a ten by nás nikdy nevedl k ničemu, co by nebylo pro to největší dobro nás i všech ostatních. 
Smiřme se s tím, že strach máme, ale nedovolme mu rozhodovat o tom, jak máme žít. Požádejme Nebesa o ochranu ve všech směrech, o jasné vedení a projasnění naší vlastní intuice, a řiďme se jimi. Dovolme změnám, (které k nám přišly, aby zlepšily náš život a přinesly nám to, co jsme si tolik přáli), aby se uskutečnily. Stejně se jednou uskuteční, a čím dříve jim umožníme, aby proběhly, tím dříve se nám uleví a tím dříve se nám také dostane těch dobrých věcí, které jsme si přáli. Žádná změna nepřichází bez dobrého důvodu. Pokud z našeho života něco odchází, ať už ve vnějším světě (osoby, věci, zaměstnání atd.) nebo v našem vlastním nitru (staré myšlenkové návyky, závislosti, negativní myšlenky..), je to pro nás požehnání, ať už to tak vnímáme nebo nikoli. Časem se pochopení dostaví. Naši andělé nás povzbuzují, abychom životu a Nebesům více věřili a umožnili si tak přijmout tu největší možnou podporu a pomoc. Nikdy nás nenechají na holičkách a vždy jsou tu pro nás - záleží však na nás, zda jim budeme věřit a dáme jim možnost angažovat se v našem životě ve prospěch lásky a světla pro nás samé i pro všechny ostatní.
 
- Magda

* * *
 
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Zvolte si svobodu. Krásně vystihuje podstatu úvodního poselství, a tou je skutečnost, že si vlastním omezeným myšlením a postoji bráníme v prožívání štěstí. Vypovídá o problémech a překážkách, které nám v cestě možná vůbec nestojí, ale protože zarputile věříme opaku, děláme si tato omezení skutečnými, resp. se jimi sami skutečně omezujeme. Některé věci vůbec nemusejí být špatné, ani nám nemusejí v ničem bránit - jsme to my, kdo si je omezením udělal. Tato karta nás upozorňuje, že jsme se příliš soustředili na problém a zapomněli jsme se dívat na možnosti, které se nám nabízejí. A i v případech, kdy jako bychom žádné neměli, přece existují - a na nás je, abychom si tuto skutečnost připustili a dovolili svým andělům, aby nám je ukázali nebo nás k nim tou nejlepší cestou dovedli. Přestaňme si stěžovat, přestaňme rozebírat své problémy (rozebírání není totéž co řešení - na rozdíl od skutečného řešení rozebírání problémů k ničemu nevede a na věci nic nemění), nestavme se už do pozice oběti, a místo toho se sami staňme pány svého života. Učiňme změny, které učinit chceme. Umožněme změny, namísto abychom proti nim bojovali. Dívejme se na změny jako na příležitosti, nikoli jako na ohrožení. Změna naše postoje a náhledu je prvním krokem k tomu, aby se mohlo vše změnit k lepšímu. My sami jsme tím, kdo si ve štěstí brání. Spousta dobrých věcí by se v našem životě už dávno stala, kdybychom jim v tom sami nebránili svým negativním postojem, pesimistickým náhledem a odmítáním.

Druhou kartou pro tento týden je Sedmička Citů, která vlastně rozvádí poselství první karty - říká, že se bojíme učinit nějaké rozhodnutí kvůli strachu, co na to řeknou druzí nebo co všechno to v našem životě ovlivní. Než abychom se rozhodli způsobem, který by pak náš život ovlivnil tak, jak bychom nechtěli, raději se nerozhodujeme vůbec a přešlapujeme na místě.
Tato karta nám říká, že je sice dobré mít ve věcech jasno a zvážit možné důsledky, když se rozhodujeme, ale že nemáme připustit, aby o našich volbách rozhodoval strach. Řídíme-li se strachem, rozhoduje pak o nás on. On pak rozhoduje o tom, jak žijeme, a stáváme se otroky vlastního strachu, místo abychom byli svobodní a následovali lásku. Už to pak není náš život, ale život našeho strachu. Dobrovolně mu ho dáváme, aby s ním dělal, co chce, a pak se jen díváme, jak se odehrává bez nás. Dokud se sami nerozhodneme žít svůj život podle sebe a podle toho, co si upřímně přejeme (a upřímná přání vycházející ze srdce jsou VŽDY láskyplná a dobrá pro všechny!), budou o něm rozhodovat druzí lidé, náš strach nebo jiné okolnosti. V každém okamžiku se nám nabízí příležitost vzít život do svých rukou a prohlásit za sebe, že je náš a že to my budeme těmi, kdo o něm budou rozhodovat. Protože tak to má být. 
Andělé říkají, že mnozí z nás se bojí vzít život do svých rukou, protože mají strach, že s ním udělají něco špatně. Jako lidé děláváme chyby, dopouštíme se omylů a občas něco pokazíme, ale to není důvod, abychom svůj život přenechávali někomu nebo něčemu jinému v domnění, že to bude spolehlivější. My JSME spolehliví! I když děláme chyby, i když občas něco pokazíme, jsme dostatečně schopní na to, abychom se starali o svůj život a žili ho naplno pro to nejvyšší dobro všech včetně nás. Andělé chtějí, abychom si konečně začali věřit, protože nedůvěra v sebe samé a svou schopnost život zvládnout je jedním z důvodů, proč kontrolu nad sebou a svým životem raději přenecháváme ostatním.
Nemáme důvod se bát sami sebe. Byť jsme se v životě mnohokrát zklamali a zradili, vždy si můžeme odpustit a začít znovu, a tentokrát dostávat svým slibům, které jsme si dali, být k sobě laskaví a vybudovat si k sobě důvěru, kterou jsme kdysi ztratili. Když si odpustíme a začneme si věřit, budeme jasně vědět, že my sami jsme těmi, kdo může nejlépe zvládnout náš život. Následujeme-li na své cestě svou intuici a vedení srdce, nikdy neuděláme nic špatně, a to ani když uděláme nějakou chybu. 

Poslední kartou pro tento týden je Intuice a vhledy. Je to karta, která nás vybízí k tomu, abychom věřili své vlastní pravdě než pravdě někoho jiného a abychom se vlastní pravdou řídili i ve svém rozhodování. I když je moudré vyslechnout si názory a rady druhých, ne vždy je moudré podle nich i jednat. Řídit se radou druhých je dobré jedině tehdy, je-li jejich doporučení v souladu s naším vlastním srdcem. Jejich rady mohou být sebevíc logické a smysluplné, avšak nejsou-li v souladu s tím, co opravdu cítíme, není to cesta, kterou bychom se měli vydávat. Naši andělé nás tedy vedou k tomu, abychom více naslouchali sami sobě než druhým a jejich názorům a ve svém vlastním životě se řídili svým vedením, nikoli vedením druhých. Tato karta doplňuje poselství předchozích dvou a říká nám, že kromě propuštění starých negativních vzorců myšlení a omezených postojů, a kromě odvahy, sebedůvěry a chopení se svého života, je zapotřebí vnímat své vlastní vedení a řídit se jím. Když tak učiníme, podpoříme svou víru v sebe samé. Budeme vědět, že se můžeme spolehnout sami na sebe v tom, že půjdeme po té správné cestě, byť nám ji někteří lidé nebo vlastní ego mohou vymlouvat a vnucovat nám jiné.

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede k uvědomění, že náš život je opravdu náš a že je na nás, abychom s ním zacházeli tak, jak to cítíme jako nejlepší. Jsme vedeni k vystoupení z pozice obětí, o nichž rozhodují druzí, jejich názory, možné reakce nebo jiné vnější okolnosti, popř. vlastní strach, a abychom začali opravdu žít a ne se jen dívat, jak se náš život pouze děje, utvářen někým jiným. Nepřišli jsme sem proto, abychom posilovali strach tím, že se mu podřídíme a obětujeme mu svůj život. Strach nás nezachrání a ani nám nijak nepomůže. Je to naše vnitřní vedení, které nás chrání, jsou to naši andělé, kteří nás chrání, a je to naše rozhodnutí řídit se srdcem, které nás chrání. Nikdo jiný, nic jiného nám nezajistí bezpečí tak dobře jako my sami, když se rozhodneme poslouchat vlastní intuici, mnohdy navzdory vlně nesouhlasu. Cítíme-li, že je to pro nás to pravé, poslechněme své srdce. Je to volání naší duše, která potřebuje nějakou zkušenost, kterou přitom ostatní duše potřebovat nemusí. Je v pořádku lišit se od ostatních. Je v pořádku následovat jinou cestu než jiní. Když se staneme sami sebou a jako takoví začneme žít svůj život, naučíme tak i ostatní nebýt otroky cizích názorů či vlastního strachu a přinášet světu ze sebe to nejlepší. Jsme tady a lišíme se od druhých z určitého důvodu - abychom prolomili dosavadní negativní vzorce chování, které jsme si sami osvojili, abychom druhé lépe pochopili, a které, jak jsme zjistili, přinášejí světu mnoho bolesti. Prolomíme-li tyto vzorce sami u sebe, snadno tak ukážeme druhým, že to jde žít jinak, že lze být svobodní a že život může být opravdu krásný a úžasný, když o něm nerozhoduje strach, ale my sami. Mějme odvahu dělat věci jinak a prolamovat tak dosavadní, hluboce zakořeněné návyky v chování a myšlení, které lidem přinášejí tolik utrpení! Je to ta nejlepší služba, kterou jim můžeme prokázat a která v první řadě přinese ta největší požehnání nám samým.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.