neděle 29. května 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 30.5. do 5.6. 2016

Milí přátelé,

v tomto období procházím osobně mnoha hlubokými změnami a velkým léčením, a tak bude dnešní výklad poněkud kratší než obvykle :) Potřebuji si nyní šetřit energii na vlastní uzdravování, a věřím tomu, že nejsem jediná, kdo to potřebuje. 
Naši andělé nám připomínají, že vlny očistných energií, které nás zasahují, z nás mají za úkol vyplavit všechno, co k nám nepatří - co neodráží lásku a zdraví naší duše a co není v souladu s naším nejvyšším dobrem. A tak i méně příjemné prožitky nám mohou nakonec přinést to, o co jsme žádali - lásku, otevření srdce, odpuštění, uvolnění, uzdravení, osvobození. Nebraňme se jim tedy a buďme ochotni prožít vše, co potřebujeme, abychom si z cesty odstranili to, co našim snům nedovoluje se uskutečnit. Přirozeností života je hladce plynout a zajišťovat všem všechno potřebné - a pokud to tak u nás není, pak je to kvůli překážkám, které jsme my sami naházeli životu do cesty - svým myšlením, potlačováním citů, uzavřeným srdcem, nezdravým návykem v chování, apod. Život nás však miluje a rád nám pomůže všechny ty překážky zase odplavit. A čím ochotnější budeme nechat si od něj pomoci, tím snáze a dříve se nám podaří se ze života znovu upřímně radovat a naplňovat jeho nejvyšší potenciál.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je karta Oslava, která říká, že tíživá situace, jež nás doposud trápila, se chýlí ke svému šťastnému vyřešení, a že období temnoty a tápání, kterým mnozí z nás dosud procházeli, již brzy skončí. Je to karta pozitivních vyhlídek a naděje, a to nejen do blízké budoucnosti, ale i do té daleké. Vybízí nás k tomu, abychom si vyjasnili, co si přejeme, a podle toho nasměrovali svůj život, své myšlenky, záměry a své změny. Pokud někdo neví, co má přesně dělat, může to být právě tím, že ani neví, co by opravdu chtěl. Naši andělé nás nabádají k tomu, abychom své prožitky v životě brali jako naváděcí znamení, která nám ukazují, co se nám líbí a co se nám nelíbí, co bychom chtěli a co bychom nechtěli - a jakmile si uvědomíme, co bychom chtěli, je třeba zůstávat zaměřeni právě na to. Bohužel, obvykle máme sklon soustřeďovat se na to, co se nám nelíbí a co nechceme. Naše mysl má za to, že když bude myslet na negativní věci, bude lépe připravena na to, až se stanou, a bude je tak mít lépe pod kontrolou. Tyto negativní věci se však vůbec stát nemusí a náš sklon myslet na všechny možné problémy nám většinou spíše škodí než prospívá. Naše mysl může v mnohých situacích přispět svou schopností analýzy a dedukce k řešení problémů, ale jejich zbytečné pitvání a strachování se "co kdyby" situaci nijak neřeší, pouze nám blokuje možnost jasně vnímat své vnitřní vedení, které nás vede právě k řešení. Tato karta nás vede k tomu, abychom přesměrovali své zaměření od strachu k víře, a tím podpořili to nejlepší možné řešení pro všechny zúčastněné.

Druhou kartou pro tento týden je Strážce Citů, který představuje buď situaci nebo osobu. V souvislosti se situací nám říká, že nám v ní pomůže emočně zralý, vyspělý postoj a důvěra. Rovněž nám radí důvěřovat lidem, kterým na nás záleží a kteří nám nyní chtějí pomoci (není-li to v rozporu s naším vlastním vnitřním vedením!). Říká nám také, že všechny těžkosti budou vyřešeny a překážky odstraněny.
Jako osobu tato karta představuje někoho štědrého, lidského, vnímavého a spolehlivého, komu můžeme zcela věřit a kdo nám v tomto období může být nápomocný. Rovněž může představovat tyto vlastnosti u nás samých, které nyní máme zužitkovat pro dobro své i druhých.

Třetí karta na tento týden je Šestka Činu, která nám dává na vědomí, že všechna naše práce se vyplatí a že nás čekají odměny. Může doslova znamenat povýšení, úspěch v projektu či studiu, nebo jakýkoli jiný úspěch a s ním spojenou spokojenost. Nabádá také ty z nás, kteří mají pocit, že všechno musejí zvládnout sami, aby se tohoto dojmu vzdali a nebáli se přijmout asistenci od důvěryhodných nápomocných lidí. Andělé nám také připomínají, že není nic špatného na tom být úspěšní, i když jiní lidé úspěšní nejsou. Připomínají nám skutečnost, že každý člověk vždy uspěje na cestě, která je pro něho ta pravá, i kdyby to bylo sebevíc pravděpodobné, pokud si ovšem sám z vlastní vůle v úspěchu nezabrání - např. obavami, podceňováním se, sebesabotáží apod. Kdo kráčí po cestě, kterou miluje, je přímo předurčen k úspěchu, a pokud neuspěje, je takto veden k uzdravení vlastních bloků a nebo přesměrován k ještě lepší cestě - v obou případech je to tedy dobré a každý je za svůj úspěch a změny zodpovědný sám. Není třeba mít z čehokoli strach nebo o cokoli bojovat. Co nám patří, to je naše, a na tom nikdo nic nezmění. Nepoutejme se tedy příliš ke svým představám o tom, co by jak mělo být. Mějme své záměry, ale ponechme také prostor Nebesům a jejich moudrosti, která zdaleka přesahuje tu naši lidskou, aby náš směr mohla pozitivně pozměnit, bude-li to zapotřebí pro naše nejvyšší dobro, které si v hloubi duše nejvíce přejeme.

SHRNUTÍ
Tento výklad je sdělením od našich andělů, že vše, co nám nyní dělá starosti, se brzy vyřeší a my si budeme moci oddechnout. Říkají nám tím také nepřímo, že se nemáme bát a trápit své tělo a duši stresem, protože ten nic nevyřeší, ani ničemu nepomůže, a celou situaci jen zhoršuje. Nebát se neznamená být nezodpovědní nebo říct, že nám na dané věci nezáleží, ale právě naopak - protože nám na ní záleží, odmítáme do ní zasahovat strachem a umožňujeme lásce a Boží moudrosti, aby jí mohla pomoci. Tyto karty vypovídají o naději a pozitivních vyhlídkách, které si potřebujeme udržet, přestože se nám současná situace nelíbí. Jsme vedeni k tomu, abychom přestali úzkostlivě kontrolovat danou situaci a směr jejího vývoje, a místo toho se uvolnili s vědomím, že všechno bude tak, jak má být, aby to bylo pro nás i pro ostatní to nejlepší. Tím přímo napomůžeme k tomu nejlepšímu možnému výsledku. Neznamená to rezignovat, ale připustit i další řešení, která jsou možná, jen o nich nevíme. Ustupme z cesty, a cesta bude volná.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.