sobota 7. května 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 9. do 15.5. 2016

Milí přátelé, 

naši andělé nám pro tento čas vzkazují, abychom se nebáli nových energií, které nám přišly příjemně osvěžit život. Přestože se mnozí z nás v poslední době potýkají s nejrůznějšími změnami a pocity s nimi spojenými, nemáme se bát a máme otevří svou náruč tomu novému, co k nám přichází. Připomínají nám rovněž, že z našeho života nikdy neodejde nic, co bychom potřebovali a co by mohlo být dobré pro naše štěstí. (Nemluvíme zde o odchodu našich blízkých na druhý břeh - to je zcela odlišná záležitost týkající se plánu jejich duše, nikoli obvyklá forma ztrát v našich životech - vztahů, věcí, práce, iluzí, přesvědčení, atd. o kterých je zde řeč.) Ne vždy to, co si myslíme, že nás učiní šťastnými, je pro nás opravdu dobré, a ne vždy je v našich schopnostech si to uvědomit či to poznat. Vesmír však vidí naše životy v širších souvislostech, tedy i do budoucnosti, a velmi dobře ví, proč nám to či ono odvedl z cesty. I když to sami nechápeme a nevidíme důvody, proč k daným věcem došlo, Vesmír to ví a chce pro nás jen to nejlepší, tak jako si to přejeme i my sami. Pomáhá nám k tomu největšímu štěstí, a to i tím, že v našem životě uvolňuje novým a krásným věcem potřebný prostor. 
Máme být otevřeni novým pohledům na věci, novým zážitkům, nevyzkoušeným činnostem, nové komunikaci nebo čemukoli jinému, co do našeho života přišlo přinést čerstvý vítr. Mnozí z nás sami dobře vědí, jak moc to potřebují. :) Tato naše otevřenost k nám dané věci ještě snáze přitáhne a napomůže tak i některým původním nefunkčním věcem snáze odejít. Pouštíme se svých bolestí a strachů a to, co k nám přichází, nám s tím pomůže - pokud to ale dovolíme. Všechno vždy záleží na naší svobodné vůli, a pokud se někdo chce trápit, celý Vesmír jeho volbu respektuje. I když se modlíme za pomoc a změny, nic se změnit nemůže, pokud to doopravdy nechceme. Někdy jsme sami přesvědčeni, že si danou změnu přejeme, ale hluboko uvnitř ji nechceme a bráníme se jí. To je normální a lidské, a pokud si uvědomíme svou skrytou pravdu, třebaže nepříznivou, můžeme s ní začít pracovat a změnit ji na novou, která nám pomůže naše změny přijmout s láskou a vděčností za nové příležitosti k nalezení štěstí. 
Naši andělé jsou tu pro nás a rádi nám pomohou uvést na světlo všechny ty stíny v nás, které potřebují prozářit, všechny bolístky, které potřebují uzdravit, všechna prázdná místa, která potřebují naplnit. Je však důležité, abychom byli ochotni se o sobě samých učit, poznávat se, a to i skrze zážitky, které nám v našem životě nastavují zrcadlo - nedějí se nám proto, aby nám ublížily, ale aby nám ukázaly něco o nás samých, aby poukázaly na nějaký náš nezdravý vzor chování či reagování, na naše negativní myšlenky a postoje, na cokoli, co potřebujeme změnit, abychom mohli žít svobodněji a šťastněji. Berme tedy tyto zážitky jako své učitele, nestavme se do pozice ukřivděných obětí a buďme otevřeni všemu novému, co nás na naší cestě čeká.
 
- Magda

* * *
Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.


První karta pro tento týden je Devítka Citů, která vypovídá o spokojeném období, o vnitřním i vnějším citovém naplnění a obecně o velké dávce štěstí. Je to čas přijímání, kdy se máme nechat zahrnout péčí a splněnými přáními, milou pozorností nebo dary v nejrůznějších podobách. Říká nám, že se nemáme bát si život užívat a že radost a spokojenost není jen nějaký luxus, ale naprostá nezbytnost. Přestože jsme přišli na tento svět, abychom mu pomohli a abychom tady vykonali kus dobré práce, nepřišli jsme sem jen kvůli tomu. Život jsme dostali hlavně na to, abychom ho žili, ne abychom se trápili a pořád jen řešili problémy. Jsou sice součástí našeho života coby lekce sloužící k našemu poznávání a růstu, ale nejsou jedinou jeho součástí a ani nemusí být samozřejmou, jak si mnozí z nás myslí. Růst můžeme i bez problémů, pokud budeme ochotni činit potřebné změny rovnou, a ne až nastane problém. 
To, že se budeme bavit a užívat si něco dobrého, neznamená, že přestaneme růst, že něco promeškáme, že svůj čas nějak neužitečně "proflákáme" nebo že budeme dokonce sobečtí, když si dovolíme být zase spokojení. O hodnotě námi stráveného času nerozhoduje množství či velikost naší vykonané dobré práce a jejích výsledků, jak tvrdí mysl, ale množství lásky a štěstí, které během něj prožijeme a které v něm do světa vyšleme coby léčivou energii. Ve skutečnosti právě naše spokojenost - ta upřímná, opravdová, vycházející od srdce, nikoli ta povrchní a dočasná, která vychází z ega - přináší světu jednu z nejkrásnějších a nejhojivějších energií - lásku. Kdykoli si umožňujeme cítit se šťastní, je to známka toho, že se milujeme, a to je nanejvýš dobré a prospěšné pro nás i pro ostatní. Jsme-li spokojení, snadno můžeme pomáhat ostatním k tomutéž, budou-li si to přát a budou-li ochotni podstoupit ve svém životě potřebné změny, tak jako to děláme my. Nemusí to být stejné změny, ale ty, které oni nejvíce potřebují. Tato karta nám říká, že přestože jsme tady jako pozemští andělé, neznamená to, že nemáme právo si vydechnout a ze svého života se i těšit. Utrápení, vyčerpaní a nahněvaní lidé světu nijak zvlášť pomáhat nemohou, protože mají co dělat sami se sebou. Abychom tomu předešli, dovolme si přijímat a z toho, co přijmeme, se upřímně těšit. Je to v pořádku, je to dobré a ve všech ohledech všem prospěšné.

Druhou kartou pro tento týden je Duchovní učitel. Poukazuje na to, že se nám dostává všelijakých poznání a lekcí o sobě samých, které si nyní uvědomujeme a nebo si je uvědomovat začneme. Uděláme-li si čas na sebe a na to, abychom pohlédli do vlastního nitra, objevíme spoustu věcí, které nám odpoví na mnoho otázek a které, když přijmeme a zpracujeme, nám přinesou úžasné vnitřní proměny, jež v našem životě vyvolají proměny vnější. Je to karta, která říká, že se máme zabývat sami sebou a hledat odpovědi hlavně v sobě. Je to karta sebepoznávání a kontemplace. Nemusí přitom znamenat, že musíme ustoupit někam úplně do ústraní - i když pokud se k tomu někdo cítí veden, ať poslechne své vedení. Je to poselství o tom, že poznávání sebe samých a přiznání si některých svých vnitřních pravd nám bude v tomto období velmi prospěšné a podpoří všechny příchozí i probíhající změny a proměny.

Poslední kartou na toto období je Pomocník Citů, karta lásky a romance, laskavé atmosféry plné podpory a pomoci. Vypovídá o tom, že naše rozhodnutí milovat sami sebe a dopřávat si v životě to dobré, poznávat se a rozvíjet sebe samé láskyplným způsobem do našeho života přitáhne vlnu laskavosti a lásky v různých podobách. Může znamenat i milostná vyznání, nabídky k sňatku nebo opětovné sblížení v rámci dosavadních vztahů. 
Může představovat také osobu, která je velmi romantická, zasněná a citlivá, a která vstoupí do našeho života a nebo, pokud v něm už je, nám bude nějak nápomocná. Rovněž však může být poselstvím pro nás samé, abychom v sobě tyto vlastnosti ztělesnili a romanticky se naladili - zejména přejeme-li si přitáhnout k sobě romantické partnery či partnerky. Obecně jakékoli láskyplné naladění přitahuje láskyplné zážitky a osoby k nám - to je hlavním sdělením této karty. 

SHRNUTÍ
Toto je týden lásky a těšení se z jejích krás. Nejen ve formě milostných či jiných vztahů, ale v jakékoli další, díky které se budeme cítit milováni a naplnění. Jsme vedeni k tomu, abychom do svého života přivítali vše, co nám udělá radost a co jsme si přáli. Nejsou to jen "velká" přání, ale i nečekané maličkosti jako barevný ptáček nebo motýlek, který nám přiletí do cesty, aby se nám ukázal a potěšil nás svou krásou, nebo něčí úsměv. Andělé nám připomínají, že ve svém životě a ve svých vztazích s lidmi nemáme pořád jen řešit problémy, ale máme se i radovat a užívat si to hezké, co život nabízí. Mnohdy si v tom bráníme v domnění, že si přece nemůžeme užívat, když se tolik lidí nebo jiných živých bytostí trápí nebo když sami máme ten a ten problém - ale kdybychom měli své vlastní potěšení odkládat na dobu, až budou všechny problémy a těžkosti vyřešené, odkládali bychom to donekonečna. Problémy a těžkosti tu budou vždy, dokud se lidé budou skrze ně potřebovat učit a růst. Odpírat si štěstí a spokojenost jen kvůli tomu, že ještě není všechno vyřešené, je postoj, jímž si zajišťujeme trvalou nespokojenost. Netýká se to přitom jen problémů a utrpení ve světě, ale i našich vlastních - kdy odmítáme cítit se dobře, dokud "to a to není v pořádku". Vždy budou existovat věci, které ještě nejsou dořešené.
Přestože v našem životě nemusí dvě nebo tři věci fungovat, deset dalších jich funguje - a my se svým sklonem k soustřeďování se na to, co nefunguje, okrádáme o potěšení z toho, co funguje. A navíc ještě to, co nefunguje, posilujeme svou soustředěnou energií. Kdo cítí, že tento sklon má, může na něm začít pracovat. Přestože něco nefunguje a netěší nás to, něco jiného funguje dobře a těšit se z toho můžeme. JE to možné. Čekat na dobu, AŽ bude všechno dokonalé, je odkládací taktika našeho ega, které se nás snaží udržet v trvalé frustraci, abychom nemohli být svobodní a šťastní - protože za takových podmínek nad námi ego ztrácí svou vládu, a to nechce dopustit. Na nás je, abychom nenechali tohoto vnitřního "pokušitele" svádět nás z cesty a abychom svou pozornost vědomě zaměřovali na to dobré ve svém životě, nejen na to nepříznivé. Neznamená to, že problémy ignorujeme, ale že si jimi nenecháme zkazit i všechno ostatní. Není nic nezodpovědného na tom radovat se ze života a užívat si ho, přestože máme problémy a přestože se děje mnoho věcí, které se nám nelíbí a které je třeba řešit. Když toto dokážeme, nastolíme ve svém životě zdravou rovnováhu, kdy budeme brát na vědomí veškeré záležitosti, které je třeba řešit, aniž bychom si tím přitom bránili žít svobodně a šťastně. Tak potom můžeme být světu skutečně nápomocní a zároveň mít sami krásný, naplňující život.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.