neděle 10. července 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 11. do 17.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 11. do 17.července. Andělská čísla v tomto týdnu jsou velmi silná. Začínáme 11.7. Sedmička je v andělských číslech znamením, že jdete správnou cestou a že v ní máte pokračovat i nadále, i když třeba nevidíte, že byste se někam posouvali - protože se posouváte. A číslo 11 znamená, že je třeba zůstat pozitivní. Vždy, když vidíte jedničky, 1, 11, 111..., připomínají vám, že vaše myšlenky se zhmotňují do reality jako lusknutím prstu. A tak, ze začátku týdne bude důležité zůstávat optimističtí a udržet si svou víru ve svou cestu - a říkají, že také v cestu světa, protože se toho ve světě hodně děje, a když si nedáme pozor, může nás to stáhnout dolů. Jsme velmi soucitní a silně to na nás působí, takže můžeme upadnout do pesimismu a začít svět vnímat tak, jako by se rozpadal. Ale právě kvůli tomu jsme sem přišli - přihlásili jsme se do služby zde na Zemi v tomto čase, kdy věci opravdu jsou chaotické a znepokojivé, tak abychom zde udrželi mír a světlo a byli branami pro Boží léčivé světlo a lásku právě v tomto čase. 7-11 tedy znamená, že si potřebujeme udržet svou víru ohledně cesty, po které jdeme jako lidstvo, a vidět v lidech to dobré, i když je to někdy opravdu těžké. Když nosíte dobro ve svém vědomí, vnášíte ho i na Zemi. 
Pojďme se podívat na karty na další týden. Dnes bych chtěla pracovat se starší, ale mou oblíbenou sadou karet Poselství archandělů. Tak jako vždy se nad kartami nejprve pomodlím a požádám Boha o poselství pro nás všechny pro následující týden. 

První karta je pro pondělí a úterý a je to Pozdrav z nebes. To znamená, že vám vaši předkové nebo i Bůh posílají své pozdravy a poselství. Je to pro nás znamení ze začátku týdne - a dává to smysl vzhledem k vysokovibračnímu andělskému číslu pondělka - že máme opravdu věnovat pozornost poselstvím, která z Nebes dostáváme (a věřit tomu, že jsou opravdu z Nebes!) a která nám říkají, že naše modlitby byly vyslyšeny a jsou zodpovídány, a že Bůh, Ježíš, Duch Svatý, strážní andělé či vaši předkové se s vámi chtějí zkontaktovat. Říkají vám také, že to znamená, že budete v začátku týdne dostávat hodně znamení - mohou to být pírka nebo mince, která se zjeví odnikud, nebo andělská čísla, např. když vidíte 444, je to připomínka, že andělé jsou s vámi, nebo jakákoli jiná znamení, že vaše modlitby byly vyslyšeny. A to se týká - jak říkají - i vašich kolektivních modliteb. Andělé dohlížejí na naši Zemi a vidí těžkosti, které se na ní dějí, ale kvůli zákonu svobodné vůle každého člověka nemohou do této vůle zasahovat. Naučili mě však, že pokud mám svobodnou vůli míru na Zemi a někdo jiný mi do této svobody zasahuje, mohu požádat o takový zásah, aby mi do ní zasahovat přestal. To nijak nezatíží naši karmu, ani to nejde proti něčí svobodné vůli. Na začátku týdne využívejte svou moc. Bůh vám dal moc léčit, zhmotňovat a povznášet - a to je vaše životní poslání včetně modliteb.

Dostáváme se ke středu týdne a tady máme kartu Indigové a křišťálové děti. Jde o to, že generace indigových dětí (které už dnes nejsou dětmi - většině z nich je kolem 30 let) nemá žádné zábrany v užívání své Bohem dané duchovní moci - moci promlouvat, být aktivisty, pořádat hnutí, otřásat základy a objevovat vynálezy. Andělé říkají, že ve středu týdne budou hrát roli také vaše vlastní děti a vaše vnitřní dítě. Může se také objevit něco ve zprávách ohledně dětí, co budeme moci zahrnout svými modlitbami za bezpečí a ochranu všech dětí a odlehčení jakékoli negativní energie. Znamená to také pracovat s indigovými dětmi a pomáhat jim, aby si svou sílu udržely a nesešly z cesty. Jde také o naslouchání vlastnímu indigovému já, které vždy ukazuje pravdu - mě o tom mnohé naučil můj indigový syn Charles. Vždycky jsem každému věřila a pak byla zklamaná. A on mi vždy říkal: "Copak jsi neviděla ty varovné známky?" A tak jsem se naučila je vnímat. Je to tedy i poselství o tom, že v této době bude dobré věnovat pozornost svému vnitřnímu varovnému vnímání ohledně druhých lidí. 

Máme tady téma celého týdne - o využívání vaší duchovní moci! Na konec týdne je tady karta Víte, co máte dělat. Je to poselství archanděla Uriela, jehož jméno znamená "Boží světlo". Vypovídá o tom, že už víte, co dělat. A že máte věřit ve skutečnost, že jste byli stvořeni k obrazu a podobě Boha, a proto máte k dispozici i všechny Boží dary. Není nic, co by vás mohlo držet zpátky. A i když můžete některé lidi vnímat, jako by byli nad vámi nebo byli lepší než vy, je to jen iluze. My všichni jsme rovnocenní. Máte stejnou léčivou moc jako ten nejlepší léčitel na této Zemi, ale musíte tomu věřit. Toto je povolání k tomu, abyste se dostali opět do kontaktu se svou skutečnou duchovní silou a udělat k tomu, co je třeba, např. strávit nějaký čas o samotě v ústraní. Velmi pomáhá strávit tichou chvíli poté, co se ráno vzbudíte, ještě než budete s někým mluvit nebo budete něco číst. Vědomí si toho, co máte dělat, souvisí také s volbami a rozhodnutími, které se snažíte učinit, a tím, že vy sami si musíte potvrdit, že je to správné. Někdy se vzdáváme své moci, když se ptáme jiných lidí, co bychom měli dělat. Lidé chodí za poradci a psychickými médii... Není to špatný nápad se zeptat dalších lidí na jejich názory, ale pravdou je, že již své odpovědi máte uvnitř sebe, a tato karta vás povzbuzuje k tomu, abyste jim věřili. Máte v sobě ohromnou sílu, kterou ani nemohu popsat. 

Andělé říkají, že si v tomto období máte dávat pozor na to, co vás obklopuje, protože budete vysoce citliví. Hlavně se to týká hudby, kterou budete poslouchat. Možná bude lepší poslouchat nějakou, která nemá žádná slova, protože některé písně, když se do nich zaposloucháte, obsahují slova, která vaši energii snižují - obsahují stěžování si nebo zapřísahání se k něčemu. Poslouchejte to, co vás bude pozvedávat. Obklopte se tím, co vás bude podporovat a povznášet. Můžete poslouchat třeba relaxační a meditační hudbu, nebo si vyjít do přírody a poslouchat ptáčky, větřík a další přírodní zvuky.

 Posílám vám mnoho lásky a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/ouC_R-ks538
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.