neděle 24. července 2016

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 25. do 31.7. 2016

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 25. do 31.července. Máme tady teď období tropických bouří, a tak jsme tu dnes uvnitř a modlíme se za bezpečí všech. Rádi bychom do našeho světa v tomto divokém čase vnesli více míru, světla a lásky, místo abychom upadali do starostí a strachu. Budeme tedy pracovat s Božími anděly, aby nám pomohli zůstat v míru. Dnes bych k tomu použila své úplně první karty, které jsem vytvořila ještě v 90.letech - Andělské karty. Nejen, že jsou mými úplně prvními kartami, ale jsou také symbolem vytrvalosti a víry v sebe, neboť jak možná víte, vydavatel je čtyřikrát odmítl vydat, než se tak skutečně stalo, protože jsem byla vytrvalá a neustále ho o to žádala. Chtěli se mě už zbavit, tak souhlasili, že vydají 500 kopií před Vánocemi... a okamžitě byly rozebrány a zbytek už je historie. Dnes už mi věří, když jsem vedena k tomu něco vydat. Tyto karty jsou pro mě tedy symbolem víry v sebe samu, a možná tedy i někteří z vás potřebují toto poselství slyšet. 
Tak jako každý týden se nad kartami nejprve pomodím, zamíchám je a ptám se přitom, co máme pro tento čas vědět ohledně toho, jak můžeme tento týden učinit lepším jak pro sebe samé, tak i pro druhé. 

Pro začátek týdne je tady Archanděl Michael. Tato karta je znamením bezpečí a ochrany a toho, že je na vás dohlíženo. Možná jste se strachovali a dělali si starosti, protože jste hodně sledovali zprávy - dochází teď kolem nás k mnohému násilí, a to v nás přirozeně vyvolává pocity zranitelnosti a obavy. Archanděl Michael nám touto kartou připomíná, že jsme vždy v bezpečí, pokud následujeme své vnitřní vedení. Říká nám, že nás chrání a dohlíží na nás - a dostávám také zprávu, že dohlíží na celý náš svět. Neupadejte tedy prosím do žádného katastrofického myšlení. To, co je děje, je opravdu hrozné, ale jako člověk, který na této planetě žije už přes padesát let vám říkám, že na této planetě vždy bylo příšerné násilí a dramata. Tím to prosím vás nijak nesnižuji ani nepodceňuji, ale je to prostě tak - vždy se to dělo. A život jde dál. Nepřemýšlejte o tom tedy způsobem, jako že "to je ONO" ani nic tragického, jsou to srážky energií, temnoty a světla, názorů o tom, jak by co mělo být, atd. Archanděl Michael nám chce připomenout jednu věc: mír. Boží mír se nachází uvnitř každé jediné osoby, a na ten se chceme zaměřit, namísto ega jiných lidí. Takže než začneme obviňovat a stěžovat si, začněme si místo toho hledět vlastní práce na konání Boží vůle míru.
Děkujeme ti, archanděli Michaeli. A pamatujte, že Michael nenáleží k žádnému náboženství a nemá ani žádné tělo, takže se nemůže unavit, nemusí si vybírat, s kým bude, je schopen být všude zároveň.

Nádhernou kartou pro střed týdne je Uzdravení. To má samozřejmě osobní význam pro každého z vás, kdo se uzdravujete, fyzicky i citově, stejně tak i pro vaše milované blízké. Říkají však, že je to i poselství globální a že je ve světě v pohybu léčivá míruplná energie. Chtějí tedy, abyste se soustředili na širší obraz, namísto aktuálních hrozných zpráv. Abyste si uvědomili, že většina lidí je míruplná, vychází spolu, je šťastná, že většina lidí si přeje mír a NEJSOU násilní. Andělé nám říkají, že čím více se budeme soustřeďovat na tuto většinu a na věci, které jsou dobré, tak tím více tohoto dobra budeme na naši planetu přinášet ve větší míře. 
Ještě k této kartě říkají, že máte sami léčivou energii a že se nemáte bát ji využívat. Abyste ji pustili ven a přinesli ji nejen svým drahým a světu, ale i sobě samým, drazí. Nezapomínejte do toho všeho zahrnovat i sebe. 

Podívejme se, co nám vyšlo na konec týdne... oooooh, vyšla tu Nová láska. Je to karta s anděly cherubíny, která představuje vás, jak si nacházíte nového partnera či partnerku. Avšak pro tentokrát mi říkají, že to má globální poselství o nové lásce, která se zrodí v našich srdcích. Nejen romantická, ale Božská čistá nepodmíněná léčivá láska. Nakonec právě láska je odpovědí, která nám přináší bezpečí a jasnost. Říkají nám tím tedy, že na naši Zemi přichází nová láska, vlna nové lásky, která nám všem přinese více míru. 

Máme tu tedy nádherný, nádherný léčivý týden. Soustřeďujte se na toto léčení namísto iluzí, které vám posílá vaše ego. Udržujte si mír ve svém srdci, a TÍM přispívejte k míru ve světě. Jsem na vás velmi hrdá za všechnu tu práci, kterou tady vykonáváte - vím, že pracujete velmi tvrdě jak na svém vlastním léčení, tak i na léčení druhých a světa. Pamatujte si, že je důležité se modlit místo abychom si dělali starosti. Starosti nikdy ničemu nepomohou, ale modlitba ano. Buďte velmi opatrní na to, co sledujete nebo posloucháte, protože vaše tělo nerozlišuje, zda se to, co vnímáte, děje někomu jinému, nebo vám samým. Prokažte si tedy laskavost a dobře si vybírejte, co budete sledovat, poslouchat, číst a také říkat. Je to týden zasvěcený míru. 

Posílám vám spoustu lásky, míru, andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Aloooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/grhpX4k9pW4
překlad: Magda Techetová

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.