úterý 12. července 2016

Vnitřní dítě a naše potřeba přijetí

Puberta označuje počátek našeho přechodu do dospělosti. Toto zrání probíhá mnohem rychleji na tělesné úrovni než na duševní či sociální úrovni. Většinu svého dospívání věnujeme tomu, abychom se této změně přizpůsobili a našli jsme si své místo ve světě. Velká část vývojových úkolů, které jsme až do této doby zvládli, nám připravila cestu pro tuto změnu a přechod do dospělosti. Schopnost navázat citové pouto a důvěřovat druhým lidem, kterou jsme si rozvinuli v nejranějším dětství, nám dodala pocit jistoty a bezpečí, jenž jsme v období puberty potřebovali při tom, když jsme podstupovali riziko v podobě navazování vztahů s opačným pohlavím. Schopnost vymezit si své hranice a říci "ne" nám poskytla potřebný základ pro vytvoření sexuálních hranic. Prozkoumávání naší sexuality a poznání tak nemilosrdně probíhá mezi pubertálními chlapci a dívkami. Schopnost učení se a sociální dovednosti, které jsme si osvojili na prvním stupni základní školy, předurčují naše studijní a společenské úspěchy v následujících letech.

Vše, co se vám nepodařilo zvládnout před vaším dvanáctým rokem, se v období puberty a dospívání stane kamenem úrazu, na který budete neustále narážet. Dokonce i v případě, že okolnosti vašeho dětství byly velice příznivé, pro vás přechod do dospívání bývá obvykle náročný. Hlavními problémy se stávají rozpaky v důsledku sexuální přitažlivosti, kterou pociťujete k druhým, a pocity nejistoty a sociální izolace. Potřeba souhlasu ze strany vrstevníků se v tomto období ještě zesiluje, protože celý váš sebeobraz závisí na tom, jak vás hodnotí druzí. 

Mezi dvanáctým a patnáctým rokem se dospívající chlapci a dívky obvykle účastní aktivit společně s vrstevníky stejného pohlaví. Když se v nich začne probouzet sexuální zájem o druhé, jen velmi málo z nich ví, co si s tím počít, neboť tento jejich nový zájem je provázen velmi rychlými tělesnými změnami. Puberta je obdobím akné a mutujících hlasů. Dochází k rozporu mezi emocemi a tělem. Je to období, kdy si je člověk pravděpodobně nejméně jistý fyzicky, ale současně cítí největší nutkání podstupovat emoční rizika. Právě toto napětí mezi našimi emocemi a tělem v nás vyvolávalo zmíněné nesnesitelné pocity nejistoty a zmatku.

Ve snaze vypořádat se s těmito pocity jste se jako chlapci možná chovali silácky a tvářili jste se lhostejně anebo jako dívky jste se možná často chichotaly, když jste poslaly svou nejlepší kamarádku, aby se zeptala chlapce, který se vám líbil, zda se mu také líbíte. Ať již jste dělali cokoli, pravděpodobně jste zažívali "závislou lásku". Podporovaly ji písničky, které jste poslouchali, filmy, na něž jste se dívali, i média, která jste sledovali, a proto jste si mysleli, že to musí být láska. Buď jste se zaměřovali na kvantitu a každý druhý den jste chodili s někým novým, anebo jste byli příliš plaší na to, abyste vůbec začali s někým chodit. Možná jste také prožili toto období v extrémní izolaci. Pokud jste byli zmateni ze své sexuality anebo jste zjistili, že vás přitahují osoby stejného pohlaví, váš pocit izolace se mohl ještě prohloubit. Jestliže jste začali brát drogy nebo pít alkohol a nikdy jste těmto pocitům nečelili přímo, pak se jimi nyní možná začnete zabývat vůbec poprvé ve svém životě.

Bez ohledu na to, kolik vám je let, neexistuje žádný jiný způsob, jak se propracovat těmito nepříjemnými pocity, než že si je uvědomíte! Tyto pocity, zmatek a nejistota se zmírní, pokud můžete o svém trápení s někým mluvit. Naučit se zvládat tyto nepříjemné pocity je však v každém případě vývojovým úkolem, který je velmi důležitý pro váš další růst. Tento úkol přímo souvisí s vaším sebevědomím a s vaším strachem, že nebudete přijati. Je přímo spojen také s vaší sexualitou. Jelikož v tomto období znovu začínáte prozkoumávat svou sexualitu, často se ve vás v této době opět vynoří váš stud a odsuzování spojené se sexuální aktivitou.

Tento věk je provázen bezpočtem různých úzkostí a obav. Mnozí z vás jste na ně reagovali tím, že jste se stáhli do sebe. Jelikož jste nebyli dostatečně vybaveni na to, abyste se vypořádali s těmito strachy, začali jste utíkat před svou bolestí k alkoholu nebo drogám. To, nakolik nepříjemně jste se tehdy cítili, zpravidla zrcadlilo míru úspěchu, s jakou jste zvládli dřívější vývojové úkoly, neboť ty tvořily základ, který vám umožňoval tolerovat a zvládat vaši nejistotu, obavy a úzkosti.

Když budete pracovat se svým vnitřním dítětem ve věku puberty, bude důležité je ujistit, že nepříjemné pocity nejistoty a potřeba souhlasu druhých časem ustoupí. Zmírní se i jeho úzkosti a vy jste důkazem toho, že toto vnitřní dítě přežilo. V tomto věku hraje velmi důležitou roli váš vnitřní ochránce, neboť mnoho dospívajících potřebuje někoho, kdo by je vedl a radil jim v tomto obtížném období. Je to také fáze, kterou není možné zpracovat, pokud aktivně užíváte drogy nebo alkohol. Je zapotřebí, abyste se naučili vyrovnat se s těmito nepříjemnými pocity bez návykových látek.
Kromě sociální a sexuální nejistoty a potřeby souhlasu ze strany druhých může v období puberty také docházet k incestu či sexuálnímu obtěžování. Jelikož se tělo dospívajících dívek a chlapců tak rychle vyvíjí, mohou být náhle zneužíváni. Pokud jste obětí incestu, k němuž došlo v této době, může nyní tento problém vyplout na povrch. Je nezbytné uzdravit tuto zraněnou část sebe, abyste se mohli naučit, jak si nastavit své hranice a cítit se bezpečně.
Úzkosti a strachy z období puberty nemusejí být zcela patrné ve vašem dospělém životě, protože se nejvíce projevují v období velkých životních změn. Možná si vybavíte některá předchozí období, kdy jste procházeli nějakou výraznou životní změnou a čelili jste těmto úzkostem a strachu. Zaměřte se na tato období, abyste zjistili, nakolik úspěšně jste se vyrovnali s pocity nejistoty a dalšími nepříjemnými pocity, jež provázely období puberty.

Když zjistíte, že jste závislí na souhlasu druhých, může pro vás být těžké se s tím vyrovnat. Důležité je vědět, že se můžete zeptat druhých, co si myslí. Všichni potřebujeme zpětnou vazbu. O závislost na souhlasu druhých se jedná tehdy, když zcela ztratíte ze zřetele to, co sami chcete, protože si tolik vážíte názoru druhého člověka. Závislí na souhlasu druhých jste také tehdy, když máte pocit, že musíte zjistit názor všech vašich přátel před tím, než učiníte nějaký krok. Závislost na vedení druhých přímo vyjadřuje to, nakolik věříte sami sobě. To se může lišit v různých oblastech vašeho života. Jedním z úkolů dospívání je přijímat informace od druhých, abychom si díky nim mohli lépe definovat své vlastní já. Když však zůstanete závislí na druhých a stále znovu budete shromažďovat informace o těch stejných situacích, bude to známkou toho, že na tomto problému potřebujete zapracovat.
Neplatí to však v případě, že se právě uzdravujete ze své závislosti. Do doby, než se zcela uzdravíte, bude vaše závislé já řídit váš život do takové míry, že v sobě nebudete mít žádnou zodpovědnou část, které byste mohli důvěřovat. Programy Anonymních alkoholiků a další podobné programy pro léčbu závislostí, jež sestávají ze dvanácti kroků a jež se ukázaly být nejúčinnějšími postupy pro léčbu závislostí, jsou založeny na konceptu bezmoci a nutnosti důvěřovat síle, která je vyšší a mocnější než naše já. Než začnete znovu důvěřovat svému já, bude zapotřebí dlouhé období abstinence od vašeho závislého chování.

Počátek vaší puberty byl náročným obdobím nejen pro vás, ale také pro vaše rodiče. Jejich poslušné dítě v předpubertálním věku se náhle začalo měnit v člověka, který se kvůli všemu dohadoval, v náročného "brouka Pytlíka", který všechno ví nejlépe. Na druhé straně jste však také chtěli ujištění a ochranu, vedení a lásku. A aby toho stresu nebylo málo, celou situaci ještě zhoršovaly pocity nejistoty, které jste prožívali ve vztahu ke svým vrstevníkům. Skupina vašich vrstevníků byla hlavním zdrojem vaší podpory, ale v důsledku plachosti a nedostatku interpersonálních dovedností však naneštěstí jen velmi málo z vás vědělo, jak tento zdroj podpory využívat.
Pocit, jako byste byli zachyceni mezi touhou vzdálit se od svých rodičů a současně bezradnosti v tom, jak se spojit se svými vrstevníky, je zdrojem většiny sociální nejistoty a izolace, která je v tomto věku tak častá. To, jak úspěšně jste byli schopni zvládnout tuto izolaci, osamělost a nejistotu, záleží na tom, co se v období puberty kolem vás dělo. Úkolem této vývojové fáze však nebylo zbavit se těchto pocitů nejistoty a izolace, ale jednoduše se naučit, jak tyto nepříjemné pocity zvládat. Pokud se u vás doma nebo ve vašem nitru vyskytovaly i jiné problémy, pak jste měli jen málo příležitostí naučit se tyto nepříjemné pocity zvládat.

Když prozkoumáte všechny události v období vaší puberty, pomůže vám to zjistit, nakolik jste byli schopni se vyrovnat s nepříjemnými pocity, jež byly spojeny s uvedenými změnami. Tyto vaše nepříjemné pocity vyplouvají na povrch pokaždé, když procházíte nějakou změnou. Pokud jste se v období puberty nikdy nenaučili, jak se s těmito nepříjemnými pocity vyrovnávat, pak vám budou scházet potřebné dovednosti pro vypořádání se s těmito pocity v dospělosti.

Abyste si lépe vybavili toto období, doporučuji vám, abyste si připomněli hudbu, která byla v té době populární, a snažili se vzpomenout si na svou oblíbenou hudební skladbu. Pokud jste měli nějaký oblíbený film, můžete se na něj znovu podívat a všímat si pocitů, které se ve vás při jeho sledování vynoří. Pokud jste se v tomto období intenzivně věnovali nějaké činnosti - například tanci, ježdění na koni, softbalu, hře na nějaký hudební nástroj - pak si tuto činnost můžete znovu vyzkoušet (obzvláště pokud se jedná o činnost, které jste se již velmi dlouho nevěnovali) a můžete sledovat, jaké pocity při tom ve vás vyplují na povrch.

MOŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ MAJÍ SVÉ KOŘENY V OBDOBÍ PUBERTY:
  • Sexuální zábrany a nesmělost
  • Nepřiměřená potřeba souhlasu a uznání ze strany druhých lidí
  • Užívání chemických látek nebo destruktivní chování, ke kterému utíkáte před nepříjemnými pocity a životními problémy
  • Pocity sociální neschopnosti a nedostatečnosti
  • Pocity nadměrné nejistoty kvůli svému tělesnému vzhledu

* * *

- z knihy Uzdravte své vnitřní dítě, Cathryn L. Taylor 

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.