neděle 14. srpna 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.8. 2016

Milí přátelé,

jak se zdá, třetí srpnový týden vynáší na povrch problematiku našich myšlenek a jejich roli v tom, co a jak prožíváme. Všichni jistě víme, jaké škody mohou napáchat negativní myšlenky a nebo "pouhá" přemíra myšlenek v naší hlavě. Všechny ty tragické scénáře, jimiž se odrazujeme od změn, k nimž jsme přitom jasně vedeni, nám stojí v cestě a obírají nás o čas a energii. Bránit nám však mohou jen tehdy, když je posloucháme a věříme jim; když jim dáváme příliš mnoho prostoru a necháme se jimi ovládat. Pokud se rozhodneme vzít tyto scénáře na vědomí, ale nenechat se jimi ovládat, NEBUDOU nad námi mít moc a my se budeme moci sebevědomě rozhodovat a činit změny i přesto, co všechno se nám honí hlavou. Když si přestaneme působit zbytečný stres a přestaneme plýtvat svou energií na všechen ten myšlenkový balast, ucítíme se lépe a uslyšíme někde v nitru tichý, něžný a laskavý hlas svého srdce, který jsme dosud neslyšeli, protože srdce nemá potřebu hulákat - na rozdíl od rozumu snažícího se mít všechno pod kontrolou. 
Náš rozum je velký dar a užitečný prostředek v situacích, kde ho potřebujeme. Jako lidé jsme díky němu schopni mnoha úžasných věcí. Na druhou stranu je to však pouhý prostředek a stejně jako u ohně platí, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Zvlášť když se jeho obsah začne nápadně podobat "Domu hrůzy". Pokud vejdeme do Domu hrůzy a zapomeneme na to, že to není realita, propadneme osidlům strachu a všechnu tu hrůzu začneme vnímat jako skutečnost. V těle cítíme stres a napětí, dělá se nám špatně, cítíme se špatně, bojíme se a jsme ochromení. Dům hrůzy je iluze, která se však pro nás stává skutečností, jakmile jí uvěříme a začneme ji žít jako realitu. Kolikrát jsme si už například mysleli, že nám chce někdo uškodit, začali se podle toho chovat, způsobili spoustu konfliktů, a nakonec zjistili, že to vůbec nebyla pravda a že jsme toho hromadu pokazili a ztratili spoustu energie úplně zbytečně - protože jsme uvěřili nějaké iluzi ve své hlavě? 
Abychom se vymanili ze zoufalství a strachu, který prožíváme, musíme si uvědomit, že náš vnitřní myšlenkový Dům hrůzy a veškerý jeho obsah jsou jen iluze, které se z 99,9% nikdy nestanou. Náš mozek dokáže vyplodit i ten nejabsurdnější horor v nezlomném přesvědčení, že nás tím chrání, a naprosto tomu věřit! Na nás je, abychom si uvědomili, že to, z čeho máme strach, NENÍ REALITA, ale jen iluze! A ta se nikdy nestane skutečností, pokud ji my sami za skutečnost nezačneme považovat a nezačneme ji PROŽÍVAT. Kolik z nás prožívá ty děsivé scénáře, jako by se už děly? Kolik z nás se už teď cítí špatně, protože myslí na to, jak je opouští parter/přicházejí o peníze/něco kazí atd. a cítí to zcela skutečně už teď, bez ohledu na to, že se nic takového nestalo ani neděje? To je Dům hrůzy. Naše emoce a jejich energie jsou ovládány hororovými iluzemi naší mysli, a ty se pro nás stávají skutečnými ve smyslu našeho prožívání - i když se doopravdy nedějí, prožíváme je
Vystoupit z chaosu našich myšlenek a vstoupit do míru svého srdce je skutečným požehnáním nejen pro nás samotné, ale i pro všechny záležitosti, které chceme vyřešit, nebo cíle, kterých chceme dosáhnout. Z pozice našeho srdce, oproštěni od hluku svého myšlení, si snáze vytvoříme od svých (nepravděpodobných) scénářů odstup a pochopíme, že nemá smysl na ně marnit svou energii. Dramatické myšlení je pro nás přitažlivé, protože v nás spouští "program přežití", který je v nás hluboko uložen jako primární a nejdůležitější (a který například hojně zneužívají negativní média pro udržení vysoké sledovanosti) a my pak máme pocit, že se staráme o své bezpečí, o zcela prvotní, nejzákladnější potřebu. Nám však doopravdy nic nehrozí - jen sami sebe děsíme svými vlastními myšlenkami. A neustále běžící program přežití mezitím zaplavuje naše tělo stresovými hormony, kazí naše zdraví a brání nám prožívat skutečný život se všemi jeho KRÁSNÝMI stránkami, protože někde uvnitř v našem mozku se nerozlišuje skutečná realita od té iluzorní. 
Naši andělé nás tento týden vedou k tomu, abychom přestali svým myšlenkám dávat přehnaně mnoho prostoru, odpočinuli si po dlouhém a vyčerpávajícím přemýšlení a analyzování, a dali konečně slovo svému srdci. Dokud se my sami nerozhodneme přestat brát iluze naší mysli jako realitu, nikdo a nic s tím nemůže nic dělat. Sami si musíme připomenout, že všechno, co se nachází v našem Domu hrůzy, od dramatických rozchodů přes hladomor až ke konci světa, je jen iluze a že se to NEDĚJE. Prožívání našich strachů nám nijak nepomáhá a nic neřeší - jen nám kazí zdraví i vztahy a brání nám vidět realitu takovou, jaká je, se VŠEMI jejími stránkami, nejen těch nejhorších. Když se místo toho uvolníme a strávíme nějaký čas mimo svou mysl, všechno nám to dojde, stres poleví, přestaneme být tak napjatí, a všechno, co bylo dosud blokováno naším strachem, se konečně rozhýbe - správným směrem.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První karta pro tento týden je Čtyřka Myšlenek, karta klidu a odpočinku, času stráveného jemnými činnostmi, ať už o samotě nebo s klidnými, pohodovými přáteli. Vyzývá nás k tomu, abychom si dali přestávku od neustálé činnosti, ať už v konkrétní práci a nebo v činnosti myšlenkové, kterou náš mozek vykazuje zejména při problematických záležitostech - snaží se všechno pochopit, všechno dát do souvislosti, všechno vymyslet a všechno předpovědět. 
Tak náš rozum zkrátka funguje - na základě chladné, nevyvratitelné logiky. "Kde není logická spojitost, na to se nedá spolehnout." říká rozum. "Lze brát v potaz jen ty možnosti, u kterých lze jasně vidět, že povedou k tomu a tomu výsledku." Jenže možností je mnohem větší množství než jsou ty logicky spojité, a ty náš rozum nevidí a nepočítá s nimi. Samozřejmě, že si pak připadáme zoufalí a ještě více se snažíme honem něco vymyslet! Pokud jsme upadli do tohoto zoufalého přemýšlení a analyzování, vedou nás naši andělé k tomu, abychom v klidu vydechli a nechali si čas na uvolnění. Toto osvěžení a vyvětrání naší hlavy odpočinkem, spánkem, pobytem na čerstvém vzduchu nebo pohodovou činností navozující pocity klidu, nám velmi pomůže k uvědomění si oněch ostatních řešení a také v naslouchání našemu srdci, které ví naprosto jasně, kudy se máme vydat a co bychom měli udělat, abychom daný problém vyřešili nebo dosáhli určitého cíle - byť v tom nemusí být na první pohled viditelná logická spojitost. Můžeme řešit pracovní záležitost a přitom být vedeni k fyzickému cvičení; můžeme řešit problém ve vztahu a přitom být vedeni k péči o své tělo; můžeme řešit problém s financemi a přitom být vedeni k meditacím o sebelásce. Na první pohled neuvidíme, že když si zacvičíme, získáme spoustu nové energie a nápadů, které "zatuhly" v našem těle a které nám v práci velmi efektivně pomohou; neuvidíme, že když se zaměříme na péči o své tělo, naše vztahy se automaticky zlepší, protože si touto péčí začneme sami projevovat lásku a přestaneme naléhat na přátele nebo partnery a vyžadovat od nich neustálé ujišťování o tom, že jsme milováni; neuvidíme, že když si zameditujeme a uvědomíme si svou vlastní hodnotu, zvýšíme svou energii a začneme přitahovat finance i jiné hodnotné věci ze všech možných zdrojů.
Náš rozum se rozhodně staví proti všemu, co jasně a okamžitě nesouvisí logicky s výsledkem - a tím v nás vyvolává stres, protože bere v úvahu jen velmi malý zlomeček všech možných řešení, a to ještě takových, která se nedají použít. Andělé nám touto kartou říkají, že naše zoufalství a strach v dané situaci jsou způsobeny nikoli tím, že by byla situace opravdu tak špatná a neřešitelná, ale tím, že filtrujeme své možnosti přes svou hlavu, která 95% z nich zamítne a vůbec nepustí do našeho vědomí. Naše srdce však o těchto neviděných možnostech ví, vnímá v nich souvislosti nezávisle na logice, a rádo nás povede k té nejlepší cestě - jakmile ho začneme konečně poslouchat místo chaotického panikařícího rozumu.

Druhou kartou pro tento týden je Dvojka Myšlenek, která vypovídá o naší nerozhodnosti, neschopnosti se k něčemu rozhoupat a také neustálém pochybování. Říká nám, že přešlapáváním na místě se nikam nedostaneme a že pokud chceme ve svém životě něco změnit k lepšímu, máme začít naslouchat hlasu svého srdce, který byl pravděpodobně přehlušen burácením myšlenek v naší hlavě. I proto nás první karta vede k odpočinku a k tomu, abychom přestali svou situaci přehnaně analyzovat a rozebírat. Máme takový strach, že se rozhodneme špatně, že raději neděláme nic. Pak se ale nic nemění a naše frustrace a problémy nám zůstávají. Naši andělé nás ujišťují, že naše budoucnost nemusí být zdaleka tak hrozná, jak si představujeme - protože rozum chce být přece připravený na všechny nejhorší možnosti! - a že když požádáme o vedení a budeme ho následovat aktivními kroky, nemůžeme udělat chybu. Jednejme v souladu s tím, co cítíme jako správné, a půjdeme vždy dobře. Pěstujme v sobě víru, že všechno bude dobré, nikoli pochybnosti a strach, že bude všechno špatné. Navíc už sami víme, že i kdybychom se přece jen dopustili nějakého omylu, nikdy se tak nestane, není-li to důležité pro náš růst a naše vyšší dobro, a v těch případech to má pro nás velký, trvalý přínos. Není se tedy čeho bát.

Třetí kartou je Desítka Myšlenek, která vypovídá o tom, že svému dosavadnímu (zejména myšlenkovému) trápení dáme konečně utrum a něco s tím uděláme. Je to známka ukončení dlouhodobého trápení v POZITIVNÍM a ZDRAVÉM smyslu, kdy necháme něco nefunkčního a nezdravého za sebou, uděláme za tím tlustou čáru v souladu s tím, jak to sami cítíme, a vydáme se dál na novou cestu bez zbytečných břemen. Tato změna nám přinese velkou úlevu, protože se konečně rozhoupeme ke kroku, který jsme věděli (či tušili), že budeme potřebovat udělat, a nyní budeme mít dobrý pocit sami ze sebe, že jsme to zvládli a že je to za námi. Je přitom dobré se k dané záležitosti už nevracet a zcela se jí pustit, tak aby nám nebrala energii i po ukončení.
Pro ty z nás, kteří pracují na osvobození se od závislosti, ať už na chemických látkách, jídle nebo na vztazích či lidech, je tato karta dobrým znamením, že se nám zadaří a že i Vesmír nás prostřednictvím různých nových prožitků podpoří v našem osvobození. Tyto změny nejsou nijak špatné! Trápit nás mohou jen tehdy, pokud se rozhodneme lpět na tom starém a snažit se všechno zachovat neměnné. Vesmír by nás nikdy nevedl ke změnám, které by pro nás i pro všechny ostatní nebyly dobré - třebaže hned nevidíme jejich smysl.

SHRNUTÍ
Všechny karty v tomto výkladu spadají do tématu myšlenek - jedná se tedy o velké téma a velké změny v této oblasti. V podstatě nám společně říkají, že problémy, s nimiž se potýkáme, vycházejí z našeho myšlení a že když své myšlení pozměníme či přehodnotíme, nebo ho zklidníme a dáme místo něj prostor vedení našeho srdce (zvlášť když vidíme, že to naše nekonečné přemýšlení stejně nikam nevede), pak tyto problémy zmizí nebo se snadno a rychle vyřeší.  
Pokud jsme byli nerozhodní, pak nám přestávka strávená v přírodě na čerstvém vzduchu nebo jiná forma klidu a oddechu napomůže k tomu, abychom se hnuli z místa a rozhodli se. Ke zklidnění a ztišení myšlenkového hluku nám velmi pomohou také meditace a poslech relaxační hudby (na YouTube je spousta takových skladeb pod hesly: relaxation music, meditation music, sounds of nature, chakra music).
Náš rozum věří, že když danou věc neřeší on sám, neřeší ji nikdo. A pustit se dané záležitosti a přestat o ní na chvíli přemýšlet je pro něj tudíž nepřipustitelné. Posloucháme-li jen svoji hlavu, doplácíme pak také na všechna její omezení, protože rozum - byť nám skvěle slouží v situacích, v nichž je na místě racionální jednání a uvažování - bývá velkou brzdou tam, kde má místo něj vést srdce a naše pocity, které absolutně nějaké logice nepodléhají. Srdce prostě cítí. Srdce prostě . Neví proč, ale . A to je hlavní. Rozum potřebuje vědět proč. Když neví proč, neudělá to. A když posloucháme jen hlavu a rozum, pak těžko podnikneme v životě všechny ty pozitivní kroky a změny, ke kterým nás naše srdce vede, když nevidíme, proč jsou dobré. Nevidíme, co přesně se stane, a tak tomu nevěříme. Neděláme raději nic a jsme frustrovaní a stále se snažíme vymyslet, co udělat, aby se stalo to, co chceme - snažíme se manipulovat s okolnostmi a držet pod kontrolou jejich průběh a výsledek. Toto všechno si můžeme ušetřit, když budeme svému srdci věřit stejně tak samozřejmě, jako jsme se naučili spoléhat na rozum. Dejme tedy své mysli pohov, dopřejme si odpočinek a nechme své srdce, aby nás vedlo. To je to NEJROZUMNĚJŠÍ, co můžeme v přemíře rozumování udělat :)

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.