pátek 26. srpna 2016

Rodičovství u vysoce citlivých dětí

I když si mnoho lidí myslí, že citlivé dítě je stydlivé, nemusí to tak vždy být. V mnoha případech je citlivé dítě pouze dítětem, které zkrátka vidí více do hloubky věcí a vůbec v tom nemusí hrát roli žádná stydlivost. Vychovávat citlivé dítě není jednoduchý úkol, ale s dobrými rodičovskými schopnostmi můžete těmto dětem pomoci vyrůst v ohleduplné a tvořivé dospělé lidi. Problém nastává, když se rodiče nechají strhnout k negativním reakcím, které to jejich dětem dělají ještě těžší. Citlivé děti mají ve skutečnosti silně citlivý nervový systém a je důležité se naučit, jak se s takovým dítětem co nejlépe domluvit, abyste jim pomohli být v dospělosti produktivním dospělým.

Známky vysoce citlivých dětí
Citlivé děti mohou projevovat velkou spoustu různých vlastností a rysů. I když vaše dítě nemusí mít všechny zmíněné známky, citlivé dítě jich obvykle projeví většinu, a to ve velmi krátkém čase. Každé dítě může čas od času reagovat obdobně, a tak, až budete jednotlivé známky číst, berte je jako platné jen tehdy, pokud se u vašeho dítěte projevují dlouhodobě. Zde je tedy několik známek:
 
 • Všímá si i těch nejslabších neobvyklých zápachů
 • Raději hraje hry, které jsou tiché
 • Lépe se učí jemnou opravou než tvrdými tresty
 • Cítí všechno velmi hluboce
 • Těžko zvládá změny
 • Klade otázky, které jsou hluboké a nutí k zamyšlení
 • Snadno se vyleká
 • Projevuje velkou intuici
 • Všímá si, když je někdo smutný
 • Lépe se projevuje, když ho nevidí nikdo cizí
 • Zajišťuje si bezpečí, než se do něčeho pustí
 • Všímá si i velmi jemných podnětů

Problémy ve výchově vysoce citlivých dětí
Když vychováváte vysoce citlivé dítě, může vyvstat spousta různých problémů. K těm často dochází proto, že vysoce citlivé dítě se některými situacemi v životě může cítit přehlceno, zatímco obvykle citlivé dítě by s nimi nemělo žádný problém. Jedním z největších problémů u vysoce citlivých dětí bývají hluboká citová zhroucení. Jejich emoce jsou velmi citlivé, což znamená, že z nich mohou vylétnout i kvůli zdánlivě zcela prostým věcem. Dalším problémem může být přehnaná opatrnost vašeho dítěte a strach ze situací či lidí, které nezná. Často se cítí nepříjemně v místech, kde je narváno, hlučno a kde to ještě neznají. Jsou pak všemi těmito podněty přehlceny.

Silné stránky vysoce citlivých dětí
Samozřejmě, i když může být složité být rodičem citlivého dítěte, je zároveň důležité dívat se na jeho silné stránky. Mnozí rodiče dělají tu chybu, že označují citlivost jako něco negativního. Ve skutečnosti však citlivé děti mají silné stránky, které ostatní děti nemají. Když se na tyto silné stránky podíváte, pomůže to jak vám, tak i vašemu dítěti. Vysoce citlivé děti jsou například trpělivější a milejší. Často jsou také velmi kreativní a mívají velký smysl pro humor. Mezi další silné stránky patří vysoká intuice, moudrost, dobré svědomí, i rozvinuté stránky intelektuální a duchovní. Když se začnete na své dítě dívat z pohledu světla jejich silných stránek, naučíte se je vychovávat efektivněji, protože budete lépe rozumět tomu, odkud se to všechno bere.

Tipy pro rodiče vysoce citlivých dětí
Pokud jste zjistili, že jste rodičem vysoce citlivého dítěte, asi si říkáte, co můžete udělat. Zde jsou některé tipy a postupy, které vám mohou vaše vysoce citlivé dítě lépe vychovávat.

1. Přijměte své dítě takové, jaké je.
Ze všeho nejdřív je důležité, abyste své dítě přijali takové, jaké jsou. Nesnažte se je měnit - tím to všechno jen zhoršíte. Když své děti budete brát takové, jaké jsou, pomůžete jim pochopit, že jsou jako takové v pořádku, což je důležité pro každé dítě.

2. Užívejte pozitivní slova.
Když mluvíte nebo jen myslíte o citlivé povaze svého dítěte, užívejte přitom pozitivní výrazy. Neužívejte slova, která jsou negativní nebo která na vaše dítě působí jako něco špatného. Místo slov jako "stydlivý" užívejte třeba slova jako "přemýšlivý" nebo "soustředěný".

3. Pomáhejte jim budovat sebevědomí a vyhýbejte se zahanbování.
Je velmi důležité, abyste svému dítěti pomáhali budovat sebevědomí a nevyvolávali v něm pocity studu. Děti jsou už tak samy velmi citlivé na jakoukoli kritiku. Snažte se je vychovávat s úctou k sobě samým a vyhněte se disciplíně založené na studu.

4. S disciplínou opatrně.
Disciplína citlivého dítěte by měla být vždy velmi opatrná. Může vám pomoci, když začnete s vymezením jasných pravidel. Obvykle k nápravě chování citlivých dětí stačí i jen si s nimi o tom popovídat. Nikdy byste na tyto děti neměli použivat metody, které jsou příliš hrubé, protože to na ně nebude platit.

5. Pomozte jim najít si přátele.
Citlivé děti si někdy mohou obtížně hledat kamarády. Když jim nějaké najdete, můžete jim tím velmi pomoci. Můžete jim naplánovat společný čas na hraní, kde budou jeden na jednoho, a nebo jim pomoci se skamarádit s jinými dětmi, které jsou také citlivé.

6. Naučte se rozlišovat, kdy je chránit a kdy je naopak popostrčit.
Někdy je třeba na své děti trochu zatlačit, jindy zase naopak potřebují ochranu. Naučte se rozpoznávat, kdy co z toho potřebují. I když je v některých případech potřeba je chránit, mnohdy jim pomůže spíše popostrčení.

7. Uvědomte si, kdy je jejich nežádoucí chování způsobováno přemírou podnětů.
Je snadné ukázat na dítě prstem a obvinit ho za jeho chování. Proto si potřebujete uvědomit, když k takovému chování dochází z důvodu přemíry podnětů. Dostaňte se k jádru problému tím, že tyto podněty eliminujete. 

I když při výchově vysoce citlivých dětí může docházet ke zcela výjimečným problémům, stejně tak se rodičům těchto dětí dostává zcela výjimečných odměn a výhod. Pracujte společně a učte se jeden od druhého. S trochou trpělivosti a nápomocných tipů budete schopni být svému citlivému dítěti velmi dobrými rodiči.

* * *

zdroj: http://www.more4kids.info/3192/parenting-a-sensitive-child/
překlad: Magda Techetová 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.