sobota 15. října 2016

Astrologická předpověď pro období 15.-31.10. 2016

Druhá polovina října bude charakteristická dynamickou energií, se kterou bude třeba opatrně zacházet. Jako vždy je pouze na nás, jak ji využijeme, ale pokud jí dovolíme určovat podobu věcí, které přijdou, můžeme se dostat do nepříjemných situací, kterým by bylo lepší se vyhnout. Pokud si však udržíme co nejjasnější vědomí, můžeme tuto energii využít k posílení našich záměrů a závazků a zvládnutí věcí, které nás obvykle přetíží, ještě než s nimi vůbec začneme. 

15.-23.října nastane konjunkce mezi Marsem a Plutem v Kozorohu, která ohromně podpoří naši schopnost konat a dokončovat věci, a také prolomit překážky, které nám předtím bránily v pokroku. Zvažte nyní svůj nejdůležitější současný cíl - to, pro co vaše srdce hoří - a pak se zavažte, že během tohoto týdne na něm budete soustředěně pracovat a dělat to, co je k pokroku třeba. Představte si toto spojení Marsu a Pluta jako energetický přídavek: ostrý a intenzivní, pronikavý a výkonný. Tam, kde naše mysl obvykle tápe, ji toto spojení udržuje soustředěnou; tam, kde jsou naše emoce pod mraky, přináší jasnost; tam, kde se naše úsilí obvykle vytrácí, nyní vytrvává a je zesíleno.
Je tu však varování: Mars a Pluto v tomto uspořádání mají pověst potížistů. Nálady mohou být hodně silné, frustrace vybublávají na povrch a boje o moc jen kvetou. Nakonec, cíl jednoho nemusí být ideálním výsledkem pro druhého, a my se můžeme setkat s velkými překážkami, když se ještě hlouběji odevzdáme přáním naší duše. Proto je nyní zapotřebí také citlivost a vnímavost, neboť druzí lidé nemusejí sdílet naši vizi a namísto toho vnímají změnu jako ohrožení jejich statu quo. Je to však důvod k tomu, abychom se vzdali svých aspirací? Nikoli. Je to důvod k podněcování dialogu? Ano, pokud je to potřebné a možné. S Jupiterem, který je nyní ve Vahách, se uvolňuje obrovská síla ze všeho, čeho dosáhneme společně, a právě ze vztahů mohou vzejít největší požehnání. Je tedy třeba, abychom k nim měli úctu, zatímco kráčíme po své vlastní cestě svým vlastním způsobem, a podporovat druhé v tomtéž. Když najdeme tuto rovnováhu mezi nezávislostí a blízkostí, budeme mít klíč k využití současných energií dynamickou, pozitivní cestou.

16.října nastane úplněk ve 24.stupni znamení Berana v konjunkci s pokračující konjunkcí Uranu a Erisu. Tento vznětlivý úplněk nás vyzývá k nalezení nejvyššího vyjádření našeho zápalu a umožňuje větrům změn proudit našimi životy. Ustálení rovnováhy mezi aktivním utvářením našeho života a odevzdáním se vyšší síle, která ho utváří odjinud, je klíč. Nemůžeme prostě dělat všechno surovou silou vůle, ale musíme, když je to třeba, umožnit Božství, aby proudilo skrze nás a stalo se nám vlastním. Musíme se naučit číst znamení ve svých vlastních životech: věci, které plynou, a věci, které ne; cíle, jejichž uskutečnění nás stojí mnoho sil, a cíle, které se zhmotňují snadno; činnosti, které pozvedávají naši energii, a ty, které nám ji seberou ještě dříve, než se do nich pustíme.
Tento úplněk promlouvá o potřebě brutální upřímnosti, primárně vůči sobě samým. Vyžaduje od nás, abychom se na svůj život podívali suchýma očima, nikoli očima uslzenýma zoufalstvím. Je mu jedno, jak jsme se dostali tam, kde teď jsme, kdo co komu udělal, kde jsme udělali chybu nebo se spletli. Svalování viny a obviňování v jeho světě nemá žádné místo. Chce po nás jednoduše to, abychom se dokázali podívat bez emocí na to, kde nyní jsme a co s tím můžeme udělat. Pokud se nám líbí, kde jsme, skvělé! Zapracujme na tom, aby se nám to líbilo ještě víc. A pokud se nám to nelíbí, tento úplněk nám dá složitou, ale moudrou radu, abychom vyvinuli úsilí k povznesení se jiným směrem. Pokud hledáme místo na vyslyšení a prostor pro cítění vlastních citů, tentokrát se nám ho nedostane. Avšak pokud chceme chladné, tvrdé a jasné posouzení dalších nevyhnutelných kroků, máme úžasného měsíčního průvodce. A tak naslouchejme pozorně, obraťme se dovnitř, vyslyšme hlas pravdy a slova, kterým jsme možná předtím odolávali. Vzdejme se tohoto odporu. Je vám sdělováno něco, co potřebujete slyšet. Vyslyšte to, bez ohledu na to, jaké to ve vás vyvolává pocity. V tomto úplňku je pravda, ostrá a ryzí jako zlato.

Zatímco měsíční intenzita bude ustupovat, Venuše 18. října vstoupí do znamení Střelce, kde zůstane až do 12.listopadu. Takto nám přináší vítané povznesení. Venuše ve Střelci je neoblomná ve své víře, že život má být zábavný, bez ohledu na to, kolik důkazů o opaku se jí po cestě dostává! Nelze ji nijak porazit ani zastavit. Život je pro ni hra, a tak s ní máme hrát a hrát dobře, protože kromě toho, že má hru ráda, by nás také ráda viděla na vrcholu, vítězné v její pozitivitě.
Po celém tom období, kdy jsme museli vytrvávat ve velké intenzitě, by bylo snadné její entusiasmus odmítnout jako nerealistický. Jak bychom si jen mohli jít prostě hrát, když se toho tolik děje?! Ale Venuše není nezodpovědná, nedospělá nebo slepá vůči síle těchto časů. Jednoduše si uvědomuje, že nikdo není schopen vydržet tuto intenzitu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a že kdokoli si myslí, že může, nebo spíše že by měl, tomu uniká celá pointa bohatosti života. Život nemusí být buď/anebo, může být obojí/i. Jak intenzivní, tak zábavný; jak děsivý, tak vzrušující; jak depresivní, tak plný naděje; jak bolestivý, tak i osvobozující. Venuše je nyní průkopnicí, která nám připomíná, že existuje spousta všelijakých frekvencí a že někdy je třeba se přeladit na ty odlehčené, srdečné frekvence, abychom pozvedli svou energii a přiměli svou mysl i ducha opět proudit.

Zábava osvobozuje. V tomto smyslu je Venuše daleko od nezodpovědnosti nebo bytí "mimo realitu" - ve skutečnosti je hluboce moudrá. Říká, že jsme to měli dlouho těžké, ale že je načase se odlehčit a zase se usmát. Neznamená to, že zanedbáme to, co je třeba udělat, ale že si uvědomíme, že život není jen o tom a že má více stránek! Mezi 27.říjnem a 1.listopadem vstoupí Venuše do konjunkce se Saturnem a osvojí si vážnější odstíny, nikoli aby přidusila našeho ducha, ale aby ho posílila, povzbudila v plánování další cesty a zároveň v tom, zůstat otevřený vůči neviděným možnostem. Venuše a Saturn společně odhalují zdravý rozum uprostřed tvořivosti a zábavu uprostřed zodpovědnosti. Můžeme myslet i nad rámec a ocenit omezení, která určité možnosti smetou ze stolu, zatímco jiné zviditelní. Nemůžeme dělat všechno, být všechno a mít všechno, ale můžeme si vybrat, na čem záleží nejvíce a tomu se zavázat, myšlenkově, tělesně i duševně. Venuše a Saturn tomuto závazku žehnají a stejně tak i veškeré naší snaze, neboť jedině skrze ocenění pravidel zhmotňování ve svých vlastních životech můžeme poznat, jak je co nejlepšími způsoby porušovat!

Mezitím Slunce 22.října vstoupí do znamení Štíra, následováno Merkurem 24.října. Venuše procházející Střelcem může mít problém s vodními hloubkami Štíra, které nás stahují dolů. Ale nemusí nám to tak připadat. Pronikavá moudrost Štíra - jeho odpor vůči všemu kromě pravdy - podporuje její Střelcovské vize a zajišťuje, že nebudou pouze povrchními nadýchanými obláčky, ale hluboce zakořeněnými v půdě ducha a zalévány Posvátným Zdrojem. Pokud potřebujeme hlouběji porozumět tomu, jak jsme se dostali tam, kde teď jsme, Merkur ve Štíru nám bude dychtivě shánět klíče k tomuto poznání. Pokud přemýšlíme nad tím, co nám uniká, abychom mohli konečně nastartovat, Slunce rádo posvítí do našeho podvědomí, abychom objevili zdroj problému.

Novoluní ve Štíru 30.října nám přináší čas tichého uzavření. Společně s Neptunem a v konjunkci s Merkurem vypovídá o soucitném porozumění zrozeném z hluboké moudrosti duše, rozhrnutí opony ega z našich očí. Po intenzivním měsíci nám toto novoluní nabídne jemný odpočinek a tichou reflexi a vyzve nás, abychom se otevřeli vhledům, kterým jsme dříve odolávali. Tam, kde nám uprostřed měsíce během úplňku chyběl soucit, se nám nyní navrátí, ukáže, co je třeba udělat, abychom zůstali na správné cestě a pokračovali dál i tehdy, kdy se věci nedaří a zklamání nás okrádají o radost. Ať už se během tohoto novoluní nacházíme kdekoli, bude nám připomněno, že základem míru mysli je sebepřijetí. Pokud budeme naslouchat hovorům, které sami se sebou vedeme, a zjistíme, že jsou kruté a šikanující, kritické či odmítavé, bude toto novoluní trvat na tom, abychom se nejprve začali sami o sebe starat tak, jak bychom se starali o nejlepšího přítele. Neboť jedině tehdy dokážeme přijmout těžkosti bez rozsypání se a vychutnat si úspěchy bez pocitů zahanbení nebo popření. 
Jsme tím, co jsme, připomíná nám toto novoluní, a co jsme, je v pořádku, bez ohledu na nedostatky a selhání, které tak citlivě vnímáme. Jemná moudrost tohoto novoluní uzavírá říjen tím, že nahradí naše hrubé, neústupné pocity vřelým a jemným přijetím. Nechť každý jeden z nás je požehnán touto soucitnou měsíční milostí.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/AstroAwakenings/photos/a.444155599002195.1073741828.441253605959061/1133400766744338/?type=3&theater
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.