čtvrtek 17. listopadu 2016

Dovolte si ve vztahu změny

Čím více podporujeme svého partnera v jeho plánech, tím větší je pouto, které mezi námi vzniká.

Partnerský vztah zůstává živý jen tehdy, když se může měnit a transformovat. Když se každý z partnerů může samostatně rozvíjet. Jen tak můžeme růst a zrát, stávat se moudřejšími a bdělejšími, můžeme si lépe uvědomovat, co prožíváme, a žít naplno. A jen tak můžeme do vztahu trvale přinášet energii a inspiraci.
Když si budeme chtít udržet vztah takový, jaký je teď, začneme ho mít brzy dost. Dokonce si budeme myslet, že nás partner už nemiluje. Nebo budeme přesvědčeni o tom, že naše  láska polevila. To je většinou pravda. Láska chřadne, když se lidé nemohou měnit. Cítí se pak omezováni a sevřeni.

Žít v partnerském vztahu znamená prožívat stálé změny. I v partnerství se kolo života stále točí a my s ním. Ze zamilovaného páru se změníme v rodiče a poté v prarodiče. Postupně můžeme my i náš partner objevovat věci, které jsou částí naší osobnosti nebo našeho potenciálu a které bychom rádi prožili. K tomu, abychom se mohli rozvinout, potřebujeme dostatek svobody a bezpečí.
Nedopřejeme-li si tyto změny, vnější i vnitřní, budeme číst dál nespokojenější. Když ustrneme v počátcích našeho vztahu, v dobách, kdy pro nás bylo všechno nové, jen jsme si hráli, byli naivní a nezkušení, a budeme-li si chtít tento stav udržet, pak si tyto změny nedovolíme. Nebudeme moci objevovat a prožívat nové úžasné věci, které partnerství přináší a které nám přinesou nové pocity štěstí.

Pokud máme pocit, že se v partnerském vztahu nesmíme změnit, nebudeme v takovém vztahu šťastní.

Ne vždy to musí být nějaké závratné změny. Někdy i malé změny postačí k tomu, aby do vztahu vnesly nový impulz.
Najdi něco, co ti dělá radost. Tam, kde je tvá radost, leží i tvé štěstí. Když partner přijde s myšlenkou, že se chce učit potápět nebo tancovat, podpoř ho v tom. Motivuj ho, aby vybočil ze starých vyjetých kolejí a začal dělat něco nového. Na to není nikdy pozdě.
Je možné, že bude chtít pozvat své přátele a známé, nebo bude naopak potřebovat čas pro sebe. Třeba objeví lásku k hudbě či nový druh sportu. Nebo najednou pocítí, že by rád změnil svou práci. Nebo bydliště. Nebo způsob myšlení.

Právě změna myšlení je něco, co bývá v partnerstvích obtížné. Velmi rádi stále udržujeme "vyjeté koleje" a bráníme se jakýmkoliv změnám. Tím, že pořád vyzdvihujeme situace a vzorce chování z minulosti, zabraňujeme svému vývoji. Přestaň tedy lpět na tom, co bylo - na událostech i na starých charakterových vlastnostech.

Přestaň lpět na minulosti. Nechej každý den, ať se zrodí nově.

Držíme-li partnera zkrátka a zavřeme-li ho za mříže, byť jen myšlenkově, začne tyto mříže jednoho dne přeřezávat. Kdo nemá svobodu, neustále po ní touží. Když mříže uvolníme, budeme mít možná zpočátku strach, protože nevíme, jakým směrem se situace vyvine. Ale prohloubíme tím náš partnerský vztah.
Čím více podporujeme svého partnera v jeho plánech, tím více se prohlubuje vzájemné pouto. Oba pak budeme chtít prožívat štěstí a budeme se cítit v bezpečí. Kdo by chtěl opustit ráj?
Vzájemná podpora patří k nejsilnějším stránkám spokojeného a naplněného milostného vztahu.

To nejlepší, co nás ve vztahu může potkat, je změna. Jen díky změně můžeme rozvinout celý svůj potenciál. To může někdy způsobit rozbroje. Někdy nás to může připravit o jistotu, protože přesně nevíme, jakým směrem se bude náš vztah vyvíjet. Ale pokud chceme, aby bylo naše partnerství stále živé, je důležité procházet novými zkušenostmi. Inspirujme se a buďme otevření novým zkušenostem.
Co jsem si dosud nedovolil? Co jsem ještě nikdy nedělal? Z čeho bych měl radost? Po čem toužím?

Když můžeme růst, roste i náš vztah. To stejné platí pro našeho partnera. Může-li se rozvíjet, prohlubuje se naše pouto a vzájemná důvěra. Není nic, co bychom museli tajit. Můžeme se ukázat takoví, jací opravdu jsme. Se vším, po čem toužíme a v co věříme. Včetně všech neznámých věcí, které cestou objevíme.

Štěstí je... když můžeme na partnerovi stále objevovat něco nového.

* * *

- z knihy Jednoduše buďte šťastní, Pierre Franckh

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.