pondělí 12. prosince 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 12. do 18.12. 2016

Milí přátelé,

v tomto týdnu nás naši andělé vedou k tomu, abychom se soustředili na to, být co nejvíce sami sebou a pustit se všeho, co našemu pravému já neodpovídá. Abychom propustili ze svého srdce, mysli, těla i života to, co tam nepatří a co nám ubližuje. Je to čas odpouštění a léčení, vyjadřování dosud nevyjádřeného a pomalé zakončování všeho, co bychom rádi zanechali v tomto roce, až vykročíme do nového. Události, které nás nyní potkávají, nám mají pomoci vyvolat na povrch vše, co má odejít, a na nás je, abychom to přijali jako příležitost a nechali si pomoci. Je to dlouhodobý proces, kterým v životě opakovaně procházíme, kdykoli nastane období, kdy je pro nás potřebný. Naučíme-li se využívat ho k jeho pravému účelu a - jak připomínají bytosti přirody - dovolíme-li prudkému větru, aby z našich větví strhal suché listí, budeme mít ve svém životě spoustu místa pro nové, zelenající se lístky. Jakmile propustíme to, co do našeho života nepatří, bude do něj moci vstoupit to, co si tolik přejeme a co odpovídá našim skutečným přáním. Je to přirozená rovnováha mezi vydáváním a přijímáním, a tak odevzdejme vše, co nám neslouží a co nepotřebujeme, abychom mohli dostat to, co potřebujeme a co pro nás bude mít smysl.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Osmička Činu, která říká, že se mnohé věci v našem životě dají do pohybu. Pokud jsme v nějaké záležitosti uvízli, nebo něco ustrnulo, v tomto čase by se vše mělo hnout z místa. Je to karta dobrých zpráv a velkého posunu, a proto, ať už bude mít tento posun jakoukoli podobu, bude to velmi pozitivní a pomůže nám to.
Tato karta také poukazuje na to, že nemáme ztrácet ze zřetele možnost NEČEKANÝCH řešení, která se objeví sama bez našeho přičinění, a že pokud nyní nevidíme žádné východisko, které bychom mohli najít a uskutečnit sami, nebo které sami nemůžeme předvídat, neznamená to, že neexistuje. Máme tedy počítat i s tím, že věci se mohou vyřešit jinak, než jak bychom čekali, a že tyto možnosti mohou i přesahovat naše chápání, a nemáme se omezovat výhradně na cesty, které jsme my sami schopni předvídat. Pokud věříme, že máme jen ty možnosti, na které dokážeme přijít sami, činíme to svou zkušeností. Věřme tedy i v možnosti nečekané a brzy je uvidíme :)

Druhou kartou pro tento týden je Posel Citů, která může představovat nápomocnou osobu, jež je citlivá, vnímavá, hodná a milá, také však může vyzývat nás, abychom tyto vlastnosti ztělesňovali a využívali je ke svému dobru i k dobru druhých. V kontextu tohoto týdne vypovídá o naší citlivosti, kvůli které se můžeme cítit přetíženi i obyčejnými podněty, a tak máme k sobě být laskaví a dobře o sebe pečovat. Zároveň nám říká, že máme tuto citlivost zohledňovat u druhých, nebrat si osobně jejich podrážděnost a nepřispívat k jejich tíze naším vlastním hněvem nebo jinými reakcemi. Zkusme raději vše prodýchat a nijak případné nesoulady nerozdmýchávat.
Tato karta může znamenat pozvání do společnosti nebo také milostný dopis, které máme přijmout, cítíme-li se k tomu vedeni. Také nám připomíná, že je důležité být laskaví i ve svých slovech, ať už řečených či psaných.

Poslední kartou pro tento týden je Zhmotněte si své sny, která vypovídá o tom, že jsme připraveni na vše, co je před námi, a že o sobě nemáme pochybovat. Andělé říkají, že s ohledem na dění v našem životě, jsme mohli získat pocit, že věci se dějí mimo náš dosah, že na ně nemáme žádný vliv a že se dějí bez ohledu na to, o co, nebo jak moc se snažíme. To mohlo negativně zapůsobit na naši důvěru v sebe samé, ve své schopnosti, ve svou moc, ale také v druhé lidi nebo v Boha/Vesmír. Touto kartou nám připomínají, že i když prožíváme mnohé nesnáze, jsme hluboce milováni a podporováni, a že když se na tuto skutečnost zaměříme, naše energie se pozvedne a začne nám do života přitahovat nové, láskyplné zkušenosti. Připomínají nám, že naše přání se MOHOU splnit, i když nám mnohdy přijde zatěžko tomu věřit. Tváří v tvář temným obdobím je naše víra vystavena těžké zkoušce, ale když obstojíme, dostane se nám úžasných důkazů o tom, jak byla opodstatněná, byť jsme to předtím neviděli.

SHRNUTÍ
V tomto týdnu budeme hodně citliví a bude důležité se o sebe dobře starat, nevpouštět si do života zbytečné starosti a problémy, ať už vlastní nebo cizí, a být soucitní také vůči ostatním, kteří na tom budou podobně jako my. Přestože můžeme být plni pochybností a nedůvěry v chod Vesmíru a proud života, velmi brzy se nám ukážou nové cesty, kterými se budeme moci vydat, jen co odhodíme zbytečnou tíhu, kterou jsme dosud za sebou tahali. I když nemusíme vědět, co přesně máme udělat, postačí nám OCHOTA to udělat, a Vesmír nás už navede.
Kdo má zdravotní problémy v oblasti krku a dýchacích cest, měl by ke své tělesné léčbě přidat i léčení citové a vyjádřit to, co mu sedí v hrdle a co ho dosud dusilo. S ohledem na naše pocity křivdy vůči Vesmíru bude dobré vyjádřit i tento vztek - že není po našem, že se věci nedějí nebo že se nevyvinuly podle našeho přání (byť někde v nitru samozřejmě víme, že to určitě bude pro něco dobré) a že se necítíme v bezpečí, protože nevěříme, že naše potřeby budou naplněny. Andělé nám připomínají, že vztek je naprosto lidský a že ho máme vyjadřovat stejně jako jakoukoli jinou lidskou emoci. Nikdo z nich, ani Bůh/Vesmír, nás nebude soudit za to, že jsme lidmi. Cítit pocity je v pořádku a nemáme se nijak ostýchat vyslovit vše, co v sobě nosíme, ať už nahlas a nebo písemně. Pokud se jedná o druhé lidi a naše pocity vůči nim, záleží na tom, zda se cítíme vedeni s nimi hovořit a nebo zda bychom si své pocity vůči nim měli raději vyřešit sami v sobě - např. napsáním dopisu, který nikdy neodešleme (můžeme ho obřadně spálit nebo poslat po vodě, čímž všechno symbolicky odevzdáme Nebesům) - hlavně pokud víme, že bychom mohli někomu zbytečně ublížit nebo něco zničit.
Naše vyjadřování by mělo odrážet lásku a hojnost, které si přejeme, a to jak ve vztahu ke komunikaci mezilidské, tak i ve smyslu toho, co říkáme sami sobě nebo jak mluvíme o svých záležitostech.
Odpouštění se netýká pouze tíhy a zranění, která jsme utrpěli od druhých či od vnějších okolností, ale i nás samých. Je třeba si odpustit, ať už jsme udělali nebo naopak neudělali cokoli. Neznamená to popírat, že se to stalo, nebo tvrdit, že je to v pořádku, ale že necháme minulost minulostí a budeme se snažit dělat věci lépe. Tím se učíme, rosteme a stáváme se moudřejšími - což je pozitivní a je to součást našeho životního poslání.
Neodkládejme své sny a přání na dobu, "až budeme dokonalí" a "až si to všechno zasloužíme", protože z pohledu lidského ega nikdy dokonalí nebudeme. Mnozí z nás si odpírají dobro v domnění, že tak je to správně, že napřed si musí dobro zasloužit nebo ho něčím zaplatit, ale to je jen náš lidský předsudek, který se nám pouze promítá do vnějšího světa. Ve skutečnosti k nám dobro proudí neustále, protože hojnost všeho potřebného je PŘIROZENÁ, a pokud to tak nemáme, pak jsme tento proud sami něčím narušili - zejména negativními a omezujícími přesvědčeními a návyky. Těchto překážek se potřebujeme zbavit, a tak využijme toto období k tomu, abychom se v tomto směru posunuli o velký kus dopředu. Záleží jen a jen na nás, jestli si to dovolíme.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)
 
MNOHOKRÁT DĚKUJI ZA VAŠE DARY A PŘÍSPĚVKY! :) 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.