neděle 25. prosince 2016

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 26.12. 2016 do 1.1. 2017

Milí přátelé,

máme tady závěr roku a spolu s ním také nový začátek. Naši andělé nás však nabádají k tomu, abychom nyní co nejvíce odpočívali a užívali si klidu - a to znamená i myšlenkového. Pokud máme volno, ale strávíme ho obskakováním jiných lidí a nebo starostmi o to, co musíme ještě všechno stihnout a udělat, pak ve skutečnosti volno nemáme a naše duše i tělo to vnímají, protože to, co potřebujeme my, nedostáváme. Cítíme pak vůči sobě pocit dluhu a klesá nám sebevědomí, protože upřednostňováním starostí a úkolů před vlastními potřebami sami sobě vysíláme zprávu, že jsme až druhořadí, že si zasloužíme méně pozornosti a úcty než druzí lidé či problémy, které chceme řešit, a tím sami sebe srážíme a nemůžeme si věřit. Navštěvujme své blízké, udělejme si pěkný společný čas, ale nezapomeňme také na čas sami pro sebe. Tento rok byl dost vyčerpávající sám o sobě, ne tak ještě abychom se sami zbavovali svých "posledních sil" zanedbáváním svých potřeb a snahou dostát všelijakým očekáváním. Zejména nás andělé upozorňují na náš sklon dávat přednost svým VZTAHŮM před sebou a svými potřebami, protože je považujeme za hlavní zdroj svého štěstí. Pokud jsme tak zaměřeni na své vztahy, že se pořádně nestaráme sami o sebe a strádáme kvůli tomu, pak nám žádný sebevíc opečovávaný vztah nepomůže - nikdo a nic nenahradí naši vlastní lásku a péči.
Pokud má někdo pocit, že se mu ve vztahu či vztazích nedostává dostatečné lásky a pozornosti, je velmi pravděpodobné, že se mu tím zrcadlí jeho vlastní sebezanedbávání. Problém ve vztahu pak pouze zrcadlí problém v našem nitru, a ten když vyřešíme a začneme se o sebe řádně starat bez ohledu na nějaký vztah, pak se daný vztah začne sám přirozeně zlepšovat. Naše strategie "honem zachránit vztah, a teprve pak řešit sebe nebo něco jiného (=méně důležitého)" nefunguje, protože spousta problémů v našich vztazích pochází právě z nedostatku péče a lásky, kterou bychom si měli dávat my sami. Nikdo nás možná neučil, jak se milovat, jak o sebe zdravě pečovat, jak se dobře starat o svou duši či tělo, a tak je třeba, abychom se to naučili sami - uvědomili si, co nám chybí, co potřebujeme, a pak si to také dali. Přestože nám naše vztahy a druzí lidé mohou mnohé dát a těšit nás, nemohou nahradit to, co si můžeme dát pouze my sami. Věšíme-li se na druhé v domnění, že nám budou dávat lásku, kterou si přitom máme dávat sami, zbytečně tím vztah zatěžujeme, stáváme se závislými a věčně nespokojenými - a druzí s námi nejsou příliš rádi, neboť cítí, jakou na ně klademe zodpovědnost za to, jak nám je a jak se cítíme. Ve zdravém vztahu není místo pro závislost - a naše závislost na druhých a jejich lásce vychází z nedostatku naší vlastní. Když tedy napravíme ten, přirozeně se uvolní a vylepší také naše vztahy, aniž bychom se zaměřovali přímo na ně a problémy v nich.
Někteří namítají, že "nedělat nic" nic nevyřeší. Což sice v některých situacích pravda je, ale ne vždy nám také pomůže neustále se v situaci "vrtat" a rozebírat ji a snažit se ji za každou cenu honem vyřešit. Někdy opravdu existuje řešení mimo nás, mimo rozhled naší mysli, která uvažuje pouze logicky spojité cesty; řešení, která přijdou, jakmile jim v tom sami přestaneme bránit svou snahou vyřešit všechno sami svými činy. Pustit se situace neznamená, že nám na ní nezáleží a že se o ni nestaráme, ale že připouštíme i další řešení, než jsou ta naše, která bychom byli schopni vymyslet. Pokud bude na nás, abychom něco udělali, dostaneme k tomu jasné vedení. Do té doby můžeme být v klidu a dobře se o sebe starat.
Naši andělé chtějí, abychom závěr tohoto roku prožili pokojně, ve zdraví a lásce. Pokud se necítíme milovaní druhými lidmi či světem, ciťme k sobě lásku sami a sami si ji nejrůznějšími způsoby projevujme. Už třeba rozhodnutím, že se nebudeme kvůli nikomu a ničemu trápit. Naplňme se pocity, které jsou nám příjemné, a tyto energie pak vysílejme do světa, kterému pomohou a ze kterého k nám posléze začnou přicházet osoby, věci či zážitky, které na tuto naši energii odpoví.
 
- Magda

* * *

Pro výklad používám Tarotové karty strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea. Vybírám tři karty, které nejsou chronologicky řazeny, všechny platí souběžně pro celý týden a vzájemně se svými významy doplňují. Společně nám přibližují ladění tohoto období. Při čtení výkladu sledujte i své pocity, myšlenky, vize či slova, která vás přitom napadnou, neboť představují doplňující andělské vedení konkrétně pro vás a vaši situaci.

První kartou pro tento týden je Pětka Činu, která vypovídá o tom, že jsme konfliktní či podráždění a že se cítíme být napadáni či nuceni k něčemu, co nechceme dělat. Možná se také snažíme bojovat proti změnám a okolnostem, které v našem životě nastávají. Hlavním poselstvím této karty je nenechat se strhávat dramaty, zejména druhých lidí, neřešit nepodstatné věci, a než do něčeho vložíme svou energii a pozornost, tak se raději nejdříve sami sebe zeptat, zda je to opravdu nutné. Andělé říkají, že tato karta představuje naši reaktivnost - to, že okamžitě nějak reagujeme na sebemenší podnět, ať už se jedná o cokoli.... a že reagovat nemusíme. Že nemusíme na všechno něco říct, na všechno odpovídat, do všeho se po hlavě vrhat. Chtějí po nás, abychom jednali s větší rozvahou, nenechali se strhávat do zbytečných konfliktů (a to ani sami se sebou!) a místo toho se naplnili vnitřním mírem, který je nesrovnatelně užitečnější a efektivnější než dramatické prožívání.

Druhá karta, Léčitel Hojnosti, představuje osobu nebo situaci. Jako osoba je to někdo, kdo stojí nohama na zemi, umí si vychutnávat život, těšit se z toho, co dostává a co má, může mít smysl pro umění a tvorbu, a která ráda pečuje i o druhé. Stejně tak však může vyzývat nás samé, abychom ztělesnili tyto vlastnosti a využili je pro své dobro i dobro druhých.
Andělé touto kartou oslovují především ty z nás, kdo už zapomněli, jak se radovat nebo jak se z něčeho těšit. Možná proto, že to dlouho nedělali, ale možná také proto, že si to sami nechtějí dovolit. Mnozí lidé si myslí, že se musí v první řadě starat především o druhé nebo o své problémy, a že nějaké potěšení a zábava musejí jít stranou, dokud se všechno nevyřeší. Problémy, úkoly a nejrůznější záležitosti k řešení však představují jeden velký bezedný měšec, a pokud s vlastním potěšením čekáme, "až bude všechno hotové a vyřízené", nikdy se nedočkáme. Musíme se naučit těšit se ze života i přesto, že nemáme všechno vyřízené, nemáme všechno dokonalé, nemáme ještě všechno, co jsme chtěli. Musíme se naučit být šťastní bez ohledu na vnější podmínky. Jistěže nás v životě čas od času zasáhnou různé události, ale z velké části si sami bráníme cítit štěstí a přijímat energii odpočinkem a zábavou, protože jsme přesvědčeni, že takto strávený čas je neefektivní a že naše hodnota a hodnota našeho času je měřena tím, kolik uděláme práce a kolik věcí vyřídíme. Nebo věříme, že čím více toho uděláme, tím větší právo budeme mít na odpočinek. Právo na odpočinek i zábavu máme hned teď bez ohledu na cokoli! Naši andělé nás tímto i varují, protože mnozí z nás "jedou a jedou" a neberou ohled na to, že mají dávno prázdnou nádrž. Čerpat energii není žádný luxus, který může počkat!! Je to nutnost a je na prvním místě! Je to něco, bez čeho nemůžeme dále pokračovat, a budeme-li se o to snažit, naše duše i tělo nám do života přitáhnou okolnosti, které nás prostě PŘINUTÍ zastavit... a my narazíme. Chceme-li se tomu vyhnout, uděláme nejlépe, když si co nejdřív uděláme čas sami na sebe a na všechno, co potřebujeme. Dovolit si těšit se z něčeho je naprosto v pořádku a nijak to nezávisí na tom, kolik úkolů máme splněno, kdo si o nás co myslí, ani zda jsme si to dostatečně "zasloužili".
Tato karta také vypovídá o potřebě "uzemnění" v tom smyslu, abychom se nenechali příliš unášet svými emocemi. Je zdravé je projevovat a uvolňovat, nemusíme se však jimi nechat úplně ovládat. Andělé poukazují hlavně na emoce, které v sobě vyvoláváme sami svým myšlením, vzpomínáním a uvažováním. Je jasné, že se cítíme být velmi zasaženi, čelíme-li nějaké náhlé události, spoustu bolesti a ztrát energie si však můžeme ušetřit, nebudeme-li si to stále připomínat, vracet se ke starým ranám, vymýšlet si neexistující problémy a dělat si starosti o to, co jak bude nebo nebude. Jsou emoce, které cítit nemusíme, nebudeme-li je v sobě sami probouzet.

Poslední karta pro tento týden je krásný Nový začátek. Vypovídá o našem odlehčení, zejména emočním, kdy se rozhodneme přestat se zbytečně trápit a místo toho se pokusit něco podniknout s tím, co máme ve svých rukou - jinými slovy, namísto snahy změnit to, co změnit nemůžeme, se soustředíme na to, co změnit můžeme. Andělé říkají, že do nového roku vplujeme poměrně poklidně, nebudeme-li na sebe sami tlačit a do něčeho se hnát. Říkají také, že se nemáme snažit za každou cenu ukončit a uzavřít co nejvíce věcí ve starém roce, protože některé věci prostě NEMAJÍ skončit teď hned a vůbec nijak nevadí, že v novém roce ještě nebudou uzavřeny. Radí nám, abychom podnikli změny, ke kterým se cítíme vedeni, ale abychom si nepůsobili stres spěchem a tlakem na jejich uskutečnění. 
Pokud jde o planetární vlivy, retrográdní fáze Merkuru je pro nás velmi vhodná pro kontemplaci, přemítání, přehodnocování a přeorganizovávání našeho života. Retrospektiva nás může v mnohém obohatit a inspirovat. Nedoporučuje se během tohoto období (trvajícím do 19.1.) začínat zbrusu nové věci, ale právě přepracovávat již dříve započaté, zdokonalovat je a ponechat si prostor pro nové myšlenky, které můžeme později využít ke skutečným novým začátkům. 
Přestože je skvělé být motivovaní a vytyčit si své cíle, naši andělé nám doporučují, abychom z nového roku nedělali "příliš velkou vědu" a raději se zaměřili na to, aby nám samotným bylo dobře a aby naše fyzické i duševní potřeby byly zdravě naplněny. 

SHRNUTÍ
Vzhledem ke shonu, kterým procházíme a kterým jsme prošli během roku, můžeme být poměrně unavení a potřebujeme si "dobít baterie". Naši andělé nás v tom podporují a rádi nám pomohou zajistit čas, prostředky či místa potřebná pro naplnění našich potřeb. Rovněž nám však připomínají, že MY SAMI musíme vymezit své hranice a říct Dost!, potřebujeme-li chvíli pro sebe. Jsme to my, kdo má pod palcem náš rozvrh, a tak, pokud potřebujeme prostor sami pro sebe, vytvořme si ho. 
Toto je týden, kdy bychom měli být co nejvíce v klidu a dopřáli si vše potřebné ve fyzické i duševní rovině. K tomu patří nejen to, dát si dobrou výživu, dostatek odpočinku a spánku, vyplakání se či potěšení se něčím příjemným - ale také rozhodnutí se nezabývat nepodstatnými věcmi a nenechat se vtahovat do dramat, ať už cizích nebo svých vlastních. Nikdo nás nenutí je prožívat - tak se do nich nepouštějme. Prokážeme si tím velkou službu a stejně tak i ostatním, který se dané drama týká, protože ho nebudeme ještě posilovat a rozdmýchávat vlastní energií. Naše energie je drahá, a tak s ní podle toho také zacházejme ;)
Věnujme se tedy v tomto čase především sobě a dobře se o sebe postarejme. To je to jediné, co by po nás nyní naši andělé chtěli, v zájmu toho nejvyššího dobra pro nás všechny.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.