neděle 29. ledna 2017

Karetní výklad Doreen Virtue pro týden od 30.1. do 5.2. 2017

Ahoj, tady je Doreen a toto je váš týdenní karetní výklad pro týden od 30.ledna do 5.února. Jsem tady s kůzlátkem jménem Košíček a ráda bych o něm něco pověděla, protože to souvisí s tématem našeho výkladu. Tady na naší záchranné farmě míváme hodně zvířat, ale v tomto týdnu k nám přišli dva sirotci. Košíček je divoká koza - tady na Havaji jsou běžné - a mí přátelé ji našli u silnice bez matky a bez jakéhokoli zranění, tak ji přivezli sem k nám. A pak jsme s Michaelem našli osamocenou matku s kůzlátkem, která měla právě mléko, a tak jsme je všechny spojili. Následně jsme přijali malé telátko, které skončilo v příkopu - jeho matka nepřežila pád - a tak jsme si ho sem vzali a pojmenovali ho Noe. Další mládě bez matky. Je to tedy velké téma v tomto období. A jak si možná pamatujete, nedávno jsme sem přijali krávu s telátkem, a to teď má bratříčka. Každopádně téma matek nyní vychází velmi silně. Samozřejmě, že i otcové jsou velmi důležití, ale nyní jde především o matky. Taktéž to souvisí s Matkou Zemí a problémy s životním prostředím, protože i tato Matka je pro nás velmi důležitá.
Rozhodla jsem se tedy tento týden pracovat s kartami Marie, královny andělů, protože Matka Marie, bez ohledu na to, jaké máte vyznání, je duchovní matkou nám všem a záleží jí na každé bytosti na této planetě - osobě, zvířeti, květině, stromu.. Pokud máte v sobě jakoukoli citovou bolest související s vaší matkou, zavolejte si Matku Marii na pomoc s léčením této své části. 
Nyní tedy vytáhnu karty pro začátek, střed a konec týdne, s modlitbou k Bohu, aby nám sdělil, co potřebujeme vědět pro tento týden a jak můžeme světu i jeden druhému přinést co nejvíce požehnání. Matka Marie je velmi milující a nežná, ale přitom silná. Já sama se od ní naučila, že mohu být jak velmi laskavá, tak zároveň silná, a že se to vzájemně nevylučuje. Ve skutečnosti je důležité obojí, protože když jste silní, ale necitliví, můžete být agresivní, a naopak jste-li příliš laskaví, ale nestojíte si za svými hranicemi, stáváte se pasivními. Marie nám pomáhá najít zlatý střed, a tím je asertivita. 

Pro pondělí a úterý tady máme... ach, skoro se mi chce brečet... Je tu karta Otevřete své srdce. Vypovídá hlavně o soucitu, kterým léčíme sami sebe i náš svět. Léčení nás všech spočívá v soucitu. Vím, že je těžké soucítit s lidmi, s nimiž nesouhlasíme, nebo kteří páchají zlo, ale skrze soucit vede soucit k léčení a uzdravení, stejně jako odpouštění. 
Tato karta také souvisí s naším prožíváním široké škály různých pocitů. Někdy svá srdce uzavíráme, protože máme v životě tolik citové bolesti, že se od svého cítění raději odpojíme. Ale tato karta nám připomíná poselství i z minulého týdne, že jsme sem všechny tyto pocity přišli prožít jako zkušenost. A tak si dovolte cítit! I když vás mohou některé pocity děsit, existují z nějakého důvodu. 

"Drahý Bože, prosím, pomoz nám všem otevřít naše srdce Tobě i Tvé lásce a dovolit si cítit celou škálu pocitů. Pomoz nám mít soucit jak sami se sebou, tak i s každým na této planetě, a to bez výjimky."

Prosím, pamatujte si, že soucítit s někým NEZNAMENÁ s ním souhlasit! Je v tom velký rozdíl. Samozřejmě, že s některými budete v konfliktu. Nejde však o to, zda nastal konflikt, ale co s ním uděláte. Nejsme tu proto, abychom druhé lidi měnili. 

Podívejte se, co nám vyšlo pro střed týdne: Víra. Máme kráčet ve víře. Mou vírou je, že Bůh každého z nás stvořil jako svaté dítě, s dobrem, moudrostí, pravdou a integritou uvnitř. A když toto v druhých vidíme, posilujeme to v nich a vynášíme to na povrch. A naopak, když v nich vidíme jen to špatné, pak právě to v nich posilujeme a vynášíme na povrch. Soustřeďujme se tedy na nádhernou formu síly, na férovost, integritu, a mějme víru, že Bůh v každém člověku nakonec vždy udělá správné rozhodnutí. Neznamená to však, že nemůžete promluvit! Matka Marie nás učí vymezovat jasné hranice - a přitom s láskou. Neříká to s žádým hněvem nebo nenávistí. Říká to zkrátka mateřsky. 
Druhá karta, která nám rovněž vyšla pro střed týdne, je karta Znamení. Budeme tedy v tomto týdnu dostávat hodně znamení, a andělé říkají, že nejen od nich, ale i od vašich zesnulých milovaných. Hodně silně vycházejí peříčka, která budete nacházet, také ti z vás, kdo ztratili někoho z mužů, např. dědečka, budete nacházet mince, a tak tato znamení přijímejte. Rovněž můžete slýchat písničky v rádiu, které měli rádi. A ještě jedna věc - týká se to miminek a dětí, takže nová narození, a to jak metaforická (např. zrození nového projektu), tak i přímo děti, ať už vaše vlastní nebo třeba úspěšná adopce. 

Na konec týdne tady máme kartu Pravda a je na ní napsáno: "Vyjadřuji LÁSKYPLNĚ svou pravdu jak sám sobě, tak i druhým." Důraz je kladen na to "láskyplně". Když vás něco rozčílí nebo zneklidní, nemůžete to v sobě držet. To by vedlo k depresím, nemocem, nebo i k rozpadu vztahů kvůli potlačeným citům. Modlete se tedy za ta správná slova, tak abyste mohli svou pravdu vyjádřit a přitom nikomu neublížili - a naopak mu přinesli požehnání. Víte, hněv je prostě jedna z lidských emocí, je normální, jde ale o to, co s ním uděláme. Protože ho můžeme usměrnit způsobem, který je konstruktivní. A tak se modlete za to, aby nám to šlo.

Máme tady jednu kartu navíc, dodatečné poselství, a to je karta Zázrak. Pro mě tato karta mnoho znamená, protože jsem si ji vytáhla kdysi, když se Michael vážně zranil a vezli jsme ho do nemocnice. Všechno dopadlo úžasně, opravdu to byl zázrak. A pro nás všechny je to poselství o tom, že můžeme očekávat zázraky. Pamatujte, že Bůh má vše pod kontrolou. A i když nám někteří vůdci ve světě mohou připadat šílení, Bůh je ten pravý vůdce, to On je nad nimi všemi. Dovolávejte se tedy Jeho, Vyšší Instrance. Jak říká to známé pořekadlo: "Namísto proklínání tmy raději rozsviť svíčku." To učiníte skrze modlitby. 

Chtěla bych vám ještě povědět o dárku zdarma, který nakladatelství Hay House momentálně poskytuje na stránce bit.ly/2FREECrystalBook a který přinese do světa spoustu třpytu. Já a má kamarádka Judith Lukomski jsme společně napsaly knihu Krystalová terapie. Judith je expertka na krystaly a kameny, naslouchá jim a přijímá od nich poselství. A tuto knihu, kterou jsme nedávno vydaly jako eBook, je nyní k dispozici zdarma! Děkuji tedy nakladatelství Hay House, že ji takto poslalo do světa, protože ten opravdu potřebuje více třpytu. 

Pojďme se ještě společně pomodlit k Matce Marii, než tento výklad uzavřeme:

"Boží požehnaná Matko nás všech, Kristova matko, žádáme tě, abys požehnala nám všem i naší planetě, Matce Zemi, kterou všichni sdílíme. Ukaž prosím nám všem společně i individuálně, jak můžeme být nápomocní. Dej nám prosím jasné vedení, kterého si snadno všimneme a kterému porozumíme. A dej nám prosím odvahu, podporu a motivaci k tomu, abychom tvé vedení následovali. Pomoz nám udržet si víru a otevřená srdce. Ať jsme soucitní a odpouštějící a ať veškerý hněv usměrňujeme pozitivním a zdravým způsobem směřujícím k řešení. Děkujeme ti, Matko Marie, za léčení jakýchkoli ran v našich srdcích, které souvisejí s našimi matkami; jakéhokoli smutku, žalu či hněvu, nebo dalších těžkých emocí, které cítíme vůči svým matkám nebo mateřským osobám. Odevzdáváme ti veškerou naši vinu související s našimi matkami či oběma rodiči a pomoz nám prosím žít naše životy na té nejvyšší možné úrovni. Amen."

Bůh vám žehnej. Mnoho lásky a andělských požehnání a prosím, řekněte se mnou: Alooooooooooooooooooooooha!

* * *

zdroj: https://youtu.be/EfcETxlsuuY
překlad: Magda Techetová

 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.