sobota 18. února 2017

Karetní výklad strážných andělů pro druhou polovinu února 2017

Milí přátelé, 

po období zkoušek a příprav na ně mám konečně prostor na výklad pro aktuální měsíc. Přestože již polovina února uběhla, stále nám zbývá spousta dní do jeho konce, a tak je tento výklad věnován všem těmto dnům bez ohledu na pořadí karet. Nejsou řazeny chronologicky - všechny vypovídají o celém zbytku února a mají pro nás význam v průběhu celého tohoto období. 
Při čtení výkladu si všímejte myšlenek, pocitů, vnuknutí, vizí, slov či znamení, která budete dostávat, protože představují individuální vedení od vašich strážných andělů specificky pro vás a vaši situaci. Přestože je výklad společný všem, kdo si k němu najdou cestu, naše individuální cesty se v některých věcech liší, a právě pro ně pak dostáváme zvláštní osobní vedení prostřednictvím již zmíněných pocitů, myšlenek, apod. Nejlépe si je zapište hned, jakmile se dostaví, a teprve pak pokračujte ve čtení. Nevadí, pokud vám přijatá poselství nebudou dávat smysl, zvlášť pokud jste nebyli zvyklí je přijímat a vnímat. Chce to čas, trpělivost a víru.
Pro výklad používám Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

- Magda

* * *

První kartou, která nám pro zbytek února vyšla, je Intuice a vhledy. Vypovídá o tom, že nám v tomto období spousta věcí není jasná a tápeme v temnotě. V takových situacích nás vede naše nitro. Nabádá nás k tomu, abychom více naslouchali své intuici a hledali odpovědi v sobě místo v druhých lidech nebo ve svém okolí. V tento čas k nám bude naše intuice více promlouvat a my jí potřebujeme více naslouchat. To mimo jiné znamená, že se potřebujeme ve svých životech zbavit přebytečného hluku a stresu - eliminovat to, co naši mysl a vnímání pouze ruší, rozptyluje a vyčerpává. Ne vždy to jde, ale pokud to možné je, udělejme to. Vypněme televizi a pišme si deník; odmítněme setkání, na které se necítíme, vypněme facebook či messenger a raději si dejme horký čaj v klidu o samotě; dopřejme si zdravý spánek namísto zbytečných starostí a nikam nevedoucího analyzování situace. Každý z nás (nejen) nyní potřebuje poslouchat svou intuici a jednat tak, jak cítí, že jednat má. Abychom ji však slyšeli, potřebujeme s ní být ve spojení. Pokud nám v tomto spojení něco brání, postarejme se o to, abychom si ho zajistili, alespoň na nějaký čas. Deset klidných minut, které si během dne dopřejeme o příjemné samotě, nikomu neublíží a svět se kvůli tomu nerozpadne.
Obecně nás touto kartou andělé vedou k obrácení se do svého nitra namísto vyhledávání vnějších autorit a k uvolnění a uklidnění se namísto panikaření a zoufalé snahy co nejdříve něco vyřešit.

Druhá karta je Dvojka Činu, která vypovídá o tom, že jsme v určité záležitosti nerozhodní a že máme více věřit ve svou schopnost se správně rozhodnout. To souvisí s první kartou, protože můžeme přešlapovat na místě jen proto, že pořád čekáme, až nám někdo potvrdí, že to či ono je správné. Ve svém nitru víme, co je pro nás správné; naše intuice tam JE a promlouvá k nám, ale protože pořád chceme, aby nám někdo potvrzoval každý náš krok, jen abychom náhodou neudělali chybu, tak pak neděláme nic, a tím pádem se také nemůže nic změnit. 
Tato karta může také znamenat náš neutrální až vlažný postoj či pohled na život, tj. že nám chybí nadšení a schopnost se do něčeho radostně pustit. To může souviset s tím, že věnujeme až příliš mnoho pozornosti denní rutině, povinnostem, všedním věcem a odpíráme si to, co by nás potěšilo, protože všechno ostatní považujeme za důležitější. Je čistě na nás, abychom se rozhodli to změnit a dopřávali si čas na potěšení stejně samozřejmě jako na povinnosti. Péče o sebe samé, jak fyzická, tak duševní, je TAKÉ povinnost. Když nebudeme v pořádku my, nebude v pořádku ani nic z toho, co my zajišťujeme. Prvořadí jsme tedy my a ne naše problémy. 

Třetí karta pro únor je Sedmička Citů a úplně stejně jako předchozí Dvojka Činu vypovídá o nerozhodnosti a odkládání něčeho důležitého, tentokrát kvůli smíšeným pocitům. Obecně tyto karty dohromady vypovídají o tom, že se nedokážeme hnout z místa, protože vlastně pořád nevíme, kudy se vydat. Nosíme v sobě pochybnosti, které v nás mohly probudit jiné osoby, nečekané zvraty, nové zkušenosti nebo také nesplněná přání, a nedokážeme učinit rozhodnutí. 
Jako lidé fungujeme především logicky - většinou se ptáme: "Co musím udělat, aby se stalo tohle a aby se to stalo takhle?" Ale ne vždy je to, co si MY myslíme, že se má stát nebo jak se to má stát, opravdu to nejlepší, a tak nás Vesmír přesměrovává jinou cestou. Když jednáme logicky a s přesvědčením, že "uděláme-li tohle a tohle, stane se to a tamto a stane se to tím a tím způsobem" a ono se to pak nestane a nebo se to stane jinak, než jsme čekali, ztrácíme víru a pochybujeme, aniž bychom pomysleli na to, že nejsme vševědoucí a že může existovat mnohem lepší cesta než ta, kterou jsme ze svého lidského pohledu viděli jako nejlepší. Touto kartou nás andělé vybízejí k tomu, abychom ponechali ve svém životě prostor i Vyšší Moudrosti než jen svému lidskému rozumu a egu, které je přesvědčeno, že má ve všem pravdu, a které se snaží mít všechno pod svou kontrolou. Je to právě ego, které chce mít pojištěný a zaručený výsledek a které vymýšlí výhradně logické postupy, podle kterých si hodlá samo zajistit to, co chce. Když se pak něco nevyvine podle "zaručeného" scénáře, ztrácí půdu pod nohama a dostává záchvat paniky. Přitom se nejedná o nic špatného, ani nás nic neohrožuje. Máme-li tedy strach, protože se v našem životě začalo něco měnit, a nebo pokud se bojíme učinit rozhodnutí ze strachu, že se něco začne měnit způsobem, který si nepředstavujeme, nabádají nás andělé k víře, že všechno dopadne nejlépe, jak může, pro nás i pro všechny ostatní, kterých se to týká. Naše ego bude vždy nenávidět změny - otázka je, zda se jeho strachem necháme ovládat a nebo sebereme odvahu, budeme si věřit a rozhodnutí, které cítíme jako nejlepší, prostě uděláme. Zjistíme pak, že učinit rozhodnutí nás zdaleka nestálo tolik energie, než jeho neustálé odkládání a strachování se "co by kdyby".

Poslední karta, která nám pro únorové období vyšla, je Čtyřka Činu, která vypovídá o odměnách za vynaložené úsilí, o radostných událostech, oslavách (např. narození dětí, svatby, úspěšné zkoušky, povýšení v práci, úspěch v projektu, uzdravení těla aj.) a pobytu v příjemné, povzbudivé společnosti. Ve své podstatě nás tato karta povzbuzuje v našem rozhodování a říká nám, že všechno bude dobré - hlavně ať už se hneme z místa! Naprostá většina starostí, které si děláme, je zcela zbytečné a pouze nás okrádá o energii a kalí naše vnímání, takže neslyšíme vedení své intuice, která nás jasně vede ke krokům, které potřebujeme udělat. 
Naši andělé nám touto kartou dávají radu, abychom se I PŘES PROBLÉMY ze života těšili. Mnozí z nás věří, že se nemohou cítit dobře, dokud nebudou všechny problémy vyřešeny - a dokud "nepomine nebezpečí", udržují se v krizovém pohotovostním stavu. To nám fyzicky i duševně škodí a nic to neřeší. Naopak, když se uvolníme a najdeme si chvíli pro potěšení i přes to, že máme v životě nějaké problémy, dobijeme si tak energii a snáze také uslyšíme vedení své intuice. Bez ohledu na to, jak vážné jsou věci, které v životě řešíme, můžeme se ze spousty věcí těšit. Problémy budeme na své cestě potkávat vždy, a pokud by naše štěstí a spokojenost měly být podmíněny tím, zda máme či nemáme problémy, nikdo by nikdy šťastný a spokojený nebyl.

SHRNUTÍ
Celý výklad vypovídá o tom, že máme zablokované vnímání vlastní intuice, která nás jasně vede, kvůli čemuž upadáme do zmatku a panikaření, protože nevíme, co máme dělat. A protože nevíme, co máme dělat, neděláme nic. Andělé nám těmito kartami říkají, že nejprve se musíme hnout z místa my sami, aby se mohlo hnout to ostatní. A abychom se hnuli z místa, je třeba se k tomu rozhodnout a k tomuto rozhodnutí potřebujeme vnímat svou intuici. Tu neslyšíme, pokud se necháváme neustále někým nebo něčím rozptylovat a běháme od jedné povinnosti k druhé. Nikdo neříká, že nemáme plnit své povinnosti, ale že nemáme mezi všemi těmi úkoly zapomínat na toho, kdo je plní - na sebe samé. Když si budeme pravidelně dopřávat čas sami na sebe a na utišení své rozjívené mysli, velmi brzy začneme vnímat své vnitřní vedení, a tím se také významně urychlí a usnadní vyřešení problémů, s nimiž jsme si nevěděli rady. Problémy, které vznikly v důsledků vlastního sebezanedbávání, přirozeně vymizí. 
Hlavním poselstvím celého výkladu je: UVOLNĚTE SE!! Budeme-li napjatí a vystresovaní, jen těžko uslyšíme jemné vedení, kterého se nám dostává. Zmatek v našich vztazích, práci či v jiné oblasti našeho vnějšího světa často pouze zrcadlí zmatek v nás samých, v našem nitru. Zklidníme-li své vlastní nitro a nastolíme v něm pořádek, mnohé věci v našem životě se zklidní a uspořádají zrovna tak. A o to ostatní se budeme moci v klidu postarat. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.