pátek 24. února 2017

Nedostatek peněz a zákon přitažlivosti

„Telefonoval mi kamarád a chtěl, abychom šli na jídlo a do kina, ale nemohl jsem si to dovolit. To není jen o tom, že šetřím. Já nemám peníze. Za dva dny dostanu výplatu, ale nyní jsem na mizině. Mám v bytě něco k jídlu, i když nic zdravého, ale nezemřu hlady. Už mě to nebaví. Někteří z mých přátel mají více peněz než já a nepracují. Jejich rodiny jim posílají peníze. Chci se vrátit do školy, abych si mohl najít lepší práci, ale to bude trvat hrozně dlouho, než se dostaví nějaká patrná změna. Nejsem schopen si představit, jak bude možné chodit do práce a zároveň do školy. Kdyby mi tak někdo dal peníze."

* * *

Kdykoli se naleznete uprostřed tísnivé situace, tak je těžké si toho nevšimnout. Je logické, že budete palčivě prožívat současný nedostatek peněz, protože vaše finanční situace ovlivňuje mnoho stránek vašeho života - mnoho věcí, které jsou právě nyní pro vás důležité, je spojených s vaší movitostí. Chápeme, že je nepravděpodobné, abyste si najednou přestal všímat skutečnosti, že peníze nemáte, ale začněte si uvědomovat, že si můžete vybrat, jak se v této situaci cítíte. Jinými slovy - můžete nemít peníze a cítit strach a hněv, anebo můžete nemít peníze a brát to lehce. Většina z vás se domnívá, že způsob, jak se cítí, je závislý na okolnostech: Kdybych neměl žádné peníze, ale věděl, že dostanu brzy zaplaceno, pak bych se cítil lépe, než kdybych neměl žádné peníze, ale nevěděl, kdy dostanu zaplaceno.

Většinou se lidé cítí tak, jak vnímají své okolí. Když jde vše dobře, cítí se dobře. Když narazí na nesnáze, tak se necítí dobře a to je důvod, proč mají lidé obvykle snahu a potřebu kontrolovat okolnosti a osoby, které je obklopují.

Chápeme, jak vzrušující je pro vás pokoušet se o kontrolu okolností, protože je to do určité míry možné prostřednictvím akce a úsilí. Ale když začnete vnímat svět jako vibraci a když namísto fyzické akce vynaložíte to úsilí na vibrační soulad, potom se vám odhalí schopnost a moc myšlenky. Objevíte to, co majetní a vlivní lidé vašeho světa znali a používali v průběhu historie.
Zajímavé věci se odehrávají, zatímco se rácháte v nesnázi, že jste bez peněz. Z té nesnáze pramení vědění, co nechcete, a z toho touha po tom, co chcete: Chcete pocit zabezpečení a více peněz. Chcete objevit radostné aktivity, které vám zároveň přinesou příjem. Chcete, abyste si mohl dovolit věci a zážitky, které vám budou zpříjemňovat život. Jinými slovy, vaše současná situace je odrazovým můstkem, ze kterého žádáte o mnoho věcí. A ty věci jsou v důsledku vaší žádosti připravovány, dokonce i když ještě prožíváte své nesnáze.
Ale, pokud v sobě pociťujete nesnáze, nebudete mít k žádanému splněnému přání přístup. Vaše nesnáze znamenají, že vaše myšlenky míří proti proudu, zatímco vše, o co žádáte, se nachází po proudu. Aby vůbec došlo k nějaké změně, musíte najít nějaké myšlenky po proudu, které se týkají vás a peněz.
Snažte se přijít na myšlenku, která by vám poskytla jen sotva znatelný pocit úlevy:

V pátek po výplatě budu mít peníze.

Je zde patrná úleva, ale nemá dlouhého trvání, protože si uvědomujete vaši obvyklou šablonu: Dostanete výplatu a po několik dní máte peníze. Rychle je utratíte a skončíte znova tam, kde jste začal. A nesnáze, kterou prožíváte, se netýká jen vaší dočasné insolvence, ale i dlouhodobého nedostatku peněz a pocitu, že jich nemáte dostatek k žití života podle vašich představ. Můžete být se sebou nespokojený, protože jste se dříve nesnažil více. Jste stále bez vzdělání a zvolené kariéry, zatímco přátelé vašeho věku toho již dosáhli. Můžete si s nelibostí povzdechnout, že vám rodiče nezajistili podmínky a dostatek prostředků pro univerzitní vzdělání nebo že nemáte rodinný podnik, ve kterém byste mohl pokračovat, ani rozsáhlé dědictví, na které byste se mohl těšit....

Problém peněz má často mnoho vrstev a skrytých důvodů, od kterých musíte najít úlevu. Jinak se vám nepodaří otočit se a plynout směrem k touhám, které vám váš život pomohl identifikovat. Opravdu stojí za to se zastavit, najít si čas a dát si práci s hledáním pozitivních myšlenek, které poskytnou úlevu, kdykoliv se přistihnete uprostřed negativních emocí. S každým takovým úsilím uvolníte trochu vzdoru a za čas nebudete klást odpor ani v otázkách peněz.

Připomeňte si, že se nacházíte právě tam, kde se nacházíte - a to je v pořádku. Začněte, kde jste, s výroky tak, jak vám budou přicházet, a postupujte směrem PO PROUDU, k myšlenkám, které vám poskytnou úlevu.

V pátek dostanu výplatu, ale v pondělí již budu zase na mizině.
Nevydělávám dost na to, abych si mohl užívat.

Začal jste, kde právě jste a jak se právě cítíte, ale s trochou úsilí se můžete cítit podstatně lépe:

Mám práci.
Mám ji docela nerad.
Ale nebylo těžké takovou práci najít.
Přišel jsem k ní relativně snadno.
Měl jsem (a stále mám) další nabídky.
Bylo by snadné najít lepší práci, kdybych chtěl.

Je zde patrné mírné zlepšení vašich pocitů a to je velmi dobře. S každým, byť mírným zlepšením vašich pocitů se otevírá přístup k novým sférám pozitivních myšlenek.

Tato práce se zdála být svého času adekvátní.
Ačkoliv jsem snil o lepším místě, nedovedl jsem si tehdy představit, že bych dělal lepší práci.
Představy o tom, co bych chtěl dělat, se změnily.
Kdybych chtěl, mohl bych dělat něco lepšího.

Slova vašeho posledního výroku jsou téměř shodná s posledním výrokem předchozí části, ale tentokrát je cítíte. Úleva je nyní zřejmá.

Jsem schopen najít si dobře placenou práci.
Když může tato osoba vydělávat tolik, tak já mohu také.
Každý musí začít tam, kde je.
Existuje mnoho milionářů úspěšných jen díky vlastním schopnostem.

To se podívejme. Od starostí spojených s penězi jsem pokročil k přemýšlení o milionářích. Množství peněz ve vaší kapse se dnes nezměnilo, ale mnoho vibračních změn se událo během posledních několika minut. Uvědomte si, že rozdíl mezi tím, jak jste se cítil ještě před chvílí, a tím, jak se cítíte nyní, představuje rozdíl mezi žádnými penězi a miliony. Ale vezme to více než jedno cvičení, než se uvedou do pohybu změny, které přinesou hmatatelné výsledky. Jinými slovy, čeho jste právě dosáhl, je dostačující, budete-li schopen udržet svobodnější, sebejistější, a dokonce i humornější vztah k penězům, jaký právě teď máte. Je ale pravděpodobné, že vaše současné životní okolnosti si vyžádají vaši pozornost a že sklouznete zpět k vašim předešlým pocitům.

Vytrváte-li chvíli u těchto zlepšených pocitů a rozhodnete-li se vědomě usilovat o myšlenky, které míří po proudu, tak přivedete vaši vibraci do souladu s vašimi touhami. Potom nejenže se budete neustále cítit lépe finančně zabezpečený, ale i vaše skutečná finanční situace bude těm vibračním změnám odpovídat. Zanedlouho potom k vám začnou plynout finanční prostředky tak snadno a v takovém množství, že se jen pousmějete nad tím, jak jste se tomu tak dlouho bránil.

Pokračujte v hledání pozitivnějších myšlenek:

Vždy mám dostatek finančních prostředků.
Chci mnoho drahých a krásných věcí.
Nyní chápu, že vše, po čem toužím, je mi snadno k dispozici.
Stačí, abych to identifikoval, a přijde mi to.
Nyní rozumím finanční lehkosti, kterou jsem dosud pozoroval u druhých.
Nyní mohu peníze z rovnice vyjmout.
Když mi život pomůže porozumět tomu, po čem toužím, zjeví se mi perfektní okolnosti, jak toho dosáhnout.
Vždy jsem schopen cítit, která z cest k úspěchu bude nejradostnější.
Je zajímavé, kolik možných cest se mi nyní nabízí.
Je zde tolik možností a každá cesta je příjemná po svém. A všechny vedou k finančnímu úspěchu, který hledám.

Takže jestli jste tomu věnoval čas a dal si práci s hledáním pocitů, které jsme naznačovali v předchozích výrocích, posunul jste se od nedostatku peněz do pozice finanční nezávislosti.

Jste, kde právě jste. Nezáleží na tom, jak málo či jak mnoho peněz máte v poměru k ostatním - pro vás zde neexistuje hranice. Život vám pomáhá určit vaše současné cíle a přijdete-li na myšlenky směřující PO PROUDU a k úlevě, tak těch cílů dosáhnete. ZÁKONY VESMÍRU vás v tomto podpoří. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI vám bude nadále ukazovat cestu nejmenšího odporu. Je neomezené množství způsobů, jak se bude váš život měnit k lepšímu. Cesty, které budou měnit váš život k lepšímu, jsou neomezené.

* * *

- z knihy Úžasná síla emocí, Esther a Jerry Hicksovi

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.