neděle 19. listopadu 2017

Třetí čakra

Úloha a funkce třetí čakry
Třetí čakra bývá v literatuře označována nejrůznějšími způsoby a také její sídlo je na základě toho udáváno na různých místech. Jedná se přitom o jednu z hlavních čaker a více vedlejších čaker, které jsou svou funkcí tak úzce propojené, že mohou být k hlavní čakře přiřazeny. Proto pod třetí čakru spadá komplexnější oblast rozsahu působnosti. Tato čakra je přiřazena živlu ohně; oheň znamená světlo, teplo, energii a aktivitu, na duchovní rovině také očistu.
Solární čakra představuje naše Slunce, naše silové centrum. Zde přijímáme slunečné energii, která mimo jiné vyživuje naše éterické tělo a tím také dodává vitalitu fyzickému tělu a udržuje ho. Ve třetí čakře vstupujeme do aktivního vztahu se světskými záležitostmi a ostatními lidmi.
Je to oblast, ze které proudí naše emocionální energie. Z tohoto centra jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, a stejně i schopnost vytvářet pevné citové vazby.
Pro běžného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svou společenskou totožnost, jejíž potvrzení hledá skrze svou osobní sílu, motivaci a touhu po moci, nebo také skrze přizpůsobení se společenským normám.
Důležitým úkolem třetí čakry je pročišťovat a povznášet pudy a přání nižších čaker, vědomě řídit a využívat jejich tvůrčí energii a stejně tak i zhmotňovat duchovní hojnost vyšších čaker v materiálním světě, a tím dosahovat na všech úrovních co nejvyššího naplnění v životě. Solární čakra je v přímém spojení s astrálním tělem, které bývá označováno také jako tělo přání či touhy a které je nositelem našich emocí. Vitální podněty, přání a pocity nižších čaker se zde třídí, zpracovávají a přitom transformují ve vyšší energii, a následně jsou společně s energiemi vyšších čaker využívány k vědomému utváření našeho života. 
Odpovídající princip najdeme na tělesné úrovni v oblasti jater. Játra mají společně s trávicím systémem úkol analyzovat přijímanou potravu, oddělit nepoužitelné od použitelného, použitelné přeměnit v zužitkovatelné látky a ty pak předat na příslušných místech dále do těla. 
Pozitivní přístup k životu a smyslová integrace pocitů, přání a našich životních zkušeností vede k tomu, že se třetí čakra uvolňuje a otevírá a do našeho nitra proniká stále více světla, které čím dál intenzivněji rozjasňuje náš život a svět.
Naše celkové naladění velmi závisí na tom, kolik světla necháváme proudit do našeho nitra. Pokud je naše třetí čakra otevřená, cítíme se pozitivně, radostně a vnitřně naplněni, naproti tomu pokud je zablokovaná nebo narušená, máme nevyrovnanou náladu plnou výkyvů a chmurných myšlenek. Toto naladění promítáme pokaždé také do vnějšího světa, takže celý náš život se pak jeví jako světlý nebo temný. Množství světla v nás určuje jasnost naší vize a kvalitu toho, co pozorujeme. 
S narůstající integrací a vnitřní celistvostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hojnosti.
Solární čakrou také přímo vnímáme vibrace ostatních lidí a na tuto vibrační kvalitu také odpovídajícím způsobem reagujeme. Když jsme konfrontováni s negativními vibracemi, často máme pocit ohrožení. Poznáme to tak, že třetí čakra zapojí svůj dočasný ochranný mechanismus a samovolně se stáhne. Pokud však máme v sobě silný zdroj světla, které vyzařujeme ven a které kolem našeho těla vytváří ochranný obal, není tato ochrana nutná.

Harmonická funkce
Pokud máte třetí čakru otevřenou a funguje harmonicky, přináší vám pocit klidu, vnitřní harmonie se sebou samými, se životem a se svým místem v něm. Můžete přijímat sami sebe celou svou bytostí a přitom být schopni respektovat také pocity a osobitost ostatních lidí. Máte přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zkušenosti, rozpoznávat jejich úkol pro svůj vývoj, vidět je "v pravém světle" a také je takovým způsobem integrovat do své osobnosti, aby vás vedly k celistvosti.
Vaše jednání je přirozeně v souladu s přírodními zákonitostmi, které působí v celém vesmíru i u každého člověka. Je velmi evoluční a přispívá k tomu, abyste se vy i vaši bližní otevřeli vnitřnímu a vnějšímu bohatství a hojnosti. Jste plni světla a síly. Jasnost ve vás obklopuje i vaše tělo, čímž vás chrání před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. 
Ve spojení s otevřenou čelní a korunní čakrou poznáte, že vše viditelné se skládá z různých vibrací světla. Vaše přání se spontánně plní, protože jste tak úzce spjati se silou světla ve všech věcech, že to, co si přejete, přitahujete jako magnet. Tak ve svém životě docházíte k poznání, že hojnost je vaše přirozené právo a vaše božské dědictví.

Disharmonická funkce
Při jednostranném zatížení nebo chybné funkci třetí čakry chcete mít všechno pod kontrolou, chcete ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Cítíte ale přitom, že jste k tomu hnáni svým vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně se vám v dětství a mládí dostalo málo uznání. Proto jste nemohli plně rozvinout pocit sebeúcty a teď hledáte ve vnějším světě sebepotvrzení a spokojenost, kterou postrádáte ve svém nitru. Přitom vyvíjíte obrovské úsilí, s nímž se pokoušíte přebít sžíravý pocit nedostatečnosti. Chybí vám vnitřní klid a vyrovnanost a je pro vás obtížné cokoli pustit a uvolnit se. 
Pokud toužíte primárně po uznání a vnitřním bohatství, můžete být velmi úspěšní.
Postoj, že všechno je možné, vede k tomu, že ovládáte a potlačujete dotěrné a nechtěné pocity. Následkem toho vaše emoce zamrzají. Čas od času nicméně prorazí tuto obrannou hradbu a zaplaví vás tak, že je nejste schopni nijak usměrnit. Také snadno "vypěníte" a ve svém rozrušení projevujete všechen ten vztek, který jste v sobě celou tu dobu hromadili, aniž byste ho jakkoli zpracovali. 
Nakonec si musíte uvědomit, že celé toto dychtění po vnějším bohatství a uznání vám nemůže přinést žádnou trvalou spokojenost ani naplnění.

Nedostatečná funkce
S nedostatečnou funkcí třetí čakry se často cítíte na dně a bez motivace. Všude vidíte překážky, jež vám brání v naplnění vašich přání.
Svobodná rozvoj naší osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně omezen. Ze strachu, abyste nepřišli o uznání rodičů nebo vychovatelů, jste téměž zcela potlačili vyjadřování svých pocitů a pod kůži se vám vryla spousta věcí, jež jste nemohli strávit. Tím jste si v sobě vytvořili "emoční balast", který dusí ohnivou sílu solární čakry a bere sílu a spontánnost vašim přáním a vašemu jednání. 
Ještě dnes se pokoušíte získat uznání přizpůsobováním se, což vede k obraně a nedostatečné integraci životních přání a emocí. V obtížných situacích se vám dělá špatně od žaludku nebo jste tak nervózní, že jednáte roztržitě a nevyzpytatelně. 
Nejraději byste se uzavřeli novým výzvám. Neobvyklé zážitky vás děsí a máte pocit, že nejste dostatečně připraveni na to, poprat se se životem. 

* * *

- z knihy Základní kniha o čakrách, Shalila Sharamon a Bodo J. Baginski  ¨


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.