středa 3. ledna 2018

Modrý úplněk a měsíční zatmění 31.1. 2018

Měsíční zatmění nastává, když je Měsíc v úplňku a jeho světlo je blokováno stínem Země. Úplněk je tradičně časem sklizně a úrody, avšak je-li v zatmění, jedná se spíše o skrytou úrodu a skryté výsledky. Nic není tak, jak to vypadá. Pokud si myslíme, že jsme selhali, popřemýšlejme nad tím znovu - ne všechno je ztraceno. Pokud si gratulujeme k úspěchu, raději ještě ustupme stranou a ověřme si detaily: věci nemusejí být tak jasné a prosté, jak se zprvu zdají, a možná je třeba ještě vykonat nějakou práci navíc. 

Měsíční zatmění je časem záhad a magie. Odhaluje skryté tváře lidí, kterými jsme, a toho, co děláme. Nabízí nám vzácnou příležitost pohlédnout hlouběji do následků toho, jak žijeme své životy. Tento čas je tedy nejlepší pro sebereflexi a přehodnocení toho, co můžeme změnit na způsobu, kterým žijeme svůj život, tak abychom se v budoucnu dopracovali k lepší úrodě.

Z velké části souvisí Měsíc s dětstvím, tedy obdobím, kdy jsme nejzranitelnější: závislí na péči a ochraně a moudrém povzbuzení. Měsíční zatmění proto může vynést na povrch vzpomínky, myšlenky a pocity z našeho raného života a ukázat nám, jaký dopad na nás toto období mělo. Možná budeme chtít projevit svou vděčnost těm, kteří se o nás tak láskyplně starali. Nebo si naopak budeme potřebovat přiznat svá zranění a bolest, která nám způsobili - ať už záměrně nebo nezáměrně - ti, u kterých jsme hledali pomoc a ochranu. Možná budeme chtít udělat obojí najednou: uznat alespoň snahu těch, kteří sami bojovali se svou vlastní bolestí a kteří proto nebyli schopni naplnit naše potřeby. Možná bude třeba, abychom si raději udrželi vzdálenost od těch, kdo utvářeli naši minulost, s vědomím, že je to tak pro nás lepší. 

Ať už jsme v dětství prožili cokoli, může to mít pro nás v čase měsíčního zatmění zásadní význam, neboť v této době se zabýváme vším, co nás udělalo takovými, jací jsme. Můžeme se v těchto dnech cítit obzvláště zranitelní. Naše city se budou objevovat ve velkém, což nás může vést k tomu, že je začneme soudit jako špatné nebo nevhodné. Pokud jsme stále sžíráni hněvem na stará ublížení nebo současná zranění, můžeme mít problém přijmout skutečnost, že jsme schopni cítit takovou nenávist k druhým nebo i k sobě. Je však životně důležité, abychom si dovolili cítit, truchlit, vyhněvat se. Přijetí těchto složitých a často i přemáhajících emocí je při zatmění Měsíce důležité, protože skrze tyto pocity můžeme odkrýt velkou moudrost, která nám pomůže přijmout jejich poselství a dát jim své místo v našem těle, mysli i srdci. Naše nevědomí může být rovněž hlasité, když jeho jemné doteky ignorujeme. Je-li tomu tak, pak je načase si přiznat tyto části sebe samých, které jsme odsunuli do temnoty a odmítali je uznat ze strachu a popření. Jakkoli znepokojivé mohou tyto prožitky být, povedou nás k větší citové svobodě, pokud se naučíme přijímat své myšlenky, pocity a vzpomínky přesně takové, jaké jsou. Je to jediný způsob, jak plně vstoupit do přítomnosti. 

Tím nám měsíční zatmění také říká, jak důležité je být nyní něžní k sobě i k druhým. Je třeba si uvědomit, že lidský život může být velmi těžký a že můžeme někomu ulehčit jeho utrpení čistě tím, že se k němu budeme hezky chovat. Nabídnout přátelskou ruku někomu, kdo se trápí, může pro někoho znamenat i rozdíl mezi životem a smrtí. Úsměv a krátké popovídání v řadě u pokladny může proměnit celý den někomu, kdo celou dobu žije v osamělé izolaci. Zastavit se a přivonět si ke květině, dívat se na ptáčky, zasmát se vtipné reklamě nalepené na autobusu... to všechno může přispět k našemu zdraví uprostřed tlaků, které se na nás ze všech stran každý den hrnou. Měsíční zatmění nám připomíná, jak důležité pro nás je být v kontaktu s vlastním vnitřním světem, naším citovým světem, naslouchat té bouři uvnitř a ne ji zatlačovat někam dozadu v naději, že se někam ztratí a už nepřijde. To se nestane. Protože tato bouře jste vy, jsem to já a jsme to my všichni: city a emoce zatlačené hluboko dovnitř se přenášejí celými generacemi a věky jako štafeta, popřená a ignorovaná, potlačovaná a vyhýbaná, která jednoduše chce být vyslyšena. 

Měsíční zatmění nastává 31.ledna 2018 ve 13:31 Greenwichského hlavního času, ve 12.stupni Lva. Je to zároveň druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci - tedy Modrý úplněk. Protože nastává současně při konjunkci Pluta (transformativní destrukce) a Černé Luny Lilith (syrová životní síla), a ještě konjunkci Erisu (radikální ženskost) a Uranu (velkého posla probuzení), bude toto čas neuvěřitelné energie. S tak mocnými silami, které jsou aktivní při tak nestálém čase jako je zatmění, se mohou věci vyvíjet naprosto jakkoliv! Je od nás proto vyžadována naprostá integrita a připravenost přijmout i ty nejkrutější pravdy, chceme-li využít tvořivou sílu těchto vesmírných uspořádání.

Emoce se mohou opravdu velmi rozvířit při bojích o moc v plné síle a zraněná ega bude popadat amok, jak se budou zoufale snažit se něčeho zachytit při rozpadající se zemi pod jejich nohama. Můžeme se ocitnout tváří v tvář své vlastní zranitelnosti, neschopni popřít ani odvrátit ostří jejího dotyku. Nebo se budeme snažit vnutit jiným svou vůli, abychom se vyhnuli bolesti v sobě samých. Toto není šťastný čas jednoduchých změn a inspirovaných srdcí. Toto zatmění vypaluje všechny energetické trosky z našich životů. Odhaluje i ty nejtemnější kouty, v nichž schováváme svou hanbu, sebepopření, které nás činilo slepými, a vyhýbání se strachu. Klíčem je, jak se s tímto odhalením vypořádáme. Budeme se snažit to honem zase zakrýt a předstírat, že se to nestalo? Zneužijeme zranitelnosti druhých k tomu, abychom odvedli pozornost od naší vlastní? Nebo si přiznáme všechno, co se nám odhalí, přijmeme, kdo jsme, a necháme posléze navracející se měsíční světlo spálit všechnu tu hanbu, vinu, strach, hněv a zoufalství, které nás dosud držely zamrznuté ve staré bolesti minulosti?

Navzdory vší intenzitě nám přichází na pomoc Venuše ve Vodnáři a dává nám radu: Neberte si v této době vůbec nic osobně, bez ohledu na to, jak osobně to vypadá. Udržujte si širší nadhled, vyšší perspektivu, která si je vědoma toho, že se právě nyní mnohá bezstarostná ega dostávají do nukleární směsi! Není špatné ani zlé, nedospělé ani "neduchovní", když cítíte vztek kvůli zradě, žal kvůli ztrátě, zoufalství z budoucnosti, která se jeví stejná jako minulost, které jsme se snažili utéct. Je to lidské, a právě lidmi být máme! Pokud však na základě těchto pocitů budeme i jednat, můžeme tím otevřít obrovskou konzervu plnou červů, kterou už nebudeme moci zavřít. Ve všech věcech hraje velkou roli načasování - a toto zatmění není časem na to jednat, ale být zdrženliví. 

Což může znít jako potlačení nebo popření, že ano? Zdržujeme se toho říkat pravdu a smějeme se i přes bolest. Zdržujeme se jednání na základě impulzivnosti a zrazování svého vnitřního hlasu. Ano, zdrženlivost může mít i takovou podobu: popření toho, kdo jsme, ve snaze udržet mír a zachovat si své status quo. Ale takovou zdrženlivost od nás zatmění nechce. Toto je moudrá zdrženlivost. Je třeba si být vědomi toho, že toto není čas na ukazování toho, co víme, nebo popisování toho, co vidíme. Je to jistě období mnohých vhledů, ale pravdy, které se nám nyní odhalují, potřebují čas, aby prostoupily naší myslí a duší, aby zapustily hluboké kořeny uvnitř nás a umožnily nám se začít nově rozhodovat a nově žít. Takoví, jací jsme momentálně, nejsme ještě schopni na ně efektivně odpovědět. Nejprve je musíme nechat, aby nás samy uvnitř změnily. Tou největší ctností je nyní trpělivost. 

Dopad, který toto zatmění na nás má, se bude ještě odhalovat v průběhu následujících měsíců, jak si budeme postupně uvědomovat, že náš život začíná vypadat velmi odlišně od našich původních představ. I když vnější podmínky zůstanou stejné, naše perspektiva se povznese - v některých případech tak dramaticky, že už nebudeme vůbec schopni žít svůj život svým starým způsobem. I čas na jednání potom přijde. Budeme už vědět, co se nám mělo vyjasnit, a díky tomu budeme schopni jednat s chladnou hlavou a čistým srdcem, které se zrodily z té rozžhavené pece, v níž se nacházíme nyní.

- Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/hot-topics/life-under-a-lunar-eclipse-nothing-is-quite-as-it-seems
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.