neděle 3. února 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.2. 2019

Milí přátelé,

začíná nám nový měsíc, a to nejen kalendářní, ale také ve smyslu nové fáze měsíce - novoluní. Toto novoluní nastane ve znamení Vodnáře 4.února. Po intenzivním období krvavého úplňku a zatmění nám poskytne kýženou úlevu a napomůže nám v hojení jakýchkoli ran či bolesti, které jsme mohli utrpět, ať už se jedná o dávné nebo čerstvější záležitosti. Od začátku roku se většina z nás potýkala se zvláštním stavem na pomezí opouštění starého a přijímání nového. Přestože zatím nemáme jasno v tom, kam směřujeme nebo co bychom chtěli udělat, nynější energie nám v tomto ohledu pomohou. Připomíná nám, že nemusíme vždy vědět JAK něčeho dosáhnout - stačí mít záměr a ochotu následovat svými aktivními kroky vedení, kterého se nám dostává v našem vlastním nitru - naší intuicí. Je třeba neuvíznout v logice a předem promýšlených postupech, protože jsme-li soustředěni na to, co a jak bychom měli udělat, můžeme snadno přeslechnout ten tichý hlas v nás, který má mnohem větší rozhled než my a který by nám mnohdy poradil i naprostý opak toho, co se chystáme učinit. V tomto období si tedy ujasněme své záměry a přání, ale ponechme jim (i sami sobě) prostor a čas na to, aby nám samy ukázaly tu nejlepší cestu, jak je naplnit. Nemusíme vidět celou cestu, stačí, když vidíme alespoň na jeden krok - a ty další se postupně odhalí. Naše ego, ta ustrašená část nás, chce mít vždycky všechno jisté a zaručené, a proto nevěří postupům, které nejsou logické nebo u kterých nevidí hned zaručený a jistý výsledek. Nenechme se tím odradit. Přestože logika a rozum mají v našem životě důležitou roli, mají nám sloužit, ne vládnout. 
Toto je období introspekce, kdy se budeme věnovat sami sobě a vlastnímu nitru. Dopřejme si co nejvíce času o samotě a v klidu, kdy nás nebude nic rušit a kdy se budeme moci zabývat tím, co vlastně v sobě všechno nosíme, co si tam chceme ponechat, co nového bychom si tam přáli přijmout a co tam naopak nemá co dělat a přejeme si to vyklidit. Věnujme si potřebnou péči, odpočinek a výživu, ať už co se týká našeho fyzického zdraví, a nebo toho duševního.
Naše vlastní rozpoložení, energie a vyzařování je totiž důležité nejen pro nás, ale i pro druhé a naše vzájemné vztahy. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Desítka Citů, která vypovídá o šťastných harmonických vztazích, zejména pokud jde o rodinný kruh. Nemusí to však nutně být o pokrevní rodině. Rodina v pravém slova smyslu je okruh lidí, s nimiž se cítíme "doma", milovaní, přijímaní a podporovaní, a mezi nimiž se můžeme otevřít a být sami sebou. Tato karta je pro nás poselstvím, že se máme v tomto období touto rodinou obklopit a z těchto svých vztahů se těšit; pobývat s lidmi, jejichž blízkost nás obohacuje (tak jako je obohacuje ta naše) a nezanedbávali je kvůli "důležitějším věcem". 
Pokud naopak prožíváme ve vztazích problémy, je tato karta příznivým znamením, že dojde v jejich rámci ke zlepšení a vyrovnání - a že k tomu můžeme sami přispět, cítíme-li se vedeni k nějakým krokům nebo změnám, např. odpuštění, větší tolerance či trpělivost, omluva aj. 
Nakonec je poselstvím pro ty z nás, kdo fungují ve svých vztazích spíše jako terapeuti než přátelé, aby do těchto vztahů přestali vkládat tolik energie a začali se více věnovat těm, v nichž vládne zdravá rovnováha mezi dáváním a přijímáním, jinak nám hrozí vyhoření a někdy i onemocnění. Přestože je ušlechtilé být tu pro druhé a pomáhat jim, úplně stejně potřebujeme takové vztahy, v nichž se můžeme uvolnit, bavit se, vzájemně se povzbuzovat a které nás vyživují a energii nám pomáhají doplňovat. Neznamená to, že nám na druhých nezáleží a že jim nechceme pomáhat. Musíme zkrátka dbát na to, abychom my sami byli spokojení a měli dostatek energie - a k tomu nám napomáhají i vztahy, které nejsou jen o řešení problémů, ale jsou pro nás skutečnou citovou výživou. Naše vyčerpání a strádání nikomu nepomůže. Je v pořádku sdílet svůj čas s těmi, kdo od nás nic nepotřebují. 

Víly, andělé přírody, nám posílají kartu Manželství, která pokračuje v tématu vztahů. Vzkazují tím nám všem, že láska, po které toužíme, ať už milostná nebo jiná, JE možná a JE na cestě k nám. Abychom ji však mohli do svého života přijmout a udržet ji v něm živou a vzkvétající, je důležité pro to něco udělat. 
V tomto ohledu dejme každý na své vlastní vedení, neboť u každého z nás se jedná o odlišné věci. Udělejme si teď chvíli a zeptejme se sami svého nitra:
Co mi brání být milován/a a milovat?
Co mi brání být si s někým blízký/á? 
Co ve mně mi nedovoluje prožívat lásku, jakou chci? 
Mohou to být staré bolesti a zrady způsobené předchozími partnery. Mohou to být traumata utrpěná v našem dětství nebo dřívějších etapách života, s nimiž jsme se dosud nevypořádali. Může to být pocit, že si takové štěstí nezasloužíme, že nejsme hodni lásky nebo že taková láska není možná (aspoň ne pro nás). Může to být nějaký náš návyk, který od nás druhé odpuzuje a nebo nám neumožňuje mít skutečně kvalitní vztah či blízkost - ať už se jedná o návyk ve smyslu závislosti, návyk stěžování si a negativity, návyk omezeného myšlení a předsudků, návyk souzení, návyk masky tvrdosti, aj. 
Co můžeme udělat pro to, abychom se STALI LÁSKOU a tak si ji přitahovali? 
Co můžeme odstranit, aby nám to přestalo kazit naše vyzařování?
Co můžeme změnit, aby to lépe sloužilo našim záměrům plným lásky?
Ptejme se sami sebe. Možná nám život pošle odpovědi i ve formě doporučení či konstruktivní kritiky druhých, "náhodně" objeveného článku na internetu, úryvku z písničky, který se nám objeví v hlavě, nebo třeba ve formě situace, v níž si uvědomíme, co bychom na sobě mohli změnit. Vítejme tyto příležitosti k vlastnímu zlepšení a k uvolňování cesty lásce k nám i od nás. Bez ohledu na různá zklamání a strach, kterým možná trpíme, se lásce můžeme otevřít - i když třeba zatím nevíme jak. Bohatě stačí, když budeme OCHOTNI se jí otevřít - a ona si už najde cestu.

Z Karet kouzelné mapy tu máme Palác ze zlata - znamení toho, že všechna naše přání se mohou vyplnit, budeme-li v ně věřit a nebudeme je úzkostlivě ovládat a kontrolovat. Víra v dostatek a v to, že naše přání se opravdu mohou vyplnit, je pro jejich naplnění naprosto nezbytným základem. Nemáme-li tuto víru, pak jsme ovládáni strachem z toho, že nedostaneme to, co si přejeme, a snažíme se tomu zabránit a všechno si pojistit. Lpíme na starém, bojíme se opustit svou komfortní zónu a nechceme činit žádné změny, abychom náhodou nepřišli i o to málo, co máme, byť nás to nenaplňuje. Není to však o materiálních statcích, ale spíše o našem duševním bohatství - a vztahovém (viz. předchozí karty).
Palác na kartě je zároveň symbolické vedení k tomu, abychom "stavěli" svůj život i sebe samé výhradně z dobrého materiálu. Představíme-li si, že stavíme svůj "palác" (ať už je to celkově náš život nebo třeba nějaký vztah či naše zdraví) - stavěli bychom ho z cihel starých křivd? Z hořkých vzpomínek? Z bolestí a zranění minulosti? Pravděpodobně ne. A přece to děláme! Neuvědomujeme si, že vším, co v sobě nosíme a živíme, utváříme sami sebe - to, kým jsme, co z nás vyzařuje, co ovlivňuje naše jednání i naši přitažlivost a v konečném důsledku i to, jak vypadá celý náš život. 
Ještě jednou si tedy představme, že máme postavit krásný palác, a dobře si rozmysleme, z ČEHO ho postavíme. Co všechno potřebujeme k výstavbě paláce, který má celý zářit a být symbolem hojnosti, lásky a štěstí? Co v něm naopak být nesmí? 
Zařiďme se podle tohoto svého zjištění a přetřiďme "cihly", z nichž stavíme svůj život i sebe samé. Popraskané či nekvalitní cihly, které se časem rozsypou v písek, náš hrad neudrží. Tak jako každé neodpuštění, zlost, strach, pochybnosti aj. časem podkopají základy všeho, co se snažíme ve svém životě budovat. Současná energie nás podporuje v tom, abychom si udělali sami v sobě pořádek, rozhodli o tom, co si v sobě či ve svém životě ponecháme a co nikoli, a vyslali své záměry k novému měsíci. 
Všechno spolu souvisí a všechno do sebe zapadá. Vše, čím nyní procházíme, je důležité pro něco v budoucnu, byť třeba zatím nevíme pro co. Mějme tedy víru ve své vlastní vedení a podnikejme kroky, k nimž nás vybízí. Tato karta je příslibem toho, že naše přání se vyplní, uděláme-li pro to vše, co je třeba. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je zasvěcený našim vztahům, jejich kvalitě a naší vlastní schopnosti prožívat lásku. Jsme vedeni k tomu, abychom se o své vztahy dobře starali a těšili se z lásky, která je v našem životě přítomna, byť si to možná neuvědomujeme a zapomínáme na to.
K tomu, aby naše vztahy vzkvétaly, je však nutné do nich přispívat tím nejlepším, co v nás je. Abychom tedy vydávali a vyzařovali to nejlepší, potřebujeme věnovat nynější čas vlastní introspekci - zkoumání našeho vlastního nitra a přetřídění jeho obsahu, ať už co se týká našich citů, myšlenek, návyků nebo něčeho jiného. Udržujme si v sobě výhradně to, co nám opravdu slouží a pomáhá, co nás vyživuje a podporuje, a všechno ostatní buď úplně vypusťme nebo nějakým způsobem změňme a zkultivujme. Ponechme si to, co se nám líbí a co v nás podporuje lásku, a pusťme se všeho, co se nám nelíbí a co naší lásce brání. 
Nechť je celá naše bytost i celý náš život ztělesněním lásky. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.