neděle 10. března 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 11. do 17.3. 2019

Milí přátelé,

máme zde již naše známé období, retrográdní fázi Merkuru, v níž se mohou ve zvýšené míře vyskytovat různá nedorozumění, problémy v komunikaci (mluvené i psané), v dopravě či elektronice. Jak už nám naši andělé nastínili minulý týden, je třeba si v tomto období nebrat tyto záležitosti osobně a nepřidělávat si tak ještě více trápení. Je dobré se nyní soustředit na péči o sebe samé, zejména co se týká zdravotní a citové stránky, které spolu úzce souvisí, a zůstat soustředěni ve vlastním nitru namísto rozebírání vnějšího světa a událostí, které se v něm odehrávají. Umění setrvat ve svém nitru je jako postavit se do středu tornáda, v němž se nachází klid, přestože samotné tornádo může být velmi destruktivní a chaotické. Každý z nás má uvnitř sebe místo plné nekonečné lásky a míru, a tak, jsme-li v něm ukotveni, nacházíme bez ohledu na vnější podmínky bezpodmínečné přijetí, lásku a klid sami v sobě. Retrográdní fáze Merkuru často přichází vyčistit naše vztahy,dostat z nás naše potlačované pocity nebo nám nějak jinak pomoci zbavit se toho, co nám neslouží, prostřednictvím událostí, které vyvolají na povrch daný problém a my si ho mohli uvědomit, přiznat a následně také řešit. Berme tedy věci s nadhledem, setrvávejme ve zdravém odstupu a snažme se události vnímat objektivně i přesto, jak rozvířené mohou být naše emoce a myšlenky. Naši andělé nám v tom jako vždy rádi pomohou, požádáme-li je o pomoc a budeme-li ochotni tuto pomoc přijmout. 

- Magda 

Protože jsem nyní na cestách, mám s sebou pouze Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea, výklad proto udělám pouze s nimi :) 

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

První kartou pro tento týden je Šestka Myšlenek, která vypovídá o tom, že se něco v našem životě mění, aniž bychom věděli, kam vlastně směřujeme. Znamená změny, o nichž sice netušíme, kam nás zavedou, ale které víme, že máme udělat, i přese všechnu nejistotu, kterou prožíváme. Částečně to souvisí s nynějším frustrujícím obdobím, protože retrográdní fáze Merkuru zesiluje nefunkční části našeho života, a tím také naši frustraci, aby nás dotlačila ke změnám, které bychom bez určité míry tlaku neudělali. Když se určitá situace zhorší natolik, že už nám nic jiného než vykonání potřebné změny nezbyde, můžeme si být jisti, že nám právě z tohoto důvodu přišla frustrace na pomoc. Přestože se nám někdy může zdát, jako by se Vesmír spiknul proti nám, ve skutečnosti odpovídá na naše modlitby tím, že nás donutí překonat svůj strach ze změn stupňující se frustrací. Neberme to tedy jako žádný naschvál, trest nebo nepřejícnost, protože Vesmír nám přeje vždy jen to nejlepší - a ví, co k tomu potřebujeme změnit či vykonat. Když si něco přejeme, ale sami sobě bráníme v cestě za svým snem, přijde nám takto Vesmír pomoci a popostrčí nás. Cokoli se v tomto období začne měnit, slouží k tomu nejvyššímu dobru nás i všech ostatních, byť však zatím nevidíme ani nechápeme jak a může se nám zdát, že se děje pravý opak.

Druhá karta pro tento týden je Loučení, karta přirozených konců a potřebné transformace. Úzce souvisí s předchozí kartou a podporuje nás ve změnách, které nám nemusí být příjemné, ale nakonec se ukážou jako hluboce osvobozující a velmi šťastné. Lidé mívají z konců a loučení všeho druhu strach, protože to v nich vyvolává smutek a strach z neznáma. Pokud si však přejeme být šťastní a něco v našem životě nebo v nás samých tomu brání, je třeba s tím něco udělat - a prvním nezbytným krokem k tomu potřebným je uvědomit si to. A abychom si některé věci uvědomili, musí se nám ukázat ve velmi jasném světle a často i v poměrně velké intenzitě, zvlášť pokud nejsme příliš v kontaktu se svým vnitřním vedením. 
Tato karta nám radí, abychom přijali svůj smutek, smířili se s tím, že máme strach a další pocity, které jsou nám nepříjemné, a i přes ně učinili kroky, k nimž jsme nyní vedeni. Připomíná nám, že konce nemusejí být zdaleka tak nešťastné, jak si možná myslíme, a že kdykoli z našeho života něco odejde, uvolňuje se tak místo pro něco nového, co nám pomůže a co do našeho života vnese mnoho dobra. Jak říká Štěpán Šafránek ve filmu o básnících: "Na každém konci je hezké, že něco nového začíná." Tato karta nám radí, abychom měli tuto hlubokou pravdu na paměti a zaměřovali se spíše na to, co nás čeká dál, než na to, co necháváme za sebou.

Třetí karta pro tento týden je Osmička Činu, která říká, že odhodláme-li se potřebné změny uskutečnit, spousta věcí v našem životě se už tímto rozhodnutím rozhýbe a odblokuje. Podporuje nás v naší odvaze a říká nám, že vykročíme-li změnám vstříc, byť jen jediným malým váhavým krůčkem, Vesmír nás podpoří a pomůže nám všechno uskutečnit tím nejlepším možným způsobem. Nemáme se čeho bát - všechno probíhá přesně tak, jak má.

* * *

SHRNUTÍ
Nadále nám pokračuje období, v němž se máme věnovat introspekci a poznávání svého nitra, začneme však vykonávat změny, k nimž dospějeme na základě informací, které tímto svým procesem sebezkoumání zjistíme. Nebudeme-li si jistí, zda se jedná o správný krok, požádejme své anděly o znamení, a pak těmto znamením věnujme pozornost - může se jednat o nápis na billboardu, který mineme, nebo na letáčku, který nám přijde do schránky; může to být úryvek z písně, kterou uslyšíme z rádia nebo slova, která řekne někdo v našem okolí a zrovna budou to pravé, co jsme potřebovali slyšet; nebo něco jiného. Znamení existují v nepřeberných formách - mějme tedy otevřenou mysl a všímejme si synchronicit ve svém okolí. 
Jakmile se odhodláme změnit to, co v našem životě nefunguje (a co se možná v poslední době vyhrotilo či výrazně zviditelnilo), Vesmír nám vyjde vstříc a podpoří nás vším, co budeme k uskutečnění změn potřebovat. Nikdy nejsme na nic sami. Mějme na paměti, že vše, co se děje, má svůj význam, přestože ho možná nechápeme, a že budoucnost nemusí být zdaleka tak černá, jak si ji malujeme ve chvílích našich vnitřních myšlenkových či emocionálních bouří. Čeká nás mnoho krásných nových dnů a tak jako po každém deštivém období přicházejí slunečné dny, i v našich životech nastávají po chmurných obdobích ta nová a krásná. Přestaňme tedy plakat nad tím, co odchází, a začněme se radovat z toho, co přichází. 


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.