neděle 31. března 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.4. 2019

Milí přátelé, 

s novým měsícem nám přichází také nová energie. Období, do něhož spadá náš první dubnový týden, nám má v první řadě posloužit k zahojení ran, které jsme v průběhu uplynulých intenzivnějších týdnů utržili, a k obnovení sil, které jsme vynaložili k tomu, abychom ono těžší období ustáli. V tomto týdnu se tedy prioritně zaměřme na to, abychom o sebe dobře pečovali, a to jak duševně, tak fyzicky. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance; Doreen & Grant Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 


Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Sedmička Citů, která vypovídá o období snění a vizualizace. Máme si v tomto období ujasnit, co bychom si opravdu přáli, a zaměřili na to svou pozornost. Vizualizace je mocný nástroj pro zhmotňování, a tak ho neváhejme využívat. Je to také opět připomínka, abychom svou mentální a emoční energii vkládali do vizí toho, co si přejeme, a nikoli toho, čeho se bojíme, a abychom se zbytečně nezraňovali negativními fantaziemi ustrašené části své mysli. 
Druhý význam této karty spočívá v rozhodnutí, které tak nějak víme, že bychom měli udělat, ale neustále s ním váháme, protože 1) si nejsme jisti, zda můžeme věřit svému vlastnímu nitru a jeho vedení, 2) se bojíme, co na to řekne někdo druhý. Tato karta nás vyzývá, abychom toto opakované vedení k určitému rozhodnutí přestali odkládat a rozhodli se tak, jak to opravdu cítíme jako to správné - protože rozhodujeme-li se na základě moudrosti svého srdce, pak ve výsledku toto rozhodnutí přinese jen to nejlepší jak nám, tak i všem ostatním, včetně těch, kterým se naše rozhodnutí nemusí líbit. Přitom můžeme samozřejmě požádat své anděly o znamení, jimiž by nám potvrdili, že se opravdu jedná o vyšší vedení - a pak si všímat nápisů, textů písní, číselných sekvencí, a všelijakých dalších forem znamení, která nám budou posílat. 

Z karet Andělů hojnosti je zde na tento týden karta Energeticky čistá strava. Její základní význam spočívá ve stravování a jídelníčku, který by měl obsahovat potraviny s čistou energií a s vysokou výživovou hodnotou. Pokud víme, že náš jídelníček neobsahuje právě zdravé věci, máme se nyní pustit do jeho proměny. Strava silně ovlivňuje nejen pochody v našem těle, ale také naše emoční a mentální zdraví. Pokud trpíme emočními výkyvy a náladami, nebo i některými zdravotními problémy, jako např. bolestmi hlavy, může být na vině nesprávně zvolené jídlo. Kdo jí hodně sladkého, může trpět kolísáním hladiny krevního cukru, což se přirozeně projevuje také na energii. Obdobně stimulující látky jako kofein, nikotin apod. mohou mít na svědomí mnohé z toho, co se odehrává v našem nitru a co často nemáme pod kontrolou. Naši andělé nás tímto vyzývají k detoxikaci našeho jídelníčku, protože to prospěje jak našemu tělu a zdravotnímu stavu, tak i našemu vnitřnímu rozpoložení.
Současně je však tato karta stejně tak důležitým poselstvím obecně o všem, co do sebe pojímáme. Nemusí to být jen jídlo - je to také všechno, co přijímáme mentálně a emočně. Vše, co vnímáme svými smysly. Vše, čím živíme svou mysl a srdce. 
Dobře se zamysleme nad tím, zda netrpíme úzkostí proto, že každý den sledujeme pořady v televizi, které v nás úzkost vyvolávají. Nebo zda nečteme zprávy, po kterých pak máme pocit bezmoci a ohrožení, nebo v nichž sledujeme utrpení druhých a začínáme trpět úplně stejně jako oni, protože jsme empatičtí. Nebo zda nevěnujeme příliš mnoho času lidem (potažmo přátelům nebo členům rodiny), kteří jsou velmi negativní, pesimističtí, stěžují si a jen z nás vysávají energii (a nemají žádný zájem na tom něco měnit). 
Tato karta nás vyzývá, abychom sami sobě položili otázky: Čím krmím své tělo? Čím krmím své nitro? Pokud v odpovědích najdeme něco, co víme, že pro nás není dobré, změňme to.
V souvislosti s první kartou je to také poselství o tom, že pokud energeticky přijímáme špatnou energii od někoho jiného, můžeme váhat s řešením tohoto kontaktu ze strachu, aby se dotyčný nenahněval, nebo abychom se ho nějak nedotkli. V takovém případě nám andělé připomínají, že rozhodnutí podřízené našemu strachu nám vždy přinese jen další strach, a i když se možná vyhneme negativní reakci někoho druhého, nakonec nám bude v důsledku zrady sebe samých ještě hůř a zbytečně si tak oddálíme cestu k vyššímu dobru nás i všech ostatních.

Ze sady Moudrost orákula nám vyšla karta Regenerace. Je to nádherná karta s poselstvím nového života, nových příležitostí a také druhých šancí, pokud jsme tu první nějakým způsobem promarnili. Říká nám, že tak jako se země dokáže i po ničivém požáru znovu zaplnit zelenými lístky, i my se dokážeme znovu probudit k životu přese všechno, co nás zranilo a pochroumalo. Ať už se v minulosti stalo cokoli, nyní se nám nabízí něco nového. Pokud se nám dlouho nedařilo, neznamená to, že tomu tak musí být i nadále. Jednou se to zlomí. A taková příležitost k nám právě nyní přichází. Je však na nás, zda ji opravdu přijmeme a dovolíme si v sobě tento nový život probudit, a nebo si to zkazíme ze strachu, který cítíme, když vstupujeme do něčeho neznámého nebo nezvyklého. 
Otevřeme se této léčivé a obnovující energii a přijměme ji do svého srdce, mysli, těla i celého života. Dovolme jí, ať promění všechno, z čeho již "vyprchal život", v něco nového, zdravého a vzkvétajícího, s podporou nynější krásné energie jara.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni zejména k péči o své nitro. Máme se obrátit sami do sebe, věnovat se snění a pozitivním představám, nechávat se inspirovat a na základě této inspirace pak činit rozhodnutí, která nám pomohou zlepšit náš život a dostat se zase o něco blíže k tomu, co si přejeme - a o čem sníme. Nemáme se nechat zviklat pochybnostmi a našeptáváním našeho ega, které nás odrazuje od všeho, co nám pomáhá ke svobodě. Nepřizpůsobujme svá rozhodnutí svému strachu nebo naléhání jiných lidí, a rozhodujme se výhradně tak, jak to sami cítíme jako nejlepší. Nejsme-li si jisti, požádejme o další znamení. Vždy nám budou laskavě poskytnuta, jen je třeba být jim otevření a věnovat pozornost detailům. 
Nadchází nám čas velké obnovy, a to hlavně obnovy našeho nitra a všeho, co v něm setrvává, ať už v mysli, v srdci nebo těle. Jsme vedeni k tomu, abychom propustili to, co naši mysl, srdce i tělo zatěžuje nebo jim neslouží, a nahradili to něčím, co je bude vyživovat. Nebesa nás podpoří v tomto úsilí, stejně jako nynější energie, která přeje novému životu a rozkvětu. 
Bez ohledu na to, jak špatné období máme za sebou, nabízí se nám nová šance na období mnohem krásnější. 

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.