neděle 7. dubna 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.4. 2019

Milí přátelé,

jaro nám rozkvétá v celé své kráse a spolu s ním nadešel také čas na to, abychom i my dali prostor pro rozkvět našeho vlastního já, jeho tvořivosti a potenciálu. Nabízí se nám úžasná nová energie a spolu s ní také spousta nových příležitostí k pozitivním změnám a vlastní proměně. Přestože jsme se do jisté míry od přírody oddělili a trávíme mnoho času mezi čtyřmi stěnami, stále s ní zůstáváme spojeni a vnímáme její cykly, s nimiž jsme na hluboké úrovni své bytosti v souladu a na které reagujeme. 
Nová energie z nás vytěsňuje energii starou. Nutí nás propustit to, co nám neslouží, a oprostit se ode všeho, co nám neumožňuje náš rozkvět a růst. Tak jako vznikne socha z kusu kamene tím, že se postupně odstraňují části z jejího povrchu, aby nakonec prokoukla na svět, i my máme na sobě mnoho vrstev, které nám nepatří, které neodpovídají nám a které nedovolují našemu pravému já, aby mohlo být viděno - a milováno. 
Dovolme si tedy poddat se proudu této nové energie a nechme ji sebrat a odplavit všechno, co už nepotřebujeme a co nás svazovalo. Nemáme se čeho bát. Všechno, co potřebujeme a co slouží našemu vyššímu dobru, nám vždy zůstane. Mějme důvěru v Život a jeho moudrost, která mu jasně říká, co může odnést, co nám má ponechat a co nám má naopak přinést. Na rozdíl od našeho lidského myšlení je totiž schopen vidět mnohem dál a vidět mnohem širší souvislosti - a proto také rozpoznat, co nám pomůže k našemu nejvyššímu dobru. 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Kouzelní jednorožci (Doreen Virtue)
  • Karty energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

- Magda 

* * *

 Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vychází Pomocník Činu, což je karta, která může symbolizovat i nějakou osobu - v tomto případě je to někdo velmi aktivní, činorodý, sebejistý, schopný, vášnivý a plný nadšení, a možná i netrpělivý :) Může to být nějaká osoba z našeho okolí, která nám bude v tomto období nápomocná, a nebo tato karta představuje nás samé. V takovém případě nás vybízí k tomu, abychom v sobě sami probudili nadšení a aktivní energii (zvlášť pokud jsme se dlouho nacházeli v útlumu) a nebo, jsme-li aktivní až příliš, abychom naopak zpomalili, nebyli netrpěliví a netlačili příliš na pilu. Všechno má svůj čas.
Pokud jde o situaci, naši andělé nám touto kartou vzkazují, že jsme nyní požehnáni mnohými příležitostmi a možnostmi a máme jich využít. Nechme se unést proudem nadšení a pusťme se do aktivit, které nás lákají! Tato karta vypovídá o divokém, pozitivně zaneprázdněném období, kdy uvedeme do pohybu mnoho věcí - včetně sebe samých!

Kouzelní jednorožci mají pro nás na tento týden kartu Věř si! To ve velké spoustě případů znamená, že hlavní věc, která nás blokuje v pohybu vpřed, jsou naše vlastní pochybnosti o sobě samých. Andělé nám připomínají, že velká spousta těchto pochybností je neopodstatněná a jen slouží našemu egu k tomu, aby mohlo zůstat ve svém omezení plném pohodlných výmluv. 
Jednorožci nám svou kouzelnou energií dávají do rukou možnost rozhodnout se, že bez ohledu na své pochybnosti a výmluvy se stejně pustíme do toho, k čemu se cítíme vedeni. Máme být odvážní a věřit si. Odvaha neznamená, že nebudeme mít strach, ale že budeme následovat své vedení I PŘESTO, že máme strach. Náš strach nezmizí, vždy tam někde bude uvnitř nás a bude nám našeptávat, co všechno může skončit špatně a co všechno strašného nás potká, když se odvážíme vstoupit do neznáma. Chceme-li však opravdu dobrou radu, poslouchejme svou intuici a ne strach. Intuice nás varuje, když nám hrozí nebezpečí. Strach nás varuje neustále, a to i tehdy, když nám nejen nic nehrozí, ale i tehdy, kdy máme šanci dosáhnout úžasného štěstí a naplnění. Na jeho našeptávání  tedy nemá smysl spoléhat. Místo toho věřme své intuici, že nás vede dobře a že pokud by přece jen nastala situace, kdy bychom měli být opatrní, dá nám včas a jasně vědět.
Dodatečně je to také poselství o tom, že pokud si nevěříme a nemáme důvěru sami v sebe, existuje k tomu důvod - a ten máme vyřešit. Děláme něco, co nám samým škodí? Upřednostňujeme druhé před svým vlastním já? Krmíme své tělo jedovatými látkami? Ubližujeme si nějakou závislostí? Setrváváme ve vztahu s člověkem, který s námi ohavně zachází nebo si nás neváží? Takových možností je spousta. Sami dobře víme, co bychom dělat neměli, a stejně to děláme. Začněme tedy tím, že si odpustíme a že se OPRAVDU rozhodneme toto chování změnit. Když sami sobě ubližujeme, nemůžeme se divit, že o sobě pochybujeme.

Z Karet energie je tady Žena s mincí, která symbolizuje bohatou a úspěšnou ženu (nebo muže!) a vypovídá o tom, že máme na to, abychom dosáhli úspěchu a finanční, hmotné, emocionální i jakékoli jiné jistoty. Musíme se ale přestat bát a vystoupit ven na světlo. To může být pro mnohé z nás problém, zvlášť pokud bojujeme s nedostatečnou sebedůvěrou (viz. předchozí karta). Žena s mincí nás vybízí, abychom měli důvěru ve své schopnosti i ve svůj charakter a naučili se vlastní sebejistotě, která nás povede k jistotě i ve všech ostatních oblastech. Dále také představuje ženu, která se vyzná v oblasti financí (nebo jiné oblasti související obecně s energií "hodnoty") a která nám může být nápomocná. 
Kromě finanční, kariérní a materiální oblasti se to týká také našich vztahů, neboť jsme-li plní sebedůvěry a zdravé úcty k sobě, přitahujeme pak k sobě lidi, kteří k nám takovou důvěru a úctu mají také. Pokud tedy trpíme nebo strádáme ve své vztahové oblasti, nastal čas to změnit a něco s tím udělat. Karta ženy s mincí vypovídá o HODNOTĚ, a to nejen ve formě peněz, ale i hodnotě, kterou přisuzujeme sami sobě. V souvislosti s předchozí kartou může tato hodnota být nízká proto, že děláme věci, které víme, že nám škodí, a podvědomě si tak přitahujeme trest a utrpení. Opět je to tedy vedení k odpuštění si za toto sebe-ubližování a následně také k patřičným změnám, které nám pomohou mít ze sebe samých dobrý pocit - a tím také k vědomí, že si úspěch a hojnost opravdu zasloužíme. Mějme však s těmito změnami trpělivost, protože každá změna potřebuje čas - zvlášť pokud jsme nějaký návyk měli zakořeněný po dlouhou dobu. Mějme tedy se sebou soucit a dělejme vždy to nejlepší, co umíme. 

* * *

SHRNUTÍ
Energie tohoto týdne nás vybízí k akci a vede nás k tomu, abychom šli za svými sny a začali uskutečňovat změny, k nimž se cítíme vedeni. Jsme podporováni ve všech směrech k tomu, abychom realizovali své plány. Máme mít důvěru jak v Nebesa a jejich podporu, tak i sami v sebe. Pokud sami nějakým svým chováním či jednáním srážíme svou sebedůvěru, zaměřme se v první řadě na změnu tohoto jednání a uzdravení naší sebedůvěry. Mějme se sebou soucit a trpělivost a odpusťme si, že jsme tak dlouho stáli v cestě sami sobě. A pak udělejme vše pro to, abychom si v cestě stát přestali a místo toho se po ní vydali kupředu. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.