neděle 16. června 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 17. do 23.6. 2019

Milí přátelé, 

máme před sebou týden, jehož energie bude pomalejší a povede nás spíše k odpočinku a vyčkávání. Samozřejmě pokud budeme vedeni k nějaké akci, poslechněme své vlastní vedení. Obecně však budeme vedeni spíše k jemnosti, zklidnění a pozastavení některých činností. Pokud vytrvale řešíme nějaký problém a on se nechce hnout, nastal nyní čas se ho pustit a přenechat ho Nebesům, aby se o něj postarala. Bude-li na nás, abychom pro danou záležitost něco vykonali, dostaneme k tomu jasné vedení. Tento týden je vhodný k introspektivě, k uklízení (nejen doma, ale i v životě a ve svém vlastním nitru), vnímavosti a přehodnocování. Nemáme nikam pospíchat a i v případě, že se jedná o záležitosti, které bychom chtěli mít vyřešeny co nejrychleji, jim máme poskytnout dostatek prostoru a času pro co nejplynulejší vývoj a výsledek. 
Více než ven se máme nyní zaměřit dovnitř a věnovat se sobě samým, jak fyzicky, tak duševně. Dobře se starejme o své tělo, dodávejme mu dostatek vody, živin a odpočinku, a stejně tak se postarejme o své nitro - vypusťme z něj potlačované pocity a myšlenky, oprostěme se od starých energií, přestaňme se neustále zabývat problémy, které se tím nijak neřeší, a naopak své nitro vyživujme vším, co mu dělá dobře, ať už je to cokoliv. Sami nejlépe poznáme, co potřebujeme. 
Jako vždy jsou tu pro nás naši andělé a další duchovní průvodci, kteří jsou připravení nám pomoci, kdykoli to budeme potřebovat. Musíme si však o jejich pomoc říct a posléze ji také umožnit - a to i tehdy, přijde-li v jiné podobě, než jakou jsme si představovali. Nebesa vidí mnohem dál než my sami a pomáhá nám proto tak, aby nám změny posloužily hlavně z dlouhodobé perspektivy, spíše než jen k dočasné úlevě. Pokud se tedy daná záležitost nepohne, a nebo se pohne jiným směrem, než jsme čekali, věřme, že je to tak dobře a že nám to přinese mnohem více štěstí, než naše původní představa.  

- Magda 

Pro výklad na tento týden jsem vybrala tyto sady:

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue & Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak , napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla karta Vidět jasně, která vypovídá o tom, že na svou situaci nebo na určité aspekty ve svém životě máme omezený či zkreslený pohled a jsme vyzýváni k tomu, abychom svůj úhel pohledu změnili, přestali si to, co vnímáme, zkreslovat, a případně "odosobnili" danou záležitost a nevztahovali si ji na sebe. Zázračně se tak mohou některé věci samy proměnit přímo před našima očima. Například něco, co považujeme za problém, najednou problém přestane být, protože se zkrátka na danou věc podíváme jinak. Nebo zjistíme, že daná situace není zdaleka tak bezvýchodná, jak se nám zdá.
Současně však tato karta říká, že pokud určitá záležitost opravdu je problematická, nehybná či zatím bezvýchodná, máme tento fakt prozatím přijmout a necítit se jako oběti okolností. Přestože jsme si dané podmínky nevybrali sami a rádi bychom je změnili, z nějakého důvodu jsou pro nás nyní důležité a význam tohoto pozdržení či omezení pochopíme později. 

Z Magických poselství víl zde máme kartu s názvem Zvládnete to! Ta nám slibuje, že všechno dopadne dobře a že my sami budeme schopni vykonat vše, co bude třeba, ať už pro vyřešení nějakého problému a nebo v rámci práce na našich cílech. Připomíná nám naši sílu a schopnost překonávat překážky. V souvislosti s první kartou nám říká, že máme být silní a vydržet, i když se nám současné okolnosti (vůči nimž se cítíme být bezmocní) nelíbí. 
Pokud se chystáme opustit dysfunkční vztah nebo jinou situaci, která nám již neslouží či nám ubližuje a ze které se bojíme odejít, je pro nás tato karta povzbuzením a říká nám, že to zvládneme a že všechno, co budeme potřebovat pro tuto změnu, nám bude k dispozici. 

Nakonec ze sady Moudrost orákula zde máme kartu Pozorovatel. V souvislosti s ostatními kartami nás vybízí k tomu, abychom v případě, že nevíme, co dělat, nebo máme pocit, že nic udělat nemůžeme, zůstali pozorovateli a spíše než jednali, poodstoupili trochu do pozadí a vytvořili si od dané záležitosti odstup a začali sledovat, jakým způsobem na ni pohlížíme.
Opět je nám připomínáno, jak náš vlastní pohled na věci ovlivňuje to, co vidíme. To, jak se díváme na svůj život, na druhé lidi, na různé situace, v náš vytváří určitý dojem, a ten pak považujeme za realitu. Ve skutečnosti však realita může být úplně jiná. Ve skutečnosti realita vůbec nemusí být tak zraňující, jak nám připadá. To náš způsob náhledu na ni a její posuzování nám ubližuje. V našich očích vzniká realita úplně jiná, než jaká doopravdy je. Máme na to tedy pamatovat a spíše než reagovat a jednat se máme obrátit do svého nitra a uvědomit si, zda není problém spíše v naší perspektivě než tam, kde ho vidíme. Pokud zjistíme, že nám určitý způsob nahlížení neslouží, jsme na nejlepší cestě k jeho změně. 

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden nás vede především k přehodnocení našeho dosavadního pohledu na věci a způsobu, jakým je posuzujeme. Někdy si totiž právě tím, jak se na danou věc díváme a jak ji posuzujeme, sami ubližujeme a sami ji děláme problémem. Přitom to tak ve skutečnosti nemusí být. V určitém smyslu je pro nás tento výklad varováním, abychom nejednali a nedělali si o věcech závěry na základě svých výhradně subjektivních dojmů a zkresleného pohledu. Je možné, že nás v tomto týdnu budou potkávat situace, které nás budou vybízet právě k uvědomění si své chybné perspektivy. Může nastat situace, která na nás bude působit negativně, ale přitom negativní není a má nás jen dovést k uvědomění, že to, jak jsme ji posoudili, nám ublížilo - a ke změně tohoto způsobu posuzování. 
Protože nás tento týden podporuje ve vnitřní práci a ke změně našeho náhledu na věci, zároveň mohou být pozastaveny mnohé naše záležitosti a činnosti, a to právě proto, abychom měli prostor pro svou vnitřní práci. Když této příležitosti využijeme a začneme svou perspektivu měnit, velmi nám to poslouží, protože si ušetříme mnoho problémů (které by existovaly jen v našich očích) a vyhneme se tak zbytečným komplikacím v budoucnu. Náš nový náhled odlehčí naší duši i tělu a budeme mnohem spokojenější. 

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.