středa 26. června 2019

Retrográdní fáze Merkuru (7.-31.7. 2019) a období před ní a po ní

Retrográdní fáze Merkuru v červenci 2019 nastává 7.7. ve znamení Lva a končí 31.7. ve znamení Raka. Touto fází Merkur prochází pravidelně třikrát až čtyřikrát do roka a vždy trvá zhruba 24 dní.
Retrográdní fáze Merkuru je obecně spojena se selháváním komunikace a technologií, nervozitou a úzkostí, zpožděními na cestách a ztrácením věcí. Mohou se vynořovat různé věci nebo lidé z vaší minulosti. Obchodní jednání a smlouvy v této fázi obvykle procházejí neustálými změnami a postrádají některé důležité detaily. 

Tato konkrétní retrográdní fáze Merkuru je velmi intenzivní a bojovná, neboť se nachází v konjunkci s Marsem. Rovněž může být velmi impulzivní a provokativní v důsledku kvadratury s Uranem. Nervózní a uspěchané myšlení vás může dovést ke ztrátám sebeovládání a ke vzniku hádek.
Červencová retrográdní fáze Merkuru od vás vyžaduje, abyste si byli dobře vědomi sebe samých, zůstávali soustředění, trpěliví a ovládali svou impulzivnost. Budete-li se pouštět do bojů, vybírejte si je moudře a vyhněte se v této době spontánním rozhodnutím. Váš sklon jednat unáhleně a bez ohledu na následky by mohl leccos zničit a vyvolat konflikty. 

Retrográdní fáze Merkuru je pouze jednou částí celého cyklu. Celý cyklus zahrnuje kromě těchto tří týdnů také období, kdy je Merkur stále ještě v přímém směru, období, kdy vstupuje do retrográdní fáze, a pak období, kdy se navrací zpět do fáze přímé. Období před a období po retrográdní fázi nazýváme "stinná období". 

Tyto tři fáze jsou nyní následující:

1. 20. června - 7. července - Stinná fáze před vstupem Merkuru do retrográdní zóny (23° Raka - 04° Lva)
2. 7. července - 31. července - Retrográdní fáze (04° Lva - 23° Raka)
3. 31. července - 15. srpna - Druhá stinná fáze po výstupu Merkuru z retrográdní zóny (23° Raka - 04° Lva)

* * *

1. OBDOBÍ PŘED RETROGRÁDNÍ FÁZÍ MERKURU (20.6. - 7.7. 2019)
Toto období začíná ve znamení Raka 20. června 2019. V průběhu této stinné fáze před retrográdní fází začnete mít povědomí o tom, jaké problémy v oblasti myšlení, komunikace či přepravy vás mohou provázet v průběhu samotné retrográdní fáze. 
Merkur a Mars v opozici s Plutem vypovídají o extrémní soutěživosti, hádavosti a bojovnosti. V Raku se rovněž nachází velmi bojovná hvězda Pollux, dvojče z Blíženců známé pro své bojové schopnosti v boxu. 
Merkur v konjunkci s Marsem přináší soustředěné a naléhavé myšlení, což se může hodit, jestliže hájíte své zájmy nebo zájmy druhých proti něčí provokaci a obtěžování. Může se však zvrtnout v agresivní a defenzivní myšlení, které může vyvolávat zbytečné hádky, záchvaty vzteku a zbytečně hrubé a zraňující chování. 
Pokud tuto intenzivní energii nevyužijete k mentální práci, dobré debatě nebo třeba skládání puzzle, může tato energie narazit na tutéž energii v druhých a vyvolávat boje. Může pak docházet k výhrůžkám, zastrašování či zneužívání. Než se budete pouštět do jakéhokoli boje, dobře si rozmyslete, zda je to nutné. Dávejte si pozor na svůj sklon dříve jednat než myslet.
Hvězda Pollux ve znamení Raka je dělbou Merkuru i Marsu. Má Marsův charakter a je známá jako zvěst věhlasu a proslulosti, avšak doprovázených krutou surovou povahou. Tato energie Marsu může být velmi cenná v oblastech jako je vojenství, obchod nebo politika. Pollux významně zesiluje riziko Merkuro-Marsovské energie konfliktů, ztráty sebeovládání a slovního či fyzického zneužívání.
Merkur v opozici s Plutem vytváří subjektivní a úzkoprsé myšlení a myšlenkové bitvy, které se mohou odehrávat buď jen ve vaší hlavě a nebo i mezi vámi a jinými lidmi. Taková mentální intenzita ještě zvyšuje sklon vyhrožovat, zastrašovat či zneužívat. 
Mars v opozici s Plutem ještě přispívá k soutěživému duchu. V kombinaci se vším již zmíněným můžete být opravdu bezohlední, když si půjdete za svými cíli. Silná primární nutkání mohou vyústit v agresivní instinkty a hrozbu násilí, ať už psychického nebo fyzického. Můžete čelit odporu od silných nepřátel nebo sil, které jsou proti vám. Možná zjistíte, že úspěch momentálně není možný a že je moudřejší takticky ustoupit. Pokud je to tento případ, pak vám tento aspekt pomůže i s transformací vašich cílů. 
Pokud si zvolíte boj, obklopte se dalšími motivovanými lidmi. Úspěch se dostaví jen tehdy, udržíte-li si vysoké morální standardy. Jakékoli donucovací taktiky, výhrůžky či zastrašování by se vám obratem vrátily plnou parou nazpět. 
Tento aspekt má vliv také na vaši sexualitu a chuť na sex, která se může v tomto období stát až neúnosnou. Pokud budete randit, dávejte si pozor na predátory a riziko znásilnění.

2. RETROGRÁDNÍ FÁZE MERKURU (7.-31.7. 2019)
Merkur vstupuje do retrográdní fáze 7. července ve znamení Lva. Je stále v konjunkci s Marsem a navíc v kvadratuře s Uranem, což přináší další obtížný aspekt. Tato impulzivní a nestálá energie je však nyní zjemněna dvěma něžnými vlivy. Semisextil k Venuši přináší lásku a harmonii. Trigon s Chironem pak přináší také léčení a empatii.
Konjunkce Merkuru a Marsu trvá až do 15.července. Během retrográdní fáze se zeslabí soutěživost, bojovnost i neklid. Kvadratura s Uranem však zesílí impulzivní a provokativní povahu této konjunkce. Vaše myšlení může být velmi nervózní a uspěchané a vaše reflexy příliš rychlé. Je tedy stále velmi pravděpodobné, že ztratíte sebeovládání a pustíte se do hádky. Klíčem ke zvládnutí těchto konfrontujících energií je práce s vědomím si sebe samých a své impulzivní a nervózní energie. Opět, vybírejte si své bitvy moudře a dobře přemýšlejte, než začnete jednat.
Kvadratura Merkuru s Uranem přináší vzrušení a změny, které mohou vyvolávat neklid a nervózní napětí. Nečekané novinky vás mohou přimět ke změnám plánů. Nedostatek soustředění a tendence nechat se rozptylovat může neblaze působit na studium, papírování nebo plánování.
Nedorozumění mohou vést k hádkám. Snadno se urazíte a stejně tak snadno urazíte i druhé. Buďte proto flexibilní a mějte otevřenou mysl. Dvakrát zapřemýšlejte, než začnete něco prohlašovat, a dvakrát si ověřte všechny informace, než si naplánujete dovolenou. Vyhněte se spontánním rozhodnutím nebo automatickému kývání na něčí žádosti. 
Kvadratura Marsu a Uranu ve vás bude vyvolávat silné nutkání prolomit svá omezení a stavět se proti autoritám. Bezohledné chování však může mít neblahé a nevratné následky. Této nestálé silné energie se nelze nijak zbavit, musíte ji proto usměrnit a uplatnit tak, že vyjádříte svou bláznivou, kreativní a vynalézavou stránku v bezpečném prostředí. Vyjádřete ji v kreativní společnosti, při sexu nebo prostřednictvím nějaké záliby. Dostaňte své bláznivé či nebezpečné touhy ven ze svého nitra bezpečným způsobem tak, abyste nikomu neublížili. 
Vyhněte se impulzivnímu jednání a nebezpečnému riskování. Nedostatek pozornosti a koncentrace může vést k nehodám, obzvláště při řízení vozidel či při práci s elektřinou a technologiemi. Pokud to není rozbité a opravdu to nepotřebuje akutně spravit, raději to nechte být.
Trigon Merkuru a Marsu s Chironem vám pomůže chápat bolest druhých lidí prostřednictvím empatie a soucitného naslouchání. Vaše slova, ruce a činy mohou pomáhat lidem, kteří se trápí, a léčit je. Vaše silná osobní a duchovní síla vám pomůže postavit se za ty, kteří jsou slabí, a otevřít citlivá témata, která je třeba řešit. 

3. OBDOBÍ PO RETROGRÁDNÍ FÁZI (31.7.-15.8. 2019)
Merkur se navrátí do své přímé fáze ve středu 31. července 2019. Tato fáze rovněž přinese mnohé výzvy, nebude však tolik těžká jako ty předchozí dvě. Merkur v opozici s Plutem je aspekt, který se dá zvládnout mnohem snáze bez opozice Marsu s Plutem, která trvala ještě v době vstupu Merkuru do retrográdní zóny. 
Přestože budou stále probíhat intenzivní debaty, bude mnohem méně docházet k výhrůžkám, zastrašování či jiným formám psychologického zneužívání. 
Konjunkce Merkuru v přímé fázi s bojovnou hvězdou Pollux stále přináší riziko hádek, avšak oproti předchozím fázím nám tato fáze poskytne dobré podmínky a čas na průzkum, vyšetřování a odhalování tajemství.
Psychologická sebeanalýza a vztahové poradenství vám mohou přinést pozitivní transformaci ve vašem myšlení, neboť díky nim dosáhnete větší hloubky porozumění. 
15. srpna pak Merkur retrográdní zónu konečně zcela opustí. 

* * *

zdroj: https://astrologyking.com/mercury-retrograde-july-2019/
překlad: Magda Techetová


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.