úterý 24. září 2019

Podzimní rovnodennost

S tím, jak se blížíme ke konci září, nadchází také podzimní rovnodennost 23. září, která vymezuje konec léta a začátek podzimu. Podzimní rovnodennost nastává každý rok a spolu s ní přichází také rovnováha a mnohá porozumění na naší straně. V roce 2019 nám tento čas nabízí velkou energetickou změnu. Spolu se změnou ročního období vítáme do svého života stálejší proud energie a poskytujeme mu místo, kudy může proudit. 
Podzimní rovnodennost je velmi důležitým bodem v rámci roku. Představuje začátek nového ročního období, podzimu. Během rovnodennosti se Slunce nachází přesně nad rovníkem, díky čemuž jsou den i noc stejně dlouhé. 

Podzim nám přináší hluboké spirituální vnímání. Podzimní rovnodennost je mocným energetickým portálem, který nás vede k vyšším úrovním vědomí, jsme-li dostatečně všímaví vůči jeho energii. Během tohoto času je třeba si dovolit být v co největším spojení se světem, který nás obklopuje. Nenechme se chytit do sítě stresu každodenního života. Ano, všude je spousta hluku a my jsme přetížení, ale stejně tak jsme schopni to překonat, najdeme-li klid a tichost sami v sobě. 

Při podzimní rovnodennosti máme věci nechat jít. Je to čas, kdy máme propouštět vše, co již nechceme brát dál s sebou, abychom pak mohli s lehkostí vkročit do dalšího roku. Pokud nám něco již neslouží nebo jsme měli problém se od toho odpoutat, podzimní rovnodennost nám s tím pomůže. Jeho energie nás pozvedávají k novému smyslu existence. Pomáhají nám připravit se na budoucnost.
Některé věci se možná zpomalí, ale z dobrého důvodu. Všechno nám brzy bude dávat smysl. Přestože můžete cítit úzkost, když tyto energie pocítíte a vaše tělo se naladí na Matku Přírodu, dostane se vám ohromné podpory, která vám velmi prospěje. Důvěřujte svému vnitřnímu hlasu a vykročte dál lepším směrem.

Klid a pokoj, které nyní nastávají, je něco, co jsme velmi potřebovali. Tento měsíc sám o sobě je a bude pokračovat jako jeden z těch, které nám dovolují se uvolnit. Tak jako je jarní rovnodennost časem obrody a znovuzrození po dlouhém zimním spánku, je podzimní rovnodennost časem, kdy se obracíme dovnitř a připravujeme se na odpočinek. Je to čas jednoty, kdy se mužský a ženský princip slévají v jeden celek, kdy se otevírají příležitosti ke sjednocení dualit uvnitř nás a k rozšíření našeho vědomí vůči jiným dimenzím. Ztenčuje se hranice mezi fyzickým a duchovním světem a nám se otevírá portál k Božskému bytí uvnitř našich srdcí. Nabízí se nám příležitost vstoupit do osvíceného stavu svobody, radosti a požehnání. 

Časům, jako je tento, málokdy zcela rozumíme. Zatímco se počasí ochlazuje a věci kolem nás se začínají měnit, zapomínáme na umění se prostě posadit a dovolit si to všechno vnímat a užívat. Během času rovnodennosti nám i našim blízkým prospěje, když se budeme věnovat svým milovaným. Věnujme tedy alespoň něco ze svého času lidem, na kterých nám nejvíce záleží.

Celé toto období nemusí být zcela procházka růžovým sadem, ale připomene nám, kým uvnitř opravdu jsme. Rovnodennosti jako je tato nás všechny mají sblížit a roznítit v našich nitrech pocit jednoty. 

* * *

zdroj: https://awarenessact.com/september-23-will-bring-forth-a-major-energetic-shift-with-the-autumn-equinox/
překlad: Magda Techetová

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.