neděle 22. prosince 2019

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.12. 2019

Milí přátelé,

přeji vám všem co nejkrásnější a nejklidnější sváteční období! Ať už Vánoce slavíte či nikoli, toto období máme zasvětit lásce. Ať už vůči druhým lidem, k sobě samým nebo lásce vůči jiným živým bytostem a naší Zemi. Vysílejme své modlitby a pozitivní, léčivou energii do světa, ať pomůže všem, kteří ji potřebují, a patříme-li mezi ně, otevřeme svou náruč hojivé lásce, kterou nám ostatní posílají. VŽDY je ve světě někdo, kdo myslí na nešťastné a trpící bytosti, kterým posílá lásku a nápomocnou energii. Nebojme se tedy tuto energii s vděčností přijmout a nechat si pomoci. Sami pak můžeme tuto krásnou energii šířit dál a pomáhat zase dalším. 
Naši andělé jsou tady neustále pro nás a kdykoli je můžeme požádat o jejich asistenci a vedení. I oni mají za úkol pomáhat nám k lásce a míru, a tak nám na této naší cestě s radostí pomohou. Zvláště ti, kdo se o svátcích trápí, ať už osamělostí, ztrátou, nemocí, strachem, sezónní depresí nebo z jakéhokoli jiného důvodu, jsou obklopeni milujícími anděly ze všech stran, aby byli chráněni před vším, co by mohlo zasahovat do jejich procesu uzdravování. 
22. prosince nastává zimní slunovrat - a nastává ta nejdelší noc v roce. Je to čas, během kterého máme pohlédnout do svého nitra a přijmout jeho temné stránky. Právě smířením se se svými stíny započneme proces jejich prosvětlování. S tím, jak se nyní dny začnou opět prodlužovat a noci krátit, bude také přibývat světla v našem nitru a ubývat temnoty. Objevíme-li v sobě něco, co si nechceme brát s sebou do dalšího roku, máme nyní ideální čas začít je propouštět - i když nevíme JAK, naše ochota se jich vzdát umožní Nebesům, aby sama našla ten nejlepší způsob, jak nám pomoci náš záměr uskutečnit. 
26. prosince nastane novoluní ve znamení Kozoroha a současně s ním také sluneční zatmění, a to ve velmi šťastné konstelaci. (Článek o astrologickém významu tohoto novoluní a zatmění uveřejním během týdne ;)) Máme šanci prolomit své negativistické, pesimistické a nešťastné vzorce myšlení, vnímání i chování, a tím ovlivnit jak své vnitřní prožívání, tak i to, co si přitahujeme do života. Otevřeme se tedy nynější energii, ať z nás dostane všechno, co není láska, a zpětně nás láskou naplní. Protože právě láska je odpovědí na všechny naše otázky i bolístky.
 
- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Rady andělů na každý den (Doreen Virtue) 
  • Orákulum jednorožců (Oracle of the Unicorns; Cordelia Francesca Brabbs)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *


Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšlo Eso Hojnosti. Vypovídá o nových šancích, nových příležitostech, a to zejména co se týká hmotných záležitostí, jako je budování domova (z fyzického i citového hlediska), finanční rozvoj či uzdravení těla. Samozřejmě však hojnost zahrnuje všechno, co se týká našich potřeb a přání, a tak může tato karta pro některé znamenat nové šance ve vztahu, ve vlastním duchovním rozvoji, v překonání něčeho nefunkčního, apod. Je to v každém případě šťastná karta, která zvěstuje nový příliv hojnosti do našich životů. Na nás je, abychom této příchozí hojnosti nebránili. Děláme to například tehdy, kdy se držíme nějakého omezujícího přesvědčení - třeba "To není možné/To je sice hezké, ale pro mě to neplatí/A odkud by se ta hojnost asi vzala?" apod. Ve vztahové oblasti můžeme stavět lásce překážky do cesty tím, že lpíme na nějaké křivdě, vzteku, ublíženosti nebo strachu a odmítáme se jich pustit. Stavění se do pozice oběti je dalším takovým příkladem. Kdykoli ve své energii (v mentální, citové i fyzické rovině) udržujeme nějakou formu negativity, pak k nám hojnost nemůže přistoupit, přestože je nám neustále k dispozici. Není to tedy o tom, že by nám nebylo přáno, že by nám Nebesa upírala štěstí nebo že by nám někdo jiný bránil. Jsme to my sami, kdo znemožňuje přirozený proud hojnosti. Věnujeme-li nyní čas introspekci a podíváme se do svého nitra, můžeme zjistit, co v nás by tomuto proudu mohlo bránit plynout naším životem. Jakmile si uvědomíme, čím sami sobě bráníme v hojnosti, můžeme to začít odstraňovat. Naši andělé (či jakékoli jiné bytosti lásky a světla) nám s tím rádi pomohou, když je požádáme, a dovedou nás k tomu nejlepšímu způsobu, jak to uskutečnit. 

Z karet Rady andělů na každý den nám vyšla nádherná karta Láska. Ta zvěstuje nezadaným lidem možnost nalézt partnera či partnerku, s nímž by se mohli těšit z krásné romantické lásky. Lidem, kteří již vztah mají, zvěstuje jeho uzdravení, prohloubení a novou úroveň vzájemné úcty a radosti ze sdílené lásky. Vánoce jsou ideální příležitostí k tomu, abychom dali stranou své neshody či křivdy, odpustili si a rozhodli se místo nesvárů pro lásku. I tehdy, když tak učiní pouze jeden z partnerů, má to pozitivní vliv na celý vztah. 
Obdobně je tento čas ideální pro usmíření se se svou minulostí a uzavření starých záležitostí s lidmi, jimž jsme odmítali odpustit. Odpuštění neznamená, že řekneme, že se nic nestalo nebo že nám už nevadí, co udělali, ale že se MY oprostíme od této staré bolesti a záležitosti a hneme se ve svém vlastním životě dál. Nemusíme se s těmito lidmi ani kontaktovat - bohatě stačí, když danou záležitost upřímně uzavřeme sami v sobě. I to je projev lásky. To, že si přestaneme ubližovat neustálým připomínáním si a oživováním starých negativních zkušeností. Odpuštění je jeden ze způsobů, jak odblokovat cestu lásce, která míří k nám. 
V kontextu výkladu se jedná hlavně o lásku jako takovou - o energii, která prostupuje našimi životy a snaží se jim pomoci k uzdravení a rozvíjení. Otevřeme své srdce lásce a následujme kroky, k nimž nás povede. Všudypřítomná láska - stejně jako výše zmíněná hojnost - je nám neustále k dispozici, jen jí musíme odstranit z cesty překážky a pozvat ji k sobě. Nemusí mít ani žádnou konkrétní formu a nemusí být vztažena na nějakou druhou bytost či důvod - jde zkrátka o to nechat se naplnit láskou a začít ji vyzařovat. Tato láska prozáří také ty naše stránky, které nemáme příliš rádi, i ty, které doposud zůstávají zraněné. Láska slouží jako lék a nemusíme mít strach zahodit své zábrany a dovolit si milovat - už pro ten krásný pocit. Volbou lásky nikdy neuděláme chybu. Pokud máme obavy ze své zranitelnosti a otevřeného srdce, požádejme Nebesa o Božskou ochranu, a ona nám ji zajistí, tak abychom své srdce mohli nechat otevřené a léčit tak sami sebe i svět.

Třetí kartou, tentokrát ze sady Orákulum jednorožců, je Naděje. Touto kartou nám andělé i jednorožci připomínají, jak důležité je se nevzdávat a neztrácet naději, i když období, kterým právě procházíme, může být velmi těžké a možná před sebou nevidíme žádnou pozitivní perspektivu. Stejně jako jednorožec vyobrazený na kartě, i my můžeme být obklopeni temnotou - avšak odněkud k nám proniká světlo, které nám svítí na cestu. Tato karta znamená, že i když zatím možná toto světlo nevidíme, ukáže se nám. Říká nám, že to nejhorší je za námi a že se máme soustředit na nové dny, které budou jen lepší. Pokud trpíme chaosem ve svém životě, nastolí se nový pořádek. Pokud máme zlomené srdce, bude opět zaceleno a uzdraveno. Pokud strádáme v oblasti materiální či finanční, naskytne se nám příležitost k vytvoření nové hojnosti. 
Karta s tímto jednorožcem nám dává ujištění, že v našem životě nastávají nové začátky a přicházejí k nám mnohá požehnání. Musíme si jich však všímat a nebýt soustředění jen na své trápení, kvůli kterému můžeme být slepí vůči všemu ostatnímu. 
Tato karta nám říká, abychom se přestali ohlížet zpátky, a zaměřili svůj pohled vpřed. Pokud je třeba si něco z minulosti dořešit, je to v pořádku, ale pak pokračujme dál. Čeká na nás štěstí.

* * *

SHRNUTÍ
Vánoční týden je pro nás časem, kdy máme nechat za sebou staré nesváry a usmířit se s lidmi i okolnostmi, vůči kterým jsme cítili hněv, křivdu, strach či jakoukoli jinou negativitu. Nemusíme dotyčné osoby kontaktovat, pokud nechceme, ale je důležité tyto záležitosti uzavřít sami v sobě, tak aby neblokovaly cestu k hojnosti a lásce, které vstupují do našeho života. 
Vánoční čas je ideálním pro uzdravování srdcí i vztahů a stejně tak i jejich budování a prohlubování. Týká se to vztahů romantických i přátelských, rodinných, pracovních i všech ostatních. I tehdy, když se druhá strana na této ochotě utvářet dobré vztahy nepodílí, má naše snaha smysl a působí pozitivně a léčivé na nás i na celý vztah. Nenechme se tedy odradit něčí špatnou náladou, uzavřeností nebo odměřeností, neboť právě tito lidé se nejvíce potýkají se svou bolestí a zjevně se jim příliš nedaří se hnout z místa. To, že se na ně nebudeme hněvat, poskytneme jim prostor a budeme jim posílat svou lásku, jim dáme k dispozici tu nejlepší možnou pomoc. 
Naše energie přitom stejně tak pomůže i komukoli jinému na světě, ne jen konkrétním lidem v našem životě. Svou lásku můžeme posílat do světa, aby ji využil kdokoli, kdo ji potřebuje, včetně naší planety samotné. 
Přichází k nám nová vlna energie lásky a hojnosti, která může zázračně ovlivnit nás i náš život, pokud jí to dovolíme a nebudeme lpět na svých starých přesvědčeních, neodpuštěných záležitostech, postoji oběti nebo na čemkoli jiném, co není v souladu s vibracemi lásky a hojnosti. Už naše ochota pozvat je do našeho života zajistí, že začneme objevovat možné překážky, a tím začít pracovat na jejich odstraňování. Vždy se nám dostane přesného vedení ohledně konkrétních kroků, které budeme potřebovat učinit. 

Nechť jsou tedy pro nás všechny tyto dny šťastné a vysílejme tuto energii všem, kdo se šťastní necítí. Právě v tomto vědomí vzájemného spojení a jednoty je úžasná, krásná síla, která pomáhá uzdravovat svět i nás samotné. Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.