neděle 3. května 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 4. do 10.5. 2020

Milí přátelé,

máme za sebou prvomájové oslavy lásky a hojnosti a v tomto duchu by se nynější energie měla nést i nadále. Ve čtvrtek 7. května nastane úplněk ve znamení Štíra, který bude přát lásce, soucitu a harmonii. Pokud v jakékoli životní oblasti nyní strádáme, nynější energie nás podpoří k novému naplnění, budeme-li ochotni vzdát se své pozice oběti, stížností a utvrzování se v současném nedostatku a sladíme-li se místo toho s energií hojnosti. V minulosti jsme také zvládli vše, co nás potkalo, a ani tentokrát tomu nebude jinak. Naši andělé jsou vždy připraveni nám pomoci, jen musíme být ochotni si o pomoc říct a pak ji také přijmout - a to znamená následovat vnitřní vedení, skrze které nám andělé dávají své rady, tak aby naše kroky přinesly to nejlepší nám i všem ostatním.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila sadu Tarot strážných andělů od Doreen Virtue a Radleigho Valentinea.

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *


První kartou pro tento týden je Léčitel Citů, což je karta, která může představovat osobu i situaci. Říká nám, že na sebe máme být v tomto období zvláště hodní a ohleduplní. Totéž máme žádat i od ostatních. Není nic špatného na tom, když potřebujeme čas a péči i pro sebe. Naši andělé nám touto cestou připomínají, že nemáme zapomínat sami na sebe a na své vlastní potřeby, zejména ty citové. Tak jako jsme zvyklí pečovat a starat se o všechny ostatní, máme nyní dopřát tuto péči sami sobě, ať už v jakékoli formě. 
Tato karta může představovat také osobu, která je velmi laskavá, hodná, často i mateřsky působící, vnímavá a intuitivní. Takový člověk nám nyní může být nápomocný. Také to však může být pobídka k tomu, abychom tyto vlastnosti rozvinuli sami v sobě. 
Pro ženy je tato karta výzvou, aby posílily svou ženskou energii, a to právě přijímáním péče a laskavostí k sobě samým. Každý člověk bez ohledu na pohlaví má v sobě mužskou i ženskou energii - mužská je dávající, aktivní, je to energie činu; ženská energie je přijímající, pasivní a vnímající. Přestože každému může vyhovovat různý poměr těchto dvou energií, většinou muži potřebují mít o něco více energie mužské a ženy zase té ženské. Jsou-li ženy zaměřeny na vydávání energie více než na její přijímání, dostávají se do nerovnováhy a často také ztrácejí své přitažlivé ženské vyzařování. To pak může hrát roli při navazování vztahů. Často se to stává u žen, které bojují s pocitem "musím všechno dělat sama", ať už opravdu jsou na vše samy nebo si pouze neumí říct o pomoc. Mohou utlačovat svou ženskou energii (a také pocity) jídlem, neustálou aktivitou nebo neustálým kontaktem s jinými lidmi. Koho se toto týká, má se nyní začít věnovat sám sobě a tuto nerovnováhu napravit. Žena MÁ cítit, MÁ přijímat. Do vydávání energie (tj. do oné "mužské" části) spadá také dělání si starostí. Přestože se starosti odehrávají pouze v naší hlavě, stále je to vydávání energie, a bohužel naprosto zbytečné. Udělejme tedy v tomto týdnu vše, co budeme moci, abychom se sladili s takovou energií, která je pro nás přirozená. Tím pak zmizí i spousta našich problémů, které z nerovnováhy mezi mužskou a ženskou energií vznikly - nadváha, závislosti, bolesti hlavy, ženské problémy a mnohé další - včetně problémů v navazování vztahů.

Druhá karta tohoto týdne je Dvojka Citů, karta lásky, hlubokého porozumění, blízkosti, spřízněných duší a romantických vztahů. Vypovídá o tom, jak příznivé je nynější období pro naše milostné vztahy, jejich uzdravení, obnovení, obohacení a prohloubení. Máme-li v nějakém vztahu problém (a nemusí být jen milostný), je toto pro nás poselství, abychom to nevzdávali a vydrželi, protože tento vztah není zdaleka tak ztracený, jak se nám může zdát. Máme se soustředit na lásku, na to, co v druhém člověku milujeme, a místo naříkání nad tím, co nás rozděluje, začít posilovat to, co nás spojuje, a být za to vděční. Tento obrat v naší energii a změna jejího zaměření z nedostatku na vděk za hojnost lásky vyvolá odpovídající proměny také na druhé straně - samozřejmě vždy v souladu se svobodnou vůlí druhého člověka. 
Kdo je nyní osamělý nebo se léčí z nějakého citového zranění, má nyní krásnou příležitost obrátit svou energii z bolesti a sebelítosti na novou lásku a svobodu. To jsou energie, které nám pomáhají k rychlejšímu a hlubšímu uzdravení, k nalezení nové radosti ze života a také postupem času k novému, láskyplnému vztahu. Přitom není nutné být "dokonale pozitivní", je jen třeba být plní lásky - i tehdy, když jsme zranění. Právě tato láska nás samotné uzdravuje a ještě k nám přitahuje nové osoby a okolnosti, které naše uzdravení podpoří a dají nám ještě více lásky. 
Co se týká výše zmíněné ženské energie, i v tomto kontextu nám prospěje péče o sebe a láska k sobě. Ochota cítit svou bolest a projevovat své emoce je také součást sebelásky. To, že necháváme své emoce proudit ven, je naprosto v pořádku. Někteří lidé si myslí (a často je možné se to dočíst v různých "pozitivně" laděných knihách), že cítit bolest, vztek nebo svá zranění je "špatné" a že je to negativní. Je ale velký rozdíl v tom, když prostě vyjadřujeme své pocity, a když je rozpitváváme, utápíme se v nich a hrajeme si na oběť. Vyjádření a projevení svých pocitů, bez ohledu na to, jaké jsou, je zcela přirozené a naprosto zdravé. Dovolit si být zranění, cítit se smutně nebo se vyplakat ze své osamělosti, to všechno je projev velké lásky a není v tom vůbec nic negativního. Negativita je druh naladění, do kterého se můžeme dostat, když místo pouhého vypuštění svých pocitů začneme tyto pocity v sobě pěstovat. Nemějme tedy strach, že bychom si ve štěstí bránili tím, že se prostě vypláčeme nebo si zanadáváme. Vypuštění této "páry" je totiž ve skutečnosti tím nejláskyplnějším, co pro sebe, a tím i pro své budoucí štěstí můžeme udělat. 

Poslední kartou pro tento týden je Zhmotněte si své sny. Krásná karta, kterou nám naši andělé připomínají, že i když nám to tak někdy nepřipadá, MÁME nad svým životem velkou moc a můžeme ho utvářet podle svých nejhlubších přání. V souvislosti s předchozími dvěma kartami je to hlavně poselství o tom, že i když se nám to možná doposud zdálo nepravděpodobné, JE možné najít lásku a krásný vztah, JE možné naše současné vztahy uzdravit a JE možné uzdravit se ze zranění, která jsme utrpěli. Samozřejmě se to týká i dalších oblastí v našem životě - můžeme se zotavit z finančních či hmotných ztrát, můžeme se uzdravit z nějakého zdravotního problému (nebo se s ním naučit nově žít) a celkově je to poselství o tom, že záleží hlavně na nás, co a jak bude, a že nejsme žádné oběti. 
Pokud jsme měli v plánu zkusit něco nového, něco se naučit, pustit se do nějakého projektu nebo si něco splnit, je toto znamení, že nastává příhodný čas a že máme jít do toho! Naši andělé nám rádi poskytnou své vedení a potvrzení, že jdeme správným směrem, budeme-li ochotni nechat se vést.

* * *

SHRNUTÍ
Toto bude velmi krásný týden plný lásky pro všechny, kdo budou ochotni pustit se staré zášti, ukřivděnosti a zranění, která utrpěli. Nynější energie podporuje léčení našich srdcí, ale jsme to my, kdo musí toto léčení dovolit. Pokud se někdo své bolesti CHCE držet, nikdo, ani Vesmír sám, nemůže do tohoto svobodného rozhodnutí zasahovat. Je to příznivý čas pro zázračná uzdravení a tím také pro nacházení nové lásky, ať už té, která se rodí v našem vlastním srdci a vyplňuje celou naši bytost, nebo té, kterou sdílíme s druhým člověkem. 
Pro šťastné vztahy je důležité, aby oba partneři byli plní lásky a navzájem tuto lásku sdíleli. Pokud je jedna strana nenaplněná a očekává, že bude naplněna druhým člověkem, vzniká tak závislý vztah (pokud vůbec vznikne), který nemůže vydržet, a pokud vydrží, nebude šťastný. Hledat partnera či partnerku z pozice strádání a nedostatku není dobrý začátek. V tomto týdnu bude mít tedy každý, kdo takto strádá, možnost rozvíjet lásku sám v sobě a stát se pohárem plným lásky připraveným k tomu, aby byl sdílen, namísto prázdného pohárku žadonícím o naplnění. Je třeba změnit svou energii a naladění ze strádání a nedostatku na hojnost a vděčnost - a to jak v oblasti citové, tak i ve všech ostatních.
Tím, že umožníme tyto své vnitřní proměny, se sami podílíme na utváření toho, jak náš život vypadá. Začneme přitahovat jiné lidi i okolnosti, přestaneme být oběťmi a začneme se cítit lépe. Všechno to však záleží hlavně na nás a na tom, zda jsme ochotni se změnit. Zda jsme ochotni pustit se toho, co jak bylo, a připustili, aby to, co teprve přijde, mohlo být jiné. Zaměřme se tedy sami na sebe a na to, abychom se uzdravili - a spolu s námi se uzdraví všechno ostatní.

* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.