neděle 7. června 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 8. do 14.6. 2020

Milí přátelé,

červen nám pokračuje v duchu otevírání našich srdcí lásce a propouštění všeho, co láskou není. Toto téma se nám opakuje již od května a značí tak, že mnozí z nás stále nejsou ochotni vpustit lásku do svého srdce a dovolit jí vymést odtamtud vše, co s ní není v souladu. Lpíme na svém strachu, zažitých návycích či vzorcích chování, na své "identitě" a bráníme se tak i tomu, co si přitom sami hluboko uvnitř přejeme - abychom byli šťastní, milující a milovaní. 
Naši andělé nám připomínají, že nikdy neztratíme nic, co je pro nás dobré. A co pro nás dobré není, to nám chybět nebude. (Prosím, není zde řeč o odchodu některých našich milovaných na druhý břeh, jak někteří často namítají, když dojde na toto téma - to je něco úplně jiného. Když někoho takto ztratíme, samozřejmě to neznamená, že pro nás "nebyl dobrý". Odchod každého z nás je čistě záležitost naší duše a tohoto případu ztráty se výklad netýká.)
Začneme-li lásku vítat do svého srdce i života, přirozeně s námi zůstanou osoby, věci, okolnosti či místa, která s láskou souzní. To, co s ní neladí, se začne stejně přirozeně ubírat jiným směrem, a je to tak v pořádku. Nemusí se přitom jednat o žádné radikální změny - možná se některé naše vztahy pouze jemně pozmění nebo se my sami rozhodneme začít dělat některé věci jinak. Přitom nás tyto změny velmi potěší a pomohou nám žít lépe. 
Tím, že nám ve výkladech opakovaně vycházejí stále stejná poselství, je nám připomínáno, že se opravdu není čeho bát a že těmto změnám můžeme důvěřovat.  

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto sady:
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 
 
* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s názvem Otevřete své srdce. V tradičním tarotu je to karta Milenců, a tedy velké lásky, hlubokých citů a osudových vztahů. Značí příznivé období pro vznik nových a krásných vztahů, uzdravení a prohloubení těch současných, ale také pro pozitivní změny, které nám k novému vztahu či k uzdravení toho současného pomohou
K tomu je důležité otevřít své srdce lásce a vypustit z něj strach a bolest, kterých jsme se možná doposud drželi. Nic nám to neudělá. Nikdy nám nemůže ublížit, když se přestaneme trápit
Někteří mohou namítnout, že už se mnohokrát odvážili přestat se bát, a hned se jim něco stalo. To se často děje kvůli přetrvávajícímu podvědomému přesvědčení, že "strach nám zajišťuje bezpečí a opatrnost", a že "když se nebudeme bát, hned se nám něco stane". Přesně to si pak také přitáhneme. Abychom se zbavili tohoto opakujícího se vzorce, je třeba uzdravit toto přesvědčení také na podvědomé úrovni (hlavně prostřednictvím terapie, která pracuje s raným dětstvím či minulými životy, během kterých se utvářela naše základní přesvědčení). Rozhodně to neznamená, že máme pravdu a že přestat se bát znamená být neopatrní. Naopak, nejsme-li neustále svázáni a paralyzováni strachem, dokážeme snáze vnímat svou intuici, která nás vede v klidu a míru a ozývá se pouze tehdy, kdy je opravdu třeba být opatrní (na rozdíl od strachu, který v nás vyvolává NEUSTÁLOU úzkost, jež škodí našemu zdraví). Přestat se bát je nanejvýš prospěšné.
K otevření srdce někdy dochází i uvolněním žalu, který v sobě někde nosíme kvůli utrpěné ztrátě či zklamání z minulosti. Ať už je to rána čerstvá či dávnější, pokud jsme svůj žal plně neprožili a nepropustili, je stále v nás a brání nám prožívat lásku a štěstí. Je možné, že nám náš smutek něco připomene - pokud se tak stane, uvítejme to jako příležitost ho konečně vypustit ven, dát mu průchod, očistit se od něho. Dopřejme si dostatek času pro sebe a dobře se o sebe starejme. Uzdravíme-li své utrpěné rány, zmizí tím dost pravděpodobně také strach, se kterým se potýkáme, protože se kvůli prožívané bolesti bojíme, že budeme znovu trpět, když se otevřeme. Buďme tedy ochotni svou bolest i strach propustit a přizvěme si na pomoc lásku. Požádejme Nebesa i Lásku samotnou, ať nám pomohou se uzdravit tím nejlepším způsobem a znovu se otevřít lásce ve všech podobách. 

Z Andělských karet nám vyšla karta Zhmotněná přání. Znamená to, že věci jsou v pohybu a i když možná máme pocit, že se nic neděje, a jsme netrpěliví, ve skutečnosti se děje spousta věcí a mohou se již velmi brzy projevit. Nemáme tedy házet flintu do žita a vzdávat se. 
Dalším poselstvím této karty je také to, že vše, co se nyní děje, ve skutečnosti odpovídá našim prosbám a že toto všechno nám pomáhá dostat se tam, kam jsme chtěli. Často se může rozpoutat řetězec nejrůznějších událostí, změn a prožitků, které jsme nečekali - ale to je v pořádku. Naši andělé nám touto kartou vzkazují, že všechno je tak, jak má být, a to i v případě, že nám to připadá přesně naopak. Máme mít víru ve Vyšší Moudrost a také v to, že smysl všeho, co nyní prožíváme, se nám ukáže a budeme nakonec rádi, že jsme tím vším prošli. 

Z karet Moudrost orákula nám vyšla karta s názvem Být spravedliví. Vypovídá opět o rovnováze, tak jako karty z předešlých týdnů. To se týká rovnováhy ve všech ohledech: 
- nastolení rovnováhy mezi péčí o naše duševní a tělesné potřeby
- rovnováha mezi časem tráveným aktivitou a časem věnovaným odpočinku či zábavě
- rovnováha mezi dáváním a přijímáním
- rovnováha, harmonie a oboustrannost ve vztazích
- obnova rovnováhy v našem těle, aj. 
S rovnováhou souvisí také spravedlnost, a tak je tato karta pozitivním znamením pro nějaká soudní jednání, smlouvy nebo také zákon karmy (rovnováhy). Pokud jsme dlouho strádali, může nastat období, kdy se nám vše vynahradí. Pokud máme něčeho nadbytek, můžeme dostat příležitost se o něj podělit s někým, kdo takové štěstí nemá. Pokud jsme utrpěli nějakou ránu, dostaví se uzdravení a kompenzace. Pokud nám někdo záměrně uškodil, můžeme si být jisti tím, že se mu dostane potřebných lekcí, ať už dříve nebo později. A pokud na jakékoli vyrovnání stále ještě čekáme, jsme touto kartou vyzýváni k tomu, abychom ve spravedlnost nadále věřili a nenechali si tuto víru nabourávat pesimismem druhých ani svým vlastním.
Naši andělé nám také radí, abychom případnou kompenzaci nevyžadovali od konkrétních lidí (kteří nám možná uškodili a kteří jsou za naše současné strádání zodpovědní). Pokud jsme vinou někoho jiného přišli o peníze či majetek, utrpěli jsme citové zranění nebo jakoukoli jinou možnou újmu, nemáme lpět na tom, aby to byli výhradně oni, kdo nám to všechno vynahradí. Dovolme si přijmout prostředky či city i od jiných lidí či z jiných zdrojů. Lpění na tom, aby konkrétní člověk zaplatil za to, co nám udělal, a všechno napravil, udržuje toxické pouto mezi námi a jím, které nám jedině škodí a nijak nám nepomůže - zejména proto, že tito lidé často nejsou schopni sebereflexe, a tím pádem ani změny svého postoje. Odevzdejme jejich spravedlnost Nebesům, která se o jejich lekce i vyrovnání postará, a postavme na první místo své uzdravení. Dovolme si otevřít se novým lidem, novým zdrojům, novým cestám a způsobům. Bude to pro nás (i naše blízké) mnohem lepší než se (mnohdy marně) dožadovat nápravy u těch, kdo toho nejsou schopni. Přestaneme tak ztrácet drahocennou energii i čas a náš život bude obohacen krásnými novými prožitky.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je další týden věnovaný lásce a její léčivé moci. Aby nám však láska mohla vstoupit do srdce, musíme být ochotni jí ho otevřít a dovolit jí, aby v něm mohla působit. A samozřejmě musíme být také ochotni vzdát se svých strachů a nezdravých návyků, které nám znemožňují dávat a přijímat lásku. 
Také nám pokračuje téma rovnováhy v našem životě, ať už v jakékoli formě. Dostaneme příležitost ke kompenzaci utrpěných ran či ztrát a k uzdravení našeho srdce, dovolíme-li si ji přijmout, ať už přijde z jakéhokoli zdroje. Máme věřit ve spravedlnost, a to i tehdy, kdy čelíme situacím zjevně nespravedlivým. Nejsme-li vedeni jinak, máme tuto spravedlnost odevzdat do rukou Nebesům, aby se o vše postarala, a soustředit se místo toho na své vlastní uzdravení a na to, co můžeme sami změnit k lepšímu (třeba otevření vlastního srdce lásce místo strachu či hněvu). 
Vše, co se nyní děje, je odpovědí na naše přání, a tak zůstaňme v klidu a dovolme věcem, aby se děly. Budeme-li se cítit vedeni k určitým krokům, následujme toto své vedení. Čím více budeme uvolnění, tím snáze budeme svou intuici vnímat a tím snáze také projdeme tímto přechodným obdobím. Všechno, co se nyní děje, nás má navrátit zpět na cestu Lásky, a to je přesně to, co jsme si přáli. Nebesa odpovídají na naše modlitby, a tak je přijímejme s vděkem a mírem v srdci.  
 
* * *

Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)


Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.