sobota 21. listopadu 2020

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 23. do 29.11. 2020

Milí přátelé,

listopad nám pomalu končí a spolu s ním nadchází adventní období spojené nejen s radostným očekáváním Vánoc, ale také se spoustou stresu, starostí a pro ty, kdo utrpěli hlubokou ztrátu, také s velkým zármutkem. Naši andělé jsou s námi a připomínají nám, jak důležité je zůstávat ukotvení sami v sobě a věrní svým vlastním pocitům. I nadále nám radí, abychom měli jako nejdůležitější prioritu péči o své zdraví, jak fyzické, tak duševní.
Období dorůstajícího měsíce obnáší také narůstající emoce a zesilující se myšlenky, a tak, pokud jsou nám tyto emoce a myšlenky příjemné a prospěšné, nechme je radostně růst; pokud příjemné ani prospěšné nejsou, poslouží nám toto období k tomu, abychom si je uvědomili a mohli tak podniknout potřebné kroky k jejich uvolnění. Psaní do deníku, vyplakání se, vypovídání se dobrému příteli či našim nebeským andělům, to všechno nám nyní velmi pomůže, abychom ze sebe dostali vše, co potřebuje jít ven a co v sobě nechceme nosit. Následujme v tomto ohledu své vlastní vnitřní vedení, které nám dá jasně najevo, co potřebujeme změnit či zpracovat a jakým nejlepším způsobem to máme udělat.  

- Magda


Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 
  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum poslů světla (Lightworker Oracle; Alana Fairchild)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla krásná Desítka Hojnosti, která symbolizuje vnitřní i vnější hojnost a naplnění. Tato karta v sobě nese krásnou energii spokojenosti a harmonie. Říká nám, že se můžeme těšit ze svého vnitřního i vnějšího bohatství, ať už to pro nás znamená cokoliv. Můžeme se těšit ze svých láskyplných vztahů, z finančního zabezpečení, naplnění z dobře vykonané práce a úspěchu v oblasti, na které nám záleží, nebo také z krásy přírody a její rozmanitosti.
V tomto týdnu si máme dovolit cítit se dobře. Můžeme být právem hrdí sami na sebe i na své milované. Dopřejme sami sobě i druhým své uznání a dovolme si těšit se ze všeho, co jsme zvládli. Není toho málo - máme za sebou mnoho těžkých období, z nichž některá možná stále ještě trvají. Uznejme své odhodlání, vytrvalost a sílu. Naši andělé nás plácají po rameni a chválí nás za všechno, co jsme dokázali - a nás tímto vybízejí k tomutéž.

Z Orákula poslů světla nám vyšla karta s názvem Odpojte se od davového vědomí. Tento název mluví docela jasně i sám za sebe. Touto kartou jsme vedeni k tomu, abychom si uvědomili vliv našeho okolí a obecně davového naladění na náš život a jeho prožívání, a zamezili zavčasu tomu, aby nás svedl z naší cesty lásky, míru a světla. To se týká zejména nynější situace ohledně zdravotních opatření, která jsou frustrující a vedou společnost k nepříjemnému naladění, ale také toho, abychom se nenechali strhnout počínajícím předvánočním stresem, sháněním dárků, frustrací kvůli zavřeným obchodům, a představou dokonalého adventu a svátků v kruhu bezmezně milující rodiny, která v nás v případě, že to tak sami nemáme, vyvolává pocit, že je s námi něco špatně. Svátky plné lásky a harmonie jsou samozřejmě možné a pokud takové máme, jsme vskutku požehnáni a můžeme za to právem projevovat vděčnost (viz. první karta). Avšak i v případě, že náš život nebo rozpoložení neodpovídají této idealizované představě, je to v pořádku. Každý z nás je unikátní a má svou vlastní cestu. Důležité je, abychom o sebe dobře pečovali, abychom se měli rádi i přesto, že se nám nedaří, abychom se dokázali zahrnout svou vlastní láskou, pokud ji postrádáme od někoho druhého, a abychom se dokázali těšit z toho hezkého, co máme, i kdyby nám to připadalo jako velmi málo. Každý kousek vděčnosti, který v sobě dokážeme probudit, nám pomáhá pozvednout naši energii a přitahuje k nám pomocníky a prostředky, jež nám pomohou se uzdravit a postupem času si vytvořit i to, co teď nemáme a co si z hloubi srdce přejeme.
Podstatou této karty je, abychom se nesrovnávali s jinými lidmi. Máme svou vlastní cestu, svou vlastní osobnost, své vlastní srdce, a právě takoví máme být. Pokud si sami přejeme něco na sobě nebo ve svém životě změnit, máme volnou ruku a spoustu pomoci k dispozici. Nesnažme se ale cokoli měnit jen kvůli cizím představám či očekáváním. A mějme na paměti, že i náročnější období a nešťastné pocity jsou zcela v pořádku a zaslouží si být uznávány.

Z karet Květové terapie vyšly hned dvě. První z nich je Komunikujte se svými anděly. Touto kartou nám andělé posílají svůj pozdrav a připomínají nám, že jsou tu neustále pro nás. Aby nám mohli pomoci, je třeba, abychom je o to požádali a dali jim tak své svolení zasáhnout. Někdy se tak situace zázračně vyřeší sama, jindy však na naši modlitbu dostáváme vedení k vykonání určitým krokům, abychom situaci my sami napomohli k vyřešení. Má-li někdo pocit, že jeho modlitby nikdo nevyslyšel a že mu andělé nepomáhají, dostává tímto ujištění, že tomu tak není, ale že je třeba věnovat více pozornosti své intuici, jejíž prostřednictvím k nám andělé promlouvají. Někdy nám dávají své vedení prostřednictvím různých znamení - nápisů na autech či billboardech, zajímavých číselných řad, "náhodně" zaslechnutých slov někoho druhého (která jsou zrovna tím, co jsme potřebovali slyšet), náhlých nápadů či uvědomění nebo silných pocitů, které nám v pravý čas říkají jasné Ano nebo jasné Ne. V každém případě nás vyzývají k tomu, abychom své spojení s nimi navázali a udržovali, neboť už pouhé vědomí, že je s námi někdo, kdo nás má rád a kdo nám vždy rád pomůže, je povznášející a léčivé.
Druhá karta nám říká Chraňte se. To se týká zejména vlivu masového myšlení a naladění, o němž pojednáváme výše. Abychom si udrželi svou vlastní energii čistou a vysokou, je vhodné používat metody duchovní ochrany, kterých máme k dispozici mnoho. Patří mezi ně:

- modlitba
- meditace
- vizualizace štítu z bílého světla okolo celého našeho těla, jímž proniká obousměrně pouze láska
- nošení amuletů, ochranných symbolů či krystalů a kamínků
- očistné koupele s mořskou solí
- aromaterapie (vonné svíčky, silice a oleje)
- relaxační hudba (k léčení čaker nebo také zvuky přírody, aj.)
- procházky v přírodě (ideálně o samotě)
a mnohé další.


Zároveň je důležité mít dostatek lásky a úcty k sobě samým, abychom si tuto péči dovolili skutečně dát na první místo. Nemáme-li se dostatečně rádi a nevážíme-li si dostatečně sami sebe, máme sklon se zanedbávat, a o to zranitelnější a náchylnější vůči vnějším vlivům pak jsme. Láska a úcta k sobě je stejně důležitá jako láska a úcta k jiným. Pokud k sobě chováme lásku a úctu, přirozeně pak fungují i naše vztahy s lidmi, kteří nás (i sebe) rovněž milují a ctí.
Poselstvím této karty je mimo jiné také připomínka toho, že je v pořádku mít se dobře, i když se jiní lidé dobře nemají. Máme si chránit své štěstí a nenechat si ho vzít nebo ho snižovat kvůli neštěstí jiných. Máme-li se totiž dobře, jsme zároveň v té nejlepší pozici k tomu, abychom těm méně šťastným mohli efektivně pomáhat. Snížíme-li naopak svou energii a přidáme se k těm nešťastným, nikomu tím nepomůžeme - jen ještě navýšíme počet trápících se lidí ve světě. Udržením si své vysoké a šťastné energie napomůžeme i ke zvýšení světové energie a budeme mít také dostatek energie k pomoci těm, kdo ji potřebují.
Nakonec nám touto kartou andělé připomínají, že i když se ve světě i v našich osobních životech dějí nešťastné věci, nemáme ztrácet víru a máme si ji chránit. Zejména ke konci roku se často kumulují různá neštěstí a tragédie, jako by se temnota snažila zasadit nám co největší úder ve chvíli, kdy máme tak citlivá a vnímavá srdce. Může být těžké držet si svou víru v dobro, když jsme tak často vystavováni všem možným projevům zla a temnoty, ale právě proto jsme tady - abychom udrželi světlo živé a zářící. Chraňme si své světlo navzdory jakékoliv temnotě. Požádejme archanděla Michaela, aby nám pomohl překonávat strach a posiloval naši odvahu. Požádejme archanděla Rafaela, aby nám pomohl vyléčit naši bolest a obnovit naši sílu. Jsme v tom všichni společně a nikdo z nás není doopravdy sám. Každý z nás může světu velmi pomoci už tím, že si sám volí světlo místo temnoty. Na každém z nás záleží. Chraňme si svá milující a čistá srdce - svět je potřebuje!  

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k tomu, abychom si dovolili cítit se dobře, přijímat dobré věci a upřímně se z nich těšit. Je to výživa pro naše srdce i pro srdce našich blízkých. Máme se zcela soustředit na dobrou péči o sebe a nadále ji mít jako prioritu. K této dobré péči patří také to, že se odpojíme od vlivu davového myšlení a naladění. Je třeba udržovat a obnovovat náš kontakt se sebou samými, se svou duší i tělem. Nenechme si vysávat energii negativitou, hromadným stresem nebo strachem. Soustřeďme se na svou cestu s vědomím, že je unikátní a ať už prožíváme cokoli a jakýmkoli způsobem, jsme to jen my sami, kdo může posoudit, zda je třeba na tom něco měnit či nikoliv. Buďme v míru s tím, co a jak právě prožíváme, a nenechme si to nikým brát. Zůstávejme zakotveni ve svém vlastním nitru a řiďme se výhradně svou vlastní intuicí.
Čím více lásky a míru rozvíjíme sami v sobě, tím láskypnější budou také naše vztahy. Budeme přitažlivější pro osoby, které jsou stejně milující jako my. Těšme se z těchto vztahů, ať už mají jakoukoli formu. Spojme se se svými anděly na Nebesích i s těmi na Zemi. Buďme vděční za veškerou hojnost a požehnání v našem životě, včetně těch, která teprve přijdou. Mysleme také na ty, kteří se trápí, a poskytněme jim svou podporu v jakékoli formě. Můžeme poslat peníze či nepotřebné věci na dobročinnost, vyslechnout někoho, kdo si potřebuje popovídat, vytvořit něco krásného, co někoho potěší (slovem, obrázkem či jiným tvůrčím dílem), ale také tím, že budeme do světa vysílat svou pozitivní a léčivou energii - ať ji přijme kdokoli, kdo ji právě potřebuje. Naši andělé zajistí, že se dostane na to pravé místo.
Hlavním poselstvím tohoto výkladu a celého tohoto období je, abychom nezapomínali na lásku a světlo, a na to, jak důležité jsou pro nás i pro celý svět. Jak často ráda připomínám - jsme jako svíce, které pomáhají rozežínat další svíce, aniž by cokoli ztratily ze svého vlastního světla. Chraňme si své světlo a nenechme si ho nikým a ničím oslabit, ať může nadále pomáhat všude, kde je právě potřebné.  

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.