neděle 28. února 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.3. 2021

Milí přátelé,

vstupujeme do třetího měsíce tohoto roku a spolu s ním také do prvních okamžiků jara. Tak jako teplé sluneční paprsky napomáhají sněhu tát, nynější energie pomáhají rozpouštět a uvolňovat pocity, které se nahromadily v našich srdcích - ať už jsou to pocity krásné a příjemné, nebo pocity bolestné, které jsme se snažili nevnímat. Toto "roztávání" probíhá jak v naší osobní, tak i kolektivní rovině. Nynější dění, které v naší společnosti probíhá, je logickým následkem dění předchozího. Dlouhotrvající frustrace vzala za své a lidé se začínají stále více emotivně projevovat. Úplněk, který o tomto víkendu nastal, všechny energie ještě umocnil. Že se lidé zlobí, je samozřejmě pochopitelné, avšak i kdyby byly naše pocity sebevíc oprávněné, nikdy by nás neměly vést k ubližování jiným nebo sobě samým. Pocit oprávněnosti, kterým si své chování mnozí lidé omlouvají, nemění nic na tom, kolik škody mohou napáchat, přestanou-li brát ohled na ostatní. Spousta lidí zapomíná, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a začínají tyto hranice překračovat. O to více je třeba, abychom se chránili, abychom k těmto konfliktům sami nepřispívali, nepouštěli se do zanícených diskusí a nenechávali se strhnout davem. Udělejme maximum pro to, abychom si udrželi svůj vnitřní klid, a díky tomuto klidu vnímali svou vlastní intuici. Naslouchat svému vlastnímu vnitřnímu vedení je to nejlepší, co můžeme udělat - někdy ho však nevnímáme, zejména kvůli intenzivnímu dění v našem okolí. Mějme na paměti, že jsme sem v této době přišli jako poslové míru; jako lidé, kteří mají světu pomoci k uzdravení, léčení a obnově. Ponechme si svou energii a využívejme ji vědomě pouze tam, kde může opravdu pomoci. Neplýtvejme svou silou na zbytečné konflikty, ať už v myšlenkách, emocích, slovech nebo ve svých činech. Nechť jsou naše myšlenky, pocity, slova i činy prostředníky lásky a uzdravení.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Vílí srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla pro tento týden Sedmička Myšlenek, Ta má více různých významů. Nejčastěji poukazuje na nějakou formu neupřímnosti, lstivosti, lží či podvodu. Často značí situaci, kdy se lidé snaží popírat existenci problému a nalhávají sami sobě, že se nic neděje, protože je to pohodlnější nebo proto, že nemají odvahu přiznat si skutečnost. To je vcelku normální a přirozená reakce, kdykoli jsme postaveni čelem nějaké ztrátě - ať už se jedná o ztrátu milované osoby, majetku, zaměstnání, domova či dosavadního způsobu života. Avšak neochota přiznat si problém jen oddaluje jeho vyřešení. Naši andělé nás proto v tomto týdnu vedou k tomu, abychom si, byť neochotně, připustili, že některé věci nejsou v pořádku, a tím podnikli první krok k vyřešení těchto problémů - ať již v kolektivní nebo osobní rovině. I když může být pravda nepříjemná, je důležitá právě proto, že umožňuje začít pracovat na řešení.
Tato karta také poukazuje na snahu některých lidí obcházet pravidla, prosazovat se na úkor jiných a snažit se dosáhnout pocitu uspokojení tím, že "na někoho/něco vyzráli". Ve skutečnosti se v tomto smyslu nejedná o žádné vítězství nebo výhru, neboť kdykoli je naše "výhra" vykoupena utrpením jiných, jsme už předem poražení. Ať už dosáhneme čehokoli, je-li to založeno na újmě způsobené jiným, nikdy to nepovede ke štěstí.
Naši andělé nám v této souvislosti připomínají, že všeho je dostatek pro všechny a že není důvod si cokoli vynucovat nebo vybojovávat nečestným způsobem. Rádi každému pomohou najít způsob, jak získat vše, co potřebuje, požádáme-li je o vedení a budeme-li ochotní toto vedení následovat.
V tomto týdnu se zaměřme raději na sebe spíše než abychom řešili druhé lidi. Nenechme se otrávit nečestností a bezohledností některých z nich a soustřeďme se na to, abychom sami takoví nebyli a abychom vlastním příkladem přispívali k tomu, co si ve světě přejeme vidět - ohleduplnosti, laskavosti, soucitu a všestranně vzájemnou úctu. Tím přímo napomáháme takový svět vytvořit.

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Síla. Jejím prvním poselstvím je, abychom vydrželi a vytrvali, ať už se jedná o cokoli, i když je to obtížné. Hlavně však vypovídá o samotné podstatě síly. Připomíná nám, že pravá síla nespočívá v agresi, v hlasitosti nebo v tvrdém sebeprosazování, ale právě naopak - ve schopnosti se ovládnout, když je třeba, zůstat uvědomělý a umírněný, umět si přiznat své stinné stránky a omyly, a dosáhnout tak mistrovství nad sebou samým. Jistě je nám známo, že čím je někdo hlasitější a agresivnější, tím je ve skutečnosti slabší a nejistější. Skutečně silný člověk nemá potřebu si svou sílu dokazovat nebo ji prosazovat na úkor druhých - je si jí vědom a vědomě ji také využívá. Ať už se jedná o sílu fyzickou či duševní, je to nástroj, který může posloužit k mnoha dobrým věcem, rozhodneme-li se ji právě takto využít. Vědomé využívání své síly však vyžaduje, abychom si byli nejprve vědomi sebe samých a svých slabin. Například síla našich myšlenek (o které jsme se už všichni mnohokrát přesvědčili) může posloužit k velkému dobru, máme-li myšlenky plné lásky a pozitivity, ale stejně tak může velmi uškodit, dáváme-li prostor myšlenkám hněvu, závisti apod. Schopnost ovládnout své myšlení a celkově sebe samé je tedy prvořadá. Jakmile se naučíme uvědomovat si, co děláme se svou energií, čemu dáváme prostor ve své mysli a srdci, tím snáze se naučíme ovládat a vědomě si volit, k čemu a jak budeme svou sílu využívat.
U této karty je také afirmace:

"Jsem silný/á a své chování a činy mám zcela pod kontrolou. Rozhoduji se, že budu jednat způsoby, které budou prospívat mému tělu, mysli i srdci. Rozvíjím svou sílu a nabízím ji ke službě druhým."

Touto kartou nám naši andělé připomínají, že jsme pod jejich ochranou a že se nemusíme bát. Právě strach je hlavní příčinou většiny neštěstí, které se ve světě děje, a tak pomozme tuto situaci zlepšit tím, že sami nebudeme dávat strachu moc nad námi a naším konáním.
 

Z karet Vílí srdce jsme dostali kartu Požehnání. To je velmi krásná karta a vypovídá o tom, že všechno, co se nyní děje, v sobě nese mnoho darů, cenných zkušeností a požehnání do budoucna. Také je známkou požehnání duchovního světa, který bdí nad tím naším a poskytuje mu neustálou ochranu.
Karta Požehnání je o nových začátcích, které budou přirozeně následovat, až pomine toto dočasné nepříznivé období. A abychom poté začali co nejlépe, zamysleme se nyní sami nad sebou a nad vším, co jsme o sobě v tomto období zjistili - neboť i v tom spočívá jeho požehnání. Je nám nastavováno zrcadlo, abychom si uvědomili své špatné vlastnosti, škodlivé návyky, sebezničující tendence, skryté strachy, které nás ovládají, sklon k pesimismu a šíření negativity, a mnohé další věci, na kterých můžeme zapracovat, abychom byli šťastnější a aby se nám ve světě žilo lépe. Přestaneme-li se hněvat na všechno, co je špatně, a soustředíme se opět na všechno požehnání, které v životě máme, naše energie se změní, a spolu s ní také vše, na co dosáhne.
To je hlavní poselství této karty - abychom nezapomínali být vděční. Je snadné nechat se strhnout hromadnou negativitou, stížnostmi a hněvem, ale my jsme tu proto, abychom pomohli tyto energie zmírnit, a tím pomohli sobě, druhým i našemu světu k uzdravení. Naše vděčnost je krásná energie, která nám samým pomáhá cítit se požehnaně, a tím dávat další požehnání jiným. Buďme tedy vděční za všechno, co funguje dobře, za to, co máme, co hezkého můžeme sdílet, včetně pěkného počasí a probouzející se přírody. Změňme svou vlastní energii a napomozme tak i ke změně energie kolem nás. To je součást našeho poslání.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy se budeme potýkat s mnoha nepříjemnými skutečnostmi a možná také s nepříjemnými lidmi. Někteří lidé mohou mít tendenci chovat se nečestně a bezohledně. Nenechme si těmito energiemi ublížit. Vytvořme si zdravý odstup od okolního dění a jednejme pouze tam, kde se k tomu budeme cítit jasně vedeni. Chraňme si svou energii a pravidelně se očišťujme prostřednictvím meditace, tvořivých činností, očistných koupelí, zklidňující hudby, nošením krystalů, apod. Požádejme své anděly o ochranu před negativními energiemi z okolí, ale i před těmi, které nosíme sami v sobě - a oni nám pomohou je uvolnit a uzdravit se. Je třeba si uvědomit, že to, co nosíme v sobě, se promítá i navenek. Konflikty, které máme v sobě samých, vytvářejí konflikty i mezi námi a našimi blízkými a někdy mohou vést až ke konfliktům hromadným. Naplňme své poslání a přispějme k obnovení míru tím, že se sami staneme zosobněným mírem. Očistěme své nitro od jakékoli temnoty a udržujme ho plné světla. Buďme asertivní a nejmějme strach slušně odmítnout osoby či situace, které by nás vtáhly do nízkých energií. Jak se říká: "Když přijde člověk domů zašpiněný, nepomůžete mu tím, že se od něj ušpiníte." Nenechme se tedy "zašpinit" energiemi zloby či strachu, ale uchovejme si tu svou, plnou lásky, víry a míru. Je to naše poslání a je to to nejlepší, co můžeme udělat pro sebe, pro druhé i pro náš svět.


* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.