neděle 14. listopadu 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.11. 2021

Milí přátelé, 

blíží se další úplněk, tentokrát ve znamení Býka, který nastane v pátek 19. listopadu, a zároveň bude částečným měsíčním zatměním. Jak asi sami cítíme už teď, jeho energie nebude zrovna mírumilovná. V naší společnosti nyní ve velkém graduje vztek, nepřátelství, hádky a bezohledné sebeprosazování - což částečně pochází i z energie nadcházejícího úplňku. Ten je v konstelaci s hvězdou Algol, která má tu nejdestruktivnější energii v našem známém vesmíru - spojenou s neštěstím, násilím a nemocemi. Nicméně také víme, že nejsme žádné oběti vnějších energií - pokud jsme si jejich působení vědomi a vědomě také pracujeme sami se sebou, máme vždy možnost negativní vlivy umírnit nebo jim zabránit, aby se na nás podepsaly. K tomu jsme proto tento týden vybízení.
Naše společnost je otrávená a na nás je, abychom tento jed nevstřebávali a nešířili ho dál. Nebojme se být těmi, kdo řetěz nenávisti, vzteku a bezohlednosti přeruší. Buďme těmi, u kterých skončí. Buďme pevní jako skála, o kterou se i ta největší mořská vlna prostě roztříští a nepokračuje dál. Abychom však mohli být takto pevní, je třeba najít sami v sobě jistotu, svou vlastní vnitřní stabilitu a naprosto jasné priority - mír, lásku a klid. Ať už se k nám dostane cokoli, odmítněme do toho vstupovat, není-li to v souladu s mírem, láskou a klidem. Odmítněme se o tom bavit, odmítněme se zapojovat do vzteklých diskuzí nebo jiných forem zbytečných a nicneřešících konfliktů. Chraňme si svou energii - a tím i energii našich nejbližších, kteří jsou tou naší vždy do určité míry ovlivněni. Mějme nyní mír, klid a lásku za absolutní a jedinou prioritu. Požádejme archanděla Michaela o pomoc s dodáním odvahy, síly a vytrvalosti. Požádejme archanděla Rafaela o léčení a uzdravení (v duši i v těle) a o to, aby nám pomohl stát se sami prostředníky jeho léčení. Máme příležitost uzdravit nejen své vlastní nejhlubší strachy a bolesti, ale zároveň i ty kolektivní.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělské karty (Doreen Virtue)
  • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Vykládací karty archanděla Michaela (Doreen Virtue)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Šestka Myšlenek. Ta nám říká, že i ta nejtěžší období jednou pominou a vše bude za námi. Než se tak stane, vyzývá nás ke zdravému a rozumnému ústupu do ústraní, k vlastnímu léčení a posilování míru a lásky ve světě z pozice našeho vlastního klidu. I kdyby se nám nedařilo být vyloženě pozitivní, bohatě stačí, když se sami neúčastníme negace okolo nás a když k ní nepřispíváme. Už to, že se rozhodneme "nedělat nic" je velká pomoc. Je jasné, že jako citliví lidé toužící po lásce a míru neseme těžce, když vidíme a vnímáme všude okolo sebe pravý opak. Avšak čím více temnoty se kolem nás šíří, o to důležitější je naše světlo. Nenechme se převálcovat tou agresivní temnou energií, které nyní tolik lidí podléhá, protože rezonuje s temnotou v jejich vlastním nitru. Zůstaňme soustředěni ve svém jádru, kde sídlí láska, mír a světlo. TO je naše pravá podstata a TO je tím, co náš svět potřebuje a co jsme mu přišli dát. Buďme stateční a odolní, nedejme se porazit vlnou destrukce, která se nyní hrne přes nás všechny, zůstaňme klidně a pevně stát - a to všechno pak zase odplyne. Později si poděkujeme za ušetřenou energii, za to, jak jsme se dokázali ochránit a jak jsme dokázali posloužit jiným jako dobrý příklad.
Chceme-li být vůči nynějším vlivům ještě odolnější, můžeme tomu napomoci tím, že pohlédneme sami do sebe a zpracujeme si své vlastní stíny, bolesti a strachy. Tak nebudeme rezonovat se stíny, bolestmi a strachy kolektivními - a nebudou na nás působit tak drtivě. Naši andělé nám rádi pomohou najít tu nejlepší možnou cestu, prostředky i pomoc, požádáme-li je o to. 

Z Andělských karet jsme dostali nádhernou kartu Meditace, která nás uvádí do našeho středu. Když zapomeneme na všechno, co se děje kolem nás, ať už ve společnosti, ve světě nebo v našem domově či vztazích... co v sobě najdeme?
Určitě najdeme spoustu pocitů, které v nás zanechaly naše dosavadní zážitky. Možná objevíme rány, které touží po uzdravení. Možná také uslyšíme hlas naší duše, která nás utěší a připomene nám, že se nemáme čeho bát. A že existují věci, které by naši energii využily mnohem lépe než neustálé strachování, stížnosti, negativita, boje a snahy o kontrolu.
Kým opravdu jsme, když zrovna nejsme s nikým jiným? Co bychom dělali, kdybychom nemuseli řešit všechno to, co nyní řešíme? Co bychom opravdu chtěli dělat; kým bychom opravdu chtěli být?
Nečekejme na to, až nám to někdo nebo něco dovolí. Začněme s tím hned. Navzdory všemu, co se na nás valí, co zdánlivě musí být řešeno, co musí být zdánlivě na prvním místě. Začněme, i kdyby jen malými krůčky. První krůček nás dovede k dalšímu.... a nakonec se hneme kupředu tím správným směrem.
Prvním krůčkem může být i meditace, práce se sebou, vnitřní zklidnění. Kvůli všemu a všem kolem nás jsme zapomněli sami na sebe, na své skutečné já, které není plné strachu ani hněvu, ale naopak je plné lásky a klidu a trpělivě čeká, až si na něho vzpomeneme a přijdeme za ním. Odpojme se od masové energie a dovolme si uzavřít se alespoň na krátké období ve svém vlastním vnitřním chrámu, který je plný lásky, klidu a míru. Dočerpejme energii, kterou jsme zatím ztratili. Projděme svou vlastní vnitřní regenerací a obnovou. Nevpouštějme do tohoto svatého prostoru nikoho a nic, co není v souladu s láskou a mírem. Tím, že obnovíme svou vlastní vnitřní stabilitu a zázemí, napomůžeme posílit svou odolnost a vytrvalost, které jsou nyní ve světě tolik potřebné... a samozřejmě tím také prokážeme ohromnou službu svému zdraví, které nebude trpět zbytečnými ztrátami energie. 

Z karet Moudrosti Země jsme dostali kartu Pravda. Její hlavní význam spočívá v tom, abychom se nebáli být sami sebou - tím, kým opravdu jsme. A není to myšleno pouze ve smyslu osobnosti a našich vnějších unikátních rysů. Máme být tím, kým opravdu jsme - láskou a světlem. Svou podstatou. Tou, kterou schováváme a skrýváme a bráníme, protože se bojíme, že se někomu nebude líbit nebo že nepřežije tu těžkou a bolestnou energii všude okolo. Pravdou je, že právě proto takovouto duši máme - citlivou a laskavou, toužící po míru - protože svět je plný zla a potřebuje pomoc ve formě lidí, kteří zlí nejsou. Lidí, kteří na Zemi udržují energii lásky a světla, navzdory vší temnotě. Jako majáky, které nepřestávají svítit ani uprostřed nejtemnějších nocí, a chrání tak lodě přes nárazy do skal. Přestože je to náročné být citliví ve zdánlivě bezcitném světě, jsme tu právě proto, abychom to změnili. Nenechme se přetvořit v další necitlivé lidi, jen abychom se vyhnuli bolesti a jiným nepříjemným emocím. Zachovejme si svou citlivost - jen se o ni nezapomínejme starat. Nedovolme světu, aby z nás udělal někoho jiného, než kým jsme - laskavými prostředníky léčení a světla.
Tato karta nás vede k tomu, abychom přestali skrývat svou láskyplnou povahu ze strachu z druhých, a plně vyzářili své světlo do světa, ať už v jakékoli formě. Mohou to být modlitby, myšlenky, vize, umění, výtvory, gesta, slova nebo cokoli jiného. Přestaňme se řídit strachem a staňme se těmi, kým opravdu jsme a kým MÁME být. Protože právě proto jsme tady.


Pro toto období jsem vybrala ještě čtvrtou kartu, a to ze sady Archanděla Michaela. Její poselství je jasné: Buďte k sobě vlídní. Jinými slovy, dělejme přesný opak toho, co vidíme u spousty lidí ve svém okolí. Hněvají se, vztekají se, hádají se, jsou oškliví jeden na druhého i na sebe samé a neustále se nechávají unášet tím, co se děje nebo řeší v jejich okolí. My se máme obrátit do svého nitra, zaměřit svou pozornost dovnitř a přesměrovat svou energii na užitečné a dobré věci. Tím napomůžeme zmírnit jak dopad okolních energií na nás, tak tím zároveň napomůžeme okolí energie zmírnit - neboť k nim nebudeme přispívat. Máme se vědomě rozhodnout, že se do této ošklivé energie nebudeme zapojovat. Tak jako lodička na Šestce Myšlenek z Tarotu strážných andělů, i my máme jednoduše napnout plachty a odplout někam jinam, kde bude klid. Ať už to znamená fyzickou cestu na nějaké klidné místo (o samotě), nebo odplutí ve smyslu našeho vnitřního odpoutání a odstupu. Obojí nám pomůže.
Archanděl Michael, který nám pomáhá s ochranou a odvahou, nám touto kartou vzkazuje, že i když se nám nynější dění a energie mohou zdát opravdu hrozné a vážné, nemáme se tím nechat strhávat a trápit se tím. Naše trápení nikomu nepomůže a nic nezmění. Chceme-li pomoci ke zlepšení situace, sami se staňme lepšími a nebuďme vzteklí, sebestřední a bezohlední, nevyvolávejme hádky a naopak uzdravujme konflikty, nedorozumění či zranění, která jsme utrpěli. Dokážeme vykonat mnoho dobrého, rozhodneme-li se na to zaměřit - a tak se na to zaměřme. Buďme k sobě samým i k druhým vlídní, nenechme se strhnout k žádným hádkám a řekněme Ne všemu, co by nám náš vnitřní mír mělo narušit. Jsme jako maják, který musí svítit za každou cenu i v té nejhorší bouři - je jedno, kolik vln se o nás tříští, kolik deště na nás spadne, kolik lidí se bude snažit naše světlo zhasnout. Musíme mít na paměti, že maják svítí z důležitějších důvodů než je něčí ego. Chrání lodě a pomáhá jim najít směr.
Povznesme se tedy nad cokoliv negativního, co si v tomto období vyslechneme nebo co se kolem nás bude dít. Nezáleží na tom. Jediné, na čem záleží, je, aby naše světlo svítilo. Nic jiného. Jsme anděly, kteří chrání své milované i naši planetu, a tak zůstaňme neoblomní a pevní ve své víře v dobro. Tak jako každá bouře zase pomine, tak i to, co se nyní odehrává, bude brzy zase za námi.


* * *

SHRNUTÍ
Toto období je pro nás příležitostí pochopit, jak i to nejhorší v nás může vybudit to nejlepší. Jak negativita může vybudit o to silnější pozitivitu; jak temnota může vyvolat o to více světla; jak destrukce může napomoci k novým konstrukcím. Jsme to však my, kdo se musí rozhodnout tuto příležitosti využít a nenechat se strhnout k opaku. Toto období nám může posloužit jak v osobní, tak i v kolektivní rovině k velké transformaci. Setkáváme se tváří v tvář s našimi stíny, a to jak s vlastními, tak i se stíny druhých. Navzájem na sebe narážejí a vyplouvají na povrch, jako když se setkají dvě protichůdné vlny na hladině moře. Podíváme-li se sami do sebe, budeme-li meditovat a vědomě pracovat na vlastním uzdravení, napomůžeme tomu, že se hladina zklidní. Je v naší moci nepřispívat ke vzniku dalších vln - a přesně k tomu jsme nyní vedeni. Abychom se přestali účastnit toho, co ve světě a společnosti nechceme posilovat, a naopak se zaměřili na to, co bychom si přáli. I kdyby to mělo znamenat, že se budeme dočasně izolovat a zaměříme se výhradně na očistu své energie a obnovu svého vnitřního míru. Neváhejme opustit také sociální sítě a nečíst žádné články na internetu. Nenechme se každý den krmit negativitou a záměrně vzbuzovanými emocemi. Odmítněme se toho účastnit. Chraňme si svou energii. Buďme k sobě laskaví a prokažme si službu tím, že se zaměříme výhradně na svůj vnitřní mír.
Tento týden je pro nás velkou výzvou k obnově a udržení naší vnitřní stability a odolnosti. Udělejme tedy všechno pro to, abychom si svou energii uchránili a vědomě se rozhodněme říkat jasné Ne všemu, co ve své energii nechceme. Náš vnitřní mír je důležitý, a to nejen pro nás a naše blízké, ale i pro náš svět. Každý člověk, který v sobě má srdce plné míru, je součástí míru světového. A být takovými lidmi je naším životním posláním na této planetě.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.