pondělí 27. prosince 2021

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.12. 2021 do 2.1. 2022

Milí přátelé,

přeji vám všem co nejpříjemnější závěrečný týden roku 2021! Energie těchto dní je klidnější než před svátky, avšak stále jsou před námi některé výzvy, k nimž se nám nyní dostává povzbuzení. Můžeme cítit potřebu si po svátcích odpočinout a současně mít chuť do různých aktivit, např. úklidu či přípravy novoročních předsevzetí. Závěr roku je tradičně obdobím, během kterého se ohlížíme nazpět a hodnotíme, co se nám podařilo a co nikoli, na čem bychom mohli zapracovat, s čím (nebo s kým) je třeba se smířit a co si budeme přát nechat za sebou spolu s uplynulým rokem.
Hned po Novém roce, 2.ledna, nastane novoluní, které o to více přeje novým začátkům a novým záměrům. Je pro nás tedy ideální využít tento týden ke zhodnocení všeho, co máme za sebou, a pokud dojdeme k závěru, že bychom rádi něco změnili nebo započali, dostaneme k tomu ideální příležitosti. Příhodně se nyní nacházíme ve fázi couvajícího Měsíce, ve které jsme vedeni k introspekci, k cestě do svého vlastního nitra a k rozhovorům se svou duší. Nechme ji, ať nám poví, co by si přála, a rozhodněme se, že jí to splníme. Vesmír už nám najde cestu, jak to uskutečnit :)

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  •  Karty Energie (Energy Oracle Cards; Sandra Anne Taylor)
  • Moudrost orákula (The Wisdom of the Oracle; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla karta s výstižným názvem Zhmotněte si své sny. Říká nám, že nastal pravý čas i podmínky k tomu, abychom se vydali kupředu za svými sny a aktivně na nich zapracovali. Připomíná nám také, že k tomu máme dostatečné schopnosti, vědomosti i prostředky - a pokud to tak momentálně nevnímáme, brzy se o tom přesvědčíme. Nemáme o sobě pochybovat. Máme si uvědomit, že jsme na tento svět přišli právě takoví, jací jsme, protože právě takoví můžeme světu nejlépe předat svůj unikátní dar. Bohužel však mnohdy právě ti, kdo mohou světu přinést to největší dobro, zůstávají skryti a neodvažují se ze své skrýše vyjít, protože mají strach - buď z toho, že někomu ublíží, a nebo z toho, že bude ublíženo jim.
V naší společnosti je zažito přesvědčení, že držet se zpátky a upozaďovat svá přání a potřeby jsou projevem "skromnosti", tedy šlechetné, žádoucí a úctyhodné vlastnosti. Ve skutečnosti však tomu tak není - znevažovat naše přání a potřeby je stejně neuctivé jako znevažovat přání kohokoliv jiného. Říkat jiným lidem, že jejich přání nejsou důležitá a že by se měli držet zpátky, bychom si nikdy nedovolili. Máme-li tedy tento problém vůči sobě, můžeme přijmout jako novoroční výzvu právě změnu tohoto našeho  přístupu. Tak jako rádi podporujeme druhé v jejich snech, měli bychom podporovat i ty svoje.
Avšak i ti, kdo se nebojí a vystupují otevřeně, mohou být odrazeni od dalšího pokroku kvůli negativním reakcím druhých. Stále můžeme být svědky toho, jak lidé, kteří se odváží vystoupit ze svých omezení, překonávají je a posouvají se vpřed, bývají osočováni, shazováni, pomlouváni a zatlačováni zpět těmi, kdo sami nemají odvahu se svým životem nic udělat. Shazováním ostatních se snaží dosáhnout lepšího pocitu ze sebe samých; druhé ponižují, sebe povyšují. Ve skutečnosti tím však poukazují na SVÉ chování a SVŮJ charakter, a takoví lidé ze sebe už proto nemohou mít nikdy doopravdy dobrý pocit. Přestože je nepříjemné čelit jim a jejich chování, nemáme se jich bát - a nedávat jim tak moc nad námi a nad tím, jak žijeme svůj život. Pokud se někoho naše jednání přímo nedotýká, nemá důvod nám do našich rozhodnutí zasahovat.
Touto kartou jsme vyzýváni ke zdravé sebedůvěře a aktivnímu utváření svého vlastního života. Máme-li při svém konání úctu k sobě i k druhým a vycházíme z vedení našeho srdce, je vždy všechno v pořádku a nemůžeme udělat nic špatně.

Ze sady Karty energie jsme dostali kartu Dohoda. Ta může mít doslovný význam - tedy že uzavřeme nějakou smlouvu. Pro většinu z nás je to však poselství o slibech a dohodách, které uzavíráme sami se sebou. Je něco, co jsme si slíbili, a nedodrželi to? Pak si nyní potřebujeme odpustit. Nikdo z nás nedostal k životu návod a mnohé věci, které jsme si přáli změnit, vyžadují čas a vytrvalost. Odpusťme si tedy, že se nám nedaří vše (a možná někdy vůbec nic) a že nejsme dokonalí - a ani to od sebe ani od jiných neočekávejme.
Je něco, co bychom měli upřímně slíbit své duši? Třeba že už ji nebudeme zanedbávat a budeme jí více naslouchat? Že přestaneme přehlížet její pláč a volání?
Je nějaký slib, který bychom potřebovali dodržet vůči svému tělu? Například že se o něj budeme poctivě starat, dopřávat mu dostatek spánku, příjemného pohybu, doteků a zdravé výživy? Že si z něj přestaneme dělat odpadkový koš a přestaneme do něj házet odpad ve formě návykových látek a nezdravé stravy? Že ho přestaneme přetěžovat a budeme ho respektovat? Že ho přestaneme urážet a ponižovat kvůli tomu, jak vypadá a co všechno se nám na něm nelíbí?
Každý z nás má jistě mnoho takových tendencí, na kterých může zapracovat. Co vás tedy napadne jako první, když si položíte otázku: "Jakou dohodu potřebuji uzavřít se svou duší a se svým tělem? Co si má duše a tělo přejí, abych změnil/a k lepšímu?"
Odpovědi na tyto otázky, ať už přijdou ve formě pocitů, myšlenek, vizí nebo vnitřního hlasu, by měly stát na prvních příčkách našeho novoročního žebříčku.
Dodržení slibů, které sami sobě dáváme, má přímý vliv na naši sebedůvěru. Už slovo "sebe-důvěra" vystihuje podstatu tohoto sdělení. Pokud si máme věřit a mít tak jistotu sami v sobě, abychom mohli konat své poslání a plnit si své sny, musíme se sami k sobě chovat tak, abychom si dokázali, že si věřit můžeme (a samozřejmě přestat dělat to, co nám dokazuje opak - tedy že si věřit nemůžeme... tj. přestat se stavět na poslední místo, přestat si tím vysílat zprávu, že nejsme důležití a že na nás nezáleží, přestat se zrazovat a zanedbávat).
Zde tedy druhá karta doplňuje tu první. První nám říká, že jsme rozhodně schopni dosáhnout toho, co si přejeme; druhá nám říká, abychom zapracovali na tom, co nám neumožňuje si věřit a co nám tak brání jít kupředu.

Z Moudrosti orákula jsme dostali krásnou třetí kartu Yang, která skvěle doplňuje předchozí dvě karty. Princip yin/yang je založen na rovnováze mezi mužskou a ženskou energií; mezi aktivitou a pasivitou; mezi dáváním a přijímáním; mezi světlem a temnotou; ohněm a vodou; nebo mezi jakoukoli další dvojicí protikladů, které se navzájem doplňují.
Karta Yang symbolizuje onu mužskou, aktivní, dávající energii. Vybízí nás k akci a říká nám, že nastal čas aktivně utvářet svůj život. Zatímco v předchozích týdnech jsme byli vedeni spíše k pasivitě, k odpočinku a tomu, abychom nechali věci plynout, nyní přichází čas, abychom vstoupili do hry a začali se opět podílet na tom, kam směřujeme a kam si směřovat přejeme.
Říká nám rovněž, že pokud nějaká záležitost v našem životě dlouho stagnovala, nyní se rozhýbe. Do vztahů může být vdechnut nový život. Může k nám přijít nová vlna hojnosti. Nová energie, kterou v sobě probudíme, může uzdravit některé naše zdravotní (i jiné) problémy. Ať už se jedná o cokoli, tato karta je symbolem nového začátku, ke kterému můžeme sami přispět - a jakmile se odvážíme učinit krok kupředu, Vesmír se k nám přidá a rád nás popostrčí ještě o dalších několik dále.

* * *

SHRNUTÍ

Energie tohoto týdne je ideální pro retrospektivu, přehodnocení našeho dosavadního způsobu života, myšlení, cítění, vyjadřování, jednání a vyzařování, a současně i pro podporu našich rozhodnutí změnit to, co nám už nepomáhá, nebo nám dokonce škodí. Je to ideální čas pro formulaci novoročních předsevzetí a cílů, a zároveň také k očistě od starých energií, které si budeme přát nechat za sebou spolu se starým rokem. S tím souvisí také odpuštění, ať už potřebujeme odpustit sami sobě nebo nechat za sebou něco, co nám provedl jiný člověk (či Vesmír, příroda, okolnosti...)
Naše záměry budou podpořeny o to více novoluním, které nastane 2.ledna a které je vždy skvělým časem pro sázení nových semínek, které pak budou klíčit a růst společně s dorůstajícím měsícem.
Nechme tedy v tomto starém roce vše, co už si nechceme brát s sebou, a projevme odhodlání změnit to, co změnit potřebujeme. Nebesa stojí na naši straně a ráda nás podpoří, jakmile se rozhodneme vyjít kupředu - s úctou a důvěrou v každý svůj krok.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.