neděle 20. února 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 21. do 27.2. 2022

Milí přátelé,

máme za sebou poměrně náročný úplňkový týden, po kterém přirozeně následuje období zklidnění, kontemplace a přemítání nad vším, co nám stříbrné světlo úplňku pomohlo odhalit a vynést na povrch. Ať už se jedná o záležitosti kolem nás nebo uvnitř nás, jsme nyní vedeni k tomu, abychom si dopřáli čas na jejich zpracování, a později se rozhodli, co budeme dělat dál nebo co dělat přestaneme.
Příroda se pozvolna probouzí ze zimy a temnější poloviny roku, a my, coby její součást, vnímáme toto probouzení také. Naše myšlenky, emoce, tělesná energie i nejrůznější naše životní oblasti se v tomto období rozpohybovaly a možná v nich také nastal chaos a nejistota. Naši andělé nám připomínají, že i když na jaře taje sníh a led, a někdy proto dočasně stoupnou hladiny řek, tento stav se opět ustálí - a stejně tak je tomu i v našich životech a v našem nitru. Radí nám, abychom se nebáli, když se v nás probouzejí potlačené či ustrnulé emoce a myšlenky; když začínáme zjišťovat a uvědomovat si nejrůznější pravdy; když po dlouhém období útlumu a pasivity vstupujeme do nové energie, na kterou se možná ještě necítíme připraveni; nebo když po období strádání najednou přichází nečekaná hojnost, se kterou si nevíme rady.
Naši andělé nám připomínají, že jsou vždy s námi a že nás provedou každým krokem naší cesty. Požádejme je o jejich pomoc a asistenci, nejsme-li si svými kroky jisti. Rádi nám pomohou kráčet po cestě lásky a míru a šířit tak tyto léčivé energie i do našeho okolí. Společně s nimi tvoříme tým, který léčí náš svět prostřednictvím léčení nás, a tak se neostýchejme přijmout tuto krásnou novou energii do celé své bytosti, aby jí pomohla, stejně jako pupenům stromů, v následujícím období rozkvést a stát se ztělesněním toho, co je ve světě krásné.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Magická poselství víl (Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden Devítku Citů, která nás vede k tomu, abychom se těšili ze svého života a z toho dobrého, čeho se nám dostává. Přestože nám možná některé věci stále chybí, naše schopnost těšit se z toho, co se nám již splnilo, k nám tyto věci pomůže v pravý čas přitáhnout.
Tato karta souvisí s naší schopností přijímat dobré věci do svého života a upřímně se z nich těšit. Mnozí lidé mají ještě z dřívějších generací vštípeno, že vychutnávat si nejrůznější potěšení je špatné, sobecké, materialistické, neduchovní apod. a že naopak odpírání, zanedbávání se a obětování všeho pro druhé je svaté. Spousta lidí má strach upřímně se z něčeho těšit, v domnění, že budou nějak špatní, že si najednou budou všeho méně vážit, nebo že když si dovolí být šťastní, tak o to všechno zase přijdou. Naši andělé nám proto připomínají, že předem od sebe odhánět to, co nás těší, nebo si upírat své potěšení z těchto věcí, je samo o sobě ztrátou, kterou si způsobujeme my sami - a že s tím máme přestat. Pokud patříme mezi ty, kdo se bojí přijímat dobro do svého života a upřímně se z něho těšit, zapracujme v tomto týdnu na obnovení této své schopnosti. Mezi dáváním a přijímáním musí být zdravá rovnováha, tak jako při dýchání nemůžeme pouze vydechovat, ale také se nadechovat. Vychutnávání si životních darů je důležité, neboť jsme-li sami spokojení a šťastní, můžeme pak o to lépe pomáhat těm, kdo na tom ještě pracují.
Zvláště v případě, že jsme prožili nějaké těžké a bolestné období, nás nyní andělé vedou k tomu, abychom tuto nerovnováhu napravili a dopřáli si něco hezkého a příjemného, co nám pomůže k uzdravení, zotavení se a k obnově naší radosti.

Z Magických poselství víl jsme dostali kartu Spojte se s přírodou. Ta poukazuje na naše propojení s Matkou Přírodou a jejími cykly. Jaro je zasvěceno novému životu, a tatáž energie se nyní probouzí v nás. Jsme vedeni k obnově a regeneraci, k uzdravení se, k probuzení se ze svého smutku nebo stagnace, a k přivítání nové energie do svého života, byť se na ni možná ještě necítíme připraveni. Příroda si vždy najde cestu k rovnováze a k novému životu, a stejně tak pomůže najít tu pravou cestu i nám. O všechno je a bude postaráno.
Budeme-li mít možnost, navštěvujme přírodu co nejčastěji. Nalaďme se opět na její klid a mír, na léčivou, pečující energii, kterou vyživuje všechen život. Na hojnost, kterou poskytuje všem, kdo ji potřebují. Na rovnováhu, kterou udržuje - tak jako když po dlouhém horku a suchu přijde déšť nebo po dlouhé a temné zimě přijdou teplé, slunečné dny. I kdybychom se měli jen na pár minut zastavit a zaposlouchat se do zpěvu ptáčků nebo se potěšit pohledem na pupeny stromů, které se již chystají vypučet a zazelenat se, pomůže nám to obnovit a posílit naši víru v nový život, v uzdravení, v regeneraci a obnovu. Ať už jsme prožili jakékoli těžkosti, nechť poslouží k našemu novému rozkvětu stejně tak, jako opadané listí na podzim vyživuje půdu během zimy a dodává živiny těm stejným stromům, z nichž vzešly. Nic není nikdy ztraceno - vše jen mění svou formu.

Z karet Květové terapie nám vyšla karta Emocionální léčení. Ta nás vede k uvolnění bolestných emocí, které v sobě stále nosíme v důsledku čerstvých či dávnějších zranění a zklamání - a tím k očistě a obnově své energie. Jsme víc než jen naše bolest a zranění; jsme zde proto, abychom světu pomáhali svým prostřednictvím a vnášeli do něj štěstí, lásku, mír a zdraví tím, že toto všechno budeme sami ztělesňovat. Přestože bolestná období k životu také patří a potřebují svůj prostor a čas, nesetrvávejme v nich déle, než sama vyžadují. Neuzavírejme svá srdce kvůli zklamáním (možná i opakovaným) a mějme víru v přirozenou rovnováhu Přírody, která nám zajistí vše, co potřebujeme, uzdraví naše rány, nahradí vše, co bylo ztraceno, a vdechne nový život tam, kde chybí.
Truchlení je důležité a pro každého člověka má zcela odlišnou podobu i průběh. Neexistuje žádný univerzální, společný návod pro všechny, jak uzdravit svou bolest, ani neexistuje žádný časový limit pro toto uzdravování. Přesto však přítomnost smutku a žalu neznamená, že vedle nich nemůže současně existovat i radost a vděčnost. Nikdo z nás není odsouzen jen k utrpení. Dovolíme-li, aby do našeho zraněného srdce vstoupila nová láska a vděčnost, neznamená to popírat existenci zranění - znamená to dovolit jeho léčení. Pokud tedy patříme mezi ty, kdo oplakávají nějakou ztrátu nebo zklamání, dovolme si současně přijmout lásku a podporu, kterých se nám dostává, a ponechme nějaké místo ve svém srdci i tomu hezkému. Tak jako jarní nebe může být plné škaredých mraků a deště, a přesto skrze ně vykukuje zářivé slunce, i v našem srdci a v naší mysli bude stále častěji svítat na krásnější dny. Stačí jen být ochotni to připustit.

* * *

SHRNUTÍ
Tento týden je o léčení našeho nitra a zpracovávání svých zranění či zklamání, ať už čerstvých nebo dávnějších. Naše emoce neznají čas a je jim jedno, kdy ke zranění došlo a jak je to dlouho. Potřebují prostor a čas na to, aby se mohly projevit, uvolnit a odplynout. Dovolíme-li si věnovat v tomto týdnu čas na tento očistný a léčivý proces, bohatě se nám odmění novým zdravím, novou láskou a spokojeností.
Prožíváme-li šťastné a hojné období, těšme se z něj plnými doušky a vychutnávejme si to dobré, co život nabízí. Pokud momentálně takové štěstí nemáme, dovolme mu přijít a neuzavírejme se do své vnitřní temnoty. I v případě, že opravdu velmi trpíme, stále můžeme ve svém srdci ponechat kousek místsa pro lásku a vděčnost. Dovolíme-li těmto krásným energiím vstoupit do našeho srdce navzdory vší bolesti, pomohou nám tuto bolest uzdravit a obnovit schopnost našeho srdce milovat a nechat se milovat.
Poselství tohoto týdne je skutečnost, že se nám dostává velké hojnosti, ať už v jakékoli formě (citové, zdravotní, materiální, finanční, intelektuální, časové...) a že budeme-li ochotni ji přijmout, budeme se z ní moci již velmi brzy těšit.
Velmi nám pomůže trávit čas v přírodě a znovu se naladit na její energii. Stále zůstáváme její přímou součástí, byť na to mnohdy zapomínáme. A stejně tak jako je udržována rovnováha v Přírodě, bude obnovena i v našem životě, budeme-li ochotni to dovolit.
Dovolme si přijímat, uzdravit se a být šťastní.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.