pondělí 18. dubna 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 18. do 24.4. 2022

Milí přátelé,

přeji vám všem krásné Velikonoce a úspěšný začátek i průběh dalšího týdne! Máme za sebou úplněk ve znamení Vah, který mnohým z nás nedal spát možná i několik nocí, a tak si dopřejme nyní čas na odpočinek a načerpání sil. Úplňky jsou tradičně časem završení, naplnění a zakončení, a vynášejí také na světlo mnohé věci, které jsme neviděli (a nebo nechtěli vidět), abychom je přijali a něco s nimi udělali. V tomto týdnu, kdy měsíc ubývá, máme ideální čas k propouštění všeho, co již ve svém životě nebo ve svém vlastním nitru nechceme nosit, a co můžeme nechat ubývat spolu s měsícem. Je to skvělý čas pro úklid a pořádek, ať už v našem domově a okolí nebo sami v sobě - v myšlenkách a pocitech.
Energie jara nás inspiruje k rozkvětu navzdory stále nízkým teplotám nebo jiným nepříznivým vlivům. Příroda je odolná a oplývá schopností regenerace, a k tomutéž nás nyní vybízí. Dopřejme si veškerou potřebnou péči, načerpejme síly, a náš rozkvět nastane přirozeně sám, v pravý čas.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Andělé hojnosti (Angels of Abundance Oracle Cards, Doreen Virtue)
  • Květová terapie (Flower Therapy Oracle Cards; Robert Reeves)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Eso Činu, což je karta nových nadšených začátků, nové energie a nových aktivit. Říká nám také, že pokud zatím necítíme nadšení ani motivaci k něčemu novému, brzy se to změní. Pokud naopak nadšení jsme, podporuje nás v našem pozitivním zápalu. Budou nám nyní do života přicházet nové příležitosti k projevení a uplatnění své kreativity, ať už v rámci kariéry nebo pro své vlastní potěšení. Máme se nechat pohltit činnostmi, které nás naplňují a které nám pomáhají budovat zdravou sebedůvěru. Stejně tak nám prospěje, když budeme otevření novým lidem a novým zážitkům, které nás obohatí. Sebemenší nová věc, kterou si k sobě pustíme, nám pomůže rozproudit naši energii a povzbudit naši životní sílu.

Z karet Andělů hojnosti jsme dostali Smazání dluhů. Ta může mít doslovný význam, kdy se nám podaří konečně splatit nějaký finanční dluh nebo nám bude nějakým způsobem odpuštěn. Finance jsou však pouze jednou z mnoha forem energie. Dluhy, které pociťujeme na energetické úrovni, se mohou projevovat i v jiných podobách, než jen v penězích. Možná něco dlužíme sami sobě - dobrou péči, odpuštění si za něco, nebo něco jiného. Možná máme pocit viny vůči jinému člověku a tento pocitový dluh se nám v životě promítá do jiných forem dluhu či trestu (pocity viny vždy přitahují potrestání, ať už jsme se opravdu něčím provinili a nebo to tak pouze subjektivně vnímáme).
Pokud jsme se dopustili nějakého provinění, projevme svou upřímnou ochotu k nápravě situace. Není-li již náprava možná, zapracujme na tom, abychom své mylné chování a činy již nikdy neopakovali. Prostřednictvím chyb se učíme a stáváme se moudřejšími a vyspělejšími.
Tato karta může také znamenat formu spravedlivého vyrovnání, a tak, pokud jsme utrpěli nějakou ztrátu, je velmi pravděpodobné, že se nám dostane náhrady za to, co jsme ztratili, a pomoci s uzdravením svého zranění či zklamání. Můžeme se také dočkat spravedlivého výsledku některých (soudních) sporů.

Z karet Květové terapie jsme dostali krásnou kartu červené růže s názvem Otevřete své srdce. Vypovídá zejména o léčení našeho srdce, propouštění citové bolesti a opětovného otevírání se lásce. Stará zklamání a zranění, která jsme v minulosti utrpěli a která jsme možná doposud úplně nepropustili ze své energie, mohou stát v cestě lásce a radosti, které jsou na cestě k nám a možná se k nám již dávno snaží dostat. Buďme tedy ochotni odemknout tento zámek stvořený ze strachu a hořkosti a dovolme lásce, aby z našeho srdce vytlačila všechno, co láskou není. Láska nám nikdy neublíží. Lidé možná ano, ale láska nikoli. Láska, kterou cítíme MY a kterou nosíme ve SVÉM srdci, nám pomáhá a léčí nás. Jsme to MY, kdo se díky ní cítí dobře, často navzdory právě chování některých lidí. Dokážeme-li si uchovat v srdci lásku (a vůbec nemusí být nasměrována na někoho nebo na něco konkrétního), snadno překonáme i těžší chvíle v životě a posloužíme jako inspirace pro mnohé další. Navíc tato naše nepodmíněná láska přitahuje do našeho života tutéž nepodmíněnou lásku v nejrůznějších podobách. Nechť je tedy láska naší absolutní prioritou - a možná právě díky ní začnou mizet i dluhy z našeho života (viz. druhá karta) a odemkne naši životní sílu a nové nadšení (viz. první karta). V tomto týdnu máme příležitost překonat stará omezení a věci, které nás svazovaly, dáme-li lásce volnou ruku a necháme ji konat zázraky, které umí jen ona.

* * *

SHRNUTÍ

V tomto týdnu jsme vedeni k otevření se nové energii a novým začátkům. Přestože se stále ještě můžeme cítit unaveni nebo nemáme chuť se do ničeho pouštět, je velmi pravděpodobné, že nám někdo nebo něco pomůže se z této ustrnulosti dostat. Neznamená to, že se najednou radikálně nadchneme a začneme být hyperaktivní (i když i to je možné ;)) , ale spíše že se začnou pozvedávat některé naše bloky a začneme před sebou spatřovat cesty, o kterých jsme předtím nevěděli; řešení, která nás dříve nenapadla; nové náhledy, názory, postoje a vnímání věcí v našem životě, které nás obohatí a pomohou nám hnout se z místa.
Máme příležitost vyrovnat nejrůznější formy dluhů, které jsme si v životě nadělali, a udělat vše, co je v našich možnostech, abychom pokračovali s čistým štítem. Nemusíme je mít vyřešeny nutně tento týden, ale můžeme na jejich vyrovnání začít nyní pracovat - a začnou se nám objevovat nové možnosti či zdroje, které nám s tím pomohou. Jednou z forem dluhů je také pocit viny, a tak, pokud se cítíme kvůli něčemu provinile, požádejme Nebesa o pomoc s nápravou situace, kterou jsme možná pokazili, a ať už je nebo není možná, každopádně zapracujme na změně svého chování a jednání do budoucna. Každý člověk dělá chyby, protože v daném čase ještě neví, že je jeho rozhodnutí chybné. Pokud si však jsme vědomi toho, že naše rozhodnutí způsobí někomu bolest (včetně nás samých), a přece ho učiníme, jedná se o vědomou volbu, nikoli omyl - a tato volba pak přispívá k našemu "karmickému dluhu". Pokud tedy víme, že je něco špatné, tak to prostě nedělejme. (Sem spadají například i různé formy závislosti, kterými ubližujeme svému vlastnímu tělu, apod.)
Otevřeme své srdce lásce a dovolme si opět uvěřit v její léčivou moc. Láska nám nikdy neublíží - právě ona je lékem na všechno, co způsobil její nedostatek. Připustíme-li lásku do svého srdce a svého života, přirozeně se v něm začne napravovat a léčit vše, v čem doposud láska chyběla. Přejeme-li si v životě více lásky, musíme se sami stát jejím ztělesněním. Dovolme si "stát se láskou" a vypusťme ze své mysli, srdce, těla, energie i ze života všechno, co není v souladu s ní. Dáme-li jasně najevo, že je pro nás láska prioritou, začne se v našem životě projevovat stále více a pomůže nám uskutečnit mnoho zázraků, které s sebou vždy přináší.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.