neděle 26. června 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.6. do 3.7. 2022

Milí přátelé,

první polovina tohoto roku utekla jako voda a jistě se můžeme shodnout na tom, že byla velmi náročná. Jako by se na nás sypala jedna zkouška za druhou a sotva překonáme jedno těžké období, hned začíná nějaké další. Naši andělé vědí, že je to pro nás velká zátěž, ale připomínají nám, že právě proto jsme sem přišli v tomto období a že právě proto je důležité naše poslání - být sami sebou, posilovat a šířit lásku a mír vlastním prostřednictvím a přispívat světu tím vším, co je na nás unikátní a nenahraditelné. Abychom však mohli vytrvale fungovat, je třeba pravidelně si doplňovat energii a dobře se starat o svou duši i tělo. Nepřehlížejme jejich volání a nestavme jejich potřeby na poslední místo za všechno (a všechny) ostatní. Nejsme o nic méně důležití než někdo jiný a stejně tak, jako se vášnivě staráme o druhé, měli bychom se stejně vášnivě starat také o sebe a dovolit zase někomu jinému, aby podpořil nás. Tak mezi sebou udržujeme síť pozitivní podpory a důvěry, což je také součást našeho poslání. Obklopme se lidmi, s nimiž se cítíme dobře, kteří jsou zde vždy pro nás tak jako my pro ně, kterým na nás upřímně záleží a kteří nás rádi podpoří v našem růstu, uzdravování a rozvíjení schopnosti lásky.
V tomto týdnu vstupuje planeta Neptun do retrográdní fáze (konkrétně 28.6.), což s sebou přináší témata jako je prohlédnutí iluzí, rozbřesknutí, náhlá uvědomění, prozření, a také donucení postavit se čelem všemu, od čeho jsme se snažili utíkat a čemu jsme se vyhýbali. Pokud jsme si něco nalhávali a vystavěli si nějaké vzdušné zámky, můžeme nepříjemně prozřít, avšak to je důležité, abychom se mohli pohnout dále; abychom se konečně hnuli z místa a změnili to, co změnit potřebujeme, i když jsme si to nechtěli přiznat. Tento energetický vliv Neptunu potrvá až do začátku letošního prosince. Čím otevřenější však budeme těmto uvědoměním a čím ochotnější budeme k provádění potřebných změn (i svých vlastních proměn), tím snáze a také dříve naplní tato energie svůj účel v našem životě a tím dříve budeme moci začít žít svůj život v souladu s pravdou a realitou. Musíme se postavit svým závislostem - ať už na návykových látkách nebo třeba na lidech; tendenci utíkat před problémy a zametat je pod koberec; sklonu házet vinu na druhé i v případě, kdy za nic nemohou, a projektovat si na ně své vlastní nedostatky; falešným přesvědčením, kterým jsme uvěřili, i vlastní odpovědnosti za to, jak náš život vypadá. Budeme vedeni sami do sebe, a pokud máme sklon neustále před sebou utíkat, budeme k této introspekci donuceni. Nelze se jí vyhnout. A je to tak dobře. Naše duše si samy říkají o pomoc a my této energie můžeme využít k odstranění všeho, co nám bránilo v růstu a v utváření svého života v souladu s naším srdcem. Přijměme tedy tyto příležitosti a naplno je využijme. Naši andělé nás podpoří ve všech směrech.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Karty kouzelné mapy (Colette Baron-Reid)
  • Orákulum posvátné Země (Sacred Earth Oracle; Toni Carmine Salerno)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali Eso Citů. To je poselství o nové lásce, ať už ve formě nového vztahu či oživení již existujícího, ale netýká se to jen vztahů. Tato karta symbolizuje obecně nově probuzené city, nové nadšení, obnovenou lásku k životu jako takovému. Samozřejmě tato láska, kterou probudíme sami v sobě (a nemusíme k ní mít ani žádný konkrétní důvod či "objekt") může významně zvýšit naše vyzařování a napomoci tak k přitáhnutí nových lidí, kteří budou s touto naší energií v souladu. Čím více lásky v sobě chováme, tím přitažlivější jsme pro lásku z našeho okolí, a to nejen v podobě lidí a vztahů, ale i ve formě zkušeností, radostných situací a všeho možného, co nás v této energii podpoří.
Bojujeme-li právě s opačnými energiemi - tedy se strachem, vztekem, úzkostmi, aj. - přišla nám tato karta připomenout, že do velké míry sami rozhodujeme o tom, na co se naladíme, o čem budeme přemýšlet, jak se na věci budeme dívat, jak je budeme vnímat, kolik prostoru budeme dávat svým myšlenkám a pocitům ve svém nitru, co a jak budeme projevovat navenek... a co k sobě budeme nadále přitahovat. Je pochopitelné, že ne vždy se nám daří ovlivňovat své vnitřní prožívání tak, jak bychom chtěli, a ve zvláště těžkých životních situacích to může být i nemožné. Přesto však tuto možnost máme a jakmile budeme alespoň trošku schopni vzít otěže do rukou, dostane se nám k tomu velké podpory.
Máme obrátit svou energii z negativity na pozitivitu, ze stěžování si na vděčnost, z pocitů osamělosti a bezcennosti k pocitům milovanosti a zdravého sebevědomí. Každá změna, kterou provedeme v souladu s tímto záměrem, se nám bude bohatě vyplácet nyní i v budoucnu.

Z Karet kouzelné mapy jsme dostali kartu s názvem Následuj vůdce. Tou jsme vybízeni k tomu, abychom se nechali inspirovat lidmi, kteří se nebojí svou lásku projevovat, kteří své srdce neuzavírají navzdory těžkým okolnostem a kteří vytrvale dělají svět lepším už tím, že existují a že jsou takoví, jací jsou. Každý z nás může posloužit jako inspirace mnohým dalším už tím, že nepodléhá davovým trendům, které nejsou v souladu s jeho vnitřní pravdou. Nerodíme se na svět zcela unikátní proto, abychom se snažili podobat někomu jinému. Toto je pro nás poselství, abychom se nenechali ovládat strachem, že nás někdo nebude mít rád, když budeme sami sebou. Být laskaví, milující a upřímní ve světě plném strachu, zraňování a falše, vyžaduje velkou odvahu - ale tu my máme, ať už jsme si jí vědomi či zatím nikoli. Jsme tu právě takoví, jací opravdu jsme, s touhou po lásce a míru, protože přesně to svět potřebuje a přesně to zde můžeme ovlivnit.
Obdobně jako jsme vedeni k následování inspirativních pozitivních příkladů, jsme zároveň vyzváni k tomu, abychom přestali následovat ty, jejichž hodnoty a chování neladí s naším vnitřním kompasem. Nemusíme být za každou cenu zadobře se všemi lidmi, s nimiž se potkáme, a nemáme povinnost se zapojovat do jejich dramat, negativity nebo dokonce páchání zla, jen abychom je neztratili. Nebojme se odpoutat od těch, kdo nejsou v souladu s láskou a pravdou. Je to to nejlepší, co můžeme udělat nejen pro sebe, ale i pro ně.
Nakonec je toto vedení pro ty, kdo v sobě odjakživa nesou vůdcovské vlastnosti, aby se nebáli je plně projevit a stát se, byť třeba zatím jediným, hlasem něčeho nového. Jsme-li inovativní osobnosti, máme dát této své stránce prostor a ukázat ostatním, co všechno se dá dělat jinak a lépe. Jinými slovy, opět je to vedení k naplňování našeho poslání a využití naší unikátnosti.

Z Orákula posvátné Země nám vyšla karta Fragmenty. Ta nám říká, že nějakou situaci (nebo dokonce vše, na co pohlížíme) nevidíme úplně celou a že nám chybí informace potřebné k tomu, abychom si mohli utvořit nějaký závěr. Varuje nás před unáhleným jednáním a domněnkami. Dále vypovídá o tom, že naše současné vnímání určité situace je ovlivněno starými zkušenostmi a že nevidíme realitu takovou, jaká opravdu je. Tato karta nás vede k tomu, abychom posbírali všechny tyto kousky sebe samých, a spojili je dohromady opět v jeden celek. I naše zraněné části či stinné stránky jsou stále částmi nás samých a potřebují být jako takové ctěny a přijaty. Dokud s nimi (= se sebou) budeme bojovat, těžko dosáhneme souladu a zdravého sebevědomí. Možná se nechceme dívat bolesti do tváře, ani se nechceme zabývat tím, co se nám na nás nelíbí, ale je to důležité. Temnota nezmizí tím, že před ní budeme utíkat, ale že do ní vpustíme světlo. Obdobně jako se zranění nevyléčí tím, že budeme předstírat, že neexistuje, ale že ránu vyčistíme a přeléčíme.
I tato karta je pro nás voláním k odvaze být sami sebou - a překonat strach ze všeho, co v nás vyvolává pochybnosti nebo pocity viny. Přiznat si problém je prvním krokem k jeho vyřešení, a tak přivítejme každou možnost podívat se pravdě do očí. Pravda je vždy osvobozující.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden, kdy máme šanci ve svém srdci i ve svém životě probudit novou energii, zejména lásky, ať už v jakékoli podobě. Dovolíme-li si pustit se všeho, co nás drželo zpátky a co nám bránilo být sami sebou, a uzdravit rány utrpěné v minulosti (ať už dávné či nedávné), které nám doposud ovlivňovaly způsob vnímání různých věcí, zjistíme, že mnohé věci mohou být ve skutečnosti úplně jinak a že ne všechno je zdaleka tak špatné nebo tak těžké, jak jsme si možná mysleli. Změny, ke kterým jsme vedeni, mají za cíl nám pomoci odstranit vše, čím nejsme, abychom mohli být naplno těmi, kým opravdu jsme, a tím předali světu svůj díl. Ctěme své světlé i stinné stránky a naučme se s nimi všemi pracovat tak, aby nám i světu dobře sloužily. Mějme k sobě úctu a prokazujme si ji svými činy, a tím si také začneme přirozeně přitahovat uctivé vztahy. Važme si svého pravého Já a své pravdy, a buďme k sobě i k druhým upřímní. Pak bude vše plynout přesně tak, jak to bude pro všechny nejlepší.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.