neděle 31. července 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 1. do 7.8. 2022

Milí přátelé,

vstupujeme do měsíce srpna a po novoluní ve znamení Lva (28.7.), které nás podpořilo v obnově zdravé sebeúcty a sebedůvěry, nastává také retrográdní fáze planety Jupiter, která bude pokračovat až do 23. listopadu. Během tohoto období budeme vedeni k mnoha uvědoměním, která jsou důležitá pro náš život i pro náš růst a díky kterým se budeme moci postupně oprostit od toho, co bylo falešné, neupřímné a zraňující pro naši duši. Jupiter je planeta štěstí, spokojenosti a hojnosti, a během své retrográdní fáze nás povede do našeho nitra, do naší mysli i srdce, abychom si uvědomili, čím si sami ve svém štěstí, spokojenosti a hojnosti bráníme - a něco s tím udělali.
Totéž platí také v globální rovině. Měli bychom si sáhnout na své svědomí a zamyslet se nad tím, zda bychom mohli udělat něco pro to, aby bylo Matičce Zemi lépe. Přestože se může zdát, že na našich osobních volbách coby jednotlivců nezáleží - v poměru k množství lidí na Zemi -, ve skutečnosti záleží na každém z nás a každé jedno naše rozhodnutí má svůj dopad, ať už pozitivní či negativní. Pokud tedy víme, že je v našich možnostech začít něco dělat lépe, ve prospěch nás i našeho životního prostředí, neváhejme se do těchto změn pustit. Přestože určité návyky může být obtížné měnit, zvlášť pokud jsou dlouhodobě zakořeněné a pohodlné, není to nemožné a naši andělé nás v tom rádi podpoří, budeme-li ochotni na to přistoupit. Naše planeta trpí, všichni to vidíme, a je na nás, abychom s tím pohnuli tak, jak jen to je v našich podmínkách možné - aktivními fyzickými činy, modlitbami, vzděláváním sebe i druhých či vlastním příkladem. Každá pomoc se počítá a právě kvůli ní jsme právě teď právě tady. Naše zdraví je přímo závislé na zdraví naší Země a měli bychom jí proto projevovat patřičnou úctu a péči. Možná neovlivníme chování jiných lidí, ale za to své jsme plně zodpovědní. Buďme tedy těmi, kým být máme - pomocníky a léčiteli, kteří přišli tomuto světu napomoci k uzdravení ve všech rovinách.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Orákulum víl (Oracle of the Fairies; Karen Kay)
  • Šepot oceánu (Whispers of the Ocean; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme pro tento týden dostali kartu Kreativita a hojnost. Ta nás vyzývá k tomu, abychom si dovolili těšit se z toho hezkého, co život nabízí, a byli za to upřímně vděční. Energie vděčnosti a spokojenosti, kterou v sobě probudíme, k nám pak bude přitahovat ještě více zážitků, které jí budou odpovídat a budou podporovat další vděčnost a spokojenost. Jinými slovy, je to pro nás poselství, že hojnost začíná uvnitř nás, a teprve pak se projevuje navenek. Pokud čekáme, že budeme spokojení, až se nám dostane něčeho zvenčí, pak budeme trvale nespokojení - dokonce i tehdy, kdy se nám kýžené přání naplní. Kdo je trvale naladěn na nespokojenost, pesimismus, nedostatek a ukřivděnost, bude si k sobě přitahovat ještě více takovéto energie. Naši andělé vědí, že nic takového nechceme, a připomínají nám, že to, co vyzařujeme, máme ve své moci, a že se nám dostane všeho, co budeme potřebovat, budeme-li ochotni udržet se na vlně lásky a vděčnosti - navzdory možným nepříznivým okolnostem.
Tato karta zároveň navazuje na minulý výklad ve smyslu početí, těhotenství či narození dítěte, případně úspěšné adopce. Vedle fyzické plodnosti vypovídá také o stvoření něčeho nového obecně - o tom, že máme dát průchod své kreativitě. Obecně je tato karta nositelkou zdravé ženské energie, která dává život a která umí přijímat a těšit se - a to i v oblasti sexuality a jiných smyslových požitků. Říká nám, abychom se nebáli dopřávat si příjemné věci a vychutnávat si je. Schopnost přijímat a prožívat je pro nás stejně důležitá jako naše schopnost dávat a konat - tak jako nemůžeme pouze vydechovat, ale musíme se pokaždé i nadechnout.
Opět se nám zde opakuje téma rovnováhy mezi dáváním a přijímáním, mezi mužskou a ženskou energií, mezi aktivitou a odpočinkem, apod.

Z Orákula víl jsme dostali kartu Cesta, která může mít doslovný význam - že nás čeká cestování, ať už v rámci dovolené nebo i pracovní cesty. Vyzývá nás k tomu, abychom se otevřeli novým zážitkům, novým místům, novým lidem a novým zkušenostem. Nemusíme přitom jezdit na drahé zájezdy, ani se vydávat někam daleko. I pouhá procházka či projížďka po okolí, které dobře známe, nám může přinést osvěžení a nové úhly pohledu. Podstatné je, abychom si dovolili vyjít ven, za hranice své komfortní zóny, a byli ochotni přivítat do svého života (i do svého nitra) novou energii.
Vedle cestování je to také karta duchovního růstu - vnitřní výpravy, na kterou se vydáváme ve svém vlastním srdci. Vypovídá o tom, že se na své cestě životem měníme a že se nemáme bát změnit. Je zcela přirozené, že se vyvíjejí naše názory, postoje, pohled na svět, způsob vnímání.. a s nimi i my sami jako osobnosti. I to, že spolu s námi se pak rozvíjejí i naše vztahy a další životní oblasti. V tomto smyslu nás tato karta vede k tomu, abychom se nebáli překročit to, co známe, a dovolili si změnit sami sebe nebo něco v našem životě v souladu s tím, kým se stáváme. Nemusíme se za každou cenu držet stále stejných lidí, míst apod. To samozřejmě neznamená, že je musíme opouštět - jde jen o to, abychom si kvůli nim nebránili ve svém přirozeném růstu a nenechali se jimi omezovat. My sami přece také poskytujeme druhým prostor, a tak si ho nenechme brát ani my. Máme se stát těmi, kým máme opravdu být, vzdát se všeho, co neodpovídá našemu pravému Já, a ti, kdo nás mají upřímně rádi, nás v našem rozvoji podpoří.

Z karet Šepot oceánu nám vyšla karta Dar neutrality. Jejím hlavním poselstvím je opět rovnováha - téma, které se nám opakovalo v průběhu celého července. Vyzývás nás k tomu, abychom vyvážili vše, co je v našem nitru či v životě v nerovnováze.
Řešíme věci převážně rozumově, zatímco své pocity blokujeme a držíme na uzdě? Nebo jsme naopak velmi emocionální a nedaří se nám dávat prostor "zdravému rozumu"? Zabýváme se minulostí, zatímco nám utíká přítomný okamžik? Nebo se naopak snažíme co nejvíce zaplnit přítomnost všelijakými aktivitami, jen abychom unikli něčemu, co jsme v minulosti nedořešili a co od nás vyžaduje uzavření? Jsme příliš soustředění na fyzickou rovinu, zatímco tu duševní zanedbáváme? Nebo nosíme hlavu v oblacích, zatímco náš hmotný svět postrádá naši aktivní účast? Staráme se stejně dobře o své fyzické i duševní zdraví? Je v našich vztazích rovnováha mezi dáváním a přijímáním? Staráme se vedle druhých lidí stejnou měrou i o sebe? Trávíme dostatek času venku v přírodě nebo jsme celé dny zavřeni mezi čtyřmi stěnami? Pracujeme aktivně na plnění našich snů, nebo o nich stále jen sníme? Promýšlíme si své kroky nebo jednáme zbrkle a impulzivně? Nebo se naopak tolik bojíme, že uděláme chybu, že žádné kroky raději ani nepodnikáme? Věnujeme se rovnoměrně svým povinnostem i zábavě a odpočinku?

Zamysleme se nad tím, kde v našem nitru nebo v životě panuje nerovnováha, a rozhodněme se to napravit. Do této rovnováhy spadá také to, zda žijeme svůj život v souladu s tím, co opravdu chceme a co je pro nás důležité - zda žijeme v integritě.
Neutralita znamená nezaujatost - v tomto smyslu nám Nebesa radí, abychom zklidnili svou analytickou mysl a naučili se na věci dívat tak, jako bychom je viděli poprvé - nezkresleně, citově nezabarveně, objektivně. Máme méně soudit a více akceptovat, ať už se nám něco líbí nebo nelíbí. Některé věci jsou zkrátka takové, jaké jsou, a nemusí se to vůbec týkat nás.
Nakonec nám tato karta říká, že nemusíme na všechno reagovat a nemusíme hned se vším něco dělat.
Jsou chvíle, kdy je pro nás i pro danou situaci lepší, když raději vyčkáme a necháme svou hlavu vychladnout. Možná nebude třeba, abychom cokoliv dělali. Nebo náš čas přijde, ale ne teď. Možná naopak čekáme už dlouho a konečně nastane ten pravý okamžik, abychom se pustili do akce. Ať tak či tak, nechme se vést svým srdcem - to ví nejlépe, co je pro nás nejlepší.

* * *

SHRNUTÍ
Toto je týden zasvěcený rovnováze mezi vydávanou a přijímanou energií. Pokud v našem nitru nebo v životě existuje nerovnováha, bude nyní naší prioritou, abychom ji vyrovnali. Jsme-li příliš aktivní, budeme vedeni ke zvolnění; jsme-li příliš pasivní, dostane se nám pozitivního "nakopnutí" k akci. Je to období příznivé pro cestování, poznávání nových míst a lidí, získávání nových zkušeností a vykročení z naší zóny pohodlnosti. Měníme se a spolu s námi se mění i okruh lidí, kteří nás obklopují, i mnohé další životní aspekty. Nemáme si však ve svých proměnách bránit, neboť jsou v souladu s naší cestou. Tak jako my respektujeme svobodu druhých, máme právo žádat jejich respekt vůči té naší.
Jsme nyní postaveni před nová rozhodnutí a současně vyzváni k tomu, abychom se ze své životní cesty těšili, ať už se nacházíme ve kterékoli její části. Každý okamžik našeho života je cenný a unikátní a zaslouží si být uctěn. Buďme tedy vděční za to dobré, pusťme se toho bolestného a dovolme si pohnout se dál.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.