neděle 11. září 2022

Retrográdní fáze Merkuru ve znamení Vah (9.9. - 2.10. 2022)

Merkur, planeta proslulá pácháním neplechy zejména co se týká komunikace, vstoupila do retrográdní fáze ve znamení Vah, což může zapříčinit určitý chaos a zmatení v našich nejbližších vztazích.

Důvod, proč jsme Merkurem tolik ovlivňováni, spočívá v jeho velké hustotě, která astrology vede k víře, že je z velké části tvořen železem. Jako by se okolo Slunce pohyboval obrovský magnet, který pokaždé, když se přiblíží k Zemi, zapůsobil buď silnou přitažlivou nebo silnou odpudivou silou - buď táhne, a nebo tlačí.

Během retrográdní fáze je Merkur ve své nejbližší pozici vůči Zemi, kvůli čemuž se u nás častěji vyskytují emocionální výlevy a mnozí lidé se cítí přetížení, nestabilní a vyhození z rovnováhy.

Merkur je notoricky známý jako "problémový jedinec", pokud jde o jeho retrográdu. V tomto období můžeme očekávat i ty nejneočekávanější a nahodilé události. Rozhovory, interakce a plány, které by normálně plynuly a byly jasné, mohou být najednou plné zmatení a komplikací, a cokoli se může zvrtnout, přestat fungovat nebo dokonce vybouchnout.
Merkur má vliv na naše myšlenkové procesy a způsob komunikace, a tak nebuďte překvapeni, pokud v tomto období nebudete téměř vůbec schopni rozpoznat, co si vy sami nebo druzí lidé myslíte, co vlastně říkáte nebo co děláte.

Také naše telefony, emaily nebo hlasové zprávy jako by začaly žít svým vlastním životem, když je Merkur v retrográdní fázi, neboť naše komunikace a to, jakým způsobem přijímáme zprávy zvenčí, se může vymknout našim zvykům. Můžeme zjistit, že nedokážeme dát dohromady kloudnou větu, že neumíme vysvětlit, jak se vlastně cítíme, nebo vysvětlit, proč jsme řekli nebo udělali určité věci - a to nejšílenější na tom je, že ani my sami sobě pořádně nerozumíme, natož abychom pomáhali druhým nás pochopit!

Jedna z věcí, ve kterých Merkur exceluje, je ukázat, kdo v našem životě má nebo naopak nemá být. Nebuďte překvapeni, pokud některý váš vztah pohodově plyne, a pak se v něm zničehonic objeví nepřekonatelná překážka, která vás nepustí dál. Stejně tak se může stát pravý opak, kdy nám Merkur ukáže, že bez ohledu na různé zkoušky a překážky, které nám přijdou do cesty, zůstávají naše vztahy pevné, plné podpory a neotřesitelné.

Hlavní oblasti, ve kterých můžeme pocítit narušení, jsou ty, v nichž jsme si vytvořili iluze nebo ve kterých lpíme na nereálných očekáváních, co se týká lásky a romance. Můžeme si všimnout, že aspekty našeho života, ve kterých jsme se zoufale snažili udržet rovnováhu, se najednou překlopí, a veškerá naše tvrdá práce, kterou jsme vynaložili na udržování harmonie, přijde vniveč.

Jsme-li v jakémkoli našem vztahu jednou nohou v něm a jednou nohou ze dveří, můžeme pocítit, jak nás Merkur buď tlačí dovnitř nebo vytahuje ven; jak nás nutí, abychom se buď rozhodli pro skutečný závazek a nebo se úplně vyvázali.

Pokud jsou naše základy pevně vystavěné, snadno odoláme každé bouři, kterou Merkur vyvolá, avšak pokud je máme jakkoli narušené nebo pokud my či druhá osoba trpíme závažnými pochybnostmi a nebo pokud my či druhá osoba nejsme upřímní a sami sebou, je velmi pravděpodobné, že nám Merkur zavaří a že vytvoří problémy a drama, aby nefunkční pouta přerušil.

V retrográdní fázi se zdá, že se Merkur pohybuje pozpátku - a i my sami můžeme mít tendenci pohybovat se nazpět ve svých osobních životech. Můžeme se znovu zabývat svou minulostí a připomínat si určité zážitky, které nás nějakým způsobem traumatizovaly a zanechaly v nás citovou bolest. Můžeme mít také usnadněný přístup ke svým snům, které mohou být velmi živé a realistické. Můžeme zatoužit po opětovném spojení s někým z minulosti, a nebo pocítit potřebu určité věci definitivně uzavřít. Některé osoby z naší minulosti se mohou nečekaně navrátit, aby se nám omluvily nebo znovu posílily náš vzájemný vztah.

Tyto návštěvy z minulosti mohou být pro nás opravdu matoucí, ale je třeba si uvědomit, že jediný důvod, proč Merkur znovu vytahuje staré energie, je ten, že stále existují lekce, které si z toho můžeme odnést, a nebo že jsme stále ještě nedořešili určité záležitosti, nedoléčili si nějaké zranění, nepustili se něčeho úplně a nedokončili cyklus.

Někdy je nejsnazší způsob, jak zvládnout období retrogrády Merkuru, jednoduché heslo "co má být, to bude" a důvěřovat, že toto působení Merkuru je formou Božího zásahu a že každá událost, která buď něco rozbije nebo naopak regeneruje, je pro naše nejvyšší dobro a je součástí vyššího plánu.

Od běžných kamarádství až po intimní vztahy můžeme být svědky toho, jak slabá nebo naopak silná naše vzájemná spojení opravdu jsou. Jedna z věcí, které Merkur opravdu nemá rád, je cokoliv (nebo kdokoliv) nejistého, a tak mějte důvěru, že ať už zapůsobí jakkoli, aby vám nějakou jistotu dal, bude to z velmi dobrého důvodu.

Pokud se v tomto období něco rozpadne, nemusí to být nadlouho, neboť 25. září nastane novoluní ve znamení Vah, a protože novoluní jsou vždy o nových začátcích, můžeme zjistit, že Merkur i Váhy nám touto cestou nabízejí druhou šanci. Pokud je to právě to, co si přejeme, je důležité dopřát si čas na to, abychom plně zpracovali, co se stalo, a porozuměli tomu, proč - abychom mohli vše udělat příště jinak a učinili nezbytné změny proto, abychom do budoucna předešli podobným problémům (zejména v tom, jak komunikujeme). V období novoluní bude Merkur ve znamení Panny, což nám přinese zcela nové energie. V této fázi můžeme prožívat dokonalost našich spojení, neboť Panna má extrémně vysoké standardy, a pokud se tedy rozhodneme zkusit to s nějakým vztahem znovu, měli bychom si dávat pozor na to, abychom si vše neztěžovali tendencí pořád něco/někoho kritizovat.

Mnozí lidé by si přáli, aby mohli během retrogrády Merkuru jednoduše zalézt a uložit se ke spánku, nebo nalezli únikovou cestu, neboť je téměř jisté, že se objeví nějaké turbulence. Pravdou však je, že jsme-li dobře uzemnění, žijeme-li přítomností a jsme si vědomi toho, že nás může zastihnout něco nečekaného, budeme toto období vnímat jako důležitou poznávací lekci, která nám nakonec přinese přesně to, co potřebujeme, abychom svůj život přeorganizovali a abychom pozměnili směr, kterým míříme, a připravili se tak na vše, co nám budoucnost přináší.

Přestože to tak téměř nikdy nevypadá, retrográdní fáze Merkuru je vždy skrytým požehnáním a zasahuje do našich životů pouze tehdy, když v našem životě není něco v pořádku. Slouží nám jako připomínka toho, že pokud nejsme my sami ochotni utvářet svůj život, Merkur to udělá za nás. 


- Alex Myles

* * *

zdroj: https://www.facebook.com/photo?fbid=392873676372807&set=a.343032224690286
překlad: Magda Techetová
Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.