neděle 6. listopadu 2022

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 7. do 13.11. 2022

Milí přátelé,

blíží se nám opět úplňkové období a spolu s ním také jevy, které nám mohou a nemusí být příjemné - zesílené vnímání, zesílená emocionalita, nespavost či naopak silnější únava, a mnoho dalšího. Měsíc při úplňku odráží světlo slunce a nám nastavuje zrcadlo, abychom si uvědomili, co nosíme ve svém nitru, ve své mysli, v srdci i ve své energii. Můžeme být postaveni čelem k tomu, čemu jsme se snažili vyhýbat nebo to ignorovat. Může narůstat naše frustrace, která během úplňkového období dosáhne svého vrcholu a nám už s některými aspekty v našem životě dojde trpělivost - a navzdory naší dosavadní snaze vše trpět a nějak to vydržet, se zkrátka natvrdo rozhodneme pro změnu. Přestože úplňkové období nebývá jednoduché, je pro nás popostrčením dále po naší cestě - a současně nás také navrací k sobě samým, pokud jsme se ztratili.
V tomto měsíci nastane úplněk 8. listopadu a jeho vliv může být silnější než jindy, neboť bude zároveň úplné měsíční zatmění. Lidé mohou být více než kdy jindy podráždění, chovat se nepředvídatelně a mohou se dopouštět různých omylů. Rovněž v globální rovině se mohou objevit aspekty, které v nás vyvolají neklid, nejistotu a obavy. Udržíme-li si však sami v sobě vnitřní mír a jasnou mysl - což vyžaduje pravidelnou meditaci, propouštění svých emocí a myšlenek neškodným způsobem (např. do deníku) a odmítnutí podílet se na negativistických diskuzích - nemusí se nás tyto energie tolik dotknout. Prospěje nám nastavení zdravých hranic, asertivní přístup a ohleduplnost k sobě i k druhým. Neposilujme už tak vypjaté situace vlastním vypětím a nepřilévejme olej do ohně. Místo zběsilého okamžitého reagování na provokace nebo jiné podněty ze strany jiných si zachovejme svůj "zenový" klid a připomeňme si, že pro nás je prioritou láska a mír, které jsme sem přišli posilovat a udržovat, ZEJMÉNA v takovýchto obtížnějších časech. Jsme posly světla v temnějších obdobích, a pokud jiným světla pohasínají, musíme to své o to více posílit. Vše však začíná u nás a u pořádku v našem vlastním nitru - na ten se tedy zaměřme. Místo věcí, které nemáme pod kontrolou a které nemůžeme přímo ovlivnit, se soustřeďme na sebe. Přejeme-li si vidět ve světě lásku a mír, měli bychom sami jít příkladem a začít u svého vlastního prahu.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Moudrost Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)
  • Orákulum vílího srdce (The Heart of Faerie Oracle; Brian & Wendy Froud)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám pro tento týden vyšla Devítka Myšlenek, která vypovídá o přetížení naší mysli negativními představami, omezujícími přesvědčeními, pesimismem a nicneřešícími starostmi. Myšlenková činnost může být v tomto období zesílena i vlivem měsíčního zatmění a dalších planetárních aspektů. Naši andělé nám tímto vzkazují, že nemáme brát své myšlenky vážně a že nic z toho, co si ve svých představách tak dramaticky vybarvujeme, není ve skutečnosti ani zdaleka tak dramatické. Přestože se v našem životě i ve světě mohou vyskytovat opravdu ošklivé okolnosti, nedávejme jim ještě větší váhu a sílu tím, že se jimi necháme porazit a nadále ovládat - když si je nadále připomínáme, oživujeme a deptáme se jimi. Dokonce i když jsou už za námi a my opět stojíme na vlastních nohách, sami si je podrážíme starostmi typu "co když" a "co kdyby".
Pro nás i pro všechny ostatní bude nejlepší, když se nyní zaměříme na očistu své mysli od přemíry negativních myšlenek. Dejme jim prostor, o který si říkají, vyslechněme si, co nám náš strach chce sdělit, ale pak zase pokračujme dál. Chceme-li přispět ke zlepšení podmínek ve svém životě nebo ve světě, nemůžeme se nechat paralyzovat a vysávat strachem. Svůj vnitřní mír a klid si můžeme udržet navzdory vědomí o tom, co všechno páchá temnota. Přitom čím silnější a zářivější je naše světlo, o to větší může být výzva našeho strachu. Nenechme se jím ovládnout a nepodléhejme vlastním vnitřním dramatům. Nám ani druhým nepomůže, když ztratíme svou sílu a budeme se vnitřně užírat. Zhasínajícím svícím nepomůže, když necháme zhasnout tu svoji, ale to, že ji budeme vědomě chránit a její plamen posilovat - tak může posléze napomoci opět rozžehnout ty ostatní.

Ze sady Moudrost Země jsme dostali kartu Inspirace. Ta opět souvisí s naší myslí - ale s jejím opačným aspektem, který spočívá v konstrukci, svobodě a tvoření, nikoli v destrukci, ovládání a blokaci. Na kartě jsou vyobrazeny krokusy, které jsou symbolem nových začátků, radosti, jemné síly, s níž prorůstají půdou ke světlu, aby nahoře rozkvetly, naděje a zdravé sebedůvěry. Touto kartou nám Nebesa připomínají naši vlastní schopnost tvořit a dávat nový život - tím, na co myslíme, jak o tom přemýšlíme, jaké emoce do toho vkládáme a jak jsme naladěni. Doplňují poselství předchozí karty a připomínají nám, jak velkou moc má naše myšlení nad tím, co prožíváme a co tedy vnímáme jako realitu. Je-li naše hlava plná hádek, argumentů a vzteku, pak stačí velmi málo, a my vybouchneme a posíláme energii vzteku dále. Je-li naše hlava plná strachu, můžeme všude vidět náznaky ohrožení a nebezpečí. Naopak, jsme-li naladěni na mír a víru, že vše bude v pořádku, začneme vnímat příležitosti, ve kterých k tomu můžeme napomoci, což nás posílí na duchu a zpětně podpoří náš vnitřní mír.
Přestože je důležité brát také v úvahu všechna fakta a přijmout, že některé věci jsou zkrátka takové, jaké jsou, stále je to naše vlastní vnímání, které buď přidává nebo ubírá těmto věcem moc, kterou nad námi mají. Pokud jsme utrpěli nějaké zranění, je to sice fakt, ale je na nás, zda si ho budeme ještě prohlubovat a zoufat si nad ním, a nebo se rozhodneme ho uzdravit a zahojit, abychom mohli znovu vstát.
Tato karta nás vybízí k tomu, abychom svou mysl ovládli, místo aby ona ovládala nás, a začali ji používat jako nástroj k tvoření toho, co si přejeme, místo abychom ji nechávali napospas energii strachu, která nás skrze ni paralyzuje a znemožňuje nám konat naše poslání, kterým je šíření, posilování a udržování lásky a míru v našich životech i ve světě.
Květiny, které na obrázku na kartě raší i zpod vrstvy sněhu a promrzlé zeminy, jsou pro nás symbolem odhodlání, vytrvalosti, životní síly a připomínkou toho, že po každé zimě nastává jaro, tak jako po každé sebevíc temné noci nastává nové ráno. Nenechme se tedy odradit ani vystrašit tím, že se věci mohou zdát chaotické, nejisté a možná i děsivé. Toto období zase pomine a spolu s ním i naše rozvířené emoce a myšlenky. Pokud necítíme ve svém nitru klid a mír, vyhněme se v tomto období nějakým vážnějším rozhodnutím. Rozhodovat se impulzivně, zbrkle a pod vlivem intenzivních emocí a zkreslených myšlenek nám nic dobrého nepřinese. Raději ještě vyčkejme a mezitím se věnujme meditacím a dalším činnostem, které nám pomohou náš vnitřní mír co nejdříve obnovit.
K této kartě patří také pěkná afirmace: "Tmy se nebojím. Pokračuji dále kupředu, v bezpečí své víry, že i toto pomine a že z této fáze vyjdu s obnovenou nadějí a radostí v srdci."

Z Orákula vílího srdce nám vyšla Paní leprikónů. Leprikóni jsou něco jako skřítci, kteří jsou spojeni s irskými tradicemi a kteří představují bytosti schopné konat nejrůznější kouzla, přinášet hrnce zlata, ale i provádět různé neplechy. Paní leprikónů vyobrazená na kartě je také kouzelná a také nás může vystavit trikům. Když se objeví ve výkladu, nabízí nám dva kouzelné předměty - křišťálovou kouli, která nám dává schopnost znát budoucnost, a nebo dar křišťálově jasné mysli. Přestože se oba dary zdají lákavé, v obou spočívá i riziko - budoucnost se dá sice předpovědět, nicméně není vytesána do kamene a do velké míry ji tvoříme a určujeme my sami. Snažíme-li se předvídat, co jak bude, mohou odpovědi, jichž se nám dostane v našem rozrušeném stavu, negativně ovlivnit to, jak se chováme v přítomnosti, VE KTERÉ tvoříme svou budoucnost - a tím si můžeme sami mnohé pokazit. Křišťálově jasná mysl znamená vidět věci tak, jak jsou, objektivně, ve vší pravdě, avšak přitom je zbavena intuitivní a vnímající stránky, která dává prostor fantazii, jiným úhlům pohledu a schopnost dívat se na věci jinak - a jinak se také rozhodovat. Oba dary nám mohou posloužit, ale i uškodit. Je tedy na nás, zda její nabídky využijeme a nebo jí jen poděkujeme a půjdeme dál.
Naši andělé nás touto kartou varují před snahou zjišťovat, co jak bude, k čemuž se uchylujeme zejména tehdy, jsme-li vystrašení a chceme najít alespoň nějakou "jistotu". Zcela jisté však nemusí být nikdy nic a jsme-li pod vlivem negativního myšlení, můžeme i pozitivní předpovědi vnímat zkresleně. A protože budoucnost si utváříme do velké míry sami - už tím, jak přemýšlíme a vnímáme -, může nám naše zkreslené vnímání různých výpovědí spíše uškodit než pomoci. Obdobně příliš upjaté racionální myšlení a syrová objektivita, která upozaďuje naši citovou stránku, nemusí být tím nejlepším rádcem, pokud jde o naše další kroky.
I touto kartou jsme upozorňováni na myšlenkový či emoční zmatek, s nímž se můžeme potýkat, a zároveň jsme vedeni k tomu, abychom se svými rozhodnutími a konáním posečkali na klidnější období. V tomto čase nemusí být nic tak, jak se zdá.

* * *

SHRNUTÍ
Přestože je každá karta použitá ve výkladu z úplně jiné sady, všechny nám říkají totéž: Pod tlakem minulých či současných energií můžeme mít problém myslet a vnímat jasně, a proto bude lepší, když se prozatim vyvarujeme velkých rozhodnutí a raději počkáme. Prospěje nám pravidelná meditace, zdravý způsob uvolňování myšlenek a emocí ze svého nitra ven, klidné aktivity jako poslech relaxační hudby, četba milých knih, sledování filmů pozvedávajících duši, procházky v přírodě... a mnohé další. Kdo má rád kamínky a krystaly, může si vzít na pomoc křišťál, který je univerzálním ochranným kamenem a který v sobě nese symbol světla.
Mějme v tomto týdnu na paměti, že se my sami i druzí lidé můžeme cítit nepříjemně a že naše chování nemusí být vůbec osobní, i když to tak může vypadat. Nevztahujme si tedy na sebe nic z toho, co bude dráždit naše ego. Naší prioritou je láska a mír, nikoli boje a strach. Pokud přece jen vstřebáme negativitu, ať už zvenčí nebo probuzenou z našeho vlastního nedoléčeného nitra, dopřejme si čas na důkladné očištění od těchto energií. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak to uskutečnit, požádáme-li je o to a budeme-li jejich vedení následovat.
Budeme-li se potýkat s přemírou myšlenek nebo emocí, dostává se nám pro tento týden rady, abychom se nesnažili hádat budoucnost, ale spíše jí napomohli k tomu, aby byla co nejpozitivnější - tím, že se sami dáme do pořádku a obnovíme ve svém nitru klid a mír. Tak zajistíme, že budeme vše vnímat jasně, že naše racionální i citová stránka dostanou svůj prostor a že naše rozhodnutí a další kroky budou vycházet opravdu z pozice toho nejvyššího dobra.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.