neděle 14. května 2023

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 15. do 21.5. 2023

Milí přátelé,

první retrográdní fáze Merkuru tohoto roku nám končí a můžeme tedy vnímat určité odlehčení dosavadních energií. Merkur je planeta komunikace a intelektu a ve své retrográdní fázi nás vede k pročištění a projasnění právě těchto aspektů. Možná z nás vytrysklo něco, co jsme dlouho potlačovali a odmítali to vyjádřit; možná se mezi námi a jinými lidmi objevilo nepříjemné jiskření, když se setkaly nevyjádřené a natlakované pocity či slova z obou stran; možná jsme naopak zažili období klidu, během kterého jsme měli možnost zamyslet se nad sebou i svým životem, lecos přehodnotit a promyslet si změny, které bychom mohli udělat. Když tato fáze končí, můžeme být automaticky vedeni k uskutečnění těchto změn a převzetí některých věcí do svých rukou. Následujme v tomto ohledu své vlastní vnitřní vedení, které nám dá vždy jasně najevo, kudy se máme vydat a kudy raději ne (nebo ne teď). Přestože v určitých situacích potřebujeme umět věci pustit a odevzdat, nyní přichází období, kdy se máme opět postavit do čela a na základě uvědomění, k nimž jsme v uplynulých týdnech dospěli, učinili nová rozhodnutí. Nechť jsou to tedy ta nejlepší pro nás i pro všechny ostatní.

- Magda

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Kouzelní delfíni a mořské víly (Doreen Virtue)
  • Karty moudrosti Země (Earth Wisdom Oracle; Barbara Moore)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů jsme dostali Eso Hojnosti, krásnou kartu symbolizující nové začátky vedoucí k nové hojnosti. Ať už si přejeme cokoli, toto je období, kdy můžeme "zasít semínka", aby mohla později klíčit, vzrůstat a vzkvétat. Eso Hojnosti je příslibem nového domova (ať už ve smyslu místa k bydlení nebo ve smyslu pocitu domova, který konečně nalezneme např. s některými lidmi), úspěšně uzavřených smluv, moudrých rozhodnutí a také oslav života v jakékoli formě.
Po období plném těžkostí, nezdarů, zpoždění, čekání a frustrace je toto poselství o rozhýbání stagnujících záležitostí, o nové energii, kterou pocítíme v sobě i kolem sebe, a o nových volbách a krocích, které nám pomohou posunout se blíže k našim splněným přáním.
Nezapomínejme přitom na vděčnost a radost, které bychom měli prožívat v přítomnosti - místo abychom čekali, až se nám něco splní, a dobré pocity kvůli tomu odkládali. Již teď můžeme nalézt mnoho věcí, za které jsme vděční, a tak dovolme těmto pocitům, aby kvetly v našem srdci a vyzařovaly z naší bytosti. Právě tak totiž nejlépe podpoříme svou přitažlivost a snáze k sobě přivoláme (a udržíme si) to, co naši radost a vděčnost ještě více podpoří.

Ze sady Kouzelní delfíni a mořské víly zde máme poselství Přijměte svou moc. Tou nám Nebesa připomínají, že se nemáme podceňovat a máme si více věřit. Mnohdy právě lidé, kteří mohou vykonat pro svět nejvíce dobra, se zároveň drží nejvíce zpátky. Na tento svět jsme přišli proto, abychom mu pomohli a abychom mu svým dílem přispěli - ne abychom se schovávali a přešlapovali na místě. Pokud cítíme, že jsme k něčemu voláni, pak toto volání následujme. Máme-li pochybnosti o tom, zda je námi zamýšlená cesta tou nejlepší pro všechny zúčastněné, požádejme Nebesa o potvrzení (nebo v opačném případě přesměrování). Nyní přichází čas, kdy máme převzít otěže a využít svou vlastní přirozenou moc k dobru svému i ostatních.
Zároveň nám touto kartou Nebesa radí, abychom se nestavěli do pozice ukřivděných obětí. I když se nám možná stalo nějaké bezpráví a dostali jsme se do situace, kde jsme se obětmi opravdu stali, nemusíme jimi zůstat a své křivdy neustále oživovat. Mnozí lidé si svá bezpráví neustále připomínají, myslí na ně, pořád o nich mluví, stěžují si na všechno to špatné, co prožili, a marní své drahocenné dny na tomto světě negativitou, obviňováním a sebelitováním. Tento postoj nejen že nic neřeší a nelepší, ale ještě nám působí další škody navíc. Ke všemu, co už jsme vytrpěli, si takto sami přidáváme ještě další a další hořkost, bolest a frustraci. Rozhodněme se tedy vzdát se pozice oběti, ponechat spravedlnost Zákonu rovnováhy (nejsme-li přímo vedeni účastnit se např. nějakého soudního jednání nebo podniknout nějaké konkrétní, konstruktivní kroky vedoucí k řešení situace a nápravě) a soustředit se na svůj vlastní život a na to, jak ho můžeme vylepšit a uzdravit se. To je to nejlepší, co můžeme udělat.

Z karet Moudrosti Země nám vyšla karta Božská Láska. To může být krásné znamení pro ty, kdo si přejí nalézt spřízněnou duši, ať už ve formě partnera/partnerky nebo nových přátel, aj. Připomíná nám, že lidé jsou k nám přitahováni tím, co v sobě nosíme my sami; přitahujeme to, co JSME, co nosíme ve své energii. Jsme-li naladěni na lásku, spokojenost, radost a pocity hojnosti, přirozeně pak přitahujeme totéž. Naopak, pokud se neustále zaobíráme tím, co všechno nemáme, jak moc nám něco chybí, co všechno nefunguje, čeho se bojíme, atd. , pak toto všechno svou soustředěnou energií posilujeme a o to více si toho přitahujeme do života. Chceme-li tedy navázat nové vztahy, které budou zdravé, vyrovnané, oboustranné a láskyplné - a nebo uzdravit a oživit naše současné vztahy, musíme v sobě tyto energie nejprve mít my sami. Předchozí dvě karty nám dávají jasně najevo, že JE v naší moci vytvořit si takové vztahy, které budou oboustranně naplňující a zdravě vyrovnané.
Tato karta nás také vede k tomu, abychom na neláskyplné jednání jiných lidí neodpovídali stejnou energií a ještě ji tak neposilovali. Pokud se k nám někdo nechová uctivě, nemusíme si to samozřejmě nechat líbit, ale ani se nemusíme nechat unést hněvem či jinou silnou emocí, kterou v nás ono chování vyvolá. Je normální a lidské tyto emoce cítit, ale nám ani situaci nepomůže, když se jimi necháme ovládnout. Chceme-li, aby v našem životě i v naší bytosti sídlila láska (která k nám bude přitahovat další formy lásky), musíme jí dát prioritu před egem a touhou po pomstě nebo odplatě. Naučíme-li se dávat přednost lásce před strachem a jinými těžkými energiemi, brzy pocítíme blahodárný vliv, který bude mít na nás i na celý náš život.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu je naším hlavním úkolem převzít odpovědnost nad sebou samými a začít vědomě rozhodovat o tom, co budeme nosit ve své mysli, v srdci nebo i v těle. Nabízí se nám nové příležitosti, možnost začít znovu a lépe, možnost něco vybudovat, uzdravit a zlepšit. To však úplně nepůjde, jestliže budeme ovládáni starými energiemi, myšlenkami, emocemi a návyky. První, co je tedy třeba udělat, je dovolit si propustit staré a škodlivé způsoby myšlení, vnímání, vyjadřování a jednání. I když možná nevíme jak, budeme-li opravdu ochotni změnu připustit a svých škodlivých návyků se vzdát, Nebesa nám najdou cestu, jak to uskutečnit, a ke každému kroku nás v pravý čas navedou.
Nové začátky nemusí mít podobu radikálních zázračných proměn. I mravenčí krůček novým směrem se počítá, stejně jako drobné radosti a potěšení, kterých se nám dostává a kterých může nenápadně přibývat. Buďme tedy vděční za všechno dobré - i tehdy, kdy nám to připadá málo - a naučme se těšit se ze svého života i navzdory strastem nebo doposud nesplněným přáním. Čím krásnější energii v sobě poneseme, tím krásnější podoby této energie budeme přitahovat - a tím spíše se nám přání našeho srdce vyplní.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.