neděle 26. května 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 27.5. do 2.6. 2024

Milí přátelé, 

v uplynulém týdnu jsme byli vedeni ke kontemplaci, ztišení a trávení času o samotě, abychom znovu navázali kontakt sami se sebou a se svými upřímnými přáními - nebo naopak obavami, které jsme si nechtěli přiznat. Pokud se nám podařilo tento kontakt se sebou samými navázat, jistě jsme si díky tomu uvědomili spoustu věcí. Není třeba mít strach z tohoto poznání a uvědomění. Neznamená to, že musíme ihned začít něco dělat. Bude-li třeba, abychom něco podnikli, stane se tak v pravý čas a dostaneme k tomu jasné vedení.
I nadále nám pomůže si tento kontakt udržovat a být sami k sobě zcela upřímní. Jedině tak můžeme dosáhnout vnitřní svobody a vypustit ze sebe vše, co nás vnitřně dusilo a tížilo. Věnováním péče svému Já pomáháme příznivě měnit svůj život, a tím také i naše vztahy a další životní oblasti.
Couvající měsíc je pro propouštění našich dosavadních omezení a tíhy ideálním obdobím. Nechme společně s měsícem ubývat vše, co si již nepřejeme nosit ve svém nitru, ani v životě - a nebeské energie nás podpoří.

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Poselství archandělů (Doreen Virtue)
  • Moudrost Avalonu (Wisdom of Avalon; Colette Baron-Reid)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *

Z Tarotu strážných andělů nám vyšla Čtyřka Hojnosti, která představuje dva navzájem opačné extrémy - buď přílišné schraňování věcí, peněz, energie či svých citů, a nebo naopak přílišné rozdávání, utrácení, plýtvání a otevřenost. Čtyřka Hojnosti je o vytvoření zdravě vyvážených hranic mezi dáváním a přijímáním.
Pokud patříme mezi ty, kdo se mají neustále na pozoru, mají obavy důvěřovat jiným lidem či Životu, a jsou ovládáni strachem ze ztráty a nedostatku, máme v tomto týdnu zapracovat na tom, abychom se od tohoto svého strachu osvobodili. Přestože můžeme mít mnohé špatné zkušenosti, neznamená to, že všechny naše zkušenosti budou takové. Někdy si určité zkušenosti sami přitahujeme svým vnitřním zakořeněným přesvědčením, které jsme si vytvořili na základě určitých minulých zklamání, zrad či jiných zraňujících prožitků. Naši andělé vědí, že bychom si přáli prožívat více lásky, svobody a hojnosti, a vedou nás nyní k tomu, abychom se vědomě rozhodli vzdát všeho, co nám stojí v cestě. I když třeba nevíme, jak toho dosáhnout, zcela postačí, projevíme-li svou ochotu změnit svá omezující přesvědčení a návyky a otevřít se novým zkušenostem, které nás potěší (a nenechali se odradit, pokud se přece jen setkáme s něčím nepříznivým). Tím pomůžeme sami sobě k velké úlevě, k lepšímu zdraví a také k harmoničtějším vztahům.
Pokud patříme mezi velmi otevřené osoby, které sdílí samy sebe s okolím téměř bez hranic, měli bychom si určité hranice vymezit. Možná máme kolem sebe lidi, kteří nám ve skutečnosti nepřejí, lidi, kteří nás využívají, nebo lidi, kteří nám (ať už vědomě nebo nevědomě) vysávají energii. Vymezit si hranice neznamená uzavřít se do sebe, ale udržovat zdravou rovnováhu mezi vydáváním a přijímáním energie mezi námi a okolím. Pokud máme problém s impulzivním nakupováním, přehnaným utrácením, zadlužováním nebo podobnými návyky, kvůli kterým uvádíme sami sebe do nepříjemných situací, je nyní vhodný čas začít tyto návyky měnit a více si promýšlet, kam své finance - a nebo obecně energii - vkládáme a zda se nám energie také navrací.
Tato karta může také znamenat právě neochotu ke změně, která nám brání pohnout se dál a svůj život opravdu zlepšit. Budeme-li si stěžovat na to, jak jsme nespokojení, avšak zároveň lpět na tom, aby všechno zůstalo při starém, jak jsme zvyklí, těžko něco změníme, protože sami sobě stojíme v cestě.

Ze sady Poselství archandělů jsme dostali kartu Indigové a křišťálové děti. Ta nás může doslova vést k péči o citlivé děti nebo k práci s nimi. Pojem indigové děti označuje citlivé děti obdařené silnou vůlí a schopností vést druhé - což někdy může vyvolávat také nedorozumění, dostanou-li se do konfliktu s jinou autoritou. Mezi indigové děti mohou patřit i dnešní dospělí - v takovém případě jsme vedeni k uzdravení našich starých zranění, která jsme utrpěli v důsledku nepochopení svým okolím v období svého dětství - a ta nás mohou dodnes ovlivňovat, pokud jsme se s nimi v průběhu života nevyrovnali.
Křišťálové děti jsou pak velmi citlivé, jemné a laskavé osobnosti, které jsou velmi ryzí a v tomto světě pomáhají zjemňovat jeho energii. Tyto osobnosti také nejvíce trpí v důsledku nejrůznějších konfliktů a utrpení, proto je třeba je o to více podporovat v udržení vysokého naladění jejich duše, mysli i citů. I zde mohou mezi křišťálové děti patřit i někteří nynější dospělí.
Tato karta nás kromě péče o citlivost dětí vede také k péči o naše vnitřní dítě - tu naši část, kterou si neseme z vlastního dětství a která v nás v jistém smyslu dále přebývá, i přes dosažení dospělosti. To dítě, kterým jsme kdysi byli, je stále v nás a potřebuje, abychom se mu alespoň čas od času věnovali. Jsou v něm ukryty všechny ty strachy, ať už racionální či iracionální, které jsme kdysi cítili a které, pokud nebyly utěšeny rodiči nebo jinou důvěryhodnou osobou v našem dětství, se nyní projektují do našeho dospělého prožívání. V dřívějších letech bývali rodiče soustředěni především na fyzické zajištění potřeb dětí, zatímco ty psychické mohly být opomíjeny. Pocházíme-li z rodiny, ve které naše duševní potřeby nebyly vyslyšeny ani naplněny - a mnohdy jsme místo toho ještě trpěli v důsledku zneužívání aj. - jsme nyní vedeni k tomu, abychom se stali svými vlastními rodiči - takovými, jaké jsme si přáli od těch svých, a dali si konečně všechno to, co jsme tehdy nedostali. I v případě, že naši rodiče opravdu dělali všechno, co mohli, nemuseli některým našim potřebám rozumět, nebo jsme je my sami neuměli vyjádřit.
Přestat hledat naplnění svých potřeb u rodičů nebo také u partnerů a partnerek, které pro nás v dospělosti představují další nejbližší osobu, je důležité pro uzdravení nás samých, ale také pro zdraví našich vztahů.
Vztahy založené na tom, že od druhého očekáváme suplování rodičovské péče (byť nevědomě) a že na něj klademe dluhy způsobené úplně jinými lidmi, nemohou být plně šťastné. Každý krok, který učiníme k uzdravení svého vnitřního dítěte a odpuštění starých bolestí z naší původní rodiny, nám velmi pomůže a velmi pozitivně se také odrazí v naší přítomnosti. Neváhejme požádat o odbornou terapii, máme-li strach z intenzity svých emocí, z nezvládnutí tohoto procesu nebo pokud nevíme, jak tímto procesem projít.

Ze sady Moudrost Avalonu nám vyšla karta Komunikace, která nás vyzývá k sebevyjádření a ke zdravé komunikaci v našich vztazích.
V souvislosti s první kartou je to pobídka k vyjádření svých hranic vůči těm, kdo je možná překračují nebo kdo si jich nejsou vědomi
(často právě proto, že se bojíme si je vymezit). Tak jako respektujeme hranice druhých, máme právo žádat, aby oni respektovali ty naše. Když jasně řekneme, co si přejeme a co naopak ne, můžeme mít čisté svědomí, protože jsme se jasně vyjádřili... a pokud někdo bude naše hranice i přesto dále překračovat, máme plné právo si je bránit.
V souvislosti s druhou kartou je to vedení k vyjádření našich vnitřních dětí, které potřebují dostat prostor a pozornost, jež jim byla možná upřena. Dostaňme ze sebe všechny ty hluboké strachy, děsy, smutek, lítost, stesk, touhy a přání, ale i třeba potlačenou kreativitu. Nevyslyšené a zapomenuté vnitřní dítě se může ozývat skrze naše chování v přítomnosti - budeme-li mu tedy věnovat čas a péči, které potřebuje, nebude se muset hlásit o slovo na úkor našich vztahů, kde často s druhými nevědomě jednáme na úrovni vystrašeného dítěte, což pak vede ke zbytečným problémům.
Podpořit svou schopnost sebevyjádření a zdravé komunikace můžeme také posílením naší krční čakry - poslechem hudby pro otevírání krční čakry (na YouTube jsou mnohé takové skladby, nejvíce v angličtině "Throat Chakra music"), nošením tyrkysových a světle modrých barev na oblečení či doplňcích, ale i různé kamínky a krystaly, které mají příznivý vliv na komunikaci (např. chalcedon, tyrkys, křišťál, růženín...)
Máme-li potíže v oblasti krku, je možné, že v sobě nosíme některé nevyjádřené pocity a myšlenky. Je-li tomu tak, je načase je dostat ven ze svého hrdla. Pokud nemůžeme něco vyjádřit vůči jiné osobě (z jakéhokoli důvodu), alespoň to vypišme na papír nebo do počítače. Nemusíme to nikam posílat, ani nikomu dávat číst - důležité je to vyjádřit.
Máme se přestat potlačovat a skrývat (viz. první karta), pokud jsme to měli doposud ve zvyku, např. ze strachu z reakcí druhých, z neúspěchu apod. Udělejme to pro sebe. Čím lépe budeme komunikovat sami se sebou a dávat prostor svému skutečnému Já, tím lepší budou i naše vztahy i náš život.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni zejména k péči o svou duši a k uzdravování své dětské části. (S tím nám mohou pomoci i naše vlastní děti či děti někoho jiného.) Minulá zranění či zklamání mohou mít za následek naši nynější uzavřenost, a nebo naopak přílišnou otevřenost v zoufalé naději, že konečně najdeme někoho, kdo nám dá to, co jsme celý život potřebovali a nedostali. Uzdravením svého vnitřního dítěte a jeho ran nám pomůže nepromítat toto staré nenaplnění a strádání na lidi, kteří jsou nyní v našem životě a kteří za tyto naše pocity nemohou. Je to tedy vedení i k uzdravení našich vztahů prostřednictvím převzetí zodpovědnosti za své vlastní naplnění - máme se stát svými vlastními rodiči a sami si dát to, co nám naši rodiče dát neuměli nebo nechtěli.
Ať už v sobě nosíme cokoliv, máme se vyjádřit. Nemusíme se nutně vyjadřovat někomu, jen je důležité dostat ze sebe ven myšlenky, pocity, vzpomínky či přání, která v nás zůstávala a nedostávala svůj prostor. Prací se sebou samými a péčí o naše vnitřní dítě dosáhneme nové stability, která přirozeně ovlivní pozitivním směrem také naše vztahy a náš život celkově. Naši andělé nám rádi pomohou najít ten nejlepší způsob, jak tyto změny uskutečnit, budeme-li ochotni se vzdát dosavadních omezení a otevřít se tak změně, po které naše Já volá.

* * *Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.