neděle 9. června 2024

Karetní výklad strážných andělů pro týden od 10. do 16.6. 2024

Milí přátelé, 

minulý týden jsem z důvodu velkého vytížení připravila pouze malý, stručnější výklad, v němž jsme byli vedeni k osvobození a projevování svého skutečného Já. Měli jsme se přestat přizpůsobovat druhým na svůj úkor, přestat nosit masky, které jsme si nasadili ze strachu, že bychom se bez nich někomu nezavděčili, že se někomu znelíbíme a/nebo že nás opustí, když si dovolíme být svým ryzím Já.
Pokud se cítíme být nuceni k sebepotlačování, ať už v nějakém vztahu, v zaměstnání nebo i vlivem vlastního naučeného strachu, máme zapracovat na prospěšných vnitřních i vnějších změnách. Naše pravé Já je zcela unikátní a přišlo na tento svět předat mu stejně unikátní dar. Skrýváním své jedinečnosti ochuzujeme jak sami sebe, tak i svět, který nás potřebuje takové, jací opravdu jsme. Dovolme si tedy vzdát se omezujících návyků v myšlení či jednání a odvažme se vykouknout z ulity :)

- Magda

* * *

Pro tento týden jsem použila tyto karetní sady: 

  • Tarot strážných andělů (Doreen Virtue a Radleigh Valentine)
  • Sen Bohyně (Goddess Dream Oracle; Wendy Andrew)
  • Šepoty lásky (Whispers of Love; Angela Hartfield)

Jako vždy platí, že kromě vedení ve formě výkladů a všelijakých předpovědí má každý svou vlastní intuici, a toto individuální vedení má vždy přednost. Pokud tedy budete vnímat některé věci jinak, napadne vás k tomu ještě něco dalšího, nebo budete mít pocit, že konkrétní část výkladu se vás osobně netýká, je to v pořádku, poslechněte svou intuici 

* * *


Z Tarotu strážných andělů jsme dostali pro tento týden kartu Nechat jít. Ta nám říká, že přirozeně nadešel čas něco propustit a nechat jít; poddat se změnám, o kterých jsme věděli, že jsou nevyhnutelné, a které, byť jsme si je možná nepřáli, jsme někde uvnitř stejně očekávali. Je přirozené cítit smutek, hněv nebo jiné emoce, když se něčeho nebo někoho pouštíme - i v případech, kdy víme, že je to tak nejlepší. Pokud potřebujeme čas na truchlení nebo smíření se s nějakou změnou, dopřejme si ho. Jestliže jsme prožili nějakou osobní ztrátu, ať už v jakékoli formě, je tato karta vedení k léčení našeho srdce a k péči o něj.
Tato karta představuje také osobní proměnu, kdy se vzdáváme starých nefunkčních či dokonce škodlivých návyků, abychom si vytvořili nové, které nám budou sloužit. To zahrnuje i propouštění těch částí našeho já, které nejsou ve skutečnosti naše, ale které nám byly vštípeny v průběhu života, často nevědomě, a které nám komplikují život. Jedná se o vedení k pozitivní proměně, kterou si sami přejeme a která nám má pomoci být konečně těmi, kým opravdu jsme.

Z Orákula snu Bohyně jsme dostali kartu s názvem Vaše cesta. Vysloveně na ní stojí: Mějte odvahu následovat svou vlastní cestu. Tato karta často vychází, když jsme ze své cesty někde sešli a zabloudili. Možná jsme úplně zapomněli, že nějakou vlastní cestu máme. Možná jsme vkročili na cestu někoho jiného, jen abychom mohli kráčet s ním, a přitom jsme opustili svou vlastní. Bohyně Elen, která je zde vyobrazena, nám přichází pomoci s návratem k sobě samým a k naší vlastní cestě. Nemusíme mít strach, že po ní půjdeme sami. Lidé, kteří do našeho života opravdu patří, mají své cesty propleteny s tou naší. Pokud však kvůli někomu zcela opouštíme sami sebe a svou cestu, pak je to znamení, že k sobě nepatříme. (A může být třeba si to uvědomit a od daných lidí se odpoutat - viz. první karta).
Také nám však říká, že je v pořádku čas od času zabloudit, trefit slepou uličku nebo zvolit ne zrovna nejlepší směr. Takto získáváme důležité zkušenosti, které budeme v životě potřebovat, a tím svůj život trvale zlepšovat a zkvalitňovat. Vždy je možné vrátit se zpět na tu pravou cestu - a k tomu jsme nyní vedeni. Naši pomocníci v duchovním i fyzickém světě nám k tomu pomohou.
Nakonec nám tato karta připomíná, že nejde jen o to dosahovat cílů, ale užít si i cesty k nim. Není kam spěchat; nic nám neuteče, když jsme se zpozdili. Nezapomínejme se o sebe během své cesty dobře starat a pečovat o své nitro i o své tělo.

Ze sady Šepoty lásky zde máme poselství Milujte, kým jste. Tato karta skvěle završuje celý výklad a podtrhává důležitost vlastní osobní svobody a projevování se. Možná jsme si v minulosti vyslechli zraňující slova nebo prožili bolestivá odmítnutí, odsudky, zničující kritiku nebo jiné formy zneužívání, kvůli kterým jsme uvěřili, že "být sami sebou není bezpečné" a že "když si dovolíme být sami sebou, někdo nám něco udělá". To může sahat až do raného dětství, kdy jsme byli trestáni za projevy, které nám byly přirozené, ale které rodiče či jiné blízké osoby považovaly za nežádoucí a snažili se je v nás potlačovat. Je načase se "přeučit" tato přesvědčení. S odmítáním, urážkami nebo jinými podobnými jevy se můžeme setkat i přese všechnu snahu jim předcházet svým sebepotlačováním. I kdybychom v sebepotlačování pokračovali, stejně se vždy najde někdo, kdo proti nám bude něco mít. To je zkrátka fakt a nelze se mu vyhnout. Proč se tedy bát být sami sebou? Uzavřeme v sobě mír s onou skutečností, že s nepříjemnými lidmi a reakcemi se stejně budeme občas setkávat, a rozhodněme se, že se tím nenecháme ovládat a řídit. Naučme se, že být sami sebou je zcela bezpečné a negativní zkušenosti z minulosti na tom nic nemění. Pokud nás někdo opustí nebo zraní, jen proto, že jsme sami sebou, neznamená to, že se máme honem schovat a přizpůsobit se - naopak, znamená to, že daný člověk k nám ve skutečnosti nepatří. Budeme-li sami sebou a budeme-li svobodně vyzařovat a milovat to, kým jsme, přirozeně k sobě přitáhneme nové lidi, kterým se právě takoví budeme líbit a s nimiž se nebudeme muset omezovat, potlačovat a přetvařovat. Jiné vztahy možná právě díky tomu ještě více rozkvetou. Dovolme si tedy zamilovat se do svého pravého Já a stejně tak dejme šanci i světu, aby nás mohl milovat se vším, co k nám patří. Zasloužíme si to.

* * *

SHRNUTÍ
V tomto týdnu jsme vedeni k propouštění těch našich částí, které neodpovídají našemu pravému Já, a stejně tak k propouštění osob, vztahů, míst či věcí, které s naším pravým Já nejsou v souladu. Je možné, že tyto změny nastanou přirozeně samy - a my je máme přijmout.
Máme si dovolit být opět sami sebou a nenechat se zastrašovat nebo ovládat zvenčí či svým vlastním strachem. Všechno a všichni, kdo k nám opravdu patří, s námi zůstanou.
Přejeme-li si prožívat v životě více lásky, máme ji probudit sami v sobě - zamilovat se do toho, kým opravdu jsme, a projevovat si lásku tím, že si dáme prostor pro zdravé sebevyjadřování. Že se přestaneme utlačovat (nebo to dovolovat jiným) a dokážeme si tak, že je bezpečné a krásné být sami sebou - a tím k sobě přitahovat osoby a situace, které odpovídají naší skutečné energii a s nimiž můžeme být zcela svobodní.

* * *


Chcete-li podpořit mou činnost finančním příspěvkem, s láskou a vděčností ho uvítám ♥

* * *
Číslo účtu: 2000715953/2010
IBAN: CZ9320100000002000715953
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

* * *

Srdečně děkuji za jakoukoli formu podpory, včetně přeposlání textu dalším lidem, kterým by mohl pomoci :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.